Limba engleză - Metodologie

Prezentare generală
Lucrări: 692 lucrari in 713 publicatii in 7 limbi
Titlurile
10 вечеров на английском языке : Пособие в помощь учителю. Выпуск 2 de: Веселухина, К. В.; Ковалева, Л. И; Разговорова, Т. И. (Text tipărit)
10 вечеров на английском языке : В помощь учителю английского языка. 7-й и 8-й вечера de: Веселухина, К. В.; Ковалева, Л. И; Разговорова, Т. И. (Text tipărit)
10 английских вечеров : Пособие для учителя de: Закс, Сарра Борисовна (Text tipărit)
Active English. Book 1 : Understand, Practice, Communicate de: Porter, Patricia A.; Sharp, Allen W. (Text tipărit)
Английский язык : Справочные материалы : Книга для учащихся de: Гузеева, Ксения Александровна; Трошко, Тамара Григорьевна (Text tipărit)
Subiecte
Limba engleză - Lexicologie Limba engleză - Texte programate - Cibernetică Limba engleză - Manuale, cl.7 Metodica predării limbilor străine Limba engleză - Ortoepie Limba engleză - Curs practic Lingvistică - Metode de predare Diafilme - Limba engleză Limba engleză - Analiza discursului Pedagogie - Manuale Limbi străine - Metode de predare Limba engleză - Analiza textelor Literatură engleză - Critică şi interpretare, sec.20 Limba engleză - Conferinţe Limba engleză - Studii Conferinţe Metodică Compunere Învăţământ secundar Elaborare Metode de predare Abilităţi de scriere Limba scrisă Rezumat (CV) Metodica predării Semantică Multimedia Motivaţia învăţării Formarea competenței de audiere Motivare Idiomuri Profesor-student - Relații Aspecte lingvistice Studenți - Competenţe de comunicare Limba engleză vorbită Limba engleză Limba engleză - Manuale Limba engleză - Ghiduri Rebusuri Comunicare verbală - Limba engleză Limba engleză - Metode audio-video Limba engleză - Teatru şcolar Limba engleză - Texte programate - Tehnică Limba rusă - Materiale didactice Limba engleză - Învăţare elementară Dicţionare Tehnologii informaţionale Limba engleză pentru afaceri Metode Pronunţie Metode audiovizuale Predare - Învățare - Metode Multiculturalism Elevi - Dezvoltarea creativităţii Educație muzicală Limba engleză - Lingvistică aplicată Cunoaştere practică Profesori de limbi străine - Pregătire pedagogică Educaţie lingvistică Ghid practic Cadre didactice - Formare continuă Disertaţii - Metodologie Acte de vorbire Limba engleză - Manuale pentru începători Limba engleză - Manuale universitare Limba engleză - Texte programate - Matematică Limba engleză - Cunoaştere practică Limba engleză - Turism - Manuale Limba engleză - Manuale, cl.3 Limba engleză - Traducere Limba engleză - Texte programate - Ştiinţe naturale Limba engleză - Texte programate - Artă Limba engleză - Manuale, cl.5-7 Limba engleză - Dicţionare Limba franceză - Metode de predare Lingvistica textului Cunoaşterea practică a limbilor - Bilingvism Limba engleză - Stilistică literară Învăţământ primar - Teorii pedagogice Învăţământ superior Pedagogie Instruire Metodologie didactică Dezvoltare profesională Metode interactive Limbi străine - Conferinţe Turism - Economie - Manuale Limba engleză - Manuale - Artă Tehnologii - Dezvoltare Management Didactică - Manuale Abilităţi comunicative Vorbire Limba engleză - Studiere Terminologie ştiinţifică Limba engleză pentru psihologi Limba vorbită Motivație Paremiologie Studenţi - Competențe - Formare Formarea competenţelor de comunicare Limba engleză - Geologie - Manuale Limba engleză - Alfabet Limba engleză - Limba vorbită Limba engleză - Manuale, cl.9 Limba engleză - Manuale, cl.5 Limba engleză - Comunicare Teze Stilistică Limba engleză - Idiomuri Limba engleză - Curs audio-video Limba engleză - Citire Teste - Folosire în clase secundare Jocuri de cuvinte Limba engleză - Frazeologie - Manuale Pedagogie - Metodica predării Jocuri Limba engleză - Fonetică Bloguri Accent Limba engleză - Gramatică Aspecte socioculturale Lingua Franca Didactică - Metodologie metode de predare Arta scrisului - Manuale Învățământ la distanță Limba engleză - Limbaje profesionale Limba engleză - Fonologie Limba engleză - Terminologie Competenţe literare Exerciţii Limba engleză pentru economişti Serbări şcolare - Limba engleză Limba engleză - Exerciţii Marea Britanie - Istorie Limba engleză - Gramatică - Metode de predare Limba engleză - Vocabular Literatura engleză. Limba germană - Cărţi de studiu individual Limba engleză - Curs intensiv Limba engleză - Frazeologie Limba engleză - Manuale, cl.5-8 Limba engleză - Stilistică - Manuale Limba engleză - Pronunţie Poezii pentru copii Limba engleză - Conversaţie Limba engleză - Cîntece pentru elevi Limba engleză - Texte programate - Construcţie Stilistică - Materiale didactice Educaţia adulţilor - Metode didactice Predare - Învățare Studenţi - Instruire Relaţii interculturale Limba engleză - Predare - Învățare Competenţe de scriere Limba vorbită Evaluare Diversitate culturală Competenţe profesionale Pedagogie universitară Limba engleză - Manuale - Medicină Limba engleză - Manuale - Calculatoare Limba engleză - Manuale pentru autoinstruire Limba engleză - Corectitudine Limba engleză pentru jurişti - Manuale Limba engleză - Texte programate Limba engleză - Texte programate - Pedagogie Limba engleză - Manuale, cl.9-10 Limba engleză - Manuale - Tehnică Literatura universală - Metode şcolare Limba engleză - Manuale, cl.6-8 Lingvistică Limba engleză - Gramatică - Ghiduri Lingvistică aplicată Limba engleză - Evaluare Teze de curs - Elaborare - Metode Conversaţie Comunicare Proiecte didactice Curriculum şcolar Instruire interactivă Dezvoltare Cîntec pentru copii Cîntece folclorice Greşeli Conferinţe ştiinţifice Deservirea consumatorilor Muzică - Materiale didactice Studiere şi învăţare Limba engleză pentru alolingvi Material didactic Angajare la serviciu Multimedia - Folosirea în învăţămînt Competenţe de comunicare Curriculum național Proverbe Teste Idiomuri Vamă Motivaţie pentru studii Dezvoltare Limba engleză - Texte programate - Istorie Limba engleză - Curs de studiu individual Limba engleză - Texte programate - Medicină Limba engleză - Stilistică Jocuri instructive Limba engleză - Matematică - Manuale Vocabular Limba engleză - Autoinstruire Limba engleză - Manuale, cl.2 Materiale didactice Lingvistică comparată Limba engleză - Discursuri Limbă dobândită Limba engleză scrisă - Lucrări didactice (profesori) Limba engleză - Teste Limba engleză - Curriculum Frazeologisme Frazeologie Abecedare pentru preşcolari Limba engleză vorbită - Instruire Instruire individuală Limbi străine - Predare - Învățare Profesori - Formare profesională Pragmatică - Lingvistică E-mail Cântece pentru copii Literatură engleză - Critică şi interpretare Texte literare Limba engleză - Limba scrisă Vorbire orală - Limba engleză - Materiale didactice Competenţe culturale Proverbe engleze Limbă şi cultură Competenţe sociale Scrieri academice Corectitudine politică Traducere Competenţe socio-culturale Limba engleză pentru copii Limba engleză - Manuale, cl.7-8 Metodica predării Limba engleză - Manuale, cl.6 Limba engleză - Manuale, cl.8 Limba engleză pentru străini Limba engleză pentru profesori Profesori de limba engleză - Formare Limba engleză - Jocuri didactice Limba germană - Metode de predare Limba engleză - Manuale, cl.4 Limba engleză - Manuale, cl.9-11 Limba engleză - Manuale, cl.10 Limba engleză - Manuale, cl.11 Didactică Limba engleză - Manuale, cl.7-9 Lingvistică - Comunicare Preşcolari Studierea limbilor Limba engleză pentru ingineri Scriere Lectură Arta scrisului Bloguri - Comunicare didactică Competenţe lingvistice Comunicare interculturală Identitate culturală Competenţe comunicative Gândire critică - Dezvoltare Cântece pentru studierea limbilor Limbaj economic Tehnologii noi Competenţe de lectură Aspecte culturale Jocuri didactice Lingvistică cognitivă Bilingvism Competențe de traducere Limba engleză - Frazeologie Ghid Competenţe lingvistice - Formare
Vă rugăm să schimbaţi parola