Conferinţe

Prezentare generală
Lucrări: 622 lucrari in 910 publicatii in 20 limbi
Titlurile
BIT+ de: (Text tipărit)
Compte rendu des travaux : 89th session. Genève, 2001 de: International Labour Office (Text tipărit)
Compte rendu des travaux : Quatre-vingt-onzième session de: Conférence internationale du travail, quatre-vingt-onzième Session, Genève, 2003 (Text tipărit)
Cursurile libere de vacanţă ţinute la Bălţi : 5-15 August 1934 : Conferinţe de: Asociația Învățătorilor din Bălți (Text tipărit)
Subiecte
Artă Educaţie politică Integrare europeană Civilizaţie Educaţie în familie Psihologie pedagogică Educaţie morală Sport - Copii Organizaţia Naţiunilor Unite Eparhia Hotinului Consiliul Europei Profesori Pedagogie Moldova - Istorie Educaţie - Conferinţe Folclor românesc Psihologie Fizică - Conferinţe Dezvoltare economică - Conferinţe Civilizaţie - Cultură Viticultură România - Istorie Democraţie Arta teatrală Moldova Cercetări pedologice Arheologie - Cercetări ştiinţifice Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Economie - România Etnografie - Republica Moldova Ştiinţe umane Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Învăţământ - Republica Moldova Literatură comparată Sănătate publică Drept penal Economie Arheologie Geologie Ştiinţe socioumanistice Ştiinţe sociale Asistenţă socială Dreptul proprietăţii Sociolingvistică - Conferinţe Cercetări ştiinţifice Drept internaţional Învăţământ superior - Colaborare internaţională Limbi romanice Francofonie Filologie Libertatea conştiinţei Cunoaşterea materialelor Adaptare socială Management educaţional Biserica Ortodoxă Română Societate - Transformare Biblioteci - Lectură Marketing Cercetare ştiinţifică Etnologie Chimie Insecte Botanică Sfinţi creştini Creşterea animalelor Politică Educaţie artistică Filosofie Lingvistică - Filozofie Otorinolaringologie Stomatologie Sociologie Limba română - Fonetică Informatică Limba română - Gramatică Turism - Dezvoltare Limbi slave Literaturi slave Contabilitate - Audit Lingvistică generală Lingvistică comparată Instruire programată Agroturism Relaţii economice internaţionale Agricultură Mecanică Lingvistică - Conferinţe Bibliologie - Conferinţe Drepturile omului - Protecţie Administraţie publică locală - Republica Moldova Teologie Economie - Gestiune Poliţie - Respectarea drepturilor omului Administraţie publică Limba română - Istorie Turism Drept constituţional Psihologie socială Sociolingvistică Politică internaţională Tehnică România - Geografie Ştiinţe socio-umane Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Ştiinţe juridice Economie - Republica Moldova Mediu înconjurător - Protecţie Biblioteconomie - U.R.S.S. Drept ecologic Drept Drept procesual penal Filologie - Conferinţe Învăţământ superior Biblioteconomie Comerţ Limba română - Stilistică Literatura Apă potabilă Comerţ internaţional Limba engleză Lingvistică Educaţie Economia transportului Medicină Oncologie România Drepturile omului - Copii Matematică - Conferinţe Evoluţie Învăţământ Astronomie Zootehnie Pedologie Construcţii civile Învăţământ superior - Calitate Protecţia muncii Ajutor social Limba română - Cultivare Dreptul public Cultură - Republica Moldova Comportament - Psihologie Limba română - Cercetări ştiinţifice Metode de predare Sisteme contabile Învăţământ superior - Republica Moldova Mecanica solidelor Chimie fizică Management industrial Merceologie Maşini electronice de calcul Radioactivitate Literatură universală - Istorie şi critică Istorie şi critică literară Biotehnologie Bibliologie Pedagogi - Formare profesională Electrotehnică Tehnologii informaţionale Piaţa muncii Vibraţii mecanice Muncă Limbaje informaţionale Lingvistică - Gramatică Francofonie - România Religie şi stat Educaţie fizică Ţările Balcanice - Istorie Limba română - Lingvistică Limba română pentru alolingvi Dialecte Monumente arhitecturale - Polonia Sistem bancar Criză economică Educaţie estetică Sisteme automatizate de planificare şi administrare Învăţământ profesional tehnic Dreptul muncii Literatura engleză. Monahism Resurse naturale - Utilizare raţională Psihologia copilului Literatură germană - Istorie şi critică Comunicare socială Didactică Artă - România Management Retorică Arte plastice - Republica Moldova Lectură Teoria traducerii Statul şi dreptul Învăţământ preşcolar Ferme agricole Industria minieră Educaţie fizică şi sport Cooperative Chimie anorganică Învăţământ - Calitate Învăţământ superior - Europa Dezvoltare economică NATO - Activitate internaţională Lingvistică - Cercetări Drepturile omului - Europa Sociologie pedagogică Biblioteci Informare Biofizică Termotehnică Biblioteci judeţene - România Biblioteci universitare Biblioteci publice - Rusia Enciclopedii Geografia României Filologie - Personalităţi Ştiinţă Activități educaţionale - Muzee Educaţie religioasă Căi ferate Limba engleză - Conferinţe Cărţi rare Politică educaţională Tineret - Educaţie Relaţii internaţionale Cărţi - Istorie Folclor Spiritualitate Securitate de Stat Educaţie - Calitate Cadre didactice - Formare Biotehnologie medicală Biomedicină Încercarea materialelor Legislaţie - Republica Moldova Muzeologie Ştiinţe ale naturii Globalizarea economiei Transport Transilvania University din Braşov - Cercetări stiinţifice Biserica Ortodoxă Rusă - Istorie Bunuri imobiliare - Rep.Moldova Profesori universitari Cult public - Biserica Ortodoxă Activitate ştiinţifică - Conferinţe Minorităţi etnice - Republica Moldova Islam Munca copiilor Igienă urbană Colegii medicale - Rep. Moldova Dezvoltare socială Filosofie - Cultură Agricultură - Cercetări ştiinţifice Semiconductoare Rasism - Combatere internaţională - Europa Învăţământ primar Elevi - Educaţie estetică Sol Calitatea produselor - Control Relaţii sociale Educaţie estetică în şcoală Dezvoltare umană Cultură organizaţională Igiena alimentării Organizaţia Internaţională a Muncii Politică culturală - Europa Progres tehnico-ştiinţific Euharistie Educaţie civică Educaţie - Rolul mass-media Limba română - Sociolingvistică Integrare economică europeană Organizaţia internaţională a muncii Comunicare interculturală Microbiologie Cultura plantelor de cîmp Teologie ortodoxă Învăţământ superior - Management Oftalmologie Resurse umane - Management Demografie - Cercetări Ştiinţa solului Limba franceză - Conferinţe Universitatea de Stat din Moldova - Activitatea ştiinţifică studenţească Limba română - Conferinţe Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Ştiinţe reale Sărăcie Profesori - Practică pedagogică Psihologie - Conferinţe Universitatea Tehnică a Moldovei - Activitatea ştiinţifică Literatură - Conferinţe Limbi străine - Conferinţe Limba spaniolă Corp profesoral Curţi constituţionale - Republica Moldova Congrese Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Dezvoltarea economică - Rep.Moldova - Conferinţe Cristalografie Constituţii - Republica Moldova Politică culturală Biserica Ortodoxă Contabilitate - Cercetări ştiinţifice Viaţă spirituală Învăţământ economic superior - Republica Moldova Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Învăţământ superior - Didactică Tehnologii educaţionale Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Partide politice Agricultură - Conferinţe Lingvistică - Metode de predare Societate globală - Dezvoltare Date statistice Dezvoltare durabilă - Mediu înconjurător - Rep.Moldova Spiritualitate creştină Plante de cîmp Limbi moderne - Metode de predare Organizarea internaţională a muncii - Rapoarte Reglementarea internaţională a muncii Aprovizionare cu apă Suveranitatea de stat Stat de drept Bunuri imobile (drept civil) Dreptul mediului înconjurător Politică educaţională - Republica Moldova Drept - Republica Moldova Drepturi cetăţeneşti Mass-media Profesori de limba engleză - Formare Etnografie Culegeri Energie - Economie Studenţi - Activităţi ştiinţifice Didactică - Metodologie Psihosociologie Economie naţională Educaţie de cetăţean Economie agroalimentară Economie internațională - Dezvoltare Învăţământ secundar Învăţământ superior - Activitatea instructiv-educativă Educaţia în familie Economie - Management Literatură ucraineană Lectură - Studii Securitatea muncii Transport feroviar - Istorie Biblioteci electronice Educaţie economică Ştiinţe economice Economie - Cercetări ştiinţifice Discursuri Arhitectură - Restaurarea monumentelor Învăţământ universitar Incendii - Echipamente - Exploatare Tehnologii curate - Mediu înconjurător - Protecţie Multiculturalism - Europa Activitate ştiinţifică Autovehicule Biserica Ortodoxă Rusă Ştiinţe tehnice Lingvistică - Comunicare Soluri Formare profesională Teologie - Studii Economie - Gestiune - Republica Moldova Biografii - Republica Moldova Limba găgăuză Limbi romanice - Origine și istorie Literatură universală Psihologi - Formare profesională Sociologia familiei Profesori de limbi străine - Formare Profesori de limbi străine - Pregătire pedagogică Valori sociale - Integrare europeană Educaţie - Tehnologii informaţionale Lasere Inginerie Universităţi Ajutor psihologic Ingineria transporturilor Biotehnologie - Conferinţe Inovaţii tehnologice - Aspecte economice Lingvistică romanică Dezvoltarea economică Relaţii politice Lingvistică aplicată Deşeuri industriale - Utilizare Limbi romanice - Gramatică comparată Pedagogie - Personalităţi - Biografii Drept electoral Sfinţi Poluarea apelor Biblioteci naţionale - Belarus Legislaţie - Ucraina Lingvişti Schimbări sociale Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Republica Belarus Psihopedagogie specială Cultură şi civilizaţie Organizarea Internaţională a muncii Ştiinţe istorice Limba bulgară Legislaţie Management de bibliotecă Ecologie - Conferinţe - Republica Moldova Limbi romanice - Conferinţe Managementul calităţii Istorie Limba română - Origine şi istorie Libertate religioasă Legislaţie penală Logistică Muzee literare - Moscova Biblioteci - Resurse electronice Politică internă - Republica Moldova Limba română pentru alolingvi - Materiale didactice Chimie coordinativă Minorităţi etnice - Români - Ucraina Pedagogie specială Comportament deviant - Psihologie pedagogică Cultură - Educație - Societate Conferinţe internaţionale Biserica ortodoxă - Personalităţi Comerţ cu oameni Educaţie - Europa NATO - Extindere Tehnologii moderne Drept - Reforme Cercetări ştiinţifice - Instituţii de Învăţământ superior Planificare Muzeografie - Rep.Moldova Muzeologie - Rep.Moldova Monahism - România Educaţie - Idealuri şi scopuri Economie naţională - Republica Moldova Studenţi - Activităţi extracurriculare Antreprenoriat - Organizare Sistem educaţional - Aspecte economice - Republica Moldova Învăţământ - Conferinţe Patrimoniu cultural Pedagogie socială Ştiinţe politice Documentare Învăţământ superior - Istorie - Republica Moldova Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Drept - Ucraina Dezvoltarea socială globală Compuşi silico-organice Biblioteci naţionale Alegeri Educaţie interculturală Activitate cultural-educativă Biblioteci tehnice Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Educaţie - Aspecte sociale Sociologia culturii Opere de artă - Restaurare - Conservare Sociologie - Conferinţe Literatură română - Critică şi interpretare Relaţii internaţionale - Conferinţe Seminare Dialoguri interculturale Economie - Dezvoltare - Conferinţe Sisteme financiare Intelectuali - Aspecte sociale Sisteme de transport - Logistică Logistica transportului - Conferinţe Limba română - Istorie - Conferinţe Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Biblioteca ULIM Ştiinţe economice - Republica Moldova Educaţie - Standardizare - Republica Moldova Folclor ceh Universitatea Liberă Internațională din Moldova - Activitate științifică Universităţi - Rep. Moldova Pedagogie - Conferinţe Ameliorare Politică educațională Profesori - Formare profesională Sistem educaţional - Republica Moldova Pedagogi Limbaje artificiale Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău Multiculturalism Psihologia educaţiei copiilor în familie Tehnologii informaţionale - Conferinţe Curriculum educaţional - Proiectare - Republica Moldova Învăţământ superior - Instruire Predare Limbaje profesionale - Conferinţe Ştiinţe economice - Conferinţe Relaţii internaţionale - Ţările Balcanice Intelectualitate Ştiinţa juridică Patrimoniu cultural - Rusia Ecologia umană Misiuni creştine Învăţământ superior - Ucraina Copii - Comportament agresiv Relaţii internaţionale - România - Istorie Psihologia lecturii Cultură populară Cercetări tehnico-ştiinţifice Ştiinţă - Dezvoltare - Republica Moldova Limba română - Terminologie religioasă Concurenţă(drept) Identitate naţională Învăţământ superior - Statele Unite ale Americii Limbi străine Dezvoltarea colecţiilor Studii universitare Cataloage colective Traducători Studii lingvistice Profesori universitari IFLA - 2002 Buenos Aires IFLA - 2004 Biblioteci - Conferinţe Conferinţe ştiinţifice Viaţă socială - Aspect cultural Simpozioane Restaurare Sociopolitică Cooperare Biblioteci - Asociaţii Asociaţii profesionale Noi tehnologii Biblioteconomie - Conferinţe IFLA Basarabia - Istorie - Personalităţi cercetare ştiinţifică Tehnologii informaţionale Învăţământ teologic superior Biblioteci naţionale europene (CENL) Mese rotunde Conferinţe ştiinţifice Cult ortodox Asociaţii profesionale Conferinţe Reuniune-România INTAMEL Universitatea din Cernăuţi Publicaţii ale conferinţelor Documente Crimeea - 2004 Drepturile omului - Protecţie juridică Biserică şi societate Știință şi cunoaștere Conflicte teritoriale Ştiinţa informării Biblioteci - Asociaţii profesionale - România Republica Moldova - Uniunea Europeană Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Strategii de dezvoltare PCUS Limba engleză - Metodologie Învăţământ la distanţă - Tehnologii informaţionale Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Sport - Popularizare Fizica materialului condensat - Rep. Moldova - Conferinţe Economie internaţională - Dezvoltare Învăţământ artistic Moldoveni din Ucraina Microbiologie - Conferinţe - Rep. Moldova Educaţie fizică şi sport - Conferinţe Învăţământ superior - Politică educaţională Şcoli rurale Cultură fizică şi sport Uniunea scriitorilor Ştiinţe exacte - Cercetări ştiinţifice Management educaţional - Psihopedagogie Biblioteci tehnico-ştiinţifice Muzee de artă - Rusia Educaţie incluzivă Economie - Inovare - Conferinţe Meşteşuguri populare Ştiinţă - Republica Moldova Pedagogi - Competențe profesionale Ştiinţe agricole Valori culturale Limbi străine - Metode de predare Cadre didactice - Dezvoltare profesională Educaţie spirituală Psihopedagogie Predare - Învățare Marketing Studenţi - Dezvoltare profesională Cadre didactice - Psihopedagogie Cadre didactice - Formare continuă Psihologia familiei Inovare Prejudicii Colecţii de artă - Muzee - Rusia Învăţământ universitar - Republica Moldova Dialog intercultural Fizica materialului condensat Materiale biomedicale - Culegeri Securitate alimentară Biserica Română pedagogie Pedagogie Tehnologii didactice Comportament - Copii Universitatea "Valahia" Târgovişte - Cercetări ştiinţifice Organizaţia Naţiunilor Unite - Conferinţe - Comerţ internaţional Cadre didactice - Perfecționare Cadre didactice Învăţământ superior - Modernizare Studiul artelor - Conferinţe Filologie - Cercetări ştiinţifice Învăţământ gimnazial Dezvoltare socială - Conferinţe Comunicare interculturală - Conferinţe Cadre didactice - Evaluare profesională Critică şi interpretare Gramatică Corectitudine Cultivare Fonetică Muzee Cultură Personalităţi Popularizare Combatere Studiu comparativ Lexicologie Protecţie Dezvoltare Management economic Intensificare Culegeri Legislaţie Puritate Limba română Soluţionare Cercetări Istorie politică Digitizare Elevi Dispensarizare Tehnologii inovaţionale Sec. 18 Aspecte economice Activitate ştiinţifică studenţească Administraţie publică Aspecte juridice Rol educaţional Aspecte sociale Resurse Învăţământ preuniversitar Activităţi ştiinţifice Aspecte etice Aspect ecologic Aspecte istorice Control 1918-1940 Artă populară Performanţe profesionale Psihopedagogie Perfecționare Grădiniţe de copii Dezvoltare profesională 1917-1991 Evaluarea profesională Personalităţi marcante Metode fizice Învățământ la distanță Teze Marketing educațional Educație muzicală Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Biblioteci - Istorie locală Apă (hidrologie) - Conferinţe Educaţie culturală Apă (hidrologie) Educație timpurie Formarea competenţelor educaționale Standarde europene Chimie supramoleculară - Metode fizice Chimie supramoleculară Modernizare economică Relaţii economice internaţionale - Uniunea Europeană Psihologie practică Nanotehnologii Învățământ superior - Calitate - Evaluări Cultură - Civilizaţii Activitate instructiv-educativă Violenţă în familie - Combatere Învăţământ superior pedagogic Acustică (fizică) Etnologie - Cercetări ştiinţifice Politică și guvernare Literatură română Opere de artă Psihologia copiilor Aspecte demografice Învăţământ preșcolar - Cadre didactice Educaţie formală Asistenţa socială Organe de securitate Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Hidrogeografie Violenţa faţă de copii Cadre didactice - Dezvoltarea competențelor Educaţie specială Dezvoltarea demografică Logistica transportului Egalitate de gen Sfinţii Martiri Brâncoveni Economie - Reforme - Republica Moldova Viaţa monahală - Moldova Aspect istorico-geografic Aspecte lingvistice Violenţa şcolară - Prevenire biblioteci Management - Metode moderne Formare profesională - Strategii internaționale Egalitate de șanse Învăţământ - Integrare europeană Curriculum şcolar - Dezvoltare Metodologie didactică Educație postmodernistă Educaţie modernă Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Conferințe științifice Cadre didactice universitare - Activitate didactică Pedagogie muzeală Standarde educaționale Sport Enciclopedii Institutul de inginerie și tehnică Studenţi - Formare profesională Religie Studiul artelor Instruire - Tehnologii moderne Relaţii internaţionale - Republica Moldova - Uniunea Europeană Geopolitică - Bazinul Mării Negre Securitate naţională Drepturile omului - Libertate de gândire și opinie Patrimoniu cultural - Promovare Educaţie pe valori Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Conferințe publice Știință și cunoaștere - Conferințe Dezvoltare socială - Aspecte economice Resurse de apă Comunicare profesională Conservare și restaurare Învăţământ - Dezvoltare - Organizare Învăţământ preșcolar - Dezvoltare Studenţi - Educaţie Literatură rusă - Personalităţi - Biografii Tineret (sociologie) Stări emoționale Violenţa faţă de copii - Prevenire turism Inovaţii (educație) Clădiri - Eficiență energetică Critică și interpretare Parteneriat - Școală - Comunitate Învăţământ superior - Resurse umane Educație mediatică Învăţământ superior - Managementul calității Instituţii de învăţământ - Manageri Managementul calității educației Biserica Ortodoxă Eparhială din Basarabia Predare - Învățare - Metode Biserica Ortodoxă din Basarabia Sec. 19-21 Bulgaristică Economia energetică Tineri specialiști Investiţii colective Cadre didactice - Pregătirea profesională Literatură şi filozofie Învăţământ matematic - Republica Moldova Limbi străine - Comunicare Învăţământ agricol superior Arhitectură - Republica Moldova Securitate psihologică Institutul de Relații Internaționale din Moldova Profesori - Activități educaționale Istorie naturală Competenţe de comunicare Științe politice - Republica Moldova Educație - Valori și repere culturale Colaborare internaţională - Republica Moldova - Uniunea Europeană Integrare europeană - Republica Moldova Academia de studii Economice și politice Academia de Studii Economice și Politice din Moscova (fili. Tiraspol) Universitatea de Stat din Comrat - Activități științifice Limbi străine - Predare - Învățare Lingvodidactică Sisteme de transport Randamentul muncii Învăţământ medical postsecundar Limba bulgară Istoria locală Biblioteci - Servicii culturale Cataloage unionale Democrație parlamentară Cultură - Limbă - Istorie Economie naţională Formarea personalităţii Inginerie biomedicală Conferințe internaționale Apă (ecologie) Organizare internaţională Cursuri de instruire Tehnologie alimentară Institutul de Relații Internaționale din Moldova - Cercetări ştiinţifice Conflicte etnopolitice Inginerie civilă Limba germană Învăţământ juridic superior Asociaţia Bibliotecarilor din România Reglementarea conflictelor Despăgubiri Academia de Studii Economice din Moldova - Activități ştiinţifice Urgențe stomatologice Cadre didactice - Formare profesională Autorități locale Limbaje naturale Automatizarea minelor Electrificarea minelor Electromecanică minieră Mecanizarea minelor Statele baltice - Relații internaționale Statele baltice Statele baltice - Uniunea Sovietică Educaţie digitală Managementul educației - Calitate Centrul de Studii Americane Învăţământ superior - Conferințe științifice Limbi romanice - Lingvistică Reciclarea deşeurilor Universitatea Americană din Moldova Sec. 19 Ştiinţe politice - Moldova Integrare socio-educațională Arta muzicală Artă - Conservare și restaurare Pedagogie universitară Plurilingvism Relaţii interpersonale - Școlari Colaborare internaţională - Rep. Moldova - Uniunea Europeană Drepturile copilului - Protecţie Educație muzeală Organizare - Planificare Educaţie civică - Europa 2018-2019 Dezvoltare - Promovare Familie - Societate Întocmire și redactare Traductologie Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir" - Activități științifice Limba română - Corectitudine - Puritate Biserica ortodoxă Jurnalism - Creativitate Conferințe naționale Polițiști - Competențe profesionale Limba română - Lexicologie Patrimoniu muzical Economie - Dezvoltare - Republica Moldova Cercetări juridice Bazinul Mării Negre Învăţământ muzical Limba română - Lingvistică comparată Valori democratice Organizarea internatională a muncii Folclor - Conferințe Tehnologii 3D Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Dermatologie modernă Patrimoniu cultural Universitatea Tehnică din Moldova Filosofie aplicată Sec. 19-20 (G) Poliţie - Pregătirea profesională Impactul crizei COVID-19 Patrimoniu etnocultural - Valorificare Cooperare europeană - Republica Moldova Reziduri agro-industriale Conservare Lingvistică aplicată Elevi - Formarea competențelor educaționale Protecție contra incendiilor 2022 Învăţământ profesional tehnic - Dezvoltare Fabricație aditivă Additive Manufacturing Protecția antiincendiară Lingvistică romano-germanică
Vă rugăm să schimbaţi parola