Dezvoltare

Prezentare generală
Lucrări: 287 lucrari in 303 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Nivel de trai Ţări în curs de dezvoltare Integrare Management strategic Sector agroalimentar Probleme didactice Capacităţi intelectuale Omenire (filosofie) Conferinţe Biblioteci - Istorie Imobil - Dezvoltare Tehnologii informaţionale - Dezvoltare - Rep.Moldova Programare Lingvistică - Metode de predare Metode de predare Ştiinţa Geoparcul dinozaurilor Spaţiul geografic - Dezvoltare - Europa Conferințe științifice Sănătate mintală Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Resurse umane Mişcarea Ecologistă Dezvoltare socio-economică Economie rurală Toxicologie experimentală Limba română Înot - Copii Schimbări educaționale Psihologia copilului Industrie alimentară Amenajare teritorială Geografia turismului - Dezvoltare - România Dezvoltare economică Turism - Republica Moldova Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Dezvoltarea socială globală Funcţionare Transilvania Economie - Cooperare internaţională Etică pedagogică Studenți - Competenţe de comunicare Avicultură Lexicologie Economie naţională Servicii Proiecte Metode numerice Societate Dinamică socială Vinificaţie Reforme Business mic Matematică Asia de Vest Turism (geografie) - Dezvoltare Limba română - Exerciţii Studenţi - Formarea competențelor Informatică Tehnologii informaţionale Afaceri Personalitate (psihol.) Comunicaţii Europa de Est Istorie modernă Limba engleză Jurnalismul de mediu Sistem educaţional - Republica Moldova Afaceri de familie Suport administrativ Cadre didactice Stat de drept - Ucraina Grafică RSS Moldovenească Predare - Învățare - Metode Predare - Învățare - Evaluare Logică Rețele de socializare Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Informatică - Metode de predare Instituţii de învăţământ Tehnologii moderne Ştiinţe economice Economie Globală - Criza Sisteme informaţionale Economia turismului Educaţie lingvistică Moldova - Istorie, sec. 16-17 Cultură - Italia Energia eoliană 1968-2018 Limba română - Corectitudine - Puritate Terminologie socio-politică Limba franceză - Lexicologie Spaţiul geografic Securitate regională Rețele de comunicații electronice Indicatori economici Istorie Organizaţii neguvernamentale Psihologie Organizarea Internaţională a muncii Biblioteci - Patrimoniu Viticultură - Dezvoltare - Republica Moldova Geografia turismului - Dezvoltare Ilustraţii de carte pentru copii Limba română - Teste Învăţământ preuniversitar Competențe lectorale Formarea competenţelor educaționale Management, comunicare Tehnologii - Dezvoltare Spaţiu cosmic - Cercetări Management Tehnică Modelare matematică - Tehnologii informaţionale Administraţie publică Educaţie Limba engleză - Manuale - Artă Ştiinţa - Republica Moldova Educaţie de cetăţean Competenţe pedagogice Ştiinţe Istoria ştiinţei Ştiinţă - Istorie Zăcăminte de petrol şi gaze Metodologie didactică Modelare - Metode Vinificaţie - Republica Moldova Culturi agricole Probleme sociale Sistem educaţional - Calitate Relaţii sociale Staţiuni turistice - Amenajare Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale Sec. 16-17 Polonia - Istorie, sec.16-17 Galvanotehnică Robototehnică Studii istorice Limba română - Dezvoltare - Funcţionare Viticultură Comunitate - Teorie Studenţi pedagogi - Competențe didactice Pedagogi - Competențe profesionale Proverbe, snoave Economie durabilă Pămînt Psihologie socială România Marketing Dezvoltarea economică Copii Dezvoltare socială Intelect Moralitate Biblioteca Naţională Ţesături Creativitate - Dezvoltare Sisteme de educaţie - Dezvoltare Jocuri instructiv-educative - Preşcolari Economie internaţională - Dezvoltare Învăţământ primar Studenţi pedagogi - Competențe Planificare Gust literar - Dezvoltare Antreprenoriat Programe educaţionale Psihopedagogie Știință - Management, comunicare Energie termică Ştiinţă Comunicaţii - Istorie Ecoturism Calculatoare Dezvoltare emoţională Competenţe emoționale Silvicultură Complexul de petrol și gaze Cadre didactice - Dezvoltarea competențelor Gândire logică Gîndire - Dezvoltare la copii Educaţie artistică Politică educaţională - Republica Moldova Ştiinţă - Rep. Moldova Armată naţională - Republica Moldova Programe de calculator Procesare de text Universitatea de Stat din Moldova Acces liber Teze Studenţi - Dezvoltare socio-culturală Competenţe socioculturale Agricultură - Dezvoltare - Rusia Ştiinţe economice - Savanţi Învăţământ - Calitate Inteligenţă emoțională Economie Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Resurse educaţionale deschise Oraşe Industria laptelui Creştere economică Cultivare Viţa de vie - Cultivare Limba română - Istorie Economie naţională Alimentaţie publică Concept Telecomunicaţii - Reţele electronice Comunicare virtuală Criză economică - Moldova Economie naţională - Republica Moldova Economie Agricultură Moldova Colaborare internaţională Cooperare internaţională Turism Formare Biblioteci Aptitudini creative Creativitate artistică Elevi - Clase primare - Abilităţi de literaţie - Dificultăţi Antreprenoriat - Republica Moldova Elevi Agricultură - Economie - Republica Moldova Turism - Dezvoltare - România Sistem de sănătate mintală Mod de viaţă Societate civilă Economie digitală Transplantologie Educaţie ecologică Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Economie agrară Economie - Republica Moldova Sector privat - Dezvoltare Jocuri instructiv-educative Integrare europeană Studenţi Literatură română Curriculum şcolar - Dezvoltare Resurse educaţionale Dezvoltare economică - Europa Aspect istoric Economie - Inovaţii Globalizarea economiei Comerţ - Dezvoltare Limba franceză - Terminologie Conferinţe Republica Moldova Dezvoltare Piaţa mondială Viţă de vie - Fiziologie Educaţie plastică Economie - Dezvoltare - Rep.Moldova Servicii medicale - Rep. Moldova Administraţie locală - Republica Moldova Formare profesională Limba română - Metode de predare Dezvoltare economică - Rep.Moldova Psihologie - Metodica predării Dezvoltare - Psihologie Producţie obştească Telecomunicaţii Rezervaţia peisagistică Rudi-Arionești - Management ecologic Întreprinderi Material didactic Limba engleză - Metodologie Turism ecologic Lingvistică Corectitudinea şi puritatea limbii Educaţie în şcoală Întreprinderi mici şi mijlocii - Dezvoltare - Rep.Moldova Conferinţe ştiinţifice Sociologie pedagogică Elevi - Formarea inteligenţei şi a personalităţii Ferme agricole Competențe digitale Coregrafie Internet Tibet Sociologia comunicării Educaţie - Tehnologii moderne Elevi - Capacităţi creative - Formare Limba română - Materiale didactice Educaţie - Republica Moldova Turism - Dezvoltare - Republica Moldova Gospodării de fermieri Gimnastică Informatică - Ghiduri Societate Informaţională Societate informaţională Balanţă de plăţi - Rep.Moldova Studenți pedagogi - Formare profesională Cercetări Marketing Limba română - Republica Moldova Muzică - Metode didactice Auz muzical Terminologie Business Franţa - Economie - Istorie Personalitate Industria vinului Reforme economice Comerţ cu amănuntul Întreprinderi mici şi mijlocii Gîndire Studiere Dezvoltare fizică Dezvoltare psihică Economie mondială Cooperare Carte veche Biblioteci rurale Viţă de vie - Creştere şi dezvoltare - Stimulare Struguri de masă - Cultivare Artă textilă Aptitudini tehnice Demografie - Republica Moldova Metodologie Economie agricolă Educaţie literar-artistică Gândire critică Rep. Moldova Progres tehnico-ştiinţific - Rol economic Societate - Dezvoltare Agricultură - Dezvoltare - Europa de Est Geodiversitate Sistemul Naţional de Transplant Aplicare Cultură Competenţe culturale Păduri - Ecologie Transportul de pasageri Creativitate educaţională E-turism Elevi - Gândire critică turism Dreptul la muncă Gospodării agricole Integrare europeană - Rep. Moldova Competenţe comunicative - Dezvoltare Creativitate (psihologie) Creştere Formare profesională continuă Economie globală Emoţii Antreprenoriat - Inovaţii industria laptelui Tehnologii Administraţie publică - Republica Moldova Geodemografie Globalizare Turism urban Cultură digitală Limba română - Istorie - Republica Moldova Inteligenţă socială Adolescenţi Organizaţii neguvernamentale - Activitate Educaţie morală Economie internaţională Retele de calculatoare Istoria universală modernă Modelare matematică Populaţie Învăţare - Capacități Învăţămîntul formativ Ştiinţe socio-umane Studenți - Aptitudini creative - Dezvoltare Servicii sociale - Dezvoltare - Rep. Moldova Capacităţi creative Preşcolari Competenţe lingvistice Literatură română - Metode de predare Agroecologie Resurse umane - Management Globalizare - Futurologie politică Economia digitală Întreprinderi mici şi mijlocii - Dezvoltare - România Știință - Dezvoltare - URSS Localităţi rurale - Rep. Moldova Oceanul Mondial - Dezvoltare Asistenţă psihiatrică Energie Limbi străine Competenţe comunicative Inovare Sec.15 Evoluţie Sisteme de calcul hibride Educaţie pentru sănătate Discuţii Drepturile omului Intelect - Formare şi dezvoltare Tehnologii educaţionale Strategii de dezvoltare Complexul Sculptural „Poiana Soarelui” Instruire programată Bloguri - Comunicare didactică Stat de drept Text ştiinţific Activităţi extracurriculare Elevi - Aptitudini creative - Dezvoltare Politică internă Autonomie regională - Tibet - China Sociolingvistică Finanţe internaţionale Resurse informaţionale - Management - Rep. Moldova Lingvistică - Comunicare Inovaţii Consecinţe Politică economică Educaţie deschisă Mori de vânt sec. XVIII-XIX Pedagogie practică Microelectronică Strategia de dezvoltare Piaţa mondială vinicolă Cicloturism
Vă rugăm să schimbaţi parola