Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Prezentare generală
Lucrări: 171 lucrari in 172 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Domnitori - Ţara Românească Biblioteconomie - Studii Lansări de cărţi Biblioteci naţionale - Republica Moldova Biblioteci - Istorie Teze de doctorat - Bibliografii Patrimoniu - Republica Moldova Recenzii - Cărţi Biblioteci - Funcţii şi scopuri Biblioteca Națională Digitală Moldavica Biblioteci - Proiecte - Memoria Moldovei Gala Formatorilor Biblioteci - Patrimoniu cultural Biblioteca Municipală "B. P. Hașdeu" Cultură - Personalităţi - Republica Moldova Biblioteca "V. A. Urechia", Galaţi Biblioteci - Cooperare Publicaţii 2022 Biblioteci - Dezvoltare Biblioteci - Publicații periodice Expoziţii personale Servicii de bibliotecă Utilizatori Biblioteci naţionale Colecţii Nocturna Bibliotecilor 2020 Colecția „BiblioLeader” Aspecte istorico-culturale Oameni de cultură - Republica Moldova Centre biblioteconomice 2019 Patrimoniu cultural Imperiul Austro-Ungar Congrese Cărți vechi - Cataloage Patrimoniu Cultural European Patrimoniu cultural Reforme Implementare Biblioteci - Agenda ONU 2030 Zilele Europene ale Patrimoniului Biobibliografii Sistem naţional de biblioteci Evoluție Steme românești Multiculturalism Biblioteci - Digitizare Dezvoltare instituţională Biblioteci Naţionale Tehnologii informaţionale Biblioteci - Catalog partajat GALEX Biblioteci naţionale - Funcţii Lansări de carte Biblioteci - Cataloage electronice Educație informală - bibliotecari Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Biblioteci - Personal - Omagieri Servicii online Istorie Biblioteci - Servicii Armenia Anul 2001 - Anul Dacic Cărţi remarcabile - Colecții Biblioteci digitale Evenimente culturale Cenacluri literare Biblioteci - Funcţia educativă Educaţie Bibliografii Naţionale Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) Cultura cărții Expoziţii de carte Ediţii periodice de specialitate Dezvoltarea competențelor Centre de conservare şi restaurare a documentelor Anul bibliologic 2004 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Aniversări Biblioteconomie - Republica Moldova Activitate editorială Anul Lecturii Biblioteci - Programe culturale Magazin bibliologic - Revistă Promovarea lecturii Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM Tipărituri bisericeşti Concept Biblioteca Academiei Române Biblioteci - Servicii noi Digitalizarea colecțiilor Biblioteci - Personal Biblioteci - Instruire continuă Biblioteci - Utilizatori Mănăstiri - Biblioteci Expoziţii de pictură Patrimoniul național Cărţi remarcabile Biblioteca Naţională - Rep.Moldova - Publicaţii Imperiul Habsburgic Biblioteci - Digitalizare Biblioteci - Valoarea bibliotecii Bibliotecari notorii Critica şi interpretare Biblioteci - Colecţii de documente audio-vizuale Activitate bibliografică Biblioteci - lecturi profesionale Biblioteci publice teritoriale Literatură română Biblioteci publice Oraşul Chişinău Biblioteci - dezvoltare durabilă Relaţii interculturale Educație teologică Biblioteconomie - Manuale Colecţii de bibliotecă Biblioteci Carte rară - Colecții Biblioteci - Activitate editorială Valori bibliofile Bibliotecari - Formare profesională continuă Cărţi rare - Biblioteca Naţională a Rep. Moldova Biblioteca Națională a Republicii Moldova - Imaginea în mass-media Biblioteci - Istorie - Republica Moldova Biblioteci - Dezvoltare - Proiecte Biblioteci - Lectură Rău, Alexe (despre) Aspect istoric Profesia de bibliotecar Expoziții tematice Biblioteci naţionale - Proiecte Conferinţe ştiinţifice Biblioteci - Relaţii cu publicul Biblioteci - Cercetare Cărţi rare Biblioteci - Parteneriat Biblioteci - Cooperare internaţională Mitropoliţi Evenimente culturale - Rep.Moldova Manuscrise - Patrimoniu Publicații didactice Anul bibliologic Biblioteci - Management Reziliență financiară Etape de dezvoltare Manifestări culturale Biblioteci - Personal - Instruire continuă Programul Național LecturaCentral 2021 Aspecte istorice Dezvoltare Simpozioane ştiinţifice Biblioteci - Personal - Formare profesională Ediţii de specialitate Formare profesională SIBIMOL Biblioteci - Activitate metodică Biblioteci - Servicii şi funcţii Dotare Obiective urbane Colecții Activitate Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" Biblioteci - Proiecte corporative Cultură Pictură Biblioteconomie Filme Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile” Austria Teze de doctorat Aniversări Simpozioane - Biblioteci s. 16-18 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Colecţii Regizori de film Bibliofilie Biblioteci - ONU Biserica ortodoxă 2019-2021 Granturi Biblioteci - Promovare Literatură austriacă - Istorie şi critică Utilizatori - Instruire Raport anual Cinematografie Personalităţi Bibliotecari - Dezvoltare profesională - Tehnologii informaţionale Premiile Naționale Galex Liga Bibliotecarilor Anul bibliologic 2017 Edificii arhitecturale Cataloage partajate Sec. 16-19 Biblioteci - Servicii informaţionale Programul Naţional „Memoria Moldovei” Clădiri (arhitectură) Strategii de dezvoltare Clubul Literar „Homo aesteticus” Personalităţi - Interviuri Centru Biblioteconomic Național Biblioteci naţionale - Rol cultural Biblioteci publice Biblioteci - Aniversări Cărţi rare - Expoziții Personalităţi - Republica Moldova Biblioteci - Expoziţii Biblioteci - Conferințe zonale Clădiri - Chișinău
Vă rugăm să schimbaţi parola