Legislaţie

Prezentare generală
Lucrări: 220 lucrari in 220 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Subiecte
Legi Poliţie Constituţie - România Arendă - Legislaţie Tehnica juridică Jurisprudenţă Drept de editare Funcţiile bibliotecii Legi locale Uniunea Europeană - Republica Moldova Regulamente Serviciul piscicol Asigurări sociale de stat - Republica Moldova Drept de autor - Televiziune Legislatie Deţinuţi Sec. IX - 1917 Conferinţe Rasism - Combatere internaţională Patrimoniu - Protecție Comerţ - Legislaţie Impozite şi perceperi Statistică internaţională Încălcarea dreptului de autor Standarde europene Legislaţie de bibliotecă Manuale Organizare Administraţie publică locală Colhozuri Muncă Drept - Republica Moldova Partide politice Patrimoniu cultural Asigurare socială Administraţie publică locală - Legislaţie Întreprinzători particulari Căsătorie Insolvabilitate Consiliul Europei - Convenții Teledifuziune Tineret Alimentaţie Cooperative - U.R.S.S. Politică culturală - Europa Comerţ exterior Bănuială rezonabilă Angajaţi Răspundere disciplinară Administraţie de stat Drept civil - Concurență Ghiduri Privatizare Management Igienă veterinară Leasing (economie) Istorie Protecţia naturii SUA Administraţie publică Misiunea bibliotecii Drept economic Buget de stat Securitatea muncii - Legislaţie - Rep. Moldova Diviziuni teritorial administrative Regionalizare Parlament Cetăţenie Justiţie Persecuţii politice Organizaţia Mondială de Comerţ - Rusia Probleme sociale Minori - Răspunderea penală Asociaţii Pensii Bani - Circulaţie - Control Reglementare internaţională Companii offshore Contract individual de muncă Legislaţie Drept administrativ - Rusia Cultură - Aspect juridic Timbre Drept - Bibliografii Drept administrativ Poliţie România Antreprenoriat Drept civil Silvicultură Registru de comerţ Disciplina muncii Cenzură Drept - Ocrotirea sănătăţii - Rusia Ocrotirea sănătăţii Ocrotirea sănătăţii - Legislaţie - Rusia Ghiduri juridic Finanțe publice - Legislație - Republica Moldova cercetare ştiinţifică Pietre ornamentale Contabilitate - Audit - Legislaţie Constituţie Prejudiciu ecologic Cooperaţie Asigurare socială - Militari - Ghiduri Energie electrică Contract matrimonial Servicii hoteliere Protecţia solului Drept constituţional Tineret - Drepturi Educaţia tinerei generaţii Agenţii de detectivi Poliţie particulară Critica burgheză Contravenţii administrative - Coduri - RSFSR Adopţie internațională Procuratură - U.R.S.S. Unificarea legilor Industrie Pensii şi indemnizaţii Învăţământ primar Dreptul Concurenţă neloială Combatere Sistem muzeal Curţi de justiţie Acţionarea întreprinderilor - Rep. Moldova Biblioteci Agricultură Drept procesual penal Administraţie locală Coduri S.U.A. Economie Jurisprudenţa Acces la informaţie Dreptul la informare Drept ecologic Mediul ambiant - Protecţie Minorităţi etnice Integrare europeană Învăţământ - România Protecţia mediului - Legislaţie Organizaţii internaţionale Drept - România Protecţia consumatorilor - Moldova Familie şi căsătorie - Kazahstan Invenţii Libertate religioasă Televiziune prin satelit Activitate bancară Funcţionari publici - România Transfuzie de sânge Activitatea particulară de detectiv şi de pază Reglementare juridică Conferinţe Muzee - Patrimoniu naţional Drepturi Norme de drept - Aplicare Întocmire și redactare Cooperare culturală Rusia - Istorie Muzeografie Constituţie - Armenia Întreprinderi Societăţi comerciale Putere executivă Referendum Naţional Parlamentul României Alegeri Drept comercial Statele Unite ale Americii Persoane juridice S.U.A. - Legi Cooperare agricolă Documente şi materiale Lingvistică Biblioteci - Drept de autor - Aplicare Societate informaţională Finanţe Drept financiar Transport - Legislaţie Convenții Infracţiuni împotriva economiei naţionale Religie Drept penal Drept funciar Legislaţie funciară - Încălcare Muncă corecţională Delicte administrative Internet Consilieri locali Alegeri locale Acorduri culturale Mass-media Repararea prejudiciilor Deputaţi Camere de agricultură Perioada interbelică Biblioteconomie Cultură Operaţiunile de leasing Drept agrar Drept Trafic de persoane Antreprenoriat Criminalitate - Combatere Drept privat Audit Piaţă de capital - Republica Moldova Ministerul Muncii - Ocrotire socială Ingineri - Orientare profesională Norme tehnice Consiliul Europei Patente - Reglementare internaţională Infracţiuni (economie naţională) Religie Globalizare Alegeri parlamentare Calitatea produselor alimentare Transilvania - Istorie Răspundere juridică Legislaţie - Republica Moldova Cybercriminalitate Muncă necalificată - Zilieri Proprietate funciară Mediu de afaceri Comerţ Statut juridic Bibliografii Securitate naţională Control sanitar veterinar Leasing Societăţi pe acţiuni Comentarii Copyright Drepturile omului Farmaceutică Silvicultură - Legislaţie Servicii publice Cercetare ştiinţifică Avocatură Locuinţe - Probleme sociale Dreptul muncii Militari - Pensii Pescuit sportiv - Ghiduri Pescari amatori - Dicţionare Drept penal - Ucraina Avocatură - Rep.Moldova Muzee Administrarea culturii Strategii de dezvoltare Achiziţii publice - Rep.Moldova Proiecte de legi Cărţi vechi - Rusia - Tipărituri Hotărâri Sindicate Marea Unire, 1918
Vă rugăm să schimbaţi parola