Administrare

Prezentare generală
Lucrări: 312 lucrari in 318 publicatii in 9 limbi
Titlurile
Азбука школьного управления de: Портнов, Моисей Львович (Text tipărit)
Автоматизированная технология планирования научно-производственной деятельности de: Соловьев, Аркадий Константинович; Кузнецов, Вячеслав Семенович (Text tipărit)
Subiecte
Protecţia muncii Gospodării piscicole Autonomie Regulamente Arbitraj comercial Politică culturală Poliţie Eficiență economică Jocuri de afaceri Deservire socială Şcoli Uzine constructoare de maşini Sport - Antrenament Calculatoare - Reţele - Manuale Fiscalitate sec. 16-18 Aprovizionare tehnico-materială Aprovizionare cu apă - Servicii comunale Organe de drept Biblioteci speciale Dirijare Biblioteca ONU Serviciu antiincendiar voluntar Economie forestieră Resurse umane Rapoarte financiare Sănătate publică - Administrare - Ucraina Colonii Autotransport Materiale Sisteme informatice Stagii de practică Învăţământ Restaurante Proiecte de colaborare Drept civil - U.R.S.S. Biserica Creştină Informatică Lucrări de construcţii Europa Instituţii de învăţământ Şcoală Biblioteci naţionale Industrie uşoară - Întreprinderi Protecţie Finanţe publice locale Comerţ interior Manuale Complexul agroindustrial Muncă Bibliotecă Practică de licență Culegeri Întreprinderi agricole - Conducere Administrare fiscală Industria petrolieră Profesia de bibliotecar - Studii Producţie industrială Afaceri Terenuri - Utilizare Biblioteci - Personal - Management Progres științifico-tehnic Administrare socială Reforme Alegeri Administraţie publică locală Colhozuri Management industrial Patrimoniu cultural Construcţii navale Peisaje culturale Reglementare administrativă Rapoarte Agricultură (economie) Întreprinderi de autotransport Sisteme informaţionale automatizate Impozite Transport Industrie uşoară - Întreprinderi - Economie Turnătorie Fondul locativ - Rep. Moldova Organizarea locului de muncă Tehnologii informaţionale Organizare Stat Biblioteci - Administrare Cadre medicale Afaceri interne Unităţi militare Păduri Instituţii judiciare Maşini - Teorie Reţele de calculatoare Reconstrucție tehnică Depozitare Legislaţie Biblioteci municipale Industrie - Experiment economic Şcoli - Administrare Proprietate publică Sisteme automatizate Economiști Teorii Management Cetăţenie Buget de stat Bazele juridice Administraţie publică Metodologie didactică Sisteme dinamice Organe de stat Întreprinderi de construcţii Sănătate publică Management educaţional Directori de biblioteci Întreprinderi industriale - Conducere SUA Istorie Personal Bunuri Teorie Statul sovietic socialist Industrie chimică Învăţămînt superior Rezerve de marfă Biblioteca de stat "V.I.Lenin" Proiectare Uzine de construcţii navale - Rusia Roboţi Teorii economice Învăţământ superior Educaţie Persoane fizice Teste universitare Cazane de încălzire Curtea de Conturi - Rep.Moldova Patrimoniu arhitectural Întreprideri Rezerve de producţie Cetăţeni de onoare Infracţiuni - Prevenire Camera de Comerţ - Activitate Drept administrativ Economie naţională Economie regională Aspect economic Organizații politice Societatea socialistă Experiment economic Construcţia de aparate şi instrumente Ştiinţă Baze juridice Instituţii bugetare Instituții judiciare Programare matematică Întreprinderi industriale - Germania Resurse naturale Managementul bibliotecilor Administraţie publică municipală Outsourcing Practica de licență Industrie Automatică Ohrana truda - Upravlenie Investiţii străine Calitatea în industrie Biblioteci - Personal Complexe de producţie teritoriale Planificare Silvicultură Servicii de informare Finanţe publice Risc economic - Management Patrimoniu cultural - Protecţie - Europa Lucrări de laborator Cooperaţie de consum - U.R.S.S. Combatere Ocrotirea sănătăţii Primari Reţele termice Сompanie de construcții Industria textilă Sare Procesul instructiv-educativ universitar Învăţământ general Germania - Condiții economice Întreprinderi agricole Alimentaţie publică Biserica Ortodoxă din Basarabia Reforme administrative Metode matematice Gibkie proizvodstvennye sistemy - Upravlenie Mašinostroenie - Avtomatizaciâ Documente oficiale Activitate bibliografică Psihologie socială Integrare europeană Studenţi Industria de bijuterii Turism Maşini - Trăinicie Indicaţii metodice Asociaţii industriale Perioada de tranziție Şcoala Suport informațional Economie Reforme democratice Economie naţională - U.R.S.S. Uzine de tractoare Biblioteconomie - Manuale Terminologie - Biblioteci Biblioteci Sisteme industriale flexibile Condiții economice Organizaţii internaţionale Resursele de muncă - Folosire Economie - Reforme - China Organizarea procesului de învăţămînt Organizaţii de partid Agricultură Complexe agroindustriale Managementul afacerilor Legislaţie administrativă Economie naţională - Ucraina Economie naţională - U.R.S.S - Conducere Consilii de administrație Lucrul instructiv-educativ Învăţământ continuu Certificare Geodezie - Administrare Constructii Sisteme de producţie flexibile Complexul agroalimentar Câmpulung Moldovenesc Teorie economică Ucraina Energie electrică - Distribuţie ştiinţă Teatre Sisteme mecanice Industrie uşoară - Administrare Aspect istoric Organizaţii de construcţie Istorie Economie - URSS - Administrare Finanţe Cultură - Dezvoltare Economie naţională - Uzbekistan Mine carbonifere Moldova (România) Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Delovye igry Business Puterea de stat Sisteme automatizate de planificare şi administrare Uzine metalurgice Activităţi ştiinţifice Producţie industrială - Calitate Construcţii Construcţii de maşini Roboţi industriali Economia industriei Sisteme informaționale Uzine constructoare de maşini - Administrare Antrepriză colectivă Restaurante - Administrare Cercetări Instituția vornicului Biblioteci universitare Proprietate publică - Administrare - Rep.Moldova Extragere Drept penal Telecomunicaţii Biblioteci - Management Complex agroindustrial - Economie Paşapoarte Rezerve de muncă Poduri de cale ferată Reforme economice - China Industria cărbunelui Cooperaţia de consum Infrastructură socială - Administrare - Belarus (Republica Belarus) Sisteme electroenergetice Exploatare Întreprinderi Paşaport, administrare Lucrări agricole Politică educațională Standardizare Informare Locuri de muncă - Atestare Comerţ Metalurgie feroasă - Calitate - Administrare - Eficiență economică Biblioteci - Activitate metodică Uzine de prelucrare a minereurilor Sisteme tehnice complexe Conducere Criminalitate Produse din carne Activitate Centralizare Cultură Partide Memorii Municipii Ordine publică Gospodărie comunală - Conducere Întreprinderi industriale - Administrare Complex agroindustrial Locuri de muncă automatizate Baze de date Publicitate Lesnoe hozâjstvo - Predpriâtiâ - Upravleniâ Biblioteconomie Colectivul de producţie - Cercetări sociologice Construcții rurale Calitate Construcţii - Administrare Transport urban de pasageri Automatizare Administraţie militară Industria cărnii Studenți - Practică de producere Întreprinderi industriale Conducerea economiei Transport feroviar Proiecte culturale Participarea publicului Restructurarea social-economică Management în biblioteci Contravenţii administrative Istorie - U.R.S.S. Întreprinderi de apă Cultură - Bibliologie Industrii creative Transilvania - Istorie Tpanspoptnoe stpoitel'stvo Penitenciare Întreprinderi de comunicaţii Sisteme automatizate de conducere a proceselor tehnologice Autogestiune Creare Acte normative Anchetă penală Economie - Vietnam - Conducere Școli Întreprinderi industriale - Administrare - Bazele juridice Municipiul Chişinău - Administrare Centre de calcul Sisteme automatizate de planificare Industria alimentară Sisteme de calcul Industria cărnii şi laptelui Jocuri de conducere Ryboloveckie kolhozy - Upravlenie Cultură - Administrare - Europa Finanţe publice locale - Republica Moldova Biblioteci - Baze de date Patrimoniul cultural imobil Cooperare interbibliotecară Personal de bibliotecă - Conducere Întreprinderi industriale - Intensificare Autogestiune industrială Administrarea afacerilor Reţele (comunicaţii) Ţările socialiste Biblioteci publice Întreprinderi - Administrare Gospodărie piscicolă Învăţământ profesional - Politică educaţională 1917-1936 Uzine de auto
Vă rugăm să schimbaţi parola