Administraţie publică locală

Prezentare generală
Lucrări: 277 lucrari in 281 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Денежный отчет ... [за] 1900 г. de: Бендерская Уездная Земская Управа (Text tipărit)
Денежный отчет ... за 1884 год de: Бессарабская Губернская Земская Управа (Text tipărit)
Денежный отчет ... за 1885 год de: Бессарабское Губернское Земское Управа (Text tipărit)
Ghidul alesului local de: Deliu, Tudor (Text tipărit)
Ghidul facilitatorului local privind planificarea strategică de: Corciu, Ioana; Lapin, Veaceslav (Text tipărit)
Subiecte
Localităţi urbane - Istorie - Rep. Moldova Zemstva Basarabiei Jud.Tiraspol Managementul calităţii Patrimoniul public Funcţionari publici Conferințe științifice Migranţi Sisteme informaţionale geografice Dreptul de proprietate publică Dezvoltare teritorială - Rep. Moldova Transparență Resurse umane Conducere - Studii sociologice Scheme Deputați - APL Colaborare internatională URSS Jud. Tiraspol Control financiar Administraţie publică locală - Istorie Lideri - Formare Personalităţi celebre - Rep.Moldova Buget - Rep.Moldova Activitate și organizare Democraţie socialistă Parteneriat Relaţii externe Protecţie Colectivul de producţie Finanţe publice locale Administraţie publică locală - Personal - Republica Moldova Dacia - Istorie Cooperare intercomunitară Asigurarea ordinii publice Servicii informaţionale - Rep.Moldova Control de stat Administraţie publică - Chişinău Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Politică economică regională Democraţie Autonomie locală - Aspecte juridice Planificare strategică Reforme Protecţia consumatorilor Congrese Protecţia mediului Domeniul privat Criminalitate - Prevenire Curriculum Administraţie publică - Controlul activităţii Localităţi urbane - Istorie Zemstve Resurse de muncă Servicii sociale Administraţie publică - România Proiecte sociale Sisteme informaţionale Administraţie publică - Activitate Diviziuni teritorial administrative Proiecte locale - Finanțare Protecţia naturii Legislaţie Ghiduri Management Piaţă Dreptul la buna administrare Dezvoltare social-economică - Republica Moldova Administraţie publică Sistem Informaţional Geografic (SIG) Administraţie publică - Dezvoltare locală Istorie Zemstvo Chişinău Județul Tiraspol Mass-media - Rol social Statistică Leadership Dreptul contractelor 1877-1903 Asociaţii Corupţie Autorități locale Ananiev (județ) Activitate economică Drept administrativ Primari - Chişinău Chişinău - Primărie - Istorie Administraţie publică centrală Copii Administraţie publică regională Venituri publice Finanţe publice Dezvoltare regională - Administrare România Modernizare Primari Societatea civilă Credite Finanţe publice - Management Drept constituţional Reforme administrative Corupţie - Prevenire Investiţii Sistem administrativ teritorial Integrare europeană Descentralizare - Rep.Moldova Economie Personalităţi - Biografii Liste electorale Inundaţii - Prevederi legislative Servicii electronice Ţări ale Uniunii Europene Consilii de administrație Localităţi urbane Administraţie publică - Informatizare Autoritate publică Administrare Administraţie locală Control administrativ - Rep.Moldova Aspect istoric Libertatea de exprimare Finanţe Administrația publică locală Competențe Instituția primarului Documente şi materiale Alegeri - Administrare - Republica Moldova Grupuri de presiune - Influență socio-politică Soroca Organizarea muncii Autonomia locală Republica Moldova Corupţie - Combatere Deputaţi Politică regională - Ucraina Funcţionari publici - Etică profesională Politică demografică Funcţionari publici - Statut juridic Advocacy Activitate Comunicare managerială Deputaţi - Rusia Aspecte juridice Decizii administrative - Teorie Municipii Răspundere juridică Akkerman (Cetatea Albă) Consiliul Europei Publicitate Administraţie publică - Responsabilitate Guvernare Responsabilitate Biografii Cooperare intercomunală Management public Autorităţi publice locale Bunuri publice E-servicii Audit intern Organizare administrativă 1878-2018 Sistem politic - U.R.S.S. Decentralizare Statut juridic Finanţare bugetară - România Funcţionari publici - Combaterea corupţiei Personalităţi Descentralizare Zemstvo - Direcţia din Bălţi Activitate socială Organizare şi conducere Basarabia Finanţe publice - Basarabia Planificarea oraşelor Zemstvo - Direcţia din Benderi Drepturile omului Consolidarea sec. 20 Interese publice Dezvoltare regională Administraţie publică - Descentralizare Servicii publice Reforme locale
Vă rugăm să schimbaţi parola