Curriculum

Prezentare generală
Lucrări: 205 lucrari in 210 publicatii in 6 limbi
Titlurile
Subiecte
Arte marţiale Comunicare Educaţie în familie Psihologie pedagogică Afaceri Dreptul organizaţiilor internaţionale Drepturile omului Literatura român. Psihologie Artă culinară Democraţie Curriculum universitar - Rep.Moldova Drept penal Ştiinţe socioumanistice Drept internaţional Ortodoxie Macroeconomie Gimnastică - Metode de predare Marketing Politică Preşcolari - Educaţie Educaţia adulţilor Informatică Limba română - Gramatică Etică Matematică Limba română - Metode didactice Turism Învăţământ superior Comerţ Limba română - Sintaxă Retorică - Arta vorbirii Educaţie socială Educaţie Filosofia dreptului Învăţământ Materiale didactice Dreptul protecţiei sociale Drept financiar Metode de predare Cultura informaţională Tehnologii informaţionale Business - Comunicare Limba română pentru alolingvi Gimnastică Educaţie fizică - Metode didactice Proces penal Metrologie Învăţământ profesional tehnic Fiscalitate Curriculum - Principii teoretice Dreptul muncii Didactică Management Uniunea Europeană - Activitate Biblioteconomie - Tehnologii informaţionale Învăţământ preşcolar Educaţie fizică şi sport Industria alimentară - Chimie Drept civil Metodica predării Europa Criminalistică Biochimie generală Educaţie religioasă Bioetică Relaţii internaţionale Justiţie juvenilă Programe de sistem Sociologie juridică Drept internaţional public Merceologia produselor alimentare Literatură română - Metode de predare Învăţământ primar Educaţie civică Preşcolari - Pregătire lingvistică Integrare economică europeană Reforme şcolare Limba franceză pentru afaceri Educaţie civică - Curriculum Educaţie tehnologică Europa - Cultură - Civilizaţie Educaţie morală - Curriculum Educaţie ecologică Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Tehnică frigorifică Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Deontologie Drept locativ Obligaţii (drept civil) Drept comunitar Educaţie extraşcolară Drept privat roman Dreptul comerţului internaţional Dreptul mediului Dreptul proprietăţii intelectuale Educaţie artistică - Clase secundare Învăţământ profesional - Tehnologii informaţionale Învăţământ gimnazial - Curriculum Curriculum gimnazial Refrigerare Practică pedagogică Educaţie de cetăţean Antisemitism - Europa Învăţământ secundar Educaţie civică - Clase primare Educaţie socială - Clase primare Educaţie multiculturală Teze de licenţă - Elaborare - Metode Lucrări de licenţe Învăţământ universitar Multiculturalism - Europa Educaţie sportivă - Motricitate Formare profesională Notariat Educaţie artistică - Clase primare Metodologie Floră Limba găgăuză Filosofie (didactică) Proprietate intelectuală - Drept de autor Administraţie publică locală Educaţie - Grupuri etnice Universitatea Tehnică a Moldovei Educaţie fizică - Capacităţi motrice Dezvoltarea personalităţii Comportament moral Judo Sport - Istorie Psihopedagogie specială Limba bulgară Familie Management comercial Istorie Microeconomie - Teorie Marketing industrial Marketing informaţional Marketing agroalimentar Kinetoterapie Studenţi - Educaţie fizică Valori Programe şcolare Proiectare Drept vamal Proprietate intelectuală - Drept civil Economie regională Limba română - Programe şcolare Educaţie interculturală Gimnastică artistică - Pregătire Culinărie Politică educațională Studenţi - Instituţii superioare - Lucrări practice Curriculum educaţional - Proiectare - Republica Moldova Marketing - Logistică Teorie Terminologie filozofică Învăţământ - Programe şcolare - Republica Moldova Preşcolari Învăţământ liceal Limbi străine Comunicare în afaceri Instituţii de învăţământ Integrarea europeană Jocuri instructiv-educative - Preşcolari Probaţiunea (drept penal) Cooperaţie de consum - Istorie Gimnastică artistică - Curriculum Comerţ exterior - Operaţiuni de export-import Învăţământ artistic Învăţământ extraşcolar Cultură fizică şi sport Curriculum şcolar Educaţie fizică - Curriculum Literatură română - Curriculum Literatură bulgară - Curriculum Educaţie fizică şi sport - Istorie Educaţie civică - Curriculum gimnazial Minorităţi etnice - Rep. Moldova - Curriculum Metrologie sportivă Sport - Metrologie Educaţie incluzivă Educaţie lingvistică Educaţie de gen Limbi străine - Metode de predare Cadre didactice - Formare continuă Comunicare didactică Limba şi literatura română Masterat Logică - Curriculum Educaţie nonformală Învățământ primar - Curriculum Drept contravenţional Afaceri - Comunicare Drept procesual penal Cadre didactice Servicii publice - Management Elevi - Clase primare - Educaţie artistico-plastică Gramatică Lexicologie Clase primare Terminologie Metode didactice Morfologie Curriculum Limba română Curriculum Asigurări Analiză politică Şcoli de cultura generală Elaborare Elevi Modele Studii comparative Dezvoltare fizică Evaluare Operaţiuni de export-import Curriculum universitar Aspecte social-politice Educaţie artistico-plastică Politici publice Obligaţii Competențe Curriculum opţional Promovare Învătământ primar Educație muzicală Competenţe educaţionale Educație timpurie Masterat - Programe - Evaluare Consiliere educațională Educaţie fizică - Psihomotricitate Educaţie fizică - Studiu şi învăţământ (superior) Curriculum - Învăţământ superior Drept civil Educaţie extraşcolară - Curriculum Curriculum educaţional Activităţi motrice Plan-cadru Ghid metodologic Literatură română Serviciul de probaţiune Probaţiune (drept penal) Teze de licență Studenți - Practică de producere Gimnastică artistică Guvernare - Republica Moldova Strategii didactice Educație și învățământ Chimia alimentelor - Manuale Preșcolari - Activități educative Turism - Promovare Aplicații Web Drept patrimonial Metodologie didactică Studenți pedagogi - Formare profesională Sport Proiecte de cercetare Drept cadastral Religie Târguri Iarmaroace Microbiologie generală Copii cu autism Site-uri - Creare Elevi - Dezvoltarea personalității Drept comunitar al afacerilor Studenţi pedagogi - Practică profesională Politici europene Predare - Învățare - Metode Standarde de învățare Competenţe de comunicare Învăţământ primar - Educație morală Limbi străine - Predare - Învățare Educaţie incluzivă - Cadre didactice Formare continuă Arhitectura rețelei Interconectarea rețelelor Învățământ superior incluziv Cadre didactice - Formare profesională Educaţie în bioetică Limba română - Curriculum Conducători auto Motivație Învăţământ secundar - Europa Genocid - Evrei Aspect educativ Limba română - Morfologie Limba română - Lexicologie Învăţământ muzical Activități de învățare Alfabetizare terminologică Competențe specifice Limbi străine - Curriculum Competenţe matematice Instrumente digitale Formarea competențelor profesionale Metode Competenţe parentale de gen Studierea ținutului natal Infracţiuni împotriva copiilor - Protecție Politica de protecție a copilului Strategii de învățare Cod verbal Cod practic Explorare didactică Autonomia studentului Învăţare auto dirijată Lucrări practice - clase liceale Principii teoretice Curriculum academic Tehnologii de învățare Flora Metode experimentale Activități în folosul comunității
Vă rugăm să schimbaţi parola