Istorie

Prezentare generală
Lucrări: 12390 lucrari in 12656 publicatii in 44 limbi
Titlurile
Subiecte
Sec. 15 Muzică Politică externă Lexicologie Constituția Saratov Politică externă - Istorie - Germania Relaţii româno-franceze Război mondial, al 2-lea - Istorie - (1939-1945) Stat judiciar Caragaş Regiunea Kursk Ştiinţă istorică 1525 1905-1907 1918-1929 Medalii Ochiul Alb Profesori universitari Literatură franceză Evul mediu Biserica Naşterii Maicii Domnului sau Mazarache Politica limbii Spionaj ungar - România - Istorie Maramureş (judeţ) Literatură găgăuză - Istorie şi critică Istoria antică Grecia Antică - Istorie Civilizaţie - Cultură Căsatorie Relaţii ucraino-ungare Literatură română veche Ivan III (ţar) Paul, Apostol (despre) Ştiinţe istorice Radiodifuziune Biserici de lemn Sate româneşti - Istorie - Ucraina Localităţi urbane - Istorie - Rep. Moldova Interpretare (muzică) Minorităţi etnice - Evrei - Franţa Europa de Vest - Istorie - sec. 5-16 Covor moldovenesc Atlase şi hărţi de contur România - Istorie - Sec. 19-20 Admonistraţia publică locală - Akkerman (Cetatea Albă) Universităţi - Istorie Iugoslavia - Istorie politică, sec.20 1883-1917 Istorie antică Instrumente de suflat Uniatism Istorie - Surse Mănăstiri - Basarabia - Istorie Limba engleză - Lexicologie Lupte aeriene Biserici, mănăstiri Călătorii turistice - România Evrei din România Petru I (cel Mare) Transilvania - Istorie, 1940-1944 Ucraina - Istorie - Documente Europa de Est - Istorie America Latină - Cultură 1806-1868 Documente diplomatice engleze 1853-1956 Radiodifuziune - Istorie Intelectuali - Rusia Teologie dogmatică Istorie medievală - Izvoare istorice Apicultură - Istorie - Rusia Gazaria Polonia - Istorie - Memorii Oraşele României Poduri de pietră Locuinţe 1499-1628 Polonia - Istorie - Sec.20 - Albume Relaţii româno-belgiene Basarabia - Politică internă Combustibili 1821-1859 Tipărituri basarabene 1918-1921 1848-1900 1775-1993 Istoria românilor - Manuale, cl. 10 Lupta pentru unitatea naţională Revoluţionari ruşi - Istorie, sec. 19 Regiunea Amur Cărţi de ritual Limbaje mimico-gestuale Administrare de stat Regulamente Organizaţii de partid - Activitate Costume naţionale Patristică Femei - Stare socială - Europa de Est Moşii 1076-1137 Trupe de frontieră 1995-2020 Preot 1813-1918 Basarabia Limba irlandeză - Istorie Administrația de stat a URSS Știința Geologică 1917-1921 Criză economică Artă cinematografică (estetică) Film - Producere Timişoara - România - Istorie Poliţie Sec. 18-19 Ulcer Civilizaţie Bulgari Baroc - Ucraina - Tradiţii populare Tipărituri religioase Origine sec.9-12 Diplomaţie Apărare Legislaţie - U.R.S.S. Oraşe Război mondial, al 2-lea (1939-1945) - Istoriografie Pedagogie Istorie (ştiinţă) Politică culturală Gura Teghii Știința politică - Istorie Documente legislative Vinderei - România - Judeţul Vaslui Antarctica Microsoft Office Relaţii internaţionale în timp de război Viaţă cotidiană Ceangăi Avocaţi ai poporului Indexuri Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică - Istorie Conferinţe Bucovina de Nord Toponime Muzică folk Volintiri - Istorie Relaţii ruso-mongole Sec. 15-16 Drept cutumiar Peru Tîrgovişte Pedologie Catedrala "Naşterea Domnului" Clopotniţa din Chişinău Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Biserică Săpături arheologice Ansamblul Academic de Dansuri Populare "Joc" Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici" Ţărănime - Caucazul de Nord - Istorie Artă greacă Expeditii geografice Holocaust - Ungaria Stiluri muzicale România - Istorie - 1945-1989 1906-1917 Lucrări practice, cl.9 Relaţii moldo-germane Pictură Pictură flamandă Război ruso-româno-turc, 1877-1878 - Istorie Orchestrare Partide politice - România - Istorie Tarife Politica externă Reunire Semantică Stat și drept al URSS - Istorie - Manuale România - Franţa Arhangelsk (geografie) 1800 Radiocomunicaţii Influenţă Cetatea Soroca Design industrial Design grafic Cunoaştere - Teorie Balalaica Întrecerea socialistă Populație Repatriere - Istorie - Germania Nave maritime Monumente arheologice - Chersonesos Nobilime - Istorie - Franţa 1815-2015 Relaţii interetnice Avangardism Muzee - Franţa Şcoală de cultură generală Comerţ maritim Biblioteci - Istorie Leningrad - Apârare (1941-1944) Tehnică agricolă Revoluţia Sandinistă Polonia - Călătorii turistice Cadre didactice - Atestare Arheologie - România 1904-1908 Regiunea Ivanovo Colonii - Marea Britanie Revoluţie industrială Aspect istoriografic Fake news Traduceri - Limba rusă - Limba română Consiliul legislativ Circulaţia banilor s. Bădiceni, Soroca Limba latină - Gramatică comparată Arta interpretativă Libertate Concept muzeal Dinastie Teatrul mic Gerunziu Politica externă a României anii 1920-1930 Știința Geologică - Istorie Colonialism Pedeapsă corporală - Rusia - Istorie Sec. 7-10 476-1492 1918-1945 Ziarul "Moldova Suverană" 1825-1877 Principatele Române Şcoli sec.15-18 sec. 16-18 Găgăuzi - Istorie Problema evreiască Politică militară Limba franceză - Semantică Ştiinţa Orientul Apropiat Transilvania 1914-1944 Cricova Biserica Romano-Catolică Veterani Tatarbunar, revoltă, 1924 Psihiatrie Cărţi - Istorie Tradiţii bisericeşti Jurişti Ural Zemstva Basarabiei Organizarea judecătorească Organizare politică a societății Regiunea Orel Fotografii Ţările capitaliste Organizații primare de partid 1711-1715 Mănăstirea Vorona Mănăstirea Căpriana Muzeul Naţional de Artă al Moldovei Teatrul „Luceafărul” - Istorie Învățământ Dezvoltare economică Artă - Istorie Marxism (filosofie) Muzică (teorie) România - Istorie politică, sec.20 - Documente Construcţii din lemn Biserica Catolică - Personalități Legi Africa de Nord - Istorie Numismatică Deportările basarabenilor din 1940-1955 Monumente arhitecturale antice Civilizaţie creştină Politică externă - Belarus - Istorie Manzhouli - Istorie - Sec. 16-17 1953 Personalităţi istorice - Imagini - Europa Anenii Noi - Istorie Relaţii internaţionale - Istorie - Rusia - Bulgaria Muzeul Zemstvei din Basarabia Români - Etnogeneză Patrimoniu Exploatarea sării Reforme agrare - Republica Moldova 1988-2016 România - Istorie - 1859-1918 teolog francez creștin protestant renaștere națională Tradiţii şi obiceiuri poloneze Cultură spirituală Lecţii Oratorie 1700-1721 Aviaţie civilă - U.R.S.S. Cultivarea fructelor Gheorghe al II-lea Limba bulgară - Lingvistică diacronică 2007-2017 Sfântul Munte Athos Traducători Stupine lîngă casă Kopeisk Funcţionare Feudalism Turism - Manuale Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi Cronici 1918-1984 Țări socialiste Învăţământ vocațional/tehnic Mănăstirea Cernica Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dumitru” Misionarism creştin Istoria presei basarabene Studioul A. Dovjenko Tradiţii populare Muzică - Estetică Instrumente cu coarde şi arcuş Cinema Revoluţia română din 1848 Sec, 19-20 Limba română Decembrişti Procese demografice Copii vagabonzi Bund Arhaisme Ruşii din Australia Conştiinţă naţională sec. 15-17 Biserici Ideologie Reflexie (filos.) Război Pianistică Istoria muzicii Vinovăţia penală Războiul din 1812 Agiografie (hagiografie) rusă Paşoptism Nobili din Moldova - biografii Timp liber - Cultură Biserici (arhitectură) Lăpuşna, comună Urbanism - Italia Istorie - Investigaţii ştiinţifice Moldova - Istorie - 1988 - 2010 Liechtenstein - Istorie Partide politice - Istoria - Algeria Ediţii periodice Fizică - Savanţi Biblioteci - Istorie - SUA Cuvinte împrumutate Ziare Religii ale lumii Belgia Învăţământ secundar Şcoli lancasteriene 1915 Învăţământ superior medical Uniunea Leninistă Comunistă a Tineretului din Moldova Basarabia - Descriere istorică - sec.XVII Hitler, Adolf Istoria slavilor Polonezi (populaţie) Regimul comunist - mărturii Uruguay Războiul rece - Istorie Educaţie extraşcolară - Timp liber Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Morfologie Casa - Muzeu "A. S. Puşkin" Sec. 05-08 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" - Republica Moldova Tradiţii şi obiceiuri populare Suruceni, mănăstirea Relaţii internaţionale - Europa de Est Învăţământ juridic superior Ruteni - Indentitate etnică Banii şi circulaţia banilor - U.R.S.S. Comunism - Istorie - România Popor Istorie economică - URSS Educaţie estetică în şcoală Mănăstiri româneşti Basarabia - Istorie - Personalităţi sec. 11-12 Procese politice - Asecte sociale Arabi Coşeriana Tratatul de la Trianon din 1920 sec. XVI-XVII Istorie literară Luptele cu Securitatea Institutul Arheologic Rus din Constantinopol 602-1453 Pedagogie - URSS - Istorie Colegiul de Medicină din Ungheni Domnitori - Moldova Bibliografii naţionale Regizori de cinema 1990- Regim fascist Aeronautică Troţkism sec.19 1918-1940 Critică muzicală Codul penal 1918-1944 Critică și interpetare Bulgari din Moldova - Istorie Istoriografie Bucureşti - Istorie 1941-1942 Gravură în lemn Civilizaţie franceză Hryhoryiv, N. Y. Critică și interpretare Muzică - Ţările lumii, sec. 20 s. 20 Programare Marină militară Putere de Stat - Istorie - U.R.S.S. sec.19/20 Monumente istorice Actori de teatru Cultura muzicală - Istorie, sec.20 Terorism politic Cărţi bisericeşti Alimentare cu apă Necropole - România Amfilohie Hotinul (1735-1800) Burov, Atanas (despre) Istorie - Metode de cercetare automatizate Limba bulgară - Istorie Revista "Pagini basarabene" Ciobanu, Ştefan (despre) Bezviconnâi, Gavriil, istoric Construire socialistă Biografie Italia Sec. XIX-XX sec.17-19 sec. 14-19 Opinie publică - Franţa România - Istorie politică, sec.19 Al doilea război mondial - Istorie - Europa Ciuvașia - Istorie - 1914-1917 Pregătire pentru examene Colecții de gravuri Observatorii astronomice Artă universală Limba greacă - Istorie Colegiul Tehnic Feroviar Epoca modernă Alba Iulia - Arhitectură - România 1870-1871 Arhitectură sacrală - Bucovina Industrie meşteşugărească Limba română - Terminologie militară Minorităţi etnice - Basarabia 1940-1041 Strategie şi tactică Lagăre de concentrare germano-fasciste Partidul Comunist al Belorusiei - Istorie Dacia antică 375-1492 Persecutarea evreilor 1989 Moldova - Istorie, sec. 15-18 Mişcare revoluţionară Dialecte Azerbaidjan - Cultură Biblioteca "V. A. Urechia", Galaţi Matematică - Istorie Politică juridică Fizică Doctrine politice - Istorie Husiţi Monarhie - Rusia - Istorie Rebelii britanici Evoluţie istorică Artă tipografică Bănci de economii Filigrane - Studii paleografice Şedinţe Producţie de tipar Decrete Jurnale sec. 5-18 Prăbușirea comunismului 1900-1945 Editura "Arc" 1796 - 1855 Filosofie Pictură - Portrete - Albume Arta coregrafiei Spectacole de opere Limba română - Sociolingvistică Învăţământ agrar universitar Mişcarea anarhistă Gîndire economică Sec. 19-20 (G) Revoluţia din Octombrie Academia de Ştiinţe Lingvistică generală Kushan Articole din periodice - Bibliografii Colonii Civilizaţie mondială - Istorie Balcani Iudaism România - Istorie - 1914-1944 Vinderei Vâlcea Box Mijloace de comunicare Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Tehnică a Moldovei Visani (jud. Brăila) Automobile Metodica predării Nivel de trai Istoriâ Sec. 13 S. U. A. Filosofie religioasă Cultură rusă veche Naționalizare Mecanică Casa regală Satiricus (teatru) - Rep.Moldova - Istorie Tradiţii şi obiceiuri Teatre pentru copii Vadul-lui-Vodă Cultura medievală Celibat - Istorie Cantemir, dinastia Românii - Istorie - sec. 19-20 Antisemitism - România - Istorie 1866-1918 Albume Ziare literare 1775-1786 Sec. 7-13 Muzică - Finlanda - Istorie 1908-1912 1917-1937 Diplomaţie secretă - Istorie Etnografie - Republica Moldova Iaşi-Chişinău, operaţiune militară Biserici - Arhitectură - România Surse istorice - Studiere Istorie - Aspecte politice 1896 Monografii naţionale Turcia - Istorie Sateliţi artificiali China - Istorie Parlament Bresle meşteşugăreşti Mistică - Literatură Închisori Chişinău, Republica Moldova Orașul Tiumeni Persecuţii politice - România - Memorii Minorităţi etnice 1917-1940 Limba engleză - Dicţionare explicative Oraşe - Istorie - Franţa Publicaţii Învăţare - Metodologie Relaţii interetnice - Istorie Patriarhat U.R.S.S. - Istorie Film mut - Istorie Biserica Ortodoxă Română - Personalităţi Învăţământ primar - Istorie - Basarabia Haiti Sec. 4-7 Ruteni Gospodării agricole - Istorie - Ucraina Muzee - Polonia Istorie - Basarabia 1913 Dansuri populare - Ansambluri - Rep.Moldova Personalităţi celebre - România Limba slavonă - Istorie Indice bibliografic Armeni - Basarabia - Personalităţi Muzicieni Egalitate de gen - Evolutie istorică Populaţie majoră Reforme economice - Uniunea Sovietică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” Români transilvăneni Asasinate Politică - Marea Britanie Literatură pentru copii Turnee sec.10-14 Estetica peisajistă Biblioteca "Onisifor Ghibu" Lingvişti - România 862 - 1962 1772-1914 Aleatorismul muzical Război mondial, 1914-1918 Patrimoniu natural - Protecţie internaţională Istoria Portugaliei Religie creştină Muzică religioasă gregoriană Istoria lumii Geografie RASSM sec. 14-17 Petrokokino, familie Abrahamson, A. A. Nehru, Jawaharlal Creştini de rit vechi diasporă 1946-1947 Instrumente muzicale de suflat Imaginaţie Relaţii interculturale - Europa - Istorie URSS Politică culturală .../1918 Estetică (Filosofie) Cartografie Armenia Jurisprudenţă 1848-1850 Istorie culturală Băcioi Dicţionare Novgorod Dreptul familiei medieval Cultură şi civilizaţie Specialişti agrarieni Şimleu-Silvaniei Steme naţionale Metode de predare Presa ortodoxă S.A. "Apă-Canal Chişinău" Persecuţii religioase Sovetskaâ Armiâ na frontah Velikoj Otečestvennoj vojny 1941-1945 gg. Ştiinţe naturale Ceramică Basarabeni Literatură religioasă Literatură irlandeză Folclorişti Rusia - Istorie - Sec.12-20 Carabetovca (Carabeţeni) - Istorie Capétiens Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău Literatură română - Istorie și critică - Republica Moldova Prim-ministru Minorităţi etnice - Găgăuzi - Rep. Moldova Profesori universitari - Universitatea Tehnică a Moldovei Habarovsk Franţa - Istorie - 1789-1794 Conflict armat Minorităţi etnice - Sârbii - România Învăţământ tehnic superior - România Vaud (Elveţia) 1956-1957 Politica externă - România - 1965-1971 Transcaucazia 1937-1938 Personalii 1919-1920 Orașe Limba franceză - Fonetică - Istorie Istoriografie - Ucraina Academia de Studii Economice din Moldova - Istorie Filosofie - Istorie - Manuale Intelectualitate - Româniă 1929-1959 Liberalii Ghetouri Politică - Germania Ştiinţă - Aspecte morale şi etice Romane poliţiste Biserica ortodoxă - Rusia - Istorie Arheologie - Istorie Letopisețe Publicații Piatigorsk Politică internă - Rep. Moldova - Istorie, sec.20 Materiale 1939/1945 Bugeac Instalaţii electrice Ţări în curs de dezvoltare Diaspora azerbaijană Teologi 1932 Relaţii culturale ruso-japoneze Percepţie Telefonie Universitatea din Iaşi - Istorie Ştiinţă geologică - Istorie - Rusia Institute pedagogice 1924 Sare - Exploatări miniere Învăţământ superior - România - Istorie Administraţie publică locală - Istorie Statistică - Recensământ Liceul Teoretic Balatina - Istorie Relaţii ruso-marocane Sec. 15-21 Aspecte etice și morale Limba găgăuză - Origine și istorie Odesa, reg. - Istorie Fântâna Zânelor, judeţul Ismail Basarabia - Istorie, 1812-1917 Bancnote Utopii sociale - Istorie - Franţa - sec. 19 Concepţii filosofice Represiune comunistă Discursuri politice Morfologie Handbal - Antrenament Flotă militară Baltică Caricaturi Exterminarea evreilor Război rece Politică de expansiune Relații externe Ruso-Japoneze Artă abstractă Cernăuţi Francmasonerie Învăţământ Sec.20 Biserica Creştină România - Istorie sec. 16 Cantemir, Dimitrie (1673-1723) Emigranţi din Rusia Negustori Filosofia limbii Geto-dacii Localități rurale Baroc sex.19 Descoperiri Puterea politică Bibliografie locală Mişcarea liberală Teatrul dramatic Mureş de Sus Război mondial, al 2-lea (1939-1945) Critică literară Publicaţii omagiale Relaţii româno-americane Veneţia Antichitate - Istorie - Grecia 1940-1944 Probleme internaţionale 1774-1866 Istorie universală - Biografii Istorie modernă Recenzie Liceul "Serghei Rahmaninov" Patrimoniu naţional Halippa, Pantelemon - despre Artă oratorică Istoria sec.19-20 Civilizatie - Europa - Istorie Baptişti - Istorie - România Europa - Istorie, sec. 20 Germania - Istorie - Personalități Arta cărţii Industrie minieră - U.R.S.S. Despotism - Istorie Personalităţi celebre - Rep.Moldova Nobilime - România Transilvania - România - Istorie, sec.15 - Personalităţi Steaguri - România - Istorie Personalităţi - România Polifonie Triburi germanice - Istorie Religii ale lumii - Istorie Arta militară 1655-1657 (Sec. 19) Societate - Istorie Publicaţii ale conferinţelor Relaţii daco-romane Albume fotografice 1990-2015 Partide comentate Istorie universală - Îndreptar 1891-1923 Femei - Educaţie Zimbabwe - Descriere generală Artă medievală Polonezi în Moldova Minorităţi naţionale Revolte sociale - Ţărani Artă - Europa - Istorie Interpretarea textelor Literatură medievală - Istorie și critică Orașul Kansk Hoteluri Dezvoltare urbană Femeia şi societatea Tuva Organizaţii secrete - Istorie s.17-19 Organizație Europa de Vest - Istorie, sec. 20 Discografie Păşuni Universitatea din Craiova Arhitectură - Monumente - Istorie România - Istorie, sec. 20 Războiul Balcanic Bombardament atomic Arhitectura Organizaţii social-democratice - Istorie Aspecte lingvistice Administrarea publică locală 1763-1783 Viaţa socială - Obiceiuri Ortodoxie - Istorie Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade„ Identitate sovietică Biblioteca Publică Gubernială din Chișinău 1945-1995 Relaţii culturale Filologi Călătorii Organizaţii de copii Cercetări juridice Biserica Luterană 1711-1821 Actori de teatru - România Design industrial Români - Cultură - Civilizaţie Sculptură - Europa de Vest P.C.U.S. Operă Gîndire socială Apărarea creştinismului Deportări Teleradio-Moldova Personalităţi politice Limba engleză - Istorie Europa Partidul Comunist al Moldovei Relaţii externe Instituţii cultural-educative Colecţii Caligrafie China Armată naţională Salonta Notariat sec.13-14 Beloruşi sec. 12-15 Anna Ioanovna (despre) Hristianstvo - Istoriâ Ştiinţa geografică Oraşe mici Monumente de arhitectură Protecţie Universitatea de Stat din Bălţi Muzică - Stiluri Spitale de psihiatrie Război mondial, al 2-lea - Istorie - Franţa Hărţi de contur Minorităţi etnice - Armeni - Georgia Relaţii moldo-ungare - Istorie Foamete, 1946-1947 - Rep.Moldova 1936-1945 Ucraineni din Moldova - Istorie Nobilime - Moldova - Istorie Genocid fascist Spiritualitate Confesiuni religioase Valahii Biblioteci naţionale Brâncoveni - România - Istorie Operaţiunea Iaşi-Chişinău Globalizare - Rusia Gări feroviare Univers Biopolitică Comunicaţii Lucrări de construcţii Porțelan francez Guvernare - S.U.A. Minorităţi naţionale - Armeni Artă flamandă Artă (istorie) Antologii Flota maritimă militară - Rusia Repatriere Forţele armate - U.R.S.S. - Istorie Cataloage Oncologie Etica sexuală Relaţii ruso-azerbaidjane - Istorie Orientalistică Alegeri - Istorie - România Manuale, cl.10 Război mondial, al 2-lea - Acţiuni militare 1866-1876 Industrie tipografică - Istorie Şcoli religioase Epigrafie latină - Manuale Relaţii literare chineze - latino-americane Literatura ştiinţifico-fantastică 1894-1945 Manta, satul - Istorie Universităţi - Franţa - Istorie Vestigii arheologice Învățături socialiste - Istorie La Rue Soufflot et le Panthéon, Paris, Franța Surse literare Principii didactice Basarabia ţaristă Limbaje profesionale Societatea Biblică Rusă Ștundism Tectonică Teatrul Naţional "M. Eminescu" - Spectacole 1917-1922 Artă - Portugalia Pictură - Marea Britanie Arta actorului Duma de stat Țărănime Aspect filosofic Partide politice Dobrogea Relaţii internaţionale - Europa - Istorie - Documente 1933-1945 Manuale Şmalgauzen, Ivan Ivanovici (despre) Orientul Antic documente Profesori Artă sovietică Seismologie Egipt 1932-1933 Poezie rusă sovietică Legende Cetăţi antice Culegeri Cărţi vechi româneşti Grafică Limba germană Cuza, Alexandru Ioan (despre) Sec. 14-15 Caracteristică în literatură 1897-1924 Piaţa centrală Presă sibiană Relaţii moldo-române sec.17 Limba engleză - Manuale - Genetică Politică socială Dimensiuni virtuale Monahism Nobili Muşatini, familie Cultura occidentală - Istorie Dacia - Istorie Învăţământ - România - Istorie Învăţământ liceal Editura "Prut Internaţional" "Luminătorul" (revistă) Muzeul Naţional de Arte Plastice Revista "Viaţa Basarabiei" Monumentul "Ştefan cel Mare şi Sfânt" Complexul agroindustrial Reviste literare 1990-2012 Moldova - Istorie - 1806-1918 Filosofia dreptului - Istorie Polonia - Istorie, sec.20 - Surse România - Istorie politică, sec. 20 Caricaturi Aspecte istorico-culturale Georgia - Istorie Cărți poștale Spionaj - Istorie Eparhii Mexic - Istorie Ilustraţii de carte - Biografii 1850 Toponimie Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945 - Istorie Români - Cultură Ştiinţe sociale - Teorie Statele Unite ale Americii - Istorie Narodnici (despre) 1877-1977 Culegere Limba armeană - Istorie Dacia - Arheologie Domnitori români Campanii electorale - Europa Relaţii internaţionale - România - Istorie Relaţii internaţionale - România Clădiri legislative 1918-2008 Sec. XVI Prezentare istorică Atlase istorice Biserica baptistă China, Xinjiang Uyghur Cimitire militare - Republica Moldova Nordul Bucovinei Liceul Teoretic "Petre Ștefănucă" Popoare autohtone Heraclea Pontica Tâlhari Diaspora română Pop music Limba franceză - Părţi de vorbire Ziaristică - Marea Britanie Politica externa Locomotive - Exploatarea Constituţie (proiect) - U.R.S.S. Academia Agricolă din Bielarusia Drept - Istorie Cristale lichide 1918-1958 Ţările dunărene Etnografie - Găgăuzia, Republica Moldova Industria petrolieră s. 17-20 Sec. XX-XXI Relaţii între biserici Universitatea Sorbona din Paris Control de stat Ghid practic Editura „Lumina” Cercetare-conservare Muzică de cameră - Republica Moldova sec.XIX-XX Sala cu Orgă 1944-1981 Interpretare pianistică Limba română - Etimologie Sec. 13-20 Imperii coloniale Expediţii geografice. Călătorii Arta cinematografică - Lituania Cultură - Istorie - România Biblioteca Naţională Sec. 16-20 Democraţie Grecia Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 1921-1925 Găgăuzi Alexandru cel Bun Războaie Biserica Ortodoxă Română Metode didactice Biografii Marea Unire Episcopi Mişcarea revoluţionară Naţionalism Servicii secrete Scrisori Filosofia culturii 1937-1945 Istoria României Ateism Istoria românilor Indici bibliografici Maghiari în România - Istorie Lopatna - Istorie Texte programate Şcoala Normală Constantin Brătescu Constanţa Muzică simfonică Interviuri Relaţii sovieto-indiene Dadaism Economia finanţelor Transnistria Homer Mijloace de informare în masă Ţări capitaliste Administraţie de stat Vizite oficiale Vînătoare de curte Interferenţe culturale Doctrine socialiste Insurgenţa ucraineana, 1945-1950 Absolutism Antichitate greco-romană Portugalia 1945-1993 Război mondial, al 2-lea - Istorie - Germania - 1939-1945 Cineaşti Gimnaziul "Nicolae Botgros", Chioselia Partizani Lopăţica, comună - Istorie Teatru de păpuşi Biblioteca Naţională - Activitate - Republica Moldova Chişinău - Istorie Industrie militară Manuale, cl. 12 Arta Renaşterii Polonezi Cultură bulgară Creştinism - Istorie Situaţia religioasă Mişcarea muncitorească internaţională - Istorie - Sec. 20 Oraşe-eroi Bănci - Istorie Artă corală România - Al Doilea război mondial - Situaţie politică Drept - Jurisprudenţă Arhive - Germania Instituţii medicale Mănăstirea Ţâpova Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad Educaţie politică Aspect socio-politic Regiunea Leningrad Ştampile Personalități Electrificare - U.R.S.S. Academii regim monarhal Romi - Femei Ucraina Cataloage de expoziţii 1945-1970 Politică - Personalităţi - Franţa Întreţinere Narcomanie 1827 1917-1923 Războiul ruso-turc Aviaţie militară - U.R.S.S. Cercetări ştiinţifice - Botanică Învăţământ economic Societatea istorico-arheologică bisericească Barbă Anale Distrugere Lagăre de muncă - Periprava Acuzații de plagiere a istoriei Ziarul „Glia drochiană” s. Bălășești, Sângerei Gramatică comparată Muzeografi Personalități - România Perioada sovietică Literatură română - Studii literare Limba franceză - Sintaxă 94(498)"1812/1918" Liturgie Creşterea animalelor Democratizare Castele PCUS Colonii elvețiene Sec. 20 Coloniţa Rezervaţie cultural-naturală Gagarin, Iuri (despre) Cataloage (biblioteci) Relaţii sovieto-polone Dialecte Monumente culturale Vinificaţie Paşoptism Rol cultural Cruzime Universitatea Oxford Muzică sovietică Chapelle-lez-Herlaimont Relaţii polono-ruse Imperiul Austro-Ungar Steaguri naţionale Statul Europa de Est Antisemitism - România Metode Logică Trupe de căi ferate Mentalităţi colective Problema orientală Cetatea Chilia panslavism Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău Parcuri Moldova - Istorie - 1812-1917 "Отечественные записки", журнал - 1839-1884 Mişcare de eliberale naţională Caucazul de Sud - Istorie Protestantism - Germania Artă populară - China 1940-1956 Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" Bijuterii (artă) Realismul socialist în artă Creştinism - Influenţa culturală Conflicte internaţionale Filosofie germană, sec. 18-19 Religie şi cultură Literatură engleză - Istorie şi critică Om Afaceri Cultură - Civilizaţii Literatură engleză - Istorie şi critică - Ficţiune Biserică şi societate Savanţi - Biografii Basarabia - Istorie - 1905-1907 Împărați Epoca Renaşterii 1991-2016 Monarhie - România Oraşul Kromeriz Reforme administrative - România România - Al doilea război mondial Biserica Ortodoxă Răsăriteană - Istorie Turcia - Istorie, sec. 20 Relaţii internaţionale - Istorie Învăţământ de cultură generală - Republica Moldova Documente fotografice Biografii - Franţa - Dicţionare Săpături arheologice - România Jandarmerie - România - Istorie Economia politică Literatură latino-americană - Istorie şi critică Învăţământ superior - Germania Poştă - România Limba română - Terminologie religioasă Terenuri - Utilizare Câini de vânătoare - Îngrijire și întreținere Istoria Imperiului Bizantin Sfintele Paşti Patologie fiziologică Moldova - Situaţie politico-economică Secte creştine s. Băiuș, Leova s. Baurci-Moldoveni, Cahul Limbaj - Artă Mănăstiri - Franţa Scriitori - România Curente economice Biblioteca Națională Portrete fotografice Harpă Cambridge University Localităţi rurale Atlase Societate Mănăstiri creştine Ortodoxe Colhozuri Artă muzicală Teledifuziune Filosofie universală Administraţie publică locală Alegeri Istorie antică Sec.18-19 Bani Social-democraţie Localităţi Dicţionare Savanţi români Violenţă 1933-1940 Congrese Biserică creştină Limba germană Indieni Vladimir (regiune) - Rusia - Descriere generală Russkie filosofy Uzina de apă Chişinău Reforme Biserica Ortodoxă Răsăriteană Studii economice Unirea Basarabiei cu România în 1918 Orheiul Vechi - Istorie Patrimoniu cultural Ştiinţele naturii Uniunea Sovietică - Istorie politică Conflicte interetnice - Azerb Duma de Stat - Istorie - Rusia Monede bizantine Ţările Americii Latine 1800-1856 Coruri (muzică) 1914-februarie 1917 Budjac Istoria descoperirii Nepal Diplomatică Hitiţi Cercetări istorice Harta Tancuri Tehnică militară Fitopatologie Cosmonautică Regimul comunist - Scăeni Biserica Română - Istorie Fascism - Istorie Saşi - Istorie - România 1921-1941 гг. Regiunea Voroșilovgrad Marea Revoluţie socialistă din Octombrie Război civil - Spania, 1936-1939 Serbia - Istorie Politică externă - Iran Artă cinematografică - Istorie Industria aeronautică Reşedinţa Patriarhală Construcţii navale Mişcări internaţionale Caractere de tipar Ştiinţe geologice Drept vamal Literatură ucraineană Moştenire Operă - Istorie Călătorii geografice - Regiunea Kamceatka Aspecte istorico-sociale Aspect juridic Proporţionalitate (arhitectură) Conferinţa de pace de la Paris (1917-1920) Bibliografie generală Istoria satului Publicații periodice Biserica evanghelică Pionieri (mişcare) Sinteze Francofonie - Rep. Moldova Electroenergetică Creștinismul în Imperiul Roman - Istorie - Secolele III-IV Postere Tradiţii etno-folclorice Kurzi Liceul de Fete Note de curs Tratate internaţionale Ruso-Japoneze Coregrafie - Manuale Învăţământ - Personalităţi - Republica Moldova Şamanism (religie) Documente Societate primitivă (Sociologie) Masonerie Boian Imperiul Bizantin - Istorie, 1453 Bizanţ (Imperiul) - Istorie Orheiul Vechi Istoria ştiinţei pedologice Antifascism Limba franceză contemporană Comerţ exterior Origine şi istoria limbii Kiev Învățământ muzical Rusia - Istorie politică, sec.20 Biobibliografii Sisteme de scriere şi notare - Istorie Scrisori comerciale Limba engleză Relaţii româno-bulgare Relaţii româno-poloneze Mişcarea pentru reunire Kievskoe gosudarstvo - Istoriâ - Sborniki Matematică Raţionalism Egalitate civilă Tineret Alexandr Nevski (despre) Război mondial, al 2-lea - Operaţii militare din iarna 1945 Europa de Vest Literatura Unirea de la 1 Decembrie 1918 Mănăstirea Floreşti - Istorie Învăţământ artistic superior Sec. XIV-XVII Sec. XVI-XVIII Personalităţi - Rep. Moldova Drept - Filosofie - Istorie 1919-1923 Revoluţia burgheză - Franţa, 1789-1794 Cârpeşti - Istorie Geopolitică - Georgia Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945 Influența italiană Muzeu Bucureşti - România - Istorie Ţările Africii Securitatea naţională Acte juridice Preşedinte (șef de stat) Personalităţi celebre - Franţa Ştiinţe economice Anatomie Stat și drept al URSS Reviste - România Bibliofilie - Istorie - SUA Cuba - Istorie Politică - Istorie Rapoarte Feminism Limbi slave - Toponimie Politică internă - Uniunea Sovietică - Istorie 1917-1924 Relaţii etnice Ţările Europei Bătălia de la Berlin Psihanaliză - Istorie Calcul matematic Laos - Istorie politică, sec.20 Industrie - Istorie - Rusia Războiul civil, 1918-1920 - Istoriografie - U.R.S.S. 1918-1932 Elita basarabeană 1809 Venituri Agricultură (economie) Şcoli profesionale Etnografie - România - Istorie Extremul Orient - Dezvoltare sec. 15-20 Transdisciplinaritate Mitologie populară Radio Naţional Moldova Studenţi pedagogi - Practică profesională Mongoli Paratexte Ţărani - Rol social Cultura română Mişcări religioase Împăra Practici muzeale s. Bădragii Vechi, raionul Edineț Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova Bălţi Relațiile sovieto-afgane - Istorie Războiul ruso-japonez, 1904-1905 Alexandru I (împărat) Analize și sinteze Studii Cinematografie - Republica Moldova Fotografii artistice - România Studiou cinematografic 1988 1871 Forţele armate Zemstve Marea Britanie Familii nobile Cvartete de coarde Documente istorice Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (despre) Instrumente muzicale de percuţie Universitatea de Stat - Rusia - Istorie Civilizaţie - Istorie Mişcare naţională Țări arabe Fabricare Televiziune Ordinul de Malta Poporul israelit - Istorie biblică Hieroglife Învăţămînt bisericesc - România - Istorie Serbia Studii etnografice Şcoli militare Pogrom din Chişinău, 1903 Oradea Arheologi Bizanțul Arta militară rusă - Istorie Viaţa socială Relaţii economice internaţionale Socialističeskie učeniâ - Istoriâ Studii socologice Mişcarea legionară Secularizare Straturi sociale Monede - Numismatică Religii vechi Războiul Rozelor, 1455-1485 Oceanografie Ştiinţa solului Cultură Presă Literatură română Arta cinematografică Kotor Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" Deochi - Istorie Bibliografie Istoria României - Personalităţi Colegii - Istorie Localităţi urbane - Istorie Capitale - Europa Pactul Ribbentrop-Molotov - România Personalităţi politice - Rusia 1941-1944 1939-1947 Artă spaniolă Cărţi - Producţie de tipar Shanghai (China) Pregătire pentru examenul de BAC Iezuiţi Istoria Rusiei (Federaţiei Ruse) Manuale Violoncel Jucării Eviul mediu Politica externă - S.U.A. Revoluţia burghezo - democratică din februarie 1917 Dobruşa, mănăstire Petrol - Zăcăminte Ocrotirea mediului înconjurător Industria automobilelor - Istorie - Germania Perioada postbelică Filosofia războiului Cauze Caritatea creştină Utopii Limba franceză - Morfologie Delincvenţă Istoria Cuvântări Relaţii internaţionale bizantino-ruse - Istorie Viaţă spirituală Сataloage Tehnică agricolă - Istorie - Ucraina Baze pedagogice Persoane cu dizabilităţi - Comunicare nonverbală Inteligenţă Mişcarea pentru reunire - Români Eparhia Chişinăului şi Hotinului Cultură - Polonia Mănăstirea Căldăruşani Învăţământ profesional agricol Hărţi etnice Ştiinţe agricole şi silvice Curriculum Dicţionar german-rus Mănăstirea Hârbovăţ Stat şi drept Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni Molocani Scrisori - Istorie - Sisteme de comunicare 1991- Monumente funerare - România Orchestre „Mărțișor” Regie teatrală de operă Istoria civilizaţiei Politică imperialistă 1945-1969 Biblioteca pentru copii „Steliana Grama” din Soroca Liceul de Fete Soroca Subiecte istorico-sociale Literatura franceza Pian Muzică - Polonia - Istorie Oraşe - Planificare şi reconstrucţie Benedictini sec. 18-20 Biblioteci publice - Istorie - Braşov Război civil Stat - Istorie Politică colonială Genealogie Organizare Ţinutul Herţa Moldova - Istorie - sec. 13-14 Covoare - Istorie - Rep. Moldova Belarus Rezistenţă antifascistă Limba franceză - Lexicologie Marxism-leninism - Filosofie Manuscrise Jora de Sus - Istorie Cultul personalităţii - Stalin I.V. Futurologie Stat România - Istorie - 1939-1947 Muzică de estradă Marxism Arta medievală - România Istoria cărţii Jazz Liceului Militar Nicolae Filipescu Filosofie medievală Biserica Ortodoxă Rusă Suite Reformă agrară lui Stolypin Crimeea Literatură rusă - Istorie şi critică Mişcare revoluţionară Preistorie Filosofie - Moldova - Istorie Piramide Ansambluri arhitecturale Mişcarea revolutionară Educaţie - Baze pedagogice Ţurcanu ,Ion, istoric Vladimirescu, Tudor Teatrul Naţional de Operă şi Balet - Republica Moldova Cultură - Arabi Oraşe - Moldova - Istorie Azerbaidjan - Istorie politică Relaţii armeano-georgiene Clasicism Moldova - Al doilea război mondial Baptism RSS Moldovenească Flota maritimă militară Baltică Moldova - Istorie, sec.18 - Personalităţi Educație muzicală Slavi - Istorie Conducere centrală de informaţii Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj Documente și materiale Oraşe - Istorie - Bulgaria Licee - România 1812-1947 Teatre dramatice Intervenţie - Război civil, 1918-1920 - Rusia Cartografie militară Finanţe - Franţa Sec. 19-21 Bibliografie străină Armata sovietică - Istorie - Memorii Relații sovieto-argentine - Istorie Colhozuri - Republica Moldova - Istorie Economie socială PCUS - Istorie - 1905-1907 Limba armeană P.C.U.S. - Istorie - 1941-1945 PCUS - Istorie Comunităţi evreieşti Cenzura - Biblioteci Statele Unite ale Americii - Istorie - Personalităţi Relaţii armeano-azere Cărţi vechi Egalitate de gen Azeri Biserica "Sfântul Gheorghe" Politica externă Suruceni, mănăstirea - Istorie Româno-spaniole Procese evolutive și revoluționare 312-394 Drept canonic Conservatorul "Unirea" din Chişinău - Istorie Voievozi Sociologia culturii Rețele de socializare Biserica „Sf. Haralambie” Disidență Colegiul Pedagogic "M. Eminescu", Soroca Proză - Critică si interpretare - România Administrare publică Uniunea Sovietică - Descriere generală Arhitectură - România Tehnică interpretării Tehnologii informaţionale Ziarul "Basarabia" - Redacție Etiopia Diviziune administrativ-teritorială Diviziuni teritorial administrative Cultură - Personalităţi - România 1917 Virgilius, Publius Maro Partidul comuniştilor al Republicii Moldova Arte plastice Viaţă religioasă Islam - Rusia Textologie Atrocităţi Sporturi aeronautice Unităţi militare Relaţii culturale româno-ruse Ţărănimea în Rusia Limba română - Antroponimie 1939-1945 Spectacole teatrale Sfatul Ţării - Moldova - Istorie Limba română literară - Istorie Suruceni Documente ilustrate Văleni (arheologie) Voinova Sisteme politice Mohamed Radioteleviziune Gaulle, Charles de (despre) Limba franceză - Metode de predare Biserica primitivă apostolică Spiritualism Codul Napoleon - Istorie Şah Istorici - România Idei politice - Istorie Limba franceză - Origine și Istorie Filosofie politică Cântec popular rusesc Moldova - Istorie - 1941-1944 Pictori flamanzi, sec. 17 Ştiinţe politice Aspect politic Jurnalism Minorităţi religioase Finanţe - Istorie Arta modernă Karabah Populaţie - România - Structură etnică Basarabia - Istorie - 1914-1947 Tipografie și imprimerii Jamaica Sec. "18-19" Uezdul Tiraspol 1780-1900 Industrie Sare - Exploatări miniere - România Războiul Crimeii Filosofie religioasă orientală 1939 - 1940 1915/1923 Limba bielorusă - Lexicologie Holocaust - Istorie - Europa - 1939-1945 Limba română - Toponimie Şcoala de cântăreţi bisericeşti Revoluţia din Decembrie - România - 1989 Hotare - Moldova Statul Rus Dreptul brevetelor - Rusia Negaţie - Gramatică comparativă Oraşe medievale Eroii Război mondial, al 2-lea Ţesutul covoarelor Relaţii germano-sovietice Bolşevism 1918-1967 Ştiinţa geologică în U.R.S.S. - Istorie Transport aerian Maroc 1861 Moldova - Istorie, Sec. 20 1920-1921 Biserică Ortodoxă Române Istoria sârbilor America Latină - Istorie Geliobiologie Vagoane de călători Silvicultură - Rusia Biciclete Limba română - Dezvoltare - Funcţionare Morală sexuală Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Revoluţia burgheză - 1848 Calendare ortodoxe Huni - Caucazul de Nord Biblioteci - Colecţii Rugul Aprins Artişti Şcoli rurale - România Revoltă țărănească Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească Geografie istorică Revista „Buletinul Eparhial al Chișinăului” Evrei basarabeni Şcoli rurale de cultură generală Epoca bronzului Biblioteca Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală” din Hâncești Tipologie (lingv.) Muncitori - Rusia Limbajul regizoral Afaceri interne Lovitură de stat Sinonime Regizori Antichitate Bănci Întreprinderi industriale - Volgograd (Rusia) - Istorie Demografie istorică Sec. 17 Lingvistică funcțională 1940-1975 Uniunea Sovietică Shargorod Reformă țărănească Limba engleză - Onomastică Ordinul Suveran şi Militar al Ospitalierilor Sfântului Ioan de Ierusalim (de Malta) Plenare Etnolingvistică Muzică simfonică Drept ereditar(succesoral) Omul Pensii Război naţional Protecţia naturii Legislaţie Emigrare (politică) Numismatică - Istorie Lansări de carte Istoria vieţii bisericeşti Învăţământ artistic Monumente comemorative Componenţă etnică - Istorie - Moldova Urbanism - Moldova Soroca, oraş Cultură materială Căpriana, mănăstire Basarabia - Politică externă Revolte Ştiinţă geologică Istoria Bulgariei Construcţie Penicilină Regimul sovietic Biserica Catolică - Doctrine - Istorie Relaţii româno-sovietice - Istorie - 1965-1971 Holocaust - România Filme documentare Albania - Istorie Etică - Aspect psihologic Mișcarea națională - Africa Mitologie Politica statului Sec.21 Istoria Franţei Ştiinţe Biserica ortodoxă - Organizare ecleziastică Generali - URSS - Biografii Substanţe toxice Crime de război - Germania Biserici creştine - Republica Moldova Proprietate publică Scriitori polonezi Folclor ucrainean - Republica Moldova Oraşe - Rusia - Istorie Istoria economiei Societatea feudală Tapiserie Relaţii economice - U.R.S.S. Monumente arheologice - România - Epoca Migraţiilor Africa - Istorie Asia Mijlocie sec. XVIII-XX Arhitectură religioasă creştină Ştiinţa geografică în U.R.S.S. 1901-1910 Hollywood Russia Artă vocală Muntele Athos Literatură rusă - Bibliografii 1940-1991 Teorie Brazilia - Descriere generală Marea Britanie Biserica Ortodoxă Ucraineană - Istorie Educație prin artă Viaţa muzicală Postmodernism Administrația de stat - Istorie - URSS Congresul de la Viena - 1814 Mănăstiri - România - Istorie Filosofie modernă Viaţa economică Orașe porturi Artă scenică Relaţii culturale afro-române sec. 20 Krusser, Aleksandr (despre) Administraţie publică Afganistan Opoziţie internă Istorie militară Ghiduri Calafat, jud. Dolj Sec. 16-17 Români din Bucovina Prenume Formarea solului Persecuţii politice Revoluţia franceză, 1789-1794 Organizaţii neguvernamentale Londra Mănăstirea Probota Şcoli normale Arhitectură bisericească română Relaţii sociale Limba engleză - Dialecte Locomotive România - Istorie - 1918 Medicină - Articole - Bibliografii Sibiu Filozofie Formarea naţiunii Rîmnicu Vîlcea Cehia Manuale, cl.5 1774-1918 Veneţia - Arhitectură Fotbal Capitalism sec.15-17 Ziarul "Făclia" Moldova - Istorie - 1990-2012 Moldova - Istorie - 1953-1991 Culori - Istorie - Aspect psihologic Mituri Persecuţii politice - România Relaţii georgiano-armene Biotehnologie Kuşva (oraș) Fiziologie Rusia - Istorie - 1985-2011 Documente diplomatice Populaţie urbană - Istorie Învăţământ superior - Republica Moldova Prostituţie Bielorusia - Istorie Parlament Ştiinţa şi istoria religiilor Relaţii armeano-ruse - Istorie Biserica şi cultura Ziare - Siberia - Istorie - (Sec. 19) Economiști Teologie Babilonia Știința politică Partidul Comunist al Belorusiei învăţământ laic Conflictul transnistrean 1938-1941 Al doilea război mondial - Istorie - Ungaria Banca Naţională a României 1920-1994 Limba franceză - Formarea cuvintelor Management Limba română - Gramatică - Istorie Reportaje Sistemul de sănătate Arhitectură de lemn Gândirea politică - Evul Mediu Meşteşugării Spaţiu cosmic - Cercetări Universități Lucrări practice, cl. 4 Învăţământ teologic - Istorie - Republica Moldova 1943 Universitatea Sorbona, Paris