Metale

Prezentare generală
Lucrări: 147 lucrari in 149 publicatii in 5 limbi
Titlurile
Comportarea la deformare a materialelor metalice. Ecuaţii constitutive de: Cănănău, Nicolae; Gurău, Gheorghe (Text tipărit)
Гидропрессование как малоотходный способ изготовления изделий с улучшенными свойствами de: Александров, Н. Г.; Дьяченко, С. С.; Золотько, В. А.; Милославская, Е. Л. (Text tipărit)
Калибрование фасонных профилей de: Аргунов, Валерий Николаевич (Text tipărit)
Subiecte
Materiale metalice Defectoscopie Design industrial Aliaje - Structură Hidrometalurgie Acoperiri de oxid Tehnologie mecanică Defecte Presare hidraulică Structură cristalică Structură Metale - Călire Proprietăţi Tăierea metalelor cu arcul de plasmă Materiale Zăcăminte Ape de suprafaţă Materiale anizotrope Protecţie Lucrări de construcţii Set de instrucţiuni - Procesoare Lucrări practice Chimie anorganică Coroziunea metalelor - Protecţie Dicţionare bilingve Prelucrarea metalelor prin electroeroziune Manuale Metally - Termomehaničeskaâ obrabotka Grafică Deformare Culegere Prelucrare cu vibraţii Ştanţare Oţel Hidrochimie Chimie organică Coroziunea metalelor Metale uşoare Materiale tehnologice Galvanostegie Sudare Prelucrare prin presiune Producere prin electroliză Metode de calcule Prelucrare termomecanică Sticlă Metalologie Dicționare terminologice Ghiduri Tehnologii de prelucrare Carbune Chimie - Manuale Tehnologii anticorozive Compuşi complexe Metale neferoase Metale - Prelucrare sub presiune Combinaţii complexe Protecție anticorozivă Metale refractare Laminarea metalelor Diagrame Organe de maşini Proprietăți fizico-chimice Electroni Sinergetică Prelucrare termică Teze Meşteşuguri populare Spectre energetice Deformări - Mecanica solidelor elastice Metalloobrabotka - Vnedrenie peredovoj tehnologii i tehniki Şlefuire Chimie - Materiale didactice Industrie Profesii - Alegere Prelucrarea artistică a metalului Proprietăţi fizico-chimice Tăiere Sudare cu gaze Control naţional Rezistență termică Prelucrarea metalelor sub presiune Materiale metalice - Proprietăţi mecanice Anizotropie Structură electronică Recondiționare Economie Metalografie Culegeri chimie sec. 17-19 Laminare Deformare plastică Cataliză Prelucrare artistică Chimie fizică Prelucrare Obrabotka davleniem Electrochimie Fizică Tăierea metalelor cu gaze Materiale silicate - Electroforeză - Depuneri Chimie - Lucrări practice Şlefuirea metalelor Modele matematice Proprietăţi fizico-mecanice Metale - Deformare Extragere Fononi Deformare dinamică Exploatare Conducte Procese automate Tehnologii Metally Aliaje - Proprietăţi Oxizi Tăierea metalelor cu plasmă Migrația în apele naturale Acoperiri de protecţie Coroziune Sudură Metale pure - Duritate Sudură prin presare Controlul obştesc Pelicule subțiri de oxizi Analiză chimică Calitate Automatizare Prelucrare Economia Prelucrarea metalelor Fuziune Aliaje Electroforeză Prelucrare prin aşchiere Preţuri Gestionarea industriei Metally - Vibracionnaâ obrabotka Difuzie Ghid Depuneri Utilaje Sculptură - Republica Moldova Metale rare Rezistenţă Anticorosivi Prelucrare în afara cuptorului Supraconductoare Materiale electrotehnice - Manuale Dicţionare terminologice Gravuri în metale Albume Aliaje refractare Lantanide Acoperiri galvanice Sisteme de aliaje - Diagrame
Vă rugăm să schimbaţi parola