Limbi străine

Prezentare generală
Lucrări: 140 lucrari in 154 publicatii in 14 limbi
Titlurile
Как стать полиглотом de: Спивак, Дмитрий Леонидович (Text tipărit)
Language Learnability and Language Development de: Pinker, Steven (Text tipărit)
Subiecte
Eseuri Muzică Evul mediu Metode de predare - Redare Semantică Limbi străine - Metode de predare Conferinţe Învăţămînt - Dezvoltare Proiect didactic Politică culturală Politici educaționale Cunoaştere Lingvistică - Conferinţe Autoinstruire Comunicare nonverbală Lingvistică generală Profesori - Calificare Studenți - Competenţe de comunicare Programe de instruire Limbi străine - Corectitudine - Puritate Metode de predare universitare Metode de predare Metodica predării limbilor străine Literatură medievală - Istorie și critică Curriculum educaţional Aspecte lingvistice Motivaţia învăţării Activitate instructiv-educativă Metoda predării Politică lingvistică - Europa Literatura străină - Critică Profesori Studenţi - Formarea competențelor Practică de producere Predare - Învățare - Metode Învățare Metodă contrastivă Învăţare online Metode didactice Politica educaţională Cataloage (biblioteci) Dicţionare Cadre didactice Jocuri lingvistice Studenţi pedagogi - Practică profesională Curriculum Periodice Multiculturalism Proiecte educaţionale Interferenţe lingvistice Educaţie modernă Biblioteconomie - Dicţionare Proiectare didactică Educaţie continuă - Adulţi - Metodologie Tipologie (lingv.) Curriculum Practică pedagogică Practica pedagogică Competenţe comunicative - Formare Educație timpurie Dicţionare multilingve Metodologie didactică Evaluarea cunoştinţelor Interculturalism Interculturalitate Educaţie multilingvă Limba franceză - Istorie Istorie Bibliotecari - Instruire Instruire computerizată Pronunție corectă Lingvistica textului Limbi străine - Conferinţe Educaţie de cetăţean Folosirea limbii Metode interactive Învăţământ superior Multilingvism Jocuri Motivație Limba franceză Metodica predării în şcoala superioară Limbi moderne - Metode de predare Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Competenţe literare Analiză lingvistică Frazeologie Jocuri distractive Modernizare Metodica predării Pedagogie - Didactică Metode de predare - Învăţare metode de predare Comunicare verbală Limbă Curs individual Învăţare - Autoînvățare Literatura străină Metoda clotodrama Cunoştinţe - evaluare Conferinţe Educaţie interculturală Educaţia adulţilor - Metode didactice Culegeri Biblioteci Agricultură Ghiduri practice Didactică - Tehnologii informaţionale Teze de licenţă - Elaborare - Metode Multiculturalism - Europa Limbi străine - Curriculum Preşcolari Predare - Învățare Educaţie interculturală - Europa Competenţe interculturale Tehnici de predare Evaluare Evaluare profesională Comunicare (lingvistică) Tehnologii computaţionale Evaluare - Metode Cultură - Limbă - Istorie Lingvistică aplicată Învăţare - Metode cognitive Instruire asistată de calculator Învăţământ superior - Europa Lingvistică Gramatică Descriere bibliografică - Abrevieri Comunicare Motivaţie pentru studii Dezvoltare Fonologie Psiholingvistică Limba rusă Competenţe comunicative - Dezvoltare Învăţământ preşcolar Globalizare Limba rusă - Impact internaţional Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Limbi moderne - Predare - Învățare Publicaţii continue Cultură Limbi străine - Teste Studiere Limba rusă - Sociolingvistică Multilingvism - Europa Practică de producere - Programe Programe Mijloace moderne Studenți - Practică de producere Dicţionare - Abrevieri Competenţă lingvistică Limbaje de specialitate Limbi străine - Predare - Învățare Învățământ primar - Curriculum Discurs militar Tehnologii moderne - Predare - Învățare Sociolingvistică Retorică - Discursuri Studierea limbilor Competenţe lingvistice Literatură Studenţi medici - Pregătire lingvistică Medici Curriculum - Învăţământ preşcolar Limba maternă Fișa didactică Comunicare interculturală Instruire programată Limbi moderne Jocuri didactice Competenţe comunicative Politică lingvistică Metode de învăţare Metodica predării periodice Cântece Internet în educaţie Bilingvism Analiza discursului Tehnologii educaţionale
Vă rugăm să schimbaţi parola