Republica Moldova

Prezentare generală
Lucrări: 253 lucrari in 282 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Biologie Polonia Psihologie pedagogică Drepturile omului Tradiţii populare Uniunea Europeană Economie agrară Viticultură Cinematografie Pictură Defectologie Sănătate publică Economie Arheologie Republica Moldova - Istorie Cultură - Calendare Cântece populare - Republica Moldova Filologie Inovaţii Management educaţional Istorie şi critică Etnologie Politică Boli infecţioase Sociologie Sisteme filosofice Agricultură Vinificaţie Corupţie - Prevenire Delicte administrative Limba română - Istorie Drept constituţional Avicultură Chişinău Drept Învăţământ superior Biblioteconomie Zoologie Turism (economie) Lingvistică Educaţie Localităţi rurale Statistică Minorităţi etnice România Învăţământ Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău Sisteme informaţionale Epidemiologie Etichetă Bănci Ecologie Refugiaţi Tehnica baticului Irigarea solului Bibliografii Ceramică Monumente arheologice Comportament deviant Investiţii străine Muzică Peisaje - Pictură Tradiţii şi obiceiuri populare Muzică pentru orchestră simfonică Europa Biblioteci publice Presă Filologie - Personalităţi Căplani - Istorie Irigare Căi ferate Naţiune - Formare - Istorie Relaţii internaţionale Valsuri Compozitori - Republica Moldova Folclor Cântece pentru copii Protecţia naturii Personalităţi - Rep. Moldova Biomasă şi energetică Muzeologie Artă cinematografică - Istorie Producţie de carte Toponimie Contract de muncă colectiv Activitate politică Sol Cooperare agricolă Cooperare internaţională Porumb Rusia Colhozuri Istorie militară Moldova - Descriere generală - Fotoalbume Muzică bisericească Congrese Curtea de Conturi Politică culturală Legi - Rep.Moldova Diplomaţie Editori Asociaţii nonguvernamentale Dezvoltare socială - Republica Moldova Obligaţii (drept civil) Literatură bulgară - Biobibliografii Geografie istorică Etnocultură Studii Trafic de droguri Studenţi - Activităţi ştiinţifice Economie naţională Ocrotirea mediului ambiant Drame Obligaţiuni Artişti plastici - Republica Moldova Învăţământ profesional secundar Abuz de droguri Obiceiuri populare române Geoecologie Populaţie "Moldova-film", studiou - Filmografie Administraţie publică locală Educaţie - Tehnologii informaţionale Universităţi Politica externă Impact asupra mediului 1991 Învăţământ special Narațiune grafică Germania ONU Migraţie Politica monetară Lingvişti Constituţii Sistem politic Legi Legislaţie Plante cu păstăi Cercetare ştiinţifică - Management - Republica Moldova Management strategic Istorie Hotărîri - RM Farmacognozie - Lucrări de laborator Basarabia Actori de teatru Modernizare politică Sec. 17-18 Onomastică Muzeografie Conferinţe internaţionale Mănăstirea Răciula Bijuterii (artă) Dezvoltare Omagieri Coruri (muzică) Suveranitate naţională Transport feroviar Sfatul Ţării NATO Resurse naturale Tehnica - Ulei pe pânză Sistem pluripartid Documente cartografice Remunerarea muncii Pictori Organe judiciare Dirijori Standardizare Politici educaţionale Folclorişti Politica internă Rase Biblioteci naţionale Alegeri Protocol diplomatic Ceremonial diplomatic Relaţii internaţionale - Republica Moldova Artă decorativă aplicată Interpreţi Salarizarea personalului Stoicani - Istorie Străzi - Chişinău Suveranitate Politică educațională Buletin statistic Ucraina Educaţia copiilor Diversitate culturală Osvoenie počv pojm rek - Moldaviâ Mănăstiri 1941-1945 Cultivare Guvernare Ceramişti Etnografi Subsidii Învăţământ liceal Filme animate Grafica de carte Tradiţii militare româneşti Conferinţe ştiinţifice studenţesti Filme documentare Biblioteci Universitare Politica ecologica Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Russo" din Balţi Legislaţia lingvistică Cinematografia naţională Studioul "Moldova-Film" Pictori-scenografi Politică - Republica Moldova Proiecte Artişti plastici Orheiul Vechi Simpozioane ştiinţifice Resurse umane (management) Scenografii Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" Găgăuzi Delegaţii oficiale Învăţământ de specialitate Colegii Pictori - Republica Moldova Legislaţie lingvistică Asociaţii profesionale Sate - Istorie Liceul Teoretic Român - Francez "Gheorghe Asachi" Probleme politice Scenografie - Rep. Moldova - Istorie Educaţia tinerei generaţii Păsări de curte Drapel naţional, culori naţionale Administraţie publică - Reforme Macroeconomie - Cercetări statistice Învăţământ artistic Localităţi rurale - Rep. Moldova Export agroalimentar Emigraţie Biobibliografii - Republica Moldova Muzică din filme Oraşe - Dezvoltare regională - Rep. Moldova Azerbaidjan Ghid turistic Ape de suprafaţă - Republica Moldova Astrologie politică Muzică pentru orchestra de instrumente de suflat Colegii - Istorie Istoria Rusiei Psihopedagogie Parteneriat comunitar Educaţie nonformală Organism militar Turism balnear Organizarea administrativ-teritorială Ghiduri Manuale Muzee Evrei Cultură Folosire Personalităţi sec. 20 Geografie Dezvoltare Limbă de stat Limba română Descriere generală Cercetări Istorie politică Sec.20 Reforme Evaluare Activitate Identitate culturală Cercetări statistice Aspecte economice Dezvoltare regională Aspecte istorice sec. 20 Cercetări arheologice Sec. 9-20 Personalităţi marcante 2011 Învățământ la distanță Teze Publicaţii Manuale, cl.7 Bani publici Preşedinte (șef de stat) sec. 5-16 Buget - Elaborare Interes național Literatură română - Personalităţi - Republica Moldova Relaţii economice externe Combaterea corupţiei Relaţii bilaterale Activitate inovațională Enciclopedie Fauna Criză constituţională Schimbare climatice 2000 Istoria familiilor Unitate administrativ-teritorială Domnitorii Moldovei Regulamente Epoca de bronz Partidul Naţional-Ţărănesc Hartă Studenţi cu dizabilităţi - Incluziune socială Presa franceză Literatură română Ovăz Imaginea în presă Cadastru imobiliar Muzeul Zemstvei din Basarabia Imaginea ţării Stabilitate financiară Educaţie formală Plante agricole Biomasă Valori etnoculturale Sector agroalimentar Sector bancar Energie regenerabilă Incluziune socială Harta Schimbări de climă Conferințe științifice Învăţământ pedagogic Relaţii interetnice Politica migraţională Guvernare de coaliţie Forţele armate Patrimoniu cultural - Republica Moldova Graficieni - Republica Moldova Republica Moldova - Imaginea internaţională Mineralizare Sistem fiscal Crize politice Știință și cunoaștere - Conferințe Resurse de apă veterani de război - Afganistan Gestionare Sistem de sănătate - Finanţare Inovaţii (educație) Parteneriat - Școală - Comunitate Patrimoniu muzeal Activitate didactică Delapidarea averii străine Manuale, cl.5 Teatru radiofonic Situaţie politică Antreprenoriat Guverne Proiecte sociale ulei, pânză Ulei pe pânză, colaj textil Relații etno-culturale Universitatea de Stat din Comrat - Activități științifice Teorii filosofice Produse vegetale medicinale Știință și Tehnologie Date statistice Ecosistem urban Vulnerabilitate Securitate publică - Asigurare Mişcarea ţărănească Muzee istorice Studii ecologice Găini Artă ceramică Poliţie acrilic, pânză Aspecte politico-juridice Coeziune socială Arta cinematografică Fitopreparate Licee - Activitate didactică - Istorie Literatură bulgară - Personalități Al doilea război mondial Educaţie incluzivă - Psihopedagogie Cercetare și inovare Subculturi Indici interiori Arta decorativă aplicată (ceramică) Piaţa energiei electrice Piaţa gazelor Cinematografie - Istorie Sistemul Statistic Naţional E-learning Educaţie digitală Urbanizare Studenţi cu dizabilităţi - Incluziune educațională filmul de nonficţiune Siguranța copiilor Filmul moldovenesc Voinova Regizori - Republica Moldova Localităţi Film de animație 1958-1961 Cantate sacre 1910-1960 1945-2010 Imagine Mazăre Patrimoniul cultural Infracțiuni economice și financiare Gestionare eficientă Ansamblul "Noroc" Muzeografi Politica editorială Educație online Controlul sanitaro-epidemiologic Mişcare anticomunistă Climă - Schimbări - Republica Moldova Filme istorico-biografice Context sociocultural Recensăminte Valorificarea luncii râurilor Școala de Arte Plastice din Cahul Volintiri, r-nul Ştefan-Vodă (S) Muzică pentru orchestre de fanfară 2021 Tradiţii etnoculturale Platforme educaționale online Manuale, cl.7-8 Solidaritate socială Biblioteca Publică din Cinișeuți, Rezina Învăţământ - Tehnologii inovative Biblioteca „Basarabia” din Soroca Transparență financiară colaj Teatrul Naţional „Eugene Ionesco” din Chișinău Artă literară Literaturitate Liceul Teoretic Costești, Ialoveni Hârtii de valoare Dividende Exluziune socială Colaj textil Politici antisărăcie Căprești, Florești Prodănești, Florești Consultanță în afaceri Management - Servicii de consultanță Agresiune militară
Vă rugăm să schimbaţi parola