Limba română

Prezentare generală
Lucrări: 1905 lucrari in 1957 publicatii in 16 limbi
Titlurile
Subiecte
Metodica predării Manuale, cl.2 Manuale pentru şcoli auxiliare Manuale, cl.3 Activităţi culturale extraşcolare Scenarii educaţionale Manuale, cl. 8-9 Metode de predare Manuale, cl. 8-10 Morfologie Gramatică (lingvistică) Limba română fără profesor Şcoli auxiliare Teste de evaluare Lexicologie Critică și interpetare Exerciţii, cl.2 Teste sumative Examene Texte comentate Manuale, anul 2 de studiu Materiale didactice, cl.5 Critică literară Origine Lingvistică generală Metaforă Semantică Clasele primare Dicţionare Toponime Conferinţe Critică și interpretare Gerunziu Cărţi de studiu Limba franceză - Semantică Cronici Prozodie Lexic Clase primare Ghid de conversaţie Limba română pentru alolingvi Morfologie Exerciţii şi probleme Teste pentru examene Limba română - Greşeli - Dicţionare Limbaj medical Funcţionare Perfecționare Onomastică Sinonime Globalizare lingvistică Discurs publicitar Lingvistică - Pragmatică Carte pentru copii Prepoziţii Limbaje profesionale Formarea competenței de audiere Pedagogie Cultura comunicării Limba română - Stilistică Limba română - Sociolingvistică Lexicografie Limba bulgară - Gramatică Gramatică generativă Identitate socială Autoinstruire Numerale Învăţare - Metodologie Biografii - Republica Moldova Exprimarea emoțiilor Balcanisme Dialecte Limba română - Dialecte Conferințe științifice Limba română - Metodica predării Teste, cl.2 Limba română - Predare Limba română - Semantică Ecologie Literatură română - Metode didactice Învățământ primar - Metodologie Aspecte lingvistice Limba română - Idiomuri Idiomuri Limbaje neutre Cadre didactice - Atestare Literatură franceză Recete culinare Semantică lexicală Fenomene semantice Stilul crengian Lingvistică - Semantică Ontologia scrisului Epitete - Dicționare Coşeriana Arhaisme Enunţ (lingvistică) Limba română - Verbe - Stilistică Limba română - Limbaje profesionale - Economie Lingvistică contrastivă Limba spaniolă - Sintaxă Limba italiană - Gramatică Gen Traducere Traduceri - Predare - Metode Vorbitori de limba română Miros Probleme de traducere Motivare Literatură religioasă Influenţa orientală Cercetări literare Creativitate lingvistică Latinitatea limbii române Lexicul argotic Prenume teoforice Învăţământ Valorificarea terminologiei tehnice Infinitiv Expresii idiomatice Limba coreeană - Fonetică Mass-media - Promovarea valorilor Lingvişti - România Internet - Comunicare Metode didactice Manuale Ortografie Lucrări practice Manuale, cl.1 Limba română - Dezvoltarea vorbirii Manuale, cl.5-6 Texte programate Limba română - Manuale pentru alolingvi Manuale, cl.10 Antologii Limba română - Fonologie Dicţionare Materiale didactice, cl.3 Manuale, cl.12 Limbaje profesionale Matematică Transcripție fonetică Curriculum Manuale Rol cultural Toponimie Atlase Dialecte Dicţionare bilingve Lingvistică comparat-istorică Gramatică comparată Verbe tranzitive Manuscrise Îmbinări de cuvinte Chircani, satul - Istorie Frumuşica, localitate Teste, cl. 2 Limba română - Limbaje profesionale Limba română - Corectitudine - Puritate Cadre didactice Influenţa turcă Gramatică istorică Stil Sinteze Metode Periodice Onomasiologie Texte programate, cl. 2 Limba engleză Cultură lingvistică Slang Profesori Limba română - Anglicisme Lingvistică tipologică Limba română - Traduceri Limba germană Interferenţe lingvistice Fonetică - Fonologie - Foneme Interferenţe culturale Predare - Învățare - Evaluare Medicină Limba română - Lingvistica textului Hypertext Termeni Comunicare - Cultură - Formare Limba română - Etimologie Construcții pleonastice Dicţionare de specialitate Proiectare didactică Limba germană Lingvistică romanică ecologie Curriculum educaţional - Evaluare Frazeologie comparată Polisemie Terminologie geografică Români - Cultură Paronimia Limbi romanice - Sintaxă Limba română - Istorie - Studii Multiculturalism Teste, cl. 6 limba rusă Regionalisme Limba română - Lexicologie - Dicţionare Lingvistică - Istorie Cadre didactice - Formare profesională Competenţe didactice - Dezvoltare Educaţie lingvistică Acte de vorbire Analize și sinteze Dicţionare bilingve - Ucrainean-român Limba rusă - Gramatică comparată Paratexte Sec. XX-XXI Limbi romanice - Lexicologie Promovarea culturii de vorbire Limba franceză - Traducere Lexicografie românească Limba română - Corectitudine - Materiale didactice Prefixoide Limba franceză - Lexicologie Semiotică Localităţi rurale Limba română Limbajul Bibliei - Studii și analize Inteligenţă Psaltire Limba coreeană Gen gramatical Rețele de socializare Evoluţia limbii Transcriere corectă Istorie Activităţi extraşcolare Manuale pentru începători Manuale, cl.5 Rol social Manuale, cl. 9-10 Manual, cl. 7 Manuale universitare Ghiduri Lecturi literare Exerciţii, cl.4 Teorii Manuale, cl.10-12 Învăţămînt superior Deficienţe mintale Învăţământ superior Teorie Soluţii didactice Diviziuni teritorial administrative Dicţionare de antonomazie Omonime Chişinău Lingvistica textului Stilistică Limba franceză - Substantive Limba franceză Geografie istorică Dicţionare multilingve Mitologie Studii literare Limba română - Sintagme Instruire Politica limbii - Republica Moldova Teorie Câşliţa-Prut, localitate Colibaş (localitate) Teste, cl.1 Limba română - Texte programate cl. 1 Educaţie Multilingvism Corectitudine Limba română - Cultivare Limba spaniolă Învăţământ preuniversitar Limba română literară - Istorie Cultivarea vorbirii Limba română - Gramatică - Verbe Limba română - Limbaje profesionale - Medicină Pedagogie Formarea cuvintelor Eponime Sinonime Terminologie specială Limba română - Sinonime Limba rusă - Gramatica - Dicționare Sociolecte Limba română - Frazeologie - Dicţionare Limba franceză - Gramatică Metodologie didactică Limba română - Manuale Ciclul gimnazial Limba română - Gramatică - Istorie Limba română - Învăţare Rudenie Negaţie - Gramatică comparativă Curriculum Semantică (lingvistică) Rezultate şcolare - Evaluare Limba română - Antroponimie Articole Termeni geografici Arghezi, Tudor (1880-1967) Limba ucraineană Arta teatrală Dicţie Literatură română - Teste Învăţare - Aspecte pedagogice Terminologia medicală Paronimie Limba română - Abecedare Tehnica literară Preşcolari - Pregătire lingvistică Calchieri lingvistice Structura informațională Scriitori clasici români Dicţionare bilingve - Român-ucrainean Limba română - Frazeologie Expresii verbale Pragmatică Pădure Limbaj juridic Jurnalism Limba română - Toponimie Analiză stilistică Cunoaşterea practică a limbilor - Bilingvism Limba română - Morfologie Limba română nematernă Limba română - Probleme de studiere Fitonime Istoria limbii Limba franceză - Istorie Cercetare Mecanisme Cuvinte străine Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească Localităţi Cazul dativ Limba franceză - Dicţionare Cultură - Franţa Sociolingvistică română Gastronomie Sfânta Scriptură - Studiu lingvistic Transpunere - Aspecte lingvistice dicţionar Model național Limba slavă bisericească Lingvistică - Sintaxă Nume proprii ucrainene Frazeologie Stilistică Sintaxă Limba română - Manuale, cl.9 Manuale, cl.9 Limba română - Fonetică Teste Curs individual Exerciţii practice Fonetică Literatură universală Exerciţii Compendiu Îndreptare Dicţionare explicative Bacalaureat Limba română vorbită Lingvişti Dicţionare bilingve - Român-francez Studiu contrastiv Publicistică Traduceri Limba română - Istorie Analiză lingvistică Substantivul Forme verbale Dicţionare explicative Teste, cl.10-12 Manuale, cl.4-5 Semantică Republica Moldova Predare Teste, cl.3 Frazeologisme Creativitate - Dezvoltare Cultivare Epistemologie lingvistică Limba franceză - Analiza discursului Lingvistică diacronică Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Identitate naţională Didactică - Metodologie Jargonul infractorilor Ziare - România - Istorie Credinţe şi obiceiuri populare Limba literară Politică educaţională - Republica Moldova Abrevieri Autocunoaştere Teoria traducerii Comunicare distractivă Cuvinte împrumutate Slave - române Învăţământ primar Limba română - Pronunţie Stomatologie Internaţionalizare Limba română - Sintaxă Curriculum educaţional - Proiectare Limba română - Gramatică - Exerciţii Limbi romanice - Conferinţe Metode de predare - Învăţare Derivarea cuvintelor Nume de persoane Lexicologie - Lingvistică Aspecte lexico-semantice Termeni entopici Limba română - Lexic regional Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Obiceiuri legate de masă Terminologie alimentară Cadre didactice - Evaluare profesională Psihopedagogie Evaluare pedagogică Limba română - Teste, cl. 6 Limba română - Teste, cl. 6. Plugușorul Text folcloric Limbaj şi comunicare Semasiologie Sintaxa poetică Unităţi terminologice Limba română - Analiza discursului Emisiuni televizate Analiza contrastiv-comparativă Traductologie Ortodoxie Aspecte socioculturale Elevi - Motivaţii pentru studii Exerciţii şi probleme, cl. 1-4 Limbaje speciale Limba română - Culegere Greşeli de utilizare Sec. XVIII Verbe de mișcare Expresii latinești Turcisme Identitate lingvistică Republica Moldova Prenume necanonice Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Limba română - Terminologie juridică Nume proprii - Dicţionare Istorie şi cultură Premii literare Identitate naţională - Rep. Moldova Accent Biserica Ortodoxă Modernizare Limbajul tinerilor Fonetică Dezvoltarea vorbirii Manuale, cl.6 Literatură română Manuale pentru instruire Manuale, cl. 5 Lexicologie Ghiduri metodologice Manuale, cl.10-11 Manuale, cl.1-4 Ghiduri pentru profesori Economie Concursuri de admitere Licee Deficienţe ale vorbirii Estetică literară Semiotica Literatură română - Critică şi interpretare Istoria Chişinăului Apariţii editoriale Străzi Limba română - Lexicologie Sec. 17-18 Redactare literară Verbe Verbe frecventative Manuale, cl.2-4 Onomastică Chioşelia Mare (localitate) Savanţi Predare - Învățare Anglicisme - Limbi europene Discursuri Filologie - Personalităţi Critică şi teorie literară Folclor Limba română - Terminologie - Medicină pedagogie Argou Relaţii interculturale Limba de stat - Republica Moldova Terminologie medicală Competenţe profesionale Români - Etnografie Acronime Limbaje ale claselor sociale Limba vorbită Traduceri literare Interferenţe lingvistice - Slavo-romanice Limba română - Diglosie Eufemisme Limba latină Studiu comparativ Limba germană - Lingvistică comparată Neologisme Limbaj profesional Englezisme Profesori universitari - România Aspect istoric Limba română - Adjective Valenţe adjectivale Conferinţe Educaţie interculturală Nume de familie Limba română - Nume de familie Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Lexicologie comparată Evaluare profesională Propoziţie - Sintaxă Origine și Istorie Vorbire scenică Lingvistică - Limbaje profesionale Unitate lexicală Istoriografie română Dicţionare de epitete Pleonasme Tridimensionalitate Dicţionare terminologice bilingve Formule de politețe Analiza lingvistică a textului Limbaje Metafore senzuale Metadiscurs Terminologie ecologică Metaforă cognitivă Studii și cercetări Terminologia botanică (nume de plante) Suport de curs Limba germană - Lexicologie Beţie Antroponime teoforice Propoziţii Pronume reflectiv Nume proprii Minorităţi etnice Dialectologie Gramatică Noțiuni elementare Manuale, cl.4 Manuale, cl.7 Manual pentru şcolile aucziliare Critică şi interpretare Fonologie Teste Terminologie Manuale, cl.11-12 Școli alolingve Îndrumări metodice Ortoepie Lingvistică Teste (pedagogie) Manuale, cl.11 Cercetări ştiinţifice Îndrumar metodic Comunicare Republica Moldova Material didactic Savanţi Dezvoltare Neologisme Profesori universitari - Rep.Moldova Stilistică Simpozioane Folcloristică Savanţi basarabeni Dicţionar poliglot Romani (limbă) Curente Simpozioane ştiinţifice Sintagme Predare Cucoara, satul - Istorie Greceni, localitate Exerciţii, cl.6 Exerciţii, cl.1 Limba română (pentru alolingvi) - Manuale Teste, cl.6 Greşeli Limba română - Materiale didactice, cl.3 Proiecte didactice Limba română - Materiale didactice, cl.2 Învăţământ - Basarabia - Istorie Creativitate Cadre didactice - Perfecționare Limba română pentru alolingvi - Materiale didactice Etimologie Limba română - Materiale didactice, cl.1 Terminologie juridică Limba română - Lingvistică Ateliere de lectură Moduri Limba greacă Limba română - Argou Istorie Limba engleză - Verbe Cultură - România Limba română - Dicţionare Teatru şcolar Limba română - Comunicare Activități instructiv-educative Limba română - Expresii - Dicţionare Timpul Unităţi frazeologice Diftongi Lingvistică geografică Interferenţe lingvistice - Româno-spaniole Limba română - Metode didactice Dezvoltare Dialoguri tematice Limba română - Materiale didactice Limbaj online Interferenţe lingvistice - Republica Moldova Lingvişti - România- Biografii Limba engleză - Analiza discursului Lexic regional - Basarabia Elevi - Formarea personalităţii Verbe de deplasare Categorii lingvistice Internet Plurale duble Lexicografie - Dicţionare Geografie lingvistică Competenţe de comunicare Cercetări Vorbire cultivată Oiconime Derivarea cu prefixe Analiză semantico-gramaticală Verbe funcționale Limba italiană - Morfologie Studenţi străini Politeţe Clişeu lexical Marketing Limbaj specializat Terminologie tehnică Studii și analize Limba engleză Limba română - Locuţiuni Locuţiuni Imperativ Identitate naţională - Basarabia Români Sintaxă Citire Abecedare Materiale didactice Manuale, cl.3 Manuale, cl.7-8 Manuale, cl. 3 Abecedare Cultură Manuale, cl.8 Manuale, cl.9 Studii Exerciţii, cl.3 Istorie şi critică Persoane cu deficiențe de auz Morfologie (Lingvistică) Ambliopie Manuale pentru studenţii străini Medicină Teste, cl.1-4 Îndrumare metodice Programe Religie Teste, cl.5-9 Texte literare Limbi slave Biografii Filologie Corectitudinea limbii Limba rusă Manuale, cl.2-3 Studiere Studii lingvistice Verbe Lingvistică comparată Topică Hermeneutică Biobibliografii Bibliografii Examene de absolvire Frazeologie Lucrări practice, cl. 6 Adverbe Instruire - Metode Substantive Limba română - Texte programate, cl.4 Învățământ primar - Metode didactice Globalizare Literatură artistică Limbaje expresive Pragmatică lingvistică Limba română - Dialectologie Metodologie Antroponimie Limbajul presei Limbaje profesionale - Medicină Politică - Republica Moldova Cuvinte imprumutate Traducere Diglosie Comunicare - Elevi - Clase primare Limba găgăuză Lingvistică - Conferinţe - Congrese Timpuri Limbi romanice Diateza reflexivă Nume proprii Filologie - Conferinţe Limba română - Basarabia Competenţe comunicative - Dezvoltare Psiholingvistică Omagieri Dialecte naționale Drept Limba română - Gramatică comparată Instituţii judiciare - Basarabia - Istorie Limba română - Istorie - Republica Moldova Limba germană - Adjective Scrisul religios Învățământ primar - Curriculum Lexic regional Toponimie - Basarabia Limba romănă Cultură românească Limbaje de gen Stat - Aspect sociocultural Etimologie - Studii Psihologie - Cercetări Vorbirea scenică Posesia (noțiune lingv.) Dificultăţi Limba rusă - Gramatică - Verbe Limba română - Lingvistică tipologică Enantiosemia (lingv.) Semantica lingvistică Moldovenizare Abecedare pentru preşcolari Erori de exprimare Clișee de limbaj Vorbire corectă Educaţie plurilingvă Scriere creatoare Patrimoniu toponimic Cuvinte slave împrumutate Limbaje de specialitate Traducere - Probleme Literatură universală - Critică şi interpretare Locuţiuni verbale Repetiție Locașuri de cult Rusisme Ironie Aspect morfologic Limba de stat Limba română - Cuvinte împrumutate Imprecaţie Literatura turcă - Premii literare Variabilitate Emisiuni radiofonice Mass-media - Influenţă socială Literatura român. Limba română - Gramatică Ortografie Manuale pentru alolingvi Studiu individual Texte programate Teste, cl.4 Materiale didactice, cl.4 Aplicații practice Ghiduri metodice Admitere Dicționare-bilingve Sociolingvistică Terminologie religioasă Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Bibliografii Texte programate, cl.5-6 Teste, cl.9 Limbi moderne Perioada veche Literatură română medievală Personalităţi Metafore Copii cu deficienţe de vorbire Jocuri didactice Limba rusa Limba română literară Metodica predării Etnografie Substantive verbale Studii Părţi de vorbire Programe şcolare gimnaziale toponimie Hidronime Limbă de stat Localităţi rurale - Rep. Moldova Pedagogie - Materiale didactice Scriere Pronume Limbi romanice - Origine și istorie Exercitii practice Cultură românească - Rep.Moldova Limba română - Paronime - Dicţionare Puritate Limba italiană Anglicisme Discurs juridic Punctuaţie periodice Cultura vorbirii Limba română - Terminologie Influențe lexicale Stilistică funcţională Negaţie Limba bugineză Subcultura urbană Grupuri sociale Limba română - Studii lingvistice Citire - Noţiuni elementare Alfabet Limba română - Locuţiuni - Dicţionare Competenţe lingvistice Limbajul adolescenţilor Studenţi medici - Pregătire lingvistică Literatură română - Metode de predare Limba română - Ortografie Lingvistică computaţională Limbaj jurnalistic Presă - România Limba română - Curriculum Cursuri opţionale - Metodologie Exerciţii Limba română - Cuvinte de specialitate Lexicografie Adjective Limba română - Nume de persoane - Istorie Limba română - Predare - Învățare Antropologie culturală Limba moldovenească Traducere literară Retorică - Discursuri Bilingvism Limba engleză - Adjective Limbi baltice sec. XVIII-XIX Categorii gramaticale Ghiduri de conversație Tehnica scrisului Arta scrisului Scriere - Istorie Alfabet latin Tautologie Didactică Lexicul poeziei Toponime sociale Limba engleză - Frazeologie Analiza discursului Etimologie - Studii Terminologie sportivă Literatură - Traduceri - Istorie şi critică Gust Analiza discursului Markeri discursivi Tradiţii românești Terminologia botanică românească Analiza textelor literare Limba română - Pleonasme Expresii româneşti Legislaţia lingvistică Atlas lingvistic Politică lingvistică Aspect sintactic Dublet greco-latin Politici educaționale Biblia Limba maternă Literatură turcă - Istorie şi critică Identitate culturală Limba română - Origine şi istorie
Vă rugăm să schimbaţi parola