Literatură română - Istorie şi critică

Prezentare generală
Lucrări: 1130 lucrari in 1132 publicatii in 13 limbi
Titlurile
Al. Macedonski - Hermeneutica editării de: Funeriu, I. (Text tipărit)
Al patrulea hagialâc : Exegeza nocturnă a crailor de curtea veche de: Lovinescu, Vasile (critic literar, dramaturg și filosof esoteric român) (1905-1984) (Text tipărit)
Al patrulea hagialâc : Exegeza nocturnă a crailor de curtea veche de: Lovinescu, Vasile (critic literar, dramaturg și filosof esoteric român) (1905-1984) (Text tipărit)
Al patrulea hagialâc : Exegeza nocturnă a Crailor de Curtea Veche de: Lovinescu, Vasile (critic literar, dramaturg și filosof esoteric român) (1905-1984) (Text tipărit)
Amintiri şi evocări de: Ţepelea, Gabriel (Text tipărit)
Alchimia existenţei de: Paleologu, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
Critică literară Academia Română - Anale Literatură universală - Istorie şi critică Anticlericalism Coşbuc, George (despre) Caragiale, Ion Luca (despre) Literatură română - Bibliografii - Republica Moldova Stahl H. Y. - Biografii - Interviuri Metrică Maiorescu, Titu (despre) Eminescu, Mihai - Contribuţii istorico-literare Literatură română - Istorie și critică - Republica Moldova Literatură română - Cugetări Literatură română - Biografii Hermeutică Blaga, Lucian - Opera filosofică Brătescu-Voineşti, I.A. (despre) Muzică Milescu, Nicolae, spătarul (1636-1708) Literatură română - Crestomaţii Literatura universală - Crestomaţii Literatură română - Estetică literară România - Istorie politică, sec.19 Literatură religioasă Geologie - România Dosoftei, Mitropolit (despre) Literatură română - Mihai Eminescu Artă - Istorie Ibrăileanu, Garabet (despre) Cultura românească Premiul Nobel pentru literatură Literatură bulgară - Istorie şi critică, sec. 19 Literatură română veche - Critică şi interpretare Istorie literară Negri, Costache (despre) Personalităţi - România Antropologie - Factori culturali Istoriografie - Literatură Discursuri în literatură Literatură română - Discursuri Literatură română - Analiza textului Dramaturgi Dramaturgia românească Literatură română - Memorii Hermeneutică literară Literatură franceză - Teatru - Istorie și critică Albume Baroc Război Lectură - Metode Literatură şi cultură română Aspecte lingvistice Ceremonii populare Români - Etnogeneză Literatură română - Poezie - Dicţionare Paşoptism Simbolism (literatură) Personalităţi celebre - Rep.Moldova Convorbiri Literare, Revistă Spirite bune şi rele Iluminism - România Sec. 19-20 (G) Istorie culturală Literatură franceză Relaţii culturale Literatură română - Istorie şi critică - Bucovina Pictură - Iugoslavia - Biografii Literatură americană - Istorie şi critică Literatură engleză - Istorie şi critică Hogaş, Calistrat (despre) România - Cultură - Civilizaţie Noica, Constantin (despre) Cultura populară Moldova - Istorie, sec.18 - Personalităţi Scriitori - Dicţionare Jebeleanu E.(despre) Cultură românească - Istorie Filosofia culturii Bogza, Geo Filip, Iulian Literatură română - Istorie şi critică - Manuale Eliade Rădulescu, Ioan - Conferinţe Literatură rusă - Istorie şi critică Scriitori Opris, Tudor (despre) Mihăescu, Gib (despre) Viaţă spirituală Reviste - România Victor Moisescu - (despre) Biserica Ortodoxă Română Cioran Emil (despre) Macedonski, Alexandru (1854-1920) Cultură - India - România Blaga L.-despre Stănescu, Nichita (despre) Cultură - Moldova - Istorie Postmodernism - Literatura română Limba română - Istorie - Studii Cărţi vechi româneşti Teatru - Rep. Moldova Bibliologie - Culegeri Unirea de la 1 Decembrie 1918 Literatură folclorică Personalităţi - Rep. Moldova Interferenţe culturale - Europa Basme - Istorie şi critică Literatură română - Studii literare Scriitori români - Dramaturgi Literatura Interferenţe culturale Traduceri - Folclor Literatură dacoromână Dadaism Literatură română - Conferinţe Genialitate Manuale Literatură arabă - Critică şi interpretare Literatură comparată - Critică și interpretare 1940-1987 1978-1987 Istoria României Oraşe în literatură Literatură română - Personaje literare - Critică şi interpretare Naţionalism Curente literare - Modernism 1990-2020 Literatură română - Materiale didactice Învăţămînt superior - România Carte veche - România Cultura românească - Basarabia - Istorie Cultură - Personalităţi - România Literatură comparată Presă - România - Istorie Scriitori români - Critică şi interpretare Literatură română - Biobibliografii Cultură - Filosofie Cultura si civilizatia-istoriei Eliade, Mircea (despre) Literatură franceză - Istorie şi critică - Biografii Poeţi români Preda, Marin (despre) Haşdeu B.P. (despre) Pruteanu, G. (despre) Literatură universală - Istorie şi critică - Crestomaţii Istrati, Panait (despre) Personalitate în literatură Garda de Fier - România - Istorie Ortoxism Spirit (filosofie) Statistică - România Analiză literară Arghezi, Tudor (1880-1967) Arta românilor Hasdeu, B.P. (despre) Studii literare Romanescu J. - Biografii Literatură română - Texte programate Cultura - Interferenţe indo-române Scriitori clasici români Gruparea "Iconar" Premiul Fémina Literatură ucraineană - Istorie şi critică Literatură bulgară - Studii comparative Balada "Mioriţa" Istoria literaturii române - Personalităţi Scriitori români - Bibliografii Literatura romanice - Istorie şi critică Biblioteca Judeţeană " V.A.Urechia" Literatură română - Critică şi interpretare - Europa Teorie Literatură română - Critică şi interpretare - Eseu Literatură română - Curente literare - Simbolism Simbolism Literatură cehă - Istorie şi critică Rol socio-cultural Expresionism Relaţii internaţionale - Istorie Ideologie politică - România Literatură şi politică Postmodernism Literatură română - Istorie şi critică - Biografii Influențe elene Cultură bizantină Studii folclorice Literatură română - Critică şi interpretare - Folclor Limba română - Gramatică - Verbe Meşterul Manole - Analiză critică Teme în literatură Studii istorice 1967-1969 1970-1972 1973-1977 Ilustratori de carte Femei Istoria Moldovei Pamflete 1918-1939 Mitologie Literatură belgiană - Istorie şi critică Mesianism România - Istorie, sec.20 - Memorii Teatru - România Literatură română - Critică şi interpretare - Proză Limba română - Limbă de stat Literatură română - Critică şi interpretare - Biografii - Dicţionare Camões (despre) Limba română - Istorie Moldova - Istorie - Personalităţi Lovinescu, Eugen Sisteme filosofice - România - Documente Publicistică Lancranjan, Ion Stanca, Radu Literatură rusă - Studii literare România - Istorie politică Pacaţian, Teodor Vasile (despre) Personaje literare - Manuale România - Istorie, sec.18 - Surse Istoriografie - România Botta, Emil (despre) Comentarii literare Erotism (literatură) Zarifopol, Paul (despre) Curente literare - Postmodernism Agârbiceanu, Ion, prozator român Personalia Macedoromâni - Cultură Bibliologie - Rep.Moldova Limba şi literatura română - Teste BAC Bibliologie - Personalităţi Folclor literar românesc Sociologia literaturii Literatură română - Hermeneutică Literatură română - Istorie şi critică - Epoca contemporană Cultura română - Istorie Interferenţe literare Cultură - Grecia Antică Cultură - Probleme filosofice Teme literare Pacifism Ştiinţa literaturii Aspecte etice Estetică Literatură română - Istorie şi critică - Eseuri Literatură greacă clasică Literatură populară română Cărţi populare - România Literatură română - Curente literare - Estetism Literatură bulgară - Istorie şi critică Deşerturi Dezvoltare socială Aspecte etnoculturale Imaginar (literatură) Literatură română - Critică şi interpretare, sec.20 Artă cinematografică Literatură română - Critică şi interpretare România - Istorie, 1877-1878 Aromâni - Istorie Teatru - România - Istorie Rebreanu,Tiberiu (despre) Camões, Luís Vaz de Bibliologie Estetică literară Kogălniceanu, Mihail -- Om politic, istoric, scriitor Kogălniceanu, Mihail, 1817-1891 Intelectualitate - Rol politic - România Arta prelucrării metalului Literatură franceză - Critică și interpretare Barbu, Ion (1895-1961) Literatură română Literatură română - Curente literare Apariţii editoriale Critică şi teorie literară Teorie literară Reviste literare - România Istoria românilor din Balcani Etică Autori Costin, Miron (despre) Papadat-Bengescu, Hortensia (despre) Donici-Dobronravov, Leon, scriitor Relaţii literare româno-ruse Personalităţi - Români Literatură română - Context europenean Feminism (literatură) Literatură română - Interviuri Literatură - Conferinţe Literatură română - Manuscrise Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Critică literară - Istorie Fantasticul în literatură Personalităţi - Biografii Literatură română - Istoriografie Artă Relaţii interculturale Socialism Femei scriitori Literatură română - Critică şi interpretare - Conferinţe Literatură germană - Istorie şi critică Lexicologie comparată Profesori universitari - România Literatură engleză - Curente literare - Romantism Etnografie română 1940-1966 Sec. 17-18 Aspecte filosofice Discurs identitar Cultura franceză Cultură - România Critica literară Varlaam, mitropolit (despre) Literatură română - Critică şi interpretare - Personalități Eminescu, Mihai (1850-1889) Pann, Anton (despre) Folclor românesc - Probleme Literatură română - Istorie şi critică - Poezie Literatură română - Eseu Literatură română - Personalităţi - Biografii Limba română - Metode didactice Literatura ungară - Transilvania - Istorie şi critică Chinezu, Ion (despre) Etimologie România - Istorie Literatură franceză - Istorie şi critică Societatea "Junimea" Doclin O. - Biografii Literatura română Literatură română - Curente literare - Paseism Galaction, Gala (despre) Voiculescu, Vasile (despre) Cioran, Emil (despre) Patrologie Teatru - Istorie - România Proză populară română România - Istorie, sec.17 - Surse Tipar - România - Istorie Goga - Octavian Vatamanu, Ion (despre) - Bibliografii Mitologie comparată Critică şi interpretare Limba română - Lingvistică Relaţii interculturale - România - Italia Vesper, Iulian (despre) Literatură română - Personalităţi - Interviuri Limba română - Analiza textului Politică - România Cultura românilor - Bucovina Mituri în literatură Etnografie - România Cercetări ştiinţifice Istoria literaturii române Cultură şi literatură Sec. 20 Basme populare Literatură europeană - Istorie şi critică Ilustraţii de carte Aspecte istorice Demoni şi spirite rele Școala ardeleană Peisaj cultural Influenţe literare Model Constructivism Hermeneutică România - Istorie, 1963-1983 Carte Coşbuc, G. Literatură europeană - Critică şi interpretare Creangă, Ion (1839-1889) - Critică şi interpretare Muzică - România Cultură - Moldova - Personalităţi Presă literară - România - Istorie Coresi - Biografii Scriitori români Blaga L. Spiritualitate românească Curente literare Medalii comemorative Sadoveanu, Mihail Cultura muzicală Ionescu, Nae (despre) Sisteme filosofice - Europa Partidul Comunist Român Artă - Teorie Literatură română - Analiză comparată Zarifopol P.(despre) Literatură română - Antologii Limba română - Metode şcolare Ştefan cel Mare în literatura română Literatură universală - Istorie şi critică - Dramaturgie Literatură română - Corespondenţă Filologie Ţepeneag Dumitru Partidul Alianţei Civice - Personalităţi Mişcări literare Istorie şi critică Literatură română - Culegere Limba română - Dicţionare Limbi romanice Literatură română - Personalități - Istorie Literatură română - Manuale Minorităţi etnice - Români - S.U.A. Renaştere Societatea română - Istorie Literatură canadiană - Istorie şi critică Literatura ungară - Critică şi interpretare Cultură - Civilizaţie - România Ironie Literatură albaneză - Istorie şi critică Studii Influență mondială Literatură română - Origine și istorie Cultură - România - Personalităţi Patrimoniul literar Literatură franceză - Critică și interpretare - Dramaturgie Cultura - România Paşoptism - Istorie 1887-1899 Dramaturgie socială Curente literare - Decadentism Bibliografii Influenţe culturale Memorii Almanahuri Limba aromână Bacovia Literatură portugheză - Istorie şi critică România - Istoriografie Limba română - Gramatică Tipografie - România Eminescu, Mihai, 1850-1889 Literatură română - Critică şi interpretare - Poezie Medicină - Savanţi Alecsandri, Vasile (1818-1890) Relaţii literare româno-maghiare Steinhardt, Nicolae Literatura român. Literatură Radio Europa Liberă Mişcarea legionară - România - Istorie Literatură română - Critică și interpretare - Republica Moldova Cultură - România - Istorie Scriitori români (despre) Societăţi literare - Junimea - România Manolescu, N. (despre) Literatură română - Teorie Bancilă, V. (despre) Delavrancea, Barbu (despre) Personalităţi politice - România Folclor românesc Istorie - Savanţi - România - Biografii Limba română - Retorică Literatură română - Teme, motive Literatură română - Personalităţi - Republica Moldova Literatură română - Critică şi interpretare - Franţa Limba română - Cercetări ştiinţifice Literatură - Istorie şi critică - Proză Analiza discursului Plagiat - Literatura Eminescologie Lectură Literatură română - Reviste literare Istorie şi critică literară Ficţiune - Critică şi interpretare Literatură română - Critică şi interpretare - Ficțiune Identitate culturală Literatură turcă - Istorie şi critică Cultură şi civilizaţie română Limba română - Origine şi istorie Balcanistică Enciclopedii sec. 20 Aspecte etnografice Autoidentificare etnică Personalităţi Literatură română - Basarabia Curente literare - Avangardism Literatură română - Istorie şi critică - Memorialistică
Vă rugăm să schimbaţi parola