Metode didactice

Prezentare generală
Lucrări: 201 lucrari in 207 publicatii in 9 limbi
Titlurile
Calculaţia costurilor : (Lucrare didactică) de: Ţurcanu, Viorel (Text tipărit)
Comparaţia în predarea şi asimilarea cunoştinţelor de: Ciurea-Codreanu, Rodica (Text tipărit)
Fişe la limba română pentru clasa 2 de: Fiodorova, Efimia; Cotelea, Vasile (Text tipărit)
Language Learnability and Language Development de: Pinker, Steven (Text tipărit)
Subiecte
Muzică Lexicologie Jocuri didactice (Învăţământ secundar) Manuale, cl.2 Lingvistică - Metode de predare Limbi străine - Metode de predare Pregătirea specialiștilor informaticieni Strategii didactice Limba română pentru alolingvi Limba română - Limbaje profesionale - Economie Învățământ primar - Metodologie Educaţie antreprenorială Limba română Cunoaştere Curriculum preuniversatar - Formare Factorul uman Limba engleză - Analiza textelor Clase primare Ecologie Interdisciplinaritate Literatură română - Metode didactice Antreprenoriat - Orientare profesională Ştiinţe naturale Geografie Metodica predării limbilor străine Metode de predare Cadre didactice - Pregătire Elaborare Limba română - Metodica predării Învăţământ Limba germană - Limba vorbită Limbaje profesionale Etica afacerilor Manuale Limba germană Activități individuale Copii - Protecţie Practică de producere Învăţământ liceal Criptare Texte programate Interferenţe culturale Metode Limba română - Corectitudine - Materiale didactice Limba germană Geografie fizică - U.R.S.S. - Manuale, cl.8 Geografie fizică Individualizarea instruirii Matematică Limba engleză Literatura Psihologi - Formare profesională Jocuri lingvistice Limba română - Lingvistica textului Zoologie Curriculum Limba română - Corectitudine - Puritate Educaţie economică Limba engleză - Metode de predare Educație muzicală Tehnologii informaţionale Limba şi literatura română Elevi - Socializare Curriculum Desen Corectitudine Educație timpurie Metodologie didactică Capitalism Ghid metodic Elevi - Dezvoltarea personalității Aplicare în învăţământ Formarea competenţelor educaționale Literatură română - Materiale didactice Preşcolari - Pregătire lingvistică Istorie Curs audio Instruire Învăţământ primar - Teorii pedagogice Teorie Economie aplicată Jocuri didactice - Clasele primare Educaţia adulţilor Baze psihologice Clase liceale Instruire computerizată Limba română - Manuale, cl.9-10 Instruire şi educaţie Limba franceză - Dicţionare terminologice Educaţie Învăţământ superior Limba franceză Pedagogie Etica în afaceri Semasiologie Economie naţională Accidente Design interior Securitate informaţională Predare Creativitate - Dezvoltare Învăţământ gimnazial Servicii hoteliere Individualizare Psihopedagogia jocului Jocuri distractive Metode de criptare - Securitate informaţională Colegii pedagogice Colaborare Matematică - Materiale didactice - Şcoala primară Metode de predare - Învăţare Didactică - Metodologie Antrenament sportiv metode de predare Pedagogie - Didactică Benzi desenate Calculaţia costurilor Calculatoare Reprezentări geometrice Învăţământ primar Educaţie fizică - Metode de predare Inovații și descoperiri Învățământ online Proces de instruire - Analiză pedagogică Interpreţi Preşcolari - Educaţie plastică Psihocompetențe manageriale Studii sociologice Studenţi Ghiduri pentru profesori Învăţământ universitar Proiectare artistică Instruire economică Formare Literatură română Spațiul interior Educaţia la distanță Decriptarea informației Aritmetică Economie Proces educaţional Costuri (contabilitate) Învăţământ preşcolar - Jocuri pentru copii Clase gimnaziale Competență acțional-strategică Prevenirea accidentelor Lectura Limba engleză - Predare - Învățare Elevi Artă Pictură - Metode didactice Jocuri instructiv-educative - Clase primare Creativitate artistică E-learning Studenți - Practică profesională Limba română - Studiere Ştiinţe ale naturii Competenţe interculturale Teoria artei Fizică Studenți - Competenţe de învățare Elevi - Clase primare - Dezvoltare intelectuală Limba română - Comunicare Proverbe Dezvoltare interculturală Plein-air Simulare Conversaţie Metodică predării Angajare la serviciu Piața internațională Educație timpurie - Curriculum Arte marţiale Cercetări Educaţie incluzivă Limba română - Metode de predare Mod de viaţă sănătos - Copii Şcoli de cultura generală Tehnologii informaţionale - Instruire Educaţie fizică militară Educaţie fizică Geografie - Metode de predare Criptografie Analiza textelor Educaţie formativă Discipline socio-umane Chimia Teze de curs - Elaborare - Metode Educaţie - Tehnologii moderne Educaţie economică - Clase primare Practică de producere - Turism Sport Lingvistică Gramatică Elevi - Formarea competențelor educaționale Limba română - Metode didactice Educaţie fizică - Clasele primare Armonia culorilor Elevi - Strategii de învățare Formare profesională Educaţie economică și financiară Noțiuni elementare Stagiul de practică Texte literare - Receptare Psiholingvistică Metodologie Învățământ primar - Metode didactice Învăţământ preşcolar Competenţe comunicative - Dezvoltare Învățământ primar Capacități psihomotrice Materiale didactice Abecedare Citire Studii lingvistice Contabilitate industrială Chimie Chirurgie Întreprinderi şcolare Studenți - Practică de producere Copii cu handicap mintal Învăţământ primar - Educație Învățământ primar - Curriculum Educaţie literar-artistică Texte literare Comunicare eficientă Dictări Volei Matematică - Materiale didactice pentru preşcolari Didactica predării Metode de instruire Lectură Antrenament Aritmetică - Noţiuni elementare Instruire diferenţiată Limbi străine Şcoală şi familie - Colaborare Limba română - Curriculum Economie politică Jocuri didactice Limbi moderne Pictură - Tehnică Matematică - Competențe creative Puritate Limba italiană Didactică Învăţare prin cooperare Literatura român. Jocuri sportive Literatură română - Metode de predare Tehnologii educaţionale Învăţământ primar - Predare - Învățare Educaţie pentru sănătate Literatură română - Manuale, cl. 9-10
Vă rugăm să schimbaţi parola