Metode didactice

Prezentare generală
Lucrări: 179 lucrari in 185 publicatii in 9 limbi
Titlurile
Calculaţia costurilor : (Lucrare didactică) de: Ţurcanu, Viorel (Text tipărit)
Comparaţia în predarea şi asimilarea cunoştinţelor de: Ciurea-Codreanu, Rodica (Text tipărit)
Fişe la limba română pentru clasa 2 de: Fiodorova, Efimia; Cotelea, Vasile (Text tipărit)
Language Learnability and Language Development de: Pinker, Steven (Text tipărit)
Limba italiană : Curs practic de: Gherman, Haritina (Text tipărit)
Lire et parler : CE2 de: Delpierre, P.; Fregosi, X.; Furcy, P. (Text tipărit)
Subiecte
Ştiinţe naturale Limba română Cunoaştere Muzică Geografie Metodica predării limbilor străine Clase primare Metode de predare Manuale, cl.2 Curriculum preuniversatar - Formare Lexicologie Jocuri didactice (Învăţământ secundar) Limba română pentru alolingvi Cadre didactice - Pregătire Lingvistică - Metode de predare Interdisciplinaritate Elaborare Ecologie Limba română - Limbaje profesionale - Economie Limbi străine - Metode de predare Învățământ primar - Metodologie Limba română - Metodica predării Literatură română - Metode didactice Factorul uman Educaţie antreprenorială Antreprenoriat - Orientare profesională Pregătirea specialiștilor informaticieni Metode Manuale Limba engleză Limba germană Texte programate Matematică Limba germană - Limba vorbită Educație muzicală Limba germană Zoologie Tehnologii informaţionale Literatura Curriculum Psihologi - Formare profesională Activități individuale Jocuri lingvistice Limba şi literatura română Limbaje profesionale Interferenţe culturale Geografie fizică - U.R.S.S. - Manuale, cl.8 Geografie fizică Limba română - Corectitudine - Puritate Copii - Protecţie Elevi - Socializare Etica afacerilor Educaţie economică Practică de producere Învăţământ liceal Criptare Limba română - Lingvistica textului Istorie Instruire şi educaţie Limba franceză Curs audio Educaţia adulţilor Educaţie Aplicare în învăţământ Instruire Pedagogie Formarea competenţelor educaționale Învăţământ primar - Teorii pedagogice Literatură română - Materiale didactice Preşcolari - Pregătire lingvistică Corectitudine Metodologie didactică Curriculum Capitalism Baze psihologice Învăţământ superior Clase liceale Etica în afaceri Economie aplicată Ghid metodic Instruire computerizată Desen Educație timpurie Limba engleză - Lingvistica textului Calculaţia costurilor Predare Semasiologie Calculatoare Colegii pedagogice Reprezentări geometrice Învăţământ primar Colaborare Creativitate - Dezvoltare Educaţie fizică - Metode de predare Matematică - Materiale didactice - Şcoala primară Metode de predare - Învăţare Didactică - Metodologie Jocuri distractive metode de predare Proces de instruire - Analiză pedagogică Accidente Interpreţi Pedagogie - Didactică Benzi desenate Inovații și descoperiri Design interior Învăţământ gimnazial Economie naţională Servicii hoteliere Învățământ online Preşcolari - Educaţie plastică Metode de criptare - Securitate informaţională Securitate informaţională Psihocompetențe manageriale Aritmetică Costuri (contabilitate) Clase gimnaziale Studii sociologice Ştiinţe ale naturii Pedagogie - Formarea competenţelor educaționale - Metodologie - Elevi Competență acțional-strategică Formare Elevi Competenţe interculturale Artă Literatură română Pictură - Metode didactice Teoria artei Învăţământ preşcolar - Jocuri pentru copii Fizică Studenţi Economie Jocuri instructiv-educative - Clase primare Prevenirea accidentelor Ghiduri pentru profesori Învăţământ universitar Proces educaţional Lectura Spațiul interior Creativitate artistică Proiectare artistică Instruire economică Stagiu de practică E-learning Educaţia la distanță Decriptarea informației Sport Educaţie fizică Lingvistică Limba franceză - Dicţionare terminologice Cercetări Gramatică Discipline socio-umane Dezvoltare interculturală Limba română - Metode didactice Metodică predării Chimia Plein-air Educaţie fizică - Clasele primare Educaţie incluzivă Armonia culorilor Limba română - Metode de predare Simulare Teze de curs - Elaborare - Metode Elevi - Strategii de învățare Elevi - Clase primare - Dezvoltare intelectuală Educaţie - Tehnologii moderne Limba română - Comunicare Mod de viaţă sănătos - Copii Formare profesională Proverbe Geografie - Metode de predare Educaţie economică și financiară Educaţie economică - Clase primare Angajare la serviciu Şcoli de cultura generală Piața internațională Noțiuni elementare Studenți practicanți Practică de producere - Turism Tehnologii informaţionale - Instruire Educație timpurie - Curriculum Criptografie Conversaţie Texte literare - Receptare Contabilitate industrială Psiholingvistică Copii cu handicap mintal Citire Chimie Metodologie Învățământ primar - Metode didactice Abecedare Învăţământ preşcolar Texte literare Competenţe comunicative - Dezvoltare Învăţământ primar - Educație Comunicare eficientă Învățământ primar - Curriculum Educaţie literar-artistică Studii lingvistice Chirurgie Materiale didactice Întreprinderi şcolare Studenți - Practică de producere Învățământ primar Limbi străine Limba italiană Lectură Jocuri sportive Jocuri didactice Limbi moderne Şcoală şi familie - Colaborare Antrenament Volei Pictură - Tehnică Limba română - Curriculum Literatură română - Metode de predare Didactică Tehnologii educaţionale Literatura român. Matematică - Materiale didactice pentru preşcolari Aritmetică - Noţiuni elementare Matematică - Competențe creative Didactica predării Învăţământ primar - Predare - Învățare Puritate Educaţie pentru sănătate Economie politică Instruire diferenţiată Metode de instruire Învăţare prin cooperare
Vă rugăm să schimbaţi parola