Planificare

Prezentare generală
Lucrări: 223 lucrari in 226 publicatii in 10 limbi
Titlurile
Organiser le développement durable : Expériences des entreprises pionnières et formation de règles d'action collective de: Abrassart, Christophe; Acquier, Aurélien; Aggeri, Franck; Pezet, Éric (Text tipărit)
Organiser le développement durable : Expériences des entreprises pionnières et formation de règles d'action collective de: Abrassart, Christophe; Acquier, Aurélien; Aggeri, Franck; Pezet, Éric (Text tipărit)
Organiser le développement durable : Expériences des entreprises pionnières et formation de règles d'action collective de: Abrassart, Christophe; Acquier, Aurélien; Aggeri, Franck; Pezet, Éric (Text tipărit)
Subiecte
Edificii (arhitectură) Oraşe Orașe Producţie vegetală Management strategic Uzine constructoare de maşini-unelte Şcoli Oraşe - Arhitectură - Europa Societate industrială Construcţii civile Agricultură - Planificare Recoltare Elaborare Sisteme informatice Transportare - Planificare Uzine constructoare de maşini Metode statistice Fertilitatea solului Conferinţe Industrie minieră Aprovizionare tehnico-materială Agricultură irigată Financiară Producția de mezeluri - Planificare Planificare economică - Metode matematice Energie - Dezvoltare Întreprinderi alimentare Interiorul clădirilor publice Producţie Organizare Experiment ştiinţific - Metode matematice Biblioteci - Administrare Buget public Asociaţii agroindustriale Arhitectură de landşaft Arhitectură - Planificare - România Afaceri Taxe Urbanism - China Antrenament sportiv - Juniori Agricultură - Metode matematice Oraşe - Planificare - Slovenia Cusătorie Proiecte educaţionale Buget local Alimentaţie publică - Organizare Caiet de lucrări practice Complexe teritoriale de producţie - URSS Populaţie - Dezvoltare socială Complexul agroindustrial - Aprovizionare tehnico-materială Manuale Congrese Industria celulozei şi hîrtiei - Întreprinderi Normative Proiecte sociale Manuale Politică socială Metode matematice în economie Gestionare Experimente Transport Sisteme automatizate Porci Biblioteci municipale Instituţii medico-profilactic - Activitatea Urbanism - România Organizaţii de construcţie - Planificare Ghiduri Afaceri economice Productivitatea recoltei Arhitectură - Slovenia Agricultură - Istorie - Republica Moldova Întreprinderi agricole - Planificare Arhitectură - Clădiri publice - Franţa Culturi agricole Istorie Rețele rutiere Plante de câmp - Cultivare - Republica Moldova Construcţii capitale Management Pregătirea tehnologică de producție Cultură fizică şi sport Lucrări de construcţii - Norme şi evaluări Planificarea activităţii agricole Asociaţii agroindustriale - Economie Achiziţii publice - Reglementare Agricultură - Recoltă Produse industriale - Controlul calităţii Construcţii - Automatizare Complex agroalimentar Sistematizare teritorială rurală Sate Economie industrială Marketing Programmno-celevoj metod v planirovanii i upravlenii Economie naţională Dezvoltare urbană - China Complex agroindustrial - Planificare Antrenament sportiv - Planificare Programe educaţionale Metode matematice Organizaţii de construcţie - Administrare Protecţia mediului înconjurător - Economie Transport maritim Învăţământ profesional tehnic Economie regională Economie Alimentaţie publică Experiment economic Resurse energetice secundare - Folosire Arhitectură urbană Construcţii de maşini - Metode matematice Ştiinţă Economie - Planificare Dezvoltare social-economică Dezvoltare regională - Administrare Necesități Asortiment Complexe de producţie teritoriale Forţe de producţie Transport urban Automobile - Exploatare Administrare Agricultură Culegeri Economie Productivitate Eficienţă economică Biblioteci Evaluare Oraşe - Planificare - România Arhitectură - România - Planificare Artă Proiecte Sportivi - Pregătire psihologică Producere agricolă - Planificare Oraşe - Italia Localităţi urbane Vagoane de marfă Educaţie - Planificare didactică Sistem educaţional Navigaţie maritimă Economie publică Buget public - Republica Moldova Integrare europeană Economie - Republica Moldova Întreprinderi industriale - Economie Orașe riverane Experiment tehnic Aprovizionare tehnico-materială - Kirghizstan Socialism Economie - Planificare - Metode matematice Produse alimentare Infrastructură Suport de curs Energetică Întreprinderi Ferme agricole Naučno-issledovatel'skaâ rabota - Planirovanie Estetica Dezvoltare Educaţie incluzivă Construcţii Termoficare Descriere generală Oraşe - Planificare - Franţa, reg. Rhône-Alpes Cercetări ştiinţifice Migraţie spre oraş Construcţii - Manuale Uzine metalurgice Uzine constructoare de maşini - Rusia - Istorie Industria cărbunelui Planificare bugetară Achiziţii publice Servicii publice - Prestare Modele matematice Dezvoltare Organizare - Planificare Celuloză și Hîrtie Dezvoltare economico-socială Mijloace de producţie Nivel material și cultural de viață - Statistică Organizații de construcții mobile Specializare Întreprinderi industriale Intensificare Activitate ştiinţifică Economie - Metode matematice Cadre didactice universitare Oraşe - Planificare - China Colective de muncă socialiste - Studii sociologice Oraşe - Arhitectură - România Urbanism - Franţa Conducere Urbanizare Exod rural Automatizare Comerţ cu amănuntul Complex agroindustrial Mecanism economic Progres tehnic Progres Productivitatea plantelor agricole Cercetări matematice Resurse naturale - Utilizare raţională Economie socialistă Planificarea afacerilor Prestări de servicii Planificare indicativă Seminare Cultură organizaţională Karelia Planificare economică - U.R.S.S. Strategie Planificarea afacerilor Economie Naţională Peisaje rurale Arhitectură Gospodării ţărăneşti Creşterea suinelor Creare Urbanism Performanţe sportive Resurse umane - Management Plante - Cultivare Construcţii - Organizare şi planificare - Culegeri Lucrul instructiv-educativ - Şcoli profesionale tehnice Pasageri Transport rutier Metode de instruire Schimbări sociale Participarea civilă Construcţii civile - Calcul Gospodării auxiliare - Întreprinderi - Planificare Corporaţii - Statele Unite ale Americii Cooperaţie de consum Ameliorarea terenurilor Politică economică Economie - Planificare - U.R.S.S. Servicii publice Sisteme automatizate de planificare - Proiectare Administrare regională
Vă rugăm să schimbaţi parola