Limbi străine

Prezentare generală
Lucrări: 108 lucrari in 121 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Metode de predare Metodica predării limbilor străine Cunoaştere Lingvistică generală Semantică Limbi străine - Metode de predare Eseuri Profesori - Calificare Conferinţe Muzică Evul mediu Literatură medievală - Istorie și critică Studenți - Competenţe de comunicare Curriculum educaţional Aspecte lingvistice Programe de instruire Învăţămînt - Dezvoltare Limbi străine - Corectitudine - Puritate Autoinstruire Metode de predare universitare Comunicare nonverbală Metode de predare - Redare Metode didactice Dicţionare Curriculum Periodice Profesori Activitate instructiv-educativă Jocuri lingvistice Interferenţe lingvistice Studenţi - Formarea competențelor Cadre didactice Studenţi pedagogi - Practică profesională Practică de producere Predare - Învățare - Metode Multiculturalism Politică lingvistică - Europa Educaţie modernă Literatura străină - Critică Biblioteconomie - Dicţionare Învățare Cataloage (biblioteci) Lingvistica textului Dicţionare multilingve Bibliotecari - Instruire Limbi străine - Conferinţe Metodologie didactică Educaţie continuă - Adulţi - Metodologie Jocuri Limba franceză - Istorie Istorie Tipologie (lingv.) Practică de producere - Programe Competenţe comunicative - Formare Educaţie de cetăţean Instruire computerizată Interculturalitate Folosirea limbii Motivație Evaluarea cunoştinţelor Practică pedagogică Practica pedagogică Pronunție corectă Curriculum Metodica predării în şcoala superioară Curs individual Limbi moderne - Metode de predare Jocuri distractive Pedagogie - Didactică Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Modernizare Cunoştinţe - evaluare Învăţare - Autoînvățare Metode de predare - Învăţare metode de predare Literatura străină Analiză lingvistică Agricultură Predare - Învățare Educaţia adulţilor - Metode didactice Culegeri Ghiduri practice Conferinţe Educaţie interculturală - Europa Multiculturalism - Europa Educaţie interculturală Competenţe interculturale Biblioteci Limbi străine - Curriculum Teze de licenţă - Elaborare - Metode Preşcolari Didactică - Tehnologii informaţionale Lingvistică Gramatică Motivaţie pentru studii Dezvoltare Tehnologii computaţionale Cultură - Limbă - Istorie Lingvistică aplicată Învăţare - Metode cognitive Instruire asistată de calculator Descriere bibliografică - Abrevieri Evaluare - Metode Învăţământ superior - Europa Fonologie Psiholingvistică Publicaţii continue Limbaje de specialitate Studiere Limba rusă - Impact internaţional Limba rusă Limba rusă - Sociolingvistică Lingvistică - Conferinţe - Congrese Limbi străine - Predare - Învățare Tehnologii moderne - Predare - Învățare Multilingvism - Europa Studenți - Practică de producere Programe Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Competenţe comunicative - Dezvoltare Învățământ primar - Curriculum Cultură Limbi moderne - Predare - Învățare Dicţionare - Abrevieri Limbi străine - Teste Mijloace moderne Învăţământ preşcolar Metodica predării Limbi moderne Jocuri didactice Tehnologii educaţionale Competenţe comunicative periodice Bilingvism Cântece Comunicare interculturală Studenţi medici - Pregătire lingvistică Sociolingvistică Analiza discursului Retorică - Discursuri Instruire programată Studierea limbilor Medici Competenţe lingvistice Curriculum - Învăţământ preşcolar
Vă rugăm să schimbaţi parola