Dezvoltare durabilă

Prezentare generală
Lucrări: 91 lucrari in 90 publicatii in 5 limbi
Titlurile
Educația pentru dezvoltare durabilă: inovație, competitivitate, eficiență : Materialele Conferinței Științifice Internaționale : 18-19 octombrie 2013 de: Educația pentru dezvoltare durabilă: inovație, competitivitate, eficiență, conf. șt. intern. (2013) (Text tipărit)
Subiecte
Dezvoltare locală - Rep.Moldova Dezvoltare economică Aparate cosmice de zbor Resurse umane Proiecte interstatale Cadre didactice - Motivare Educaţie - Tehnologii informaţionale Sisteme computerizate de instruire Marketing strategic Politică culturală Pedagogie culturală Antreprenoriat social Autorități locale - Activitate Activitate intelectuală Boli netransmisibile Dezvoltare socio-economică Economia circulară Mediu înconjurător - Protecţie - Marea Neagră Protecţia mediului Dezvoltare regională - Rep. Moldova Cadre didactice Indicatori economici Manuale Administrare publică Exploataţii agricole Turism rural Educaţie fizică - Metodologie Țările CSI Masterat Tehnologii informaţionale Ghid practic Diaspora Educaţie Marea Neagră - Probleme internaţionale Terenuri agricole - Rep.Moldova Dezvoltare profesională Metodologie didactică Activitate de cercetare Educație timpurie Administraţia publică locală Macroeconomie Pomicultură Educaţie de cetăţean Istorie Comunitate - Teorie Structuri economice Educaţie - Conferinţe România Strategie industrială Managementul proiectelor Comportament environmetal Carieră profesională Carieră profesională - Aspect educaţional Aspecte socioculturale Natură Produse - Calitate - Fiabilitate Psihopedagogie Creştere economică Aspecte socio-economice Economie Educaţie artistică Indicatori de performanţă Politici de dezvoltare locală Piscicultură Organizaţii nonguvernamentale internaţionale Proiecte Economie regională - Dezvoltare - Inovare Suport informațional Ştiinţe ale naturii Educaţie prin studiul și observarea naturii Educaţie ecologică Sistem educaţional Aspecte ecologice Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Economie Turism Învăţământ universitar Carieră profesională - Ghidare Învăţământ superior - Admitere Mediu Achiziţii publice sustenabile Capital uman - Concepții de dezvoltare Factor uman - Economia de tranziţie Statul Român - Istorie Activitate bancară Oraşe - Arhitectură - Ucraina Învăţământ - Conferinţe Cosmonautică Aspecte istorice Competitivitate Capital uman Profesori de coregrafie Entităţi economice Întreprinderi - Economie Dezvoltare durabilă - Educație Societate Informaţională Ferme agricole Studenţi - Orientare profesională Educaţie permanentă Învăţământ superior - Europa Învățământ românesc Migraţie - Aspect economic Resurse umane - Economie Societatea contemporană Economie mondială Granturi Economia mediului Cadre didactice - Psihopedagogie E-guvernare Politică educațională Management educaţional - Psihopedagogie Globalizare Sărăcie turism Educaţie fizică şi sport Competenţe sociale Educație civică - Drepturile omului Educaţie globală Educaţie continuă Competenţe profesionale - Dezvoltare Formare continuă Arhitectură peisagistică - Ucraina Dezvoltare regională Investiţii - Fonduri Cadre didactice - Dezvoltare profesională Agricultură ecologică Aspecte culturale Relaţii internaţionale Schimbări sociale Instruire programată Inovaţii - Biblioteci Strategii de dezvoltare Demografie - România Învăţământ secundar - Europa Transport rutier
Vă rugăm să schimbaţi parola