Calitate

Prezentare generală
Lucrări: 200 lucrari in 203 publicatii in 6 limbi
Titlurile
Ассортимент и качество товаров : управление в регионе de: Алескеров, Фуад Насрулла оглы; Яровиков, Александр Николаевич (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Динамика качества поверхностных вод Советского Союза в 1981-1985 годах de: Лобченко, Е. Е.; Циркунов, В. В.; Кужекова, Н. И. (Text tipărit)
Inovare în ingineria calităţii de: Slătineanu, Laurenţiu (Text tipărit)
Коллективное творчество в условиях самоуправления de: Фролов, Олег Петрович; Черненков, Владимир Иванович (Text tipărit)
Комплексная оценка качества текстильных материалов de: Семак, Б. Д.; Полищук, Л. В.; Чайковская, А. Е.; Галык, И. С. (Text tipărit)
Subiecte
Învăţământ - România Conservarea produselor vegetale Farmaceutică Legumicultură Formare (turnătorie) Ape naturale Resurse de apă - Rep. Moldova Apă Apă - Calitate - Control Sănătate publică Economie Ape subterane Inovaţii Solidificare (turnătorie) Agricultură Construcţii de maşini Îngrăşăminte Justiţie Mecanizare Industria lemnului Agrotehnică Învăţământ superior Biblioteconomie Învăţămînt superior Igienă Apă potabilă Hrănirea animalelor Educaţie Televiziune Vinificaţie - Tehnologii Medicină Învăţământ Panificaţie Calitate - Management Învăţământ superior - Calitate Asigurare medicală - Rep.Moldova Asigurare Imagine artistică Ecologie Materiale de construcţii Bibliografii Polimeri Management industrial Materiale Complex agroindustrial Muncă Reţele electrice Culegere Audit Staţii atomice electrice Automatizare Conducere Producţie automatizată Management Control tehnic Energie electrică Construcţii din beton armat Produse forestiere Calitatea apelor Calitatea în industrie Învăţământ - Calitate Îngrăşăminte minerale Fiabilitatea producţiei Cereale Controlul alimentelor Biblioteci publice Biblioteci Producţie agricolă Culturi agricole Materiale textile Design vestimentar Educaţie - Calitate Întreprinderi industriale Construcţii Transport Pesticide Învăţământ primar Producerea laptelui Control statistic Legume Vinuri - Producere Telecomunicaţii Întreprinderi Design Produse din carne Producţie industrială Controlul calităţii Educaţie integrată Plante de cîmp Persoane vârstnice - Asistenţa medico-socială Prelucrarea metalelor Vody poverhnostnye - Kačestvo Sisteme energetice Produse din lemn Calitatea produselor Reforme economice Uzine constructoare de maşini Materiale compozite Energie electrică - Distribuţie Soluri Nutreţuri - Valoarea nutritivă Produse industriale Alimentaţie publică Sisteme flexibile de producţie Hidrochimie Produse alimentare Alimentaţie sănătoasă Ceai - Producţie Învăţământ special Microbiologie alimentară Lapte Cercetare Administrare Sisteme complexe Industria parfumeriilor şi a cosmeticelor Mase plastice Calitatea producţiei Producţie Managementul calităţii Management strategic Fabrici de mase plastice Polimeri - Calitate Industria cărnii Formarea preţurilor Standartizare Metale Igiena apei Modelare de calculator Turnătorie - Aliaje - Solidificare Carne - Calitate Dirijare Procedură judiciară (proces civil) Proiectare Utilizare Săpun - Preparare Standardizare Deservire socială Lucrul de cercetări ştiinţifice Deşeuri din lemn Boli micotice Conserve din legume Piese turnate - Tehnologii Servicii către populaţie Forţa de muncă Materiale lemnoase Îmbrăcăminte Încălţăminte S. U. A. Tuburi termice Rezistenţă Calitatea productiei Utilaje Cultivare Industrie chimică Legume - Calitate Organizare Energie electrică - Calitate - Control Standarde Conducere - Statele Unite ale Americii Ocenka Seminţe Studii universitare Calimetrie tehnică Instruire Vinuri Biblioteci universitare Eşantionare secvenţială - Metode Industrie Confecţii Industria de confecţii - Calitate Grîu Reologie Sănătatea copiilor - Igienă Apă potabilă - Control chimic - Calitate Învăţământ superior - Calitate - România Carne - Calitate - Păstrare Alimentaţie publică - Control - Calitate Produse de turnătorie - Calitate Asistenţă medicală - Calitate Educaţie incluzivă Asistenţă medicală - Calitate - Europa Servicii educaţionale Cadre didactice - Dezvoltare profesională Piese turnate - Design Mărfuri nealimentare - Calitate Alimente - Aprecierea subiectivă Animale agricole Uniunea Europeană - Cooperare Învăţământ preșcolar - Calitate Cadre didactice Învăţământ superior - Calitate - Evaluare Ghiduri Productivitate Hrănire Cultivare Igiena alimentării Culegeri Metode Construire Eficienţă Alimente Sisteme Norme Formare Cercetări Produse agricole Fotografii Lucrări practice Păstrare Producere Selecţie Atestare Producere industrială Evaluare Servicii de sănătate Control chimic sec. XIX Cosmetologie Biotehnologii Implementare Variabilitate Control Conserve de fructe Echipament Verificare Dezvoltare profesională Construcţia de locuinţe Tehnologii de prelucrare Servicii Protecţia sănătăţii Pedagogie muzicală Dreptul la educaţie Competenţe profesionale Eficiență economică Industria de confecţii Produse cereale - Calitate Drumuri auto Produse cereale Sănătatea populaţiei Servicii medicale Servicii medicale - Rep. Moldova Personal medical Energie electrică - Calitate Teracotă Tehnologie mecanică Imigrare - Uniunea Europeană Politica medicală - Ţările Uniunii Europene Politica medicală Studenţi pedagogi Grâu de toamnă Grîu de toamnă Performanţe școlare Curriculum educaţional Frigidere casnice Lucrări agricole Pîine - Calitate Lucrări de construcţii Industria de panificaţie Metalurgie feroasă - Calitate - Administrare - Eficiență economică Industria chimică - Producție - Calitate Producție Retuşare Metodologie didactică Standarde educaționale Politica statului Nutreţuri (zootehnie) Lemn Reforme judiciare Resurse de apă Bănci comerciale - Credite Valoare Sector bancar - Republica Moldova Învăţare - Metode eficiente Mărfuri industriale Iluminatul urban Sisteme electrice de distribuție Valorificare Bunuri culturale Îmbunătățiri Reforme social-economice Vite cornute mari Carne de porc Studenți - Competenţe profesionale Banca de date Înveliş de sol Economia industriei Metode de standardizare Furaje grosiere Asistenți medicali Industrie Integrare profesională Făină Măcinare Furaje Qualimetry Învățământ superior muzical Echilibrare Autostrăzi - Calitate Construcţia aparatelor Cherestea Furaje - Producere - Tehnologii RAPEX Lucrări de construcții de iarnă - Calitate Portofoliu de credite Producția agroindustrială Fructe și legume Concepții de dezvoltare Factori de risc pentru sănătate Producţie chimică Produse de carne Imigranţi - Sănătate publică Procese didactice Performanță Asortiment Sistem medical Culturi de câmp Putere reactivă Compensare Învăţare vizibilă Certificarea calităţii Implementarea tehnologiilor de informare și comunicare Învăţământ profesional medical Curriculum - Învăţământ profesional medical Pagini web Produse din oţel Mecanisme de navă Maşini de navă
Vă rugăm să schimbaţi parola