Literatură română - Istorie şi critică

Prezentare generală
Lucrări: 1136 lucrari in 1137 publicatii in 15 limbi
Titlurile
Al. Macedonski - Hermeneutica editării de: Funeriu, I. (Text tipărit)
Al patrulea hagialâc : Exegeza nocturnă a crailor de curtea veche de: Lovinescu, Vasile (critic literar, dramaturg și filosof esoteric român) (1905-1984) (Text tipărit)
Al patrulea hagialâc : Exegeza nocturnă a crailor de curtea veche de: Lovinescu, Vasile (critic literar, dramaturg și filosof esoteric român) (1905-1984) (Text tipărit)
Al patrulea hagialâc : Exegeza nocturnă a Crailor de Curtea Veche de: Lovinescu, Vasile (critic literar, dramaturg și filosof esoteric român) (1905-1984) (Text tipărit)
Amintiri şi evocări de: Ţepelea, Gabriel (Text tipărit)
Alchimia existenţei de: Paleologu, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
Societatea română - Istorie Hogaş, Calistrat (despre) Cultura - România Literatură română - Personalităţi - Interviuri Literatură română - Conferinţe Cultura si civilizatia-istoriei Literatură română - Manuscrise Hermeneutică Literatură portugheză - Istorie şi critică Istoriografie - România Literatură română - Curente literare - Paseism România - Istorie, sec.17 - Surse Relaţii literare româno-ruse Poezie românească - Critică şi interpretare Interferenţe culturale Pacifism Autori Identitate culturală Scriitori clasici români Ilustraţii de carte Cultură şi literatură Literatură română - Critică şi interpretare - Ficțiune Literatură română - Istorie şi critică - Epoca contemporană Literatură română - Analiza textului Critică şi teorie literară Rol socio-cultural Aspecte politice Meşterul Manole - Analiză critică Relaţii literare româno-maghiare Camões, Luís Vaz de Aspecte istorice Donici-Dobronravov, Leon, scriitor Animale în literatură Literatură română - Teorie Literatură română - Analiză comparată Literatura român. Personalităţi - Români Personalia Metrică Cercetări ştiinţifice Literatură română - Personaje literare - Critică şi interpretare Limba română - Retorică 1970-1972 Critica literară Pamflete Aspecte filosofice Aspecte etnoculturale Scriitori - Dicţionare Basme populare Cultura - Interferenţe indo-române Artă cinematografică Postmodernism Spirite bune şi rele Mişcări literare Studii literare Literatură albaneză - Istorie şi critică Cultură - India - România Comentarii literare România - Istorie, 1877-1878 Peisaj cultural Dramaturgie socială Literatura română Negri, Costache (despre) Istoria României Literatură universală - Istorie şi critică - Dramaturgie Scriitori Literatură română - Critică şi interpretare Jebeleanu E.(despre) Scriitori români - Critică şi interpretare Critică literară - Istorie Haşdeu B.P. (despre) Limba română - Istorie Literatură română - Eseu România - Istoriografie Literatură europeană - Istorie şi critică 1918-1939 Eminescologie Filologie Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Bancilă, V. (despre) Autoidentificare etnică 1919-1939 Dramaturgi Reviste literare - România Societatea "Junimea" Publicaţii periodice - România Literatură română - Istorie şi critică - Poezie România - Istorie politică România - Istorie, 1963-1983 Literatură canadiană - Istorie şi critică Literatură bulgară - Studii comparative Coşbuc, George (despre) Literatură română - Basarabia Intelectualitate Literatură franceză - Istorie şi critică - Biografii Teatru - Istorie - România Comunism şi literatură Bibliologie Ştiinţa literaturii Literatură şi politică Naţionalism Literatură română - Personalităţi - Republica Moldova Literatură franceză - Teatru - Istorie și critică Curente literare - Decadentism Coresi - Biografii Hasdeu, B.P. (despre) Literatură universală - Istorie şi critică - Crestomaţii Etică 1990-2020 Istoriografie - Literatură Hermeutică 1967-1969 Filip, Iulian Memorii Cultură - România - Personalităţi Deşerturi Ilustratori de carte Literatură ucraineană - Istorie şi critică România - Istorie Lectură Paşoptism - Istorie Patrimoniul literar Macedonski, Alexandru (1854-1920) Literatură română - Materiale didactice Critică literară Cioran Emil (despre) Plagiat - Literatura Eliade, Mircea (despre) Literatură română interbelică - Critică şi interpretare Feline Literatură română - Hermeneutică Scriitori români Curente literare - Modernism Cultură - Grecia Antică Literatură europeană - Critică şi interpretare Folclor literar românesc Publicistică Mişcarea legionară - România - Istorie Bacovia Literatura Învăţămînt superior - România Literatură română veche - Critică şi interpretare Reviste - România Manuale Aspecte lingvistice Dezvoltare socială Literatură religioasă creștină Cultura muzicală Muzică Socialism Caragiale, Ion Luca (despre) Zarifopol P.(despre) Literatură română - Critică şi interpretare - Franţa Limba română - Analiza textului Expresionism Literatură română - Curente literare - Simbolism Limba română - Metode şcolare Scriitori români - Dramaturgi Steinhardt, Nicolae Cultură - Personalităţi - România Istorie şi critică literară Etimologie Garda de Fier - România - Istorie Mesianism Literatură belgiană - Istorie şi critică Politică - România Model Dosoftei, Mitropolit (despre) Eminescu, Mihai (1850-1889) Arta prelucrării metalului Bibliologie - Culegeri Literatură religioasă Balada "Mioriţa" Albume 1978-1987 Balcanistică Influenţe literare Relaţii interculturale Eminescu, Mihai - Contribuţii istorico-literare Ceremonii populare Ţepeneag Dumitru Istrati, Panait (despre) Literatură italiană - Traduceri - Istorie și critică Fantasticul în literatură Literatură română - Istorie şi critică - Biografii Eminescu, Mihai, 1850-1889 Literatură română - Curente literare Spirit (filosofie) Literatura romanice - Istorie şi critică Cioran, Emil (despre) Relaţii internaţionale - Istorie Literatură română - Critică şi interpretare - Poezie Literatură română - Critică şi interpretare - Proză Literatura ungară - Critică şi interpretare Literatură franceză - Critică și interpretare Enciclopedii Literatură română - Poezie - Dicţionare Vatamanu, Ion (despre) - Bibliografii Limbi romanice Istorie culturală Opris, Tudor (despre) Papadat-Bengescu, Hortensia (despre) Cultura română - Istorie Istorie - Savanţi - România - Biografii 1887-1899 Teatru - România - Istorie Literatură română - Estetică literară Botta, Emil (despre) Critică şi interpretare Interferenţe culturale - Europa Sec. 17-18 Noica, Constantin (despre) Personalitate în literatură Folclor românesc Geologie - România Literatură dacoromână Baroc Iluminism - România Alecsandri, Vasile (1818-1890) Kogălniceanu, Mihail -- Om politic, istoric, scriitor Statistică - România Biserica Ortodoxă Română Literatură română - Manuale Exil românesc Demoni şi spirite rele Literatură română - Reviste literare Literatură - Istorie şi critică Teorie Costin, Miron (despre) Istorie şi critică Regimul comunist Literatură folclorică Cărţi populare - România Agârbiceanu, Ion, prozator român Literatură română - Memorii Ideologie politică - România Sadoveanu, Mihail Victor Moisescu - (despre) Etnografie română Romanescu J. - Biografii 1973-1977 1948-1989 Istoria românilor din Balcani Postmodernism - Literatura română Gruparea "Iconar" Cultura românească - Basarabia - Istorie Renaştere Limba aromână Cultură - Moldova - Istorie Literatură română - Istorie şi critică - Memorialistică Literatură bulgară - Istorie şi critică, sec. 19 Literatură română - Critică şi interpretare - Conferinţe Sisteme filosofice - România - Documente Bibliografii Ironie Filosofia culturii Viaţă spirituală Studii folclorice Camões (despre) Limba română - Origine şi istorie Cultură - Filosofie Cultură - România - Istorie Literatură cehă - Istorie şi critică Brătescu-Voineşti, I.A. (despre) Coşbuc, G. Literatură italiană - Istorie şi critică Folclor românesc - Probleme Simbolism (literatură) 1940-1966 România - Istorie, sec.18 - Surse Limba română - Gramatică Aspecte etnografice Literatură română - Corespondenţă Literatură - Istorie şi critică - Proză Traduceri - Folclor Lectură - Metode Aromâni - Istorie Preda, Marin (despre) Curente literare - Avangardism Literatură engleză - Istorie şi critică Cultură - Moldova - Personalităţi Limba română - Metode didactice Presă literară - România - Istorie Convorbiri Literare, Revistă Literatură română - Origine și istorie Lexicologie comparată Ficţiune - Critică şi interpretare Literatură română - Crestomaţii Personalităţi - România Stănescu, Nichita (despre) Discursuri în literatură România - Istorie politică, sec.19 Istorie literară Literatură română - Biobibliografii Literatură română - Istorie şi critică - Eseuri Literatură română - Texte programate Moldova - Istorie, sec.18 - Personalităţi Blaga L.-despre Mituri în literatură Genialitate Studii Cultură - Probleme filosofice Școala ardeleană Literatură română - Critică şi interpretare - Biografii - Dicţionare Blaga L. Literatură română - Teme, motive Ionescu, Nae (despre) Academia Română - Anale Bibliologie - Rep.Moldova Biblioteca Judeţeană " V.A.Urechia" Personaje literare - Manuale Literatură română - Interviuri Teatru - Rep. Moldova Limba română - Stilistică Stanca, Radu Sisteme filosofice - Europa Publicaţii satirico-umoristice Stahl H. Y. - Biografii - Interviuri Lovinescu, Eugen Literatură rusă - Istorie şi critică Mihăescu, Gib (despre) Blaga, Lucian - Opera filosofică Radio Europa Liberă Literatură română - Critică şi interpretare - Folclor Macedoromâni - Cultură Barbu, Ion (1895-1961) Discurs identitar Mitologie comparată Unirea de la 1 Decembrie 1918 Influenţe culturale Bibliologie - Personalităţi Cultură românească - Europa Literatură rusă - Studii literare Scriitori români (despre) Personalităţi politice - România Feminism (literatură) Literatură universală - Critică şi interpretare Manolescu, N. (despre) Personalităţi Limba română - Cercetări ştiinţifice Medicină - Savanţi Sec. 20 Literatură română - Critică şi interpretare - Europa Literatură română - Studii literare Pruteanu, G. (despre) Relaţii culturale Literatură română - Istorie şi critică - Bucovina Simbolism Bogza, Geo Ştefan cel Mare în literatura română Partidul Comunist Român Interferenţe literare Cărţi vechi româneşti România - Istorie, sec.20 - Memorii Teme literare Premiul Fémina Maiorescu, Titu (despre) sec. 20 Tipar - România - Istorie Cultura românilor - Bucovina Literatură română - Stilistică Literatură universală - Istorie şi critică Literatură română - Biografii Mitologie Spiritualitate românească Literatură română - Mihai Eminescu Estetică literară Carte Teme în literatură Presă - România - Istorie Femei scriitori Antropologie - Factori culturali Război Literatură română - Critică și interpretare - Republica Moldova Dadaism Limba română - Istorie - Studii Literatură română - Cugetări Istoria literaturii române - Personalităţi Curente literare Zarifopol, Paul (despre) Literatură franceză - Critică și interpretare - Dramaturgie Eroism Sec. 19-20 (G) Avangardism, sec.20 Literatură română - Curente literare - Estetism Literatură bulgară - Istorie şi critică Analiza discursului Artă - Teorie Imaginar (literatură) Literatură americană - Istorie şi critică Artă Poeţi români Exil - România Tipografie - România Curente literare - Postmodernism Societăţi literare - Junimea - România Teorie literară Estetică Partidul Alianţei Civice - Personalităţi Români - Etnogeneză România - Cultură - Civilizaţie Cultură românească - Istorie Patrologie Literatură comparată Sec. 20-21 Literatură română - Critică şi interpretare - Personalități Paşoptism Literatură turcă - Istorie şi critică Literatură franceză Pictură - Iugoslavia - Biografii Kogălniceanu, Mihail, 1817-1891 Literatură comparată - Critică și interpretare Apariţii editoriale Literatură română - Bibliografii - Republica Moldova Femei Delavrancea, Barbu (despre) Literatură engleză - Curente literare - Romantism Minorităţi etnice - Români - S.U.A. Lancranjan, Ion Limba română - Lingvistică Artă - Istorie Exil Traduceri Literatură - Conferinţe Istorie - Cultură - România Voiculescu, Vasile (despre) Aspecte etice Milescu, Nicolae, spătarul (1636-1708) Sec. 20 Literatură română - Context europenean Literatură română Anticlericalism Literatură română - Critică şi interpretare - Eseu Literatură română - Istoriografie Literatură Hermeneutică literară Profesori universitari - România Literatură franceză - Istorie şi critică Literatură română - Critică şi interpretare, sec.20 Oraşe în literatură Literatură şi cultură română Erotism (literatură) Literatura universală - Crestomaţii Chinezu, Ion (despre) Limba română - Dicţionare Medalii comemorative Teatru - România Arghezi, Tudor (1880-1967) Cultură - România Cultura populară Vesper, Iulian (despre) Literatură română - Istorie și critică - Republica Moldova Studii istorice Literatură română - Istorie şi critică - Manuale Literatură română - Discursuri Personalităţi - Biografii Premiul Nobel pentru literatură Sociologia literaturii Basme - Istorie şi critică Scriitori români - Bibliografii Literatură populară română Etnografie - România Cultura românească Moldova - Istorie - Personalităţi Literatura ungară - Transilvania - Istorie şi critică Dramaturgia românească Literatură germană - Istorie şi critică Literatură şi societate Ortoxism Limba română - Gramatică - Verbe Proză populară română Pacaţian, Teodor Vasile (despre) Literatură română - Personalități - Istorie Goga - Octavian Relaţii interculturale - România - Italia Limba şi literatura română - Teste bacalaureat Analiză literară 1940-1987 Rebreanu,Tiberiu (despre) Creangă, Ion (1839-1889) - Critică şi interpretare Ibrăileanu, Garabet (despre) Literatură arabă - Critică şi interpretare Literatură română - Antologii Literatură română - Personalităţi - Biografii Literatură română - Culegere Intelectualitate - Rol politic - România Constructivism Cultură - Civilizaţie - România Cultura franceză Arta românilor
Vă rugăm să schimbaţi parola