Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică

Prezentare generală
Lucrări: 82 lucrari in 153 publicatii in 8 limbi
Titlurile
Învăţământul universitar din Moldova la 75 de ani : Materialele conferinţei ştiinţifico-metodice. Chişinău 11-12 octombrie 2005 de: "Învăţământul universitar din Moldova la 75 de ani"; Cioban, Mitrofan (Text tipărit)
Materialele conferinţei ştiinţifice anuale 2007 de: Universitatea de Stat din Tiraspol (Text tipărit)
Conferința științifică internațională : ”Republica Moldova între Est și Vest. Opțiunile tineretului la etapa actuală” de: Republica Moldova între Est și Vest. Opțiunile tineretului la etapa actuală, conf. șt. internațională (2013) (Text tipărit)
Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică și didactică : Materialele conferinței științifice internaționale : 12 noiembrie 2013 de: Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică și didactică (2013) (Text tipărit)
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, Chișinău, 24-25 septembrie 2015 de: Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani, conferință științifică națională cu participare internațională (2015) (Text tipărit)
Subiecte
Conferinţe Tineret - Educaţie Conferințe științifice Activitate ştiinţifică studenţească Studenţi - Activităţi ştiinţifice Limbi străine - Metode de predare Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Educaţie - Standardizare - Republica Moldova Ştiinţe exacte Aspecte transdisciplinare Predare - Învățare - Metode Universitatea de Stat Transnistreană „T. G. Șevcenco” Sistem educaţional - Republica Moldova Educaţie modernă Biologie - Cercetări ştiinţifice Ştiinţe socio-umane - Probleme didactice Ştiinţele naturii Cadre didactice Limbi străine - Conferinţe Metodologie didactică Învăţământ superior - Tehnologii inovaționale Culturi agricole - Selecţie Chimie - Cercetări ştiinţifice Ştiinţe exacte și naturale Didactică - Metodologie Învăţământ superior - Istorie - Republica Moldova Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Profesori universitari - Personalități Învăţământ superior - Conferințe științifice Cadre didactice universitare - Activități științifice Dezvoltare cognitivă Universitatea de Stat din Tiraspol - Cercetări ştiinţifice Învăţământ primar Psihopedagogie Psihopedagogie Ştiinţe naturale - Conferinţe Moldova - Istorie, sec.15 - Personalităţi Educaţie socială - Republica Moldova Fizică - Metode de predare Conferinţe Ştiinţe ale naturii Jurnalistică - Conferințe Standarde educaționale Conferinţe ştiinţifice Profesori universitari - Rep.Moldova Activităţi ştiinţifice Cercetări ştiinţifice Valori tradiționale Inovaţii (educație) Mass-media Dezvoltare Învăţământ - Conferinţe Învăţământ primar - Republica Moldova Învăţare eficientă Educaţie STEM Ştiinţe reale Filologie - Conferinţe Mediu înconjurător - Protecţie - Rep.Moldova - Conferinţe Dezvoltare durabilă - Mediu înconjurător - Rep.Moldova Universităţi - România Cadre didactice universitare Cadre didactice universitare - Activitate didactică Ştiinţe exacte - Cercetări ştiinţifice Lingvistică - Conferinţe - Congrese Matematică industrială Ştiinţe sociale Universitatea Interregională din Tiraspol Activitate ştiinţifică Educaţie fizică şi sport - Conferinţe Educaţie fizică şi sport Pedagogie - Conferinţe Plante agricole - Selecţie Conferințe naționale Învăţământ preșcolar - Aspecte psihopedagogice Management educaţional - Psihopedagogie Ştefan cel Mare (despre) Conferinţe internaţionale Personalităţi Tineret (sociologie) Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică studenţească Limbi moderne Sociolingvistică Limbi străine Strategii de dezvoltare Didactică Didactica predării Predare - Metode integrate
Vă rugăm să schimbaţi parola