Conferinţe

Prezentare generală
Lucrări: 740 lucrari in 1078 publicatii in 20 limbi
Subiecte
Zootehnie Profesori universitari Economia transportului Civilizaţie - Cultură Violenţă în familie - Combatere Tehnologii informaţionale Lexicologie Fizica materialului condensat - Rep. Moldova - Conferinţe Ştiinţe istorice Criză economică Standarde europene Protecţia muncii Arta muzicală Resurse Pedologie Resurse de apă Politică culturală Civilizaţie Dezvoltarea socială globală Perfecționare Ştiinţa juridică Lingvistică - Metode de predare Relaţii internaţionale - Ţările Balcanice Constituţii - Republica Moldova Pedagogie Biblioteci - Resurse electronice Activitate ştiinţifică studenţească Limbi străine - Metode de predare Educaţie - Tehnologii informaţionale Asistenţă socială Studenţi - Activităţi ştiinţifice Studenţi - Dezvoltare profesională Managementul calităţii Limba română pentru alolingvi Dezvoltare economică Politică educaţională Traducători Cărţi - Istorie Corp profesoral Limba română Conferințe științifice Biotehnologie medicală Lingvistică - Conferinţe Învăţământ secundar Biografii - Republica Moldova Educaţie estetică în şcoală Știință şi cunoaștere Învăţământ juridic superior Economie naţională Basarabia - Istorie - Personalităţi Monumente arhitecturale - Polonia Construcţii civile Critică și interpretare Randamentul muncii Cataloage colective Economie - Inovare - Conferinţe Învăţământ universitar - Republica Moldova Învăţământ superior - Calitate Limba engleză - Conferinţe Agricultură - Conferinţe Limba română - Sociolingvistică 1918-1940 Valori culturale Artă populară Bulgaristică Minorităţi etnice - Republica Moldova Psihologie - Conferinţe Ştiinţe juridice Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Literatură universală - Istorie şi critică Limba română - Stilistică Lingvistică generală Etnografie - Republica Moldova Statele baltice - Relații internaționale Mecanică Sport - Popularizare Drepturile omului - Europa Drepturile omului - Protecţie juridică Sec. 19-20 (G) 2022 Crimeea - 2004 Studiul artelor - Conferinţe Educație postmodernistă Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău Tineret - Educaţie Cultură şi civilizaţie Metode de predare Prejudicii Psihologia copilului Opere de artă Contabilitate - Cercetări ştiinţifice Sfinţi Învăţământ Învățământ superior - Calitate - Evaluări Colegii medicale - Rep. Moldova Aspect ecologic Institutul de Relații Internaționale din Moldova Biblioteconomie - U.R.S.S. Educaţie - Standardizare - Republica Moldova Cercetări juridice Aspecte lingvistice Publicaţii ale conferinţelor Protecţie Automatizarea minelor Organizarea internatională a muncii Biblioteca ULIM Spiritualitate Informatică Activitate instructiv-educativă Chimie anorganică Învăţământ preșcolar - Cadre didactice Oncologie Biblioteci - Asociaţii Biblioteci naţionale Politică culturală - Europa Științe politice - Republica Moldova Rasism - Combatere internaţională - Europa Colecţii de artă - Muzee - Rusia Dreptul mediului înconjurător Muncă Partide politice Culegeri Noi tehnologii Economie - Management Profesori Relaţii internaţionale - România - Istorie Educaţie culturală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Tineri specialiști Monahism Predare - Învățare - Metode Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Învăţământ superior - Modernizare Eparhia Hotinului Patrimoniu cultural Limba germană Patrimoniu cultural - Promovare Apă potabilă Literatură şi filozofie Învăţământ superior - Didactică Drepturile omului - Protecţie Biserica Ortodoxă Română Democraţie Învăţământ preșcolar - Dezvoltare Libertatea conştiinţei Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Violenţa şcolară - Prevenire Educaţie politică Cadre didactice - Formare continuă Dialecte Limba română - Terminologie religioasă Cultură - Civilizaţii Biserică şi societate Tehnologii didactice Sistem educaţional - Republica Moldova Filosofie aplicată Economie - Gestiune Digitizare PCUS Limbaje artificiale Congrese Tehnologie alimentară Transilvania University din Braşov - Cercetări stiinţifice Literatură ucraineană Cadre didactice Profesori de limbi străine - Pregătire pedagogică Profesori - Practică pedagogică Cadre didactice - Formare profesională Management industrial Asociaţia Bibliotecarilor din România Învăţământ superior - Resurse umane Patrimoniu cultural Alegeri Economie - Dezvoltare - Conferinţe Institutul de inginerie și tehnică Protecție contra incendiilor Documente Asociaţii profesionale Nanotehnologii Literatura Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Limba engleză Știință și cunoaștere - Conferințe Psihologi - Formare profesională Drept - Republica Moldova Valori democratice Conservare Ştiinţa solului Cunoaşterea materialelor Pedagogi - Formare profesională Limba română - Corectitudine - Puritate Lingvistică romanică Educaţie economică Viaţă spirituală Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Limbaje profesionale - Conferinţe Insecte Psihologie practică Multiculturalism Transport Relaţii economice internaţionale Studenţi - Formare profesională Tehnologii informaţionale Psihologie pedagogică Filosofie - Cultură Logistica transportului - Conferinţe Educație muzicală Radioactivitate Educaţie - Calitate Sistem educaţional - Aspecte economice - Republica Moldova Educaţie modernă Biserica Ortodoxă Rusă Egalitate de gen Energie - Economie Tehnologii moderne Instituţii de învăţământ - Manageri Calitatea produselor - Control Învăţământ superior - Colaborare internaţională Sociologia culturii Educaţie - Europa Sport - Copii Valori sociale - Integrare europeană Folclor - Conferințe Biblioteci - Istorie locală Comunicare profesională Drepturile omului - Copii Lingvistică - Filozofie Învăţământ la distanţă - Tehnologii informaţionale Ştiinţe politice Economie - Dezvoltare - Republica Moldova Suveranitatea de stat INTAMEL Buenos Aires Dezvoltare socială - Conferinţe Corectitudine Educație timpurie Învăţământ artistic Învăţământ medical postsecundar Democrație parlamentară Legislaţie Colaborare internaţională - Rep. Moldova - Uniunea Europeană Jurnalism - Creativitate Biotehnologie Universităţi - Rep. Moldova Vibraţii mecanice Pedagogi - Competențe profesionale Management Administraţie publică Teologie Fizică - Conferinţe Relaţii sociale Metodologie didactică Învăţământ superior - Republica Moldova Fabricație aditivă Politică internaţională Economia energetică Limba spaniolă Mese rotunde Relaţii politice Arta teatrală Formarea competenţelor educaționale Drept - Reforme Ştiinţe agricole Management educaţional Ştiinţe economice Academia de Studii Economice și Politice din Moscova (fili. Tiraspol) Legislaţie Sănătate publică Istorie Inginerie Drept internaţional Chimie coordinativă Modernizare economică Învăţământ economic superior - Republica Moldova Dezvoltare profesională Merceologie Copii - Comportament agresiv NATO - Extindere Politică internă - Republica Moldova Limbi romanice - Lingvistică Ştiinţe tehnice Integrare europeană - Republica Moldova Drepturile omului - Libertate de gândire și opinie Limba bulgară Limbi străine - Comunicare Organizarea Internaţională a muncii Botanică Literatură comparată Limba română - Cultivare Şcoli rurale Pedagogi Ecologia umană Statele baltice - Uniunea Sovietică Lasere Limba română - Lingvistică comparată Cultură populară Patrimoniu etnocultural - Valorificare Tehnologii inovaţionale Tehnică Educaţie Organizaţia Naţiunilor Unite Asociaţii profesionale Învăţământ superior Agricultură - Cercetări ştiinţifice Învăţământ superior - Instruire Învăţământ superior - Ucraina Limbi străine - Conferinţe Organizarea internaţională a muncii - Rapoarte Ecologie - Conferinţe - Republica Moldova Investiţii colective Autorități locale Educaţie de cetăţean Curriculum educaţional - Proiectare - Republica Moldova Viticultură Dezvoltare - Promovare Sociologie Psihologie Pedagogie Management de bibliotecă Învăţământ preuniversitar Misiuni creştine Învăţământ - Dezvoltare - Organizare Istorie naturală Ştiinţe economice - Republica Moldova Cultură fizică şi sport Creşterea animalelor Poliţie - Respectarea drepturilor omului Igienă urbană Lingvistică - Cercetări Conferințe internaționale Sol Încercarea materialelor Psihologia familiei Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Universitatea de Stat din Moldova - Activitatea ştiinţifică studenţească Uniunea scriitorilor Sociolingvistică - Conferinţe Învățământ la distanță Studiul artelor Limbi moderne - Metode de predare Dialog intercultural Comportament deviant - Psihologie pedagogică Conflicte teritoriale Biserica Ortodoxă Integrare socio-educațională Sec. 19 Economie naţională Personalităţi marcante Limba bulgară Lingvistică aplicată Învăţământ profesional tehnic - Dezvoltare Arhitectură - Restaurarea monumentelor Ştiinţă Poluarea apelor Activitate ştiinţifică - Conferinţe Cultivare Lingvişti Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Identitate naţională Violenţa faţă de copii - Prevenire Euharistie Educaţie specială Monahism - România Teze Învăţământ superior - Statele Unite ale Americii Ştiinţe politice - Moldova Biomedicină Cadre didactice - Dezvoltarea competențelor Geopolitică - Bazinul Mării Negre Meşteşuguri populare Traductologie Artă - Conservare și restaurare Cercetări pedologice Teoria traducerii Control Igiena alimentării Limba română - Istorie Psihopedagogie Psihopedagogie Literatură universală Geografia României Învăţământ - Republica Moldova Retorică Sociologie - Conferinţe Asistenţa socială Cadre didactice - Evaluare profesională Fonetică Învăţământ superior - Istorie - Republica Moldova Securitate de Stat Psihologia copiilor Biserica Română Sport Politică educaţională - Republica Moldova Aspecte demografice Biserica Ortodoxă Eparhială din Basarabia Aprovizionare cu apă Învăţământ gimnazial Predare Învăţământ - Calitate Limba română - Fonetică Cult public - Biserica Ortodoxă Violenţa faţă de copii Marketing - turism Învăţământ superior - Conferințe științifice Ştiinţă - Republica Moldova Aspecte etice Organizaţia Internaţională a Muncii Psihologia educaţiei copiilor în familie România Educaţie artistică Universitatea Tehnică a Moldovei - Activitatea ştiinţifică Mediu înconjurător - Protecţie Planificare Administraţie publică locală - Republica Moldova Aspect istorico-geografic Economie naţională - Republica Moldova Industria minieră Biblioteci electronice Didactică - Metodologie Sisteme de transport - Logistică Dezvoltarea economică Dezvoltare umană Combatere Educaţie - Conferinţe biblioteci Limbi romanice - Conferinţe Otorinolaringologie Geologie Conservare și restaurare Drept constituţional Învăţământ primar Biserica ortodoxă - Personalităţi Economie - Cercetări ştiinţifice Societate globală - Dezvoltare Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Matematică - Conferinţe Muzee literare - Moscova Marketing Biblioteci tehnice Reglementarea conflictelor Stomatologie Învăţământ profesional tehnic 1917-1991 Additive Manufacturing Biserica Ortodoxă din Basarabia Cursuri de instruire Logistica transportului Psihologie socială Relaţii internaţionale - Conferinţe Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Studii universitare Dezvoltare socială Aspecte economice Ajutor social Pedagogie - Personalităţi - Biografii Parteneriat - Școală - Comunitate Economie internaţională - Dezvoltare cercetare ştiinţifică Profesori - Activități educaționale Munca copiilor Materiale biomedicale - Culegeri Etnologie - Cercetări ştiinţifice Comunicare interculturală - Conferinţe Învăţământ universitar Formare profesională - Strategii internaționale Aspecte sociale Studenţi - Educaţie Fizica materialului condensat Conferinţe Bunuri imobiliare - Rep.Moldova NATO - Activitate internaţională Educaţie interculturală Integrare europeană Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Republica Belarus Plante de cîmp Literatură română Literatură - Conferinţe Electrotehnică Instruire - Tehnologii moderne pedagogie Turism Conflicte etnopolitice Biblioteci naţionale europene (CENL) Standarde educaționale Biblioteci naţionale - Belarus Poliţie - Pregătirea profesională Polițiști - Competențe profesionale Arte plastice - Republica Moldova Învăţământ muzical Literatură germană - Istorie şi critică Francofonie Electromecanică minieră Economie Apă (ecologie) Discursuri Filologie - Personalităţi Ţările Balcanice - Istorie Chimie supramoleculară Intelectualitate Întocmire și redactare Culegeri Biblioteci Bibliologie Dezvoltarea colecţiilor Literatura engleză. Limba română - Lexicologie Organe de securitate Libertate religioasă Activități educaţionale - Muzee Comerţ cu oameni Muzeologie - Rep.Moldova Securitatea muncii Managementul educației - Calitate Popularizare Dispensarizare Educație - Valori și repere culturale Formarea personalităţii Demografie - Cercetări Curriculum şcolar - Dezvoltare Moldoveni din Ucraina Inovaţii tehnologice - Aspecte economice Agricultură Organizaţia internaţională a muncii Progres tehnico-ştiinţific Dezvoltare socială - Aspecte economice Pedagogie muzeală Elevi - Educaţie estetică Drept procesual penal Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Limbi romanice - Gramatică comparată Semiconductoare Economie internațională - Dezvoltare Sisteme de transport Studiu comparativ Chimie fizică Elevi Dezvoltarea economică - Rep.Moldova - Conferinţe Globalizarea economiei Limba română - Conferinţe Artă Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Multiculturalism - Europa Educaţie civică - Europa Ştiinţă - Dezvoltare - Republica Moldova Filologie - Cercetări ştiinţifice Patrimoniu muzical Protecția antiincendiară Drept ecologic Mecanizarea minelor Literatură română - Critică şi interpretare Folclor Cercetări ştiinţifice - Instituţii de Învăţământ superior Religie şi stat Sfinţi creştini Pedagogie socială Economie - Republica Moldova Biblioteci - Lectură Cultură - Educație - Societate Antreprenoriat - Organizare Pedagogie universitară Moldova Reuniune-România Economie agroalimentară Predare - Învățare Biotehnologie - Conferinţe Educaţie formală Tehnologii informaţionale - Conferinţe Sisteme contabile Ştiinţe ale naturii Istoria locală Electrificarea minelor Învăţământ - Conferinţe Societate - Transformare Pedagogie specială Lectură - Studii Restaurare Clădiri - Eficiență energetică Ferme agricole Limbaje naturale Conferinţe ştiinţifice Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Activităţi ştiinţifice Chimie supramoleculară - Metode fizice Cadre didactice - Perfecționare Limba română pentru alolingvi - Materiale didactice Moldova - Istorie Piaţa muncii Egalitate de șanse România - Istorie Biblioteci tehnico-ştiinţifice Universitatea de Stat din Comrat - Activități științifice Sisteme automatizate de planificare şi administrare Simpozioane Apă (hidrologie) - Conferinţe Contabilitate - Audit Microbiologie - Conferinţe - Rep. Moldova Educaţie spirituală Spiritualitate creştină Inovaţii (educație) Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Activități ştiinţifice Sociopolitică Bunuri imobile (drept civil) 2018-2019 Universitatea Tehnică din Moldova Lingvodidactică Cercetări Limbaje informaţionale Istorie politică Arheologie - Cercetări ştiinţifice Educaţie incluzivă Organizaţia Naţiunilor Unite - Conferinţe - Comerţ internaţional Psihosociologie Ştiinţe economice - Conferinţe Mecanica solidelor Profesori de limbi străine - Formare Francofonie - România Compuşi silico-organice Psihopedagogie specială Învăţământ agricol superior Biofizică Dialoguri interculturale Politică și guvernare Oftalmologie Educaţie - Rolul mass-media Cărţi rare Cercetări ştiinţifice Filosofie Biblioteci universitare Dezvoltarea demografică Acustică (fizică) Ştiinţa informării Educaţie fizică Academia de studii Economice și politice Centrul de Studii Americane Universitatea Americană din Moldova Mass-media Lingvistică aplicată Cultură - Limbă - Istorie Literatură rusă - Personalităţi - Biografii Drepturi cetăţeneşti Statul şi dreptul Biblioteci - Asociaţii profesionale - România Statele baltice Despăgubiri Religie Învăţământ superior - Europa Familie - Societate Drept penal Muzee de artă - Rusia Competenţe de comunicare Patrimoniu cultural - Rusia Incendii - Echipamente - Exploatare Lingvistică Critică şi interpretare Elevi - Formarea competențelor educaționale Educaţie în familie Limba română - Lingvistică Lingvistică - Gramatică Gramatică Sociologie pedagogică Grădiniţe de copii Tehnologii curate - Mediu înconjurător - Protecţie Management economic Educaţie estetică Viaţă socială - Aspect cultural Politică Învăţământ - Integrare europeană Bibliologie - Conferinţe Aspecte istorice Autovehicule Dezvoltare Formare profesională Profesori universitari - Rep.Moldova Cadre didactice - Formare Limba engleză - Metodologie Dreptul public Academia de Studii Economice din Moldova - Activități ştiinţifice Învăţământ superior - Managementul calității Organizare - Planificare Relaţii interpersonale - Școlari Educaţie religioasă Biblioteci - Servicii culturale Curţi constituţionale - Republica Moldova Legislaţie penală Conferinţe ştiinţifice Informare Cooperare Apă (hidrologie) Educaţia în familie Profesori - Formare profesională Agroturism Biblioteconomie - Conferinţe Biserica Ortodoxă Rusă - Istorie Politică educațională Educaţie - Aspecte sociale Comerţ Sisteme financiare Cadre didactice universitare - Activitate didactică Învăţământ preşcolar Învăţământ matematic - Republica Moldova Inginerie biomedicală Învăţământ superior pedagogic Învăţământ teologic superior Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Învăţământ superior - Management Ştiinţe socioumanistice Educaţie fizică şi sport Cercetări tehnico-ştiinţifice Conferințe publice Resurse naturale - Utilizare raţională Aspecte juridice Management - Metode moderne Urgențe stomatologice Impactul crizei COVID-19 Filologie Activitate ştiinţifică IFLA Cultură Cultură organizaţională Intensificare Conferințe naționale Literaturi slave Biblioteconomie Medicină Educaţie fizică şi sport - Conferinţe Studii lingvistice Ameliorare Ştiinţe sociale Evaluarea profesională Limbi romanice Cult ortodox Turism - Dezvoltare Consiliul Europei turism Management educaţional - Psihopedagogie Pedagogie - Conferinţe Educaţie pe valori Bazinul Mării Negre Lingvistică comparată Arhitectură - Republica Moldova Universităţi Logistică Concurenţă(drept) IFLA - 2004 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Chimie Teologie ortodoxă Securitate alimentară Limba găgăuză Maşini electronice de calcul Enciclopedii Limbi slave Cooperative Ştiinţe reale Comunicare socială Limba franceză - Conferinţe Arheologie Sărăcie Muzeografie - Rep.Moldova Dezvoltare durabilă - Mediu înconjurător - Rep.Moldova Muzeologie Ştiinţe exacte - Cercetări ştiinţifice Legislaţie - Republica Moldova Colaborare internaţională - Republica Moldova - Uniunea Europeană Educaţie digitală Drept - Ucraina Minorităţi etnice - Români - Ucraina Reziduri agro-industriale Universitatea din Cernăuţi Relaţii internaţionale - Republica Moldova - Uniunea Europeană Opere de artă - Restaurare - Conservare Drepturile copilului - Protecţie Biserica ortodoxă Cultură - Republica Moldova Drept Metode fizice Cristalografie Limbi străine - Predare - Învățare Relaţii economice internaţionale - Uniunea Europeană Microbiologie Seminare Biblioteci publice - Rusia Educaţie morală Studenţi - Activităţi extracurriculare Filologie - Conferinţe Educație muzeală Cadre didactice - Psihopedagogie Dermatologie modernă Ingineria transporturilor Personalităţi Folclor românesc Rol educaţional Sociolingvistică Limbi romanice - Origine și istorie Limba română - Istorie - Conferinţe Relaţii internaţionale Lectură Inovare Ştiinţe socio-umane Învăţământ superior - Activitatea instructiv-educativă Tineret (sociologie) Teologie - Studii Securitate naţională Sistem bancar Resurse umane - Management Legislaţie - Ucraina Drept electoral Învăţământ superior - Politică educaţională Artă - România Sec. 18 Termotehnică Reglementarea internaţională a muncii Documentare Comunicare interculturală Limba română - Gramatică Activitate cultural-educativă Limbi străine Biblioteci - Conferinţe Economie - Reforme - Republica Moldova Instruire programată Educație mediatică Intelectuali - Aspecte sociale Integrare economică europeană Date statistice Comportament - Psihologie Etnologie Marketing educațional Universitatea "Valahia" Târgovişte - Cercetări ştiinţifice Viaţa monahală - Moldova Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Soluţionare Performanţe profesionale Managementul calității educației Sociologia familiei Schimbări sociale Republica Moldova - Uniunea Europeană Organizare internaţională Puritate România - Geografie Limba română - Origine şi istorie Dezvoltare economică - Conferinţe Profesori de limba engleză - Formare Istorie şi critică literară Dreptul proprietăţii Conferinţe internaţionale Inginerie civilă Institutul de Relații Internaționale din Moldova - Cercetări ştiinţifice Strategii de dezvoltare Cadre didactice - Pregătirea profesională Educaţie - Idealuri şi scopuri Reciclarea deşeurilor Lingvistică - Comunicare Cercetare ştiinţifică Ajutor psihologic Cooperare europeană - Republica Moldova Astronomie Ştiinţe umane Cataloage unionale Comerţ internaţional Soluri Hidrogeografie Educaţie civică Didactică Muzee Economie - România Administraţie publică Etnografie Limba română - Cercetări ştiinţifice IFLA - 2002 Comportament - Copii Cadre didactice - Dezvoltare profesională Islam Adaptare socială Biblioteci judeţene - România Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir" - Activități științifice Folclor ceh Dreptul muncii Enciclopedii Cultura plantelor de cîmp Evoluţie Sfinţii Martiri Brâncoveni Psihologia lecturii Tehnologii educaţionale Stat de drept Deşeuri industriale - Utilizare Plurilingvism Tehnologii 3D
Vă rugăm să schimbaţi parola