Psihopedagogie

Prezentare generală
Lucrări: 293 lucrari in 305 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Copii cu handicap Învăţământ Conferinţe Psihologie - Conferinţe Învăţare - Metodologie Învăţământ superior medical Pedagogie militară Copii - Educaţie - Aspect psihologic Pedagogie culturală Cadre didactice - Integrare profesională Adaptare școlară Studenţi pedagogi Sănătate mintală Elevi - Clase primare - Adaptare școlară Mentorat Elevi - Autoeducare Valori culturale Educaţie fizică - Psihomotricitate Mediu educaţional Clase primare Socializare (educație) Psihologia copilului Sănătatea familiei Psihologia succesului Preadolescenţi Învăţământ secundar Preadolescenţi - Adaptare școlară Poveşti pentru copii Neuropsihologie Conferințe științifice Emoţii (psihologie) Limbaj pedagogic Gândire profesională Relaţii dintre profesori şi elevi Profesori - Pregătire psihologică Comunicare - Profesori - Elevi Cadre didactice universitare - Formare profesională Familie - Aspecte psihologice Psihopedagogia familiei Reziliență - Psihologie Educație - Strategii de dezvoltare Studenţi - Formarea competențelor profesionale Cadre didactice - Atestare Geografie Limba română Psihologie fiziologică - Emoţii Aspect pedagogic Copii cu tulburări de vorbire Programe de instruire Adulţi Autoeducaţie Copii - Traumatisme complexe Activități extrașcolare - Metodologie Psihologie pedagogică Învăţământ special Cadre didactice Pedagogi - Formare profesională Elevi - Psihologie pedagogică Cercetare experimentală Gândire (Psihologie) Gândire (psihologie) Copii - Educaţie - Aspect psihopedagogic Cultură emoțională Comunicare pedagogică Educaţie - Calitate Eticheta comunicării Învăţământ liceal Tineri specialiști Cadre didactice - Formare profesională Cadre didactice - Formare continuă Stres profesional - Mediu educaţional Sfaturi educative pentru părinţi Manuale Manuale Logică Cercetări psihologice Empatie - Psihologie Universitatea de Stat Transnistreană „T. G. Șevcenco” Psihologie practică Învăţare continuă Relaţii interpersonale - Părinți - Copii Predare - Învățare - Metode Pedagogia comunicării Comunicare - Cultură - Formare Psihologi - Formare profesională Informatică Matematică Competenţe didactice - Dezvoltare Relații interpersonale - Medici - Pacienții Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Educaţie fizică - Metode didactice Incluziune socială Logopedie - Tulburări de limbaj Procesul instructiv-educativ - Şcoli profesionale Şcoli profesionale Organizarea instruirii Activitate instructiv-educativă Dezvoltare personală Instituţii de învăţământ - Manageri Educaţie în internate Instituţii de învăţământ Educaţie lingvistică Predare - Învățare - Evaluare Securitate publică Psihologia inteligenței Educaţie Psihologie pedagogică - Practică pedagogică Arta teatrală Limba franceză Competenţe comunicative - Formare Persoane cu deficiențe de vedere Dezvoltare profesională Metodologie didactică Învăţământ superior Psihologia dezvoltării Formarea competenţelor educaționale Învăţare - Psihologie Sociologie - Comunicare Deficit de atenție - Psihologie Şcoli rurale Educație timpurie Educaţie socială Personalitate - Formare - Instituţii de învăţământ Competenţe şcolare Comunicare (psihologie) Psihanaliză - Psihologia copiilor Pedagogi Psihologie Copii cu deficienţe neuromotrice - Aspecte psihopedagogice Practică pedagogică Elevi - Clase primare - Educaţie în familie Ghiduri Pedagogia familiei Elevi - Dezvoltare cognitiva Evaluări criteriale/descriptori Educaţia adulţilor Educaţie continuă - Adulţi - Metodologie Management educaţional Instruire profesională Probleme sociale Istorie Învăţământ primar - Teorii pedagogice Evaluarea cunoştinţelor Competenţe manageriale Baze psihologice Abilităţi comunicative Preşcolari - Pregătire pentru şcoală Educaţie nonviolentă Adolescenţi - Comportament deviant Prevenire şi control Succes personal Aspecte psihologice Teorie Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Autocunoaştere Psihologie socială Psihopedagogie Delincvenţi minori - Psihologie Comunicare educaţională Dezvoltare emoţională Inteligenţă emoțională Autoreglarea învățării Comunicare asertivă Dezvoltarea personalităţii Programe educaţionale Asistenţa socială Dezvoltare intelectuală Copii cu deficienţe mintale - Psihologie Studenţi - Învăţare - Psihopedagogie Violenţa faţă de copii - Prevenire Violenţa faţă de copii Combatere Educaţie - Conferinţe Evaluare psihopedagogică Competenţe emoționale Predare Învăţământ - Republica Moldova Învăţământ - Calitate Comportament - Psihologie socială Copii cu cecitate - Pregătire pentru școală Gândire logică Gîndire - Dezvoltare la copii Antrenament sportiv Creativitate - Dezvoltare Psihologia familiei Consiliere psihopedagogică Copii Comunicare pedagogică - Metodica predării Preadolescenţi - Educaţie în familie Preadolescenţi - Relaţii interpersonale Învăţământ general Copii talentaţi (înzestraţi) - Educație Relații adolescenți-părinți Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Familie - Relații armonioase Cadre didactice - Evaluare profesională Curriculum educaţional - Proiectare Evaluare pedagogică Scopuri și obiective Elevi - Clase primare - Psihologie pedagogică Cadre didactice universitare - Formare continuă Pedagogie pozitivă Învăţământ profesional Pedagogie socială - Personal - Pregătire psihologică Exerciţii practice Exerciţii Managementul calității (educației) Cadre didactice - Competențe profesionale Învăţământ superior - Conferințe științifice Proces de instruire Învățare conștientă Pedagogie filosofică Defectologie Istoria pedagogiei Intelect emoțional Pedagogie socială Cercetare ştiinţifică - Metodologie Psihologie aplicată Copii anormali - Corecţia psihologică Competenţe informaţionale Învăţământ universitar Studenţi Sociologie - Anale Asistenţă socială-Anale Formare Elevi Educaţie - Reforme Studenţi - Formarea competențelor pedagogice Competenţe profesionale Personalitate - Formare şi dezvoltare Vocație (pedagogie) Pregătire profesională Educaţie socială - Clase secundare Chestionar Aspecte psihopedagogice Copiii supradotaţi - Educație Copii - Dezvoltare emoţională Copii cu deficienţe mintale - Educaţie Şcolari - Autoeducare Studenţi psihologi Conferinţe Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Didactică - Tehnologii informaţionale Inteligenţă (psihologie) Educaţia părinţilor Copii talentaţi - Dezvoltarea competențelor Ghiduri practice Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Şcolari Evaluare profesională Literatură română Studenţi - Comunicare interpersonală - Formare Performanțe școlare - Evaluare Educaţie incluzivă - Integrare socială Educație timpurie - Republica Moldova Sistem educaţional Manageri - Formare profesională Debutul şcolar - Pregătire Educaţia centrată pe elev Ghiduri metodologice Educaţie parentală Şcoală auxiliară Republica Moldova Adolescenţi - Educaţie - Psihologie Educaţie incluzivă Psihosociologie Mentorat - Manuale Copii cu deficienţe de vedere - Educaţie incluzivă Psihologie militară - Manuale Sociologie pedagogică Adolescenţi - Socializare Adolescenţi - Dezvoltarea personalităţii Dezvoltare Copii cu deficienţe - Educaţie Psihologie pedagogică - Psihoanaliză Psihodiagnostic educațional Gândire - Psihologie Copii cu deficienţe senzoriale Leadership educaţional Comunicare Studenţi pedagogi - Competențe de evaluare Grădiniţe de copii Metodologia cercetării ştiinţifice Psihopedagogie specială Stres de examinare Stres - Psihologie Stres educaţional Educaţie în familie Comportament Educație Manuale, cl. 9-12 Agresivitate - Psihologie Copii cu deficienţe mintale - Dezvoltare Dezvoltare Conferinţe ştiinţifice Activităţi ştiinţifice Comunicare didactică Adolescenți - Educație în familie Metode de implementare Educaţia adulţilor - Republica Moldova Învăţământ primar - Învățare Elevi - Clase primare - Abilităţi de scriere Educaţie muzicală - Metode de predare Educaţie permanentă Educaţie muizicală Comunicare interpersonală Relaţii interpersonale - Școlari Elevi - Formarea personalităţii Psihologia pozitivă Cultură fizică - Metodologie Formarea ritmului de activitate Studenți pedagogi - Formare profesională Traininguri Manageri (educație) Ghid metodologic Instituții de învățământ extrașcolar Copii - Dezvoltare personală Educaţie - Metodologie Calculatoare - Aplicare în învăţământ Educaţia în familie Instruirea elevilor Consiliere şcolară Comunicare verbală - Limba franceză Personal militar Metodologie Comunicare socială Copii - Dezvoltarea inteligenței Metoda Feuerstein Gândire critică Copii cu deficienţe de adaptare - Psihopedagogie Teste psihologice Gândire științifică Sociologie - Tineret Hiperactivitate Elevi - Educaţie socială Cadre didactice - Psihopedagogie Bunele maniere Profesori - Formare profesională Educaţia familială Educaţie - Valori Motricitate - Aspecte psihologice Competenţe comunicative - Dezvoltare Studenţi - Creativitate - Dezvoltare Management educaţional - Psihopedagogie Cadre didactice - Formare inițială Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Pedagogie psihologică pregătire profesională Comportament deviant Sentimente - Emoţii Creativitate (psihologie) Învăţământ universitar - Educație Emoţii Adolescenţi Adolescenţi - Psihologie pedagogică Programe Cadre didactice universitare - Activitate didactică Învăţământ preşcolar Învăţământ superior pedagogic Materiale didactice Educaţie continuă Educaţie morală Elevi - Clase primare - Psihologie Elevi - Integrare școlară Cadre didactice Adulţi - Educaţie - Pedagogie Educaţie fizică - Copii Copii cu tulburări de limbaj Învăţământ superior - Management Copii - Educaţie în familie Formare continuă Competenţe profesionale - Dezvoltare Caracter - Psihologie Activităţi educaţionale Aspect social Limbi străine - Predare - Învățare Învăţământ preșcolar - Aspecte psihopedagogice Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Politică educațională Psihologie cognitivă Bioetică - Materiale didactice Autoevaluare Copii din familii dezintegrate - Educaţie şi îngrijire Competenţe comunicative Educaţie pentru sănătate Părinţi - Pregătire pedagogică Adolescenţi - Inteligenţă emoțională Adolescenţi - Inteligenţa emoţională Consiliere pedagogică Cadre didactice - Dezvoltare profesională Copii hiperactivi Adaptare socială Elevi - Comportament moral Consiliere educațională Educaţia copiilor Copii - Psihologie Educaţie civică Intelect - Formare şi dezvoltare Profesia de pedagog Pedagogie practică Educaţie - Aspect psihologic Comportament agresiv Succes Genii Educația persoanelor precoce Gândire Medici Familie - Consiliere pishopedagogică Copii - Dezvoltare - Psihopedagogie Gândire critică - Dezvoltare Educaţie pentru familie Strategii de dezvoltare Metodica predării Biologie Biologie Studenţi medici - Formare profesională Studenţi - Comunicare interpersonală - Dezvoltare Metode cognitive Copii cu deficienţe de vorbire Învăţământ primar - Predare - Învățare Copii - Educație emoțională Psihologie socială Exerciţii Învăţământ preşcolar - Republica Moldova Bullying-ul școlar Succesul copiilor - Psihopedagogie Psihologie pedagogică - Formarea personalităţii Dezvoltarea conștiinței
Vă rugăm să schimbaţi parola