Intensificare

Prezentare generală
Lucrări: 156 lucrari in 157 publicatii in 2 limbi
Titlurile
Аренда : шаг за шагом : Опыт и пробл. de: Нечипуренко, Николай Леонтьевич (Text tipărit)
Интенсификация и эффективность орошаемого садоводства de: Стешко, Иван Ефремович; Маркина, Татьяна Анатольевна (Text tipărit)
Интенсификация плавок в подовых печах de: Борнацкий, Иван Иванович (Text tipărit)
Интенсификация производства в пищевой промышленности de: Борщевский, Петр Прокопович (Text tipărit)
Интенсификация свеклосахархого производства de: Дусановский, Степан Львович; Павличенко, Сергей Леонидович; Павличенко, Леонид Спиридонович (Text tipărit)
Subiecte
Apicultură Vaci - Creşterea pentru lapte Porumb - Cultivare Bovine - Productivitate de lapte Economie de piaţă Pomicultură Viticultură Legumicultură Sfeclă de zahăr - Cultivare Economie Agronomie Cercetări ştiinţifice Creşterea animalelor Agricultură Industria alimentară Prun (horticultură) Porci - Creştere - Intensificare Horticultură Grîu - Agrotehnică Comerţ Alimentare cu apă Productivitatea plantelor agricole Procese tehnologice Construcţie de maşini Organizarea muncii Zootehnie Panificaţie Cereale - Cultivare Biotehnologie Muncă Arendă Automatizare Cultura plantelor Lucrări topografo-geodezice Calitatea în industrie Cereale Producţie agricolă Creşterea vitelor de lapte Ştiinţă Relaţii internaţionale Tutun - Cultivare - Moldova Întreprinderi industriale Complexul agroindustrial Construcţii Industria de cherestea Nutreţuri Pajişte Producerea laptelui Grîu de toamnă - Cultivare Procese metalurgice Progres tehnico-ştiinţific Plante de nutreţ Colhozuri Întreprinderi Culturi pomicole Creşterea păsărilor Ergonomie Producţie industrială Creşterea vitelor Prelucrarea metalelor Porcine - Reproducere Producerea cărnii de vită Agricultură - Intensificare Culturi agricole - Productivitate Flotaţie Inginerie mecanică Ţările lumii Muncă - Legislaţie Ape reziduale Schimb de căldură Procedee metalurgice Creşterea animalelor - Intensificare Cartofi Organizarea conducerii Livezi - Rep. Moldova Producţie Sfeclă de zahăr Furaje - Producere Agricultură - Ucraina Industria cărnii Conferinţe Planificare In (plante textile) Utilizare Economie regională Complexe agroindustriale - Republica Moldova Ţări socialiste - Situaţie economică Ferăstrău cu bandă Producţie de faianţă Ferăstraie cu lanţ Muncă - Calitate Cultivare Industrie chimică Decizii manageriale Cartoful (horticultura) Industrie Îmbogăţire (minereuri) Grîu Prelucrare Pământ Avicultură - Tehnologii industriale Intensificarea producerii Creşterea oilor Integrare economică - Ţări socialiste Construcţie de maşini - Intensificare Eficacitate economică Zoologie - Intensificare - Rusia, Iakutia Creştere Cultivare Productivitate de lapte sec. 20 Productivitatea recoltei Eficienţă Fabricare Producere Dezvoltare social-economică Proiectare tehnologică Creştere economică Creșterea vitelor - Intensificare Creșterea vitelor Tranziţie Probleme social-economice Aspect istoric Construcţii capitale Zootehnie Cultura seminceră - Intensificare Economie Muncă - Intensificare Economie - Intensificare Producție Nutreţuri (zootehnie) Soia Oierit Producție în socialism Complexul agroindustrial - Economie Floarea soarelui Culturi leguminoase - Cultivare - Rusia In - Cultivare Vite cornute mari Bovine de lapte Petrol Baze biologice Complexul agroalimentar Industrie Ovicultură - Intensificare - Republica Moldova Curăţire Cultivarea plantelor Furaje Sistemul socialist Procese Intensificarea producției Economie - Intensificare - U.R.S.S. Furaje - Producere - Tehnologii Sistemul economic socialist Cauciuc Alimentație publică Producţie de furaje - Rep. Moldova Vite de lapte Brînzeturi Terene agricole Vite mari cornute Producerea furajelor - Intensificare Sfeclă de zahăr - Cultivare - Intensificare - BSSR Producerea furajelor Gâşte Brutării Procedeu Siemens-Martin
Vă rugăm să schimbaţi parola