Limba română

Prezentare generală
Lucrări: 2123 lucrari in 2182 publicatii in 17 limbi
Titlurile
Abecedar : Ed. a 5-a de: Vangheli, Spiridon (Text tipărit)
Carte de citire cu ştiinţe din gramatica moldovenească de: Gurie, [Grosu], Arhimandrit (Text tipărit)
Bucoavna moldovenească de: Gurie, (Arhimandrit) (Text tipărit)
Bucoavna moldovenească de: Gurie, (Arhimandrit) (Text tipărit)
Convorbiri moldoveneşti-ruseşti de: Pancratiev, L. I. (Text tipărit)
Coordonarea prin joncţiune în limba română de: Dumitrescu, Suzana Carmen (Text tipărit)
Subiecte
Academicieni Manuale, cl.3 Lexicologie Texte comentate Muzică Gramatică generativă Numerale Idiomuri Literatură franceză Epitete - Dicționare Limba spaniolă - Sintaxă Traducere Limba coreeană - Fonetică Lupta pentru unitatea naţională Predarea limbilor străine Manuale, cl.2 Manuale pentru şcoli auxiliare Manuale, cl. 8-9 Gramatică (lingvistică) Origine Semantică Toponime Conferinţe Gerunziu Perfecționare Formarea competenței de audiere Pedagogie Cadre didactice - Atestare Stilul crengian Cercetări literare Lucrări practice, cl.9 Manuale, cl. 8-10 Limba română fără profesor Exerciţii, cl.2 Limba franceză - Semantică Cronici Limba română pentru alolingvi Limba română - Greşeli - Dicţionare Funcţionare Onomastică Sinonime Lingvistică - Pragmatică Carte pentru copii Limbaje profesionale Învățământ primar - Metodologie Semantică lexicală Fenomene semantice Limba română - Verbe - Stilistică Limba română - Limbaje profesionale - Economie Motivare Activităţi culturale extraşcolare Examene Ghid de conversaţie Morfologie Limba bulgară - Gramatică Biografii - Republica Moldova Lingvistică - Conferinţe Conferințe științifice Limba română - Semantică Lingvistică - Semantică Coşeriana Arhaisme Lingvistică contrastivă Traduceri - Predare - Metode Influenţa orientală Creativitate lingvistică Lexicul argotic Infinitiv Internet - Comunicare Conştiinţă naţională Clase primare Scenarii educaţionale Critică și interpetare Metaforă Critică și interpretare Globalizare lingvistică Prepoziţii Limba română - Sociolingvistică Autoinstruire Dialecte Teste, cl.2 Limba română - Predare Ecologie Enunţ (lingvistică) Valorificarea terminologiei tehnice Expresii idiomatice Mass-media - Promovarea valorilor Metodica predării Limba franceză - Gramatică comparată Şcoli auxiliare Teste de evaluare Lingvistică generală Prozodie Lexic Teste pentru examene Limbaj medical Discurs publicitar Limba română - Stilistică Învăţare - Metodologie Literatură română - Metode didactice Recete culinare Latinitatea limbii române Prenume teoforice Lingvişti - România Semiadverbul Morfologie Metode de predare Manuale, anul 2 de studiu Dicţionare Cărţi de studiu Lexicografie Identitate socială Exprimarea emoțiilor Balcanisme Limba română - Metodica predării Limba română - Idiomuri Ontologia scrisului Limba italiană - Gramatică Gen Vorbitori de limba română Probleme de traducere Literatură religioasă Limba română - Exprimare corectă Teste sumative Materiale didactice, cl.5 Critică literară Clasele primare Exerciţii şi probleme Cultura comunicării Limba română - Dialecte Aspecte lingvistice Limbaje neutre Miros Învăţământ Ortofonie Lucrări practice Manuale, cl.1 Manuale, cl.10 Antologii Manuale, cl.12 Limbaje profesionale Lingvistică comparat-istorică Chircani, satul - Istorie Frumuşica, localitate Limba română - Limbaje profesionale Gramatică istorică Onomasiologie Hypertext limba rusă Regionalisme Gen gramatical Politeţe pozitivă Manuale Limba română - Dezvoltarea vorbirii Limba română - Manuale pentru alolingvi Toponimie Dicţionare bilingve Slang Profesori Limba română - Etimologie Limba germană Români - Cultură Sec. XX-XXI Limbajul Bibliei - Studii și analize Evoluţia limbii Limbi romanice Metode didactice Gramatică comparată Manuale, cl.5-6 Texte programate Istoria românilor Influenţa turcă Interferenţe culturale ecologie Polisemie Limbi romanice - Lexicologie Dialecte Rol cultural Verbe tranzitive Îmbinări de cuvinte Metode Lingvistică tipologică Predare - Învățare - Evaluare Construcții pleonastice Dicţionare de specialitate Paronimia Limbi romanice - Sintaxă Teste, cl. 6 Limba română - Lexicologie - Dicţionare Lingvistică - Istorie Acte de vorbire Dicţionare bilingve - Ucrainean-român Promovarea culturii de vorbire Limba română - Corectitudine - Materiale didactice Prefixoide Limba română Literatură engleză pentru copii Erori gramaticale Digitizare Dicţionare Limba română - Fonologie Materiale didactice, cl.3 Atlase Cadre didactice Sinteze Texte programate, cl. 2 Limba germană Cadre didactice - Formare profesională Localităţi rurale Limba coreeană Scriitori Biobibliografii Matematică Transcripție fonetică Limba engleză Limba română - Anglicisme Limba română - Lingvistica textului Termeni Frazeologie comparată Competenţe didactice - Dezvoltare Analize și sinteze Paratexte Semiotică Psaltire Manuale Curriculum Teste, cl. 2 Limba română - Corectitudine - Puritate Periodice Limba română - Traduceri Fonetică - Fonologie - Foneme Medicină Comunicare - Cultură - Formare Lingvistică romanică Limba română - Istorie - Studii Multiculturalism Limba franceză - Traducere Lexicografie românească Inteligenţă Ortografie Manuscrise Stil Cultură lingvistică Interferenţe lingvistice Proiectare didactică Curriculum educaţional - Evaluare Terminologie geografică Educaţie lingvistică Limba rusă - Gramatică comparată Limba franceză - Lexicologie Rețele de socializare Transcriere corectă Limba română - Limbaje profesionale - Religie Lupta politică Diviziuni teritorial administrative Limba franceză - Substantive Geografie istorică Limba română literară - Istorie Formarea cuvintelor Sinonime Negaţie - Gramatică comparativă Curriculum Limba română - Antroponimie Jurnalism Limba română - Toponimie Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească Cazul dativ Matematică Limba română - Abecedare Dicţionare de antonomazie Mitologie Teorie Corectitudine Rudenie Semantică (lingvistică) Arghezi, Tudor (1880-1967) Dicţie Limbaj juridic Cunoaşterea practică a limbilor - Bilingvism Mecanisme Nume proprii ucrainene Legislaţie Manuale pentru începători Manuale, cl.5 Ghiduri Lecturi literare Teorii Soluţii didactice Stilistică Dicţionare multilingve Limba română - Texte programate Limba rusă - Gramatica - Dicționare Limba română - Frazeologie - Dicţionare Metodologie didactică Limba română - Manuale Ciclul gimnazial Limba română - Gramatică - Istorie Rezultate şcolare - Evaluare Pădure Fitonime Sfânta Scriptură - Studiu lingvistic Model național Vorbitorul cult Semantică Legislaţia constituţională Activităţi extraşcolare Manuale, cl. 9-10 Omonime Studii literare Limba română - Sintagme Limba spaniolă Limba română - Gramatică - Verbe Eponime Limba română - Învăţare Arta teatrală Preşcolari - Pregătire lingvistică Structura informațională Scriitori clasici români Limba română - Morfologie Cuvinte străine Localităţi Studii istorice Interculturalitate Limba română - Gramatică Istorie Teorie Chişinău Instruire Câşliţa-Prut, localitate Colibaş (localitate) cl. 1 Calchieri lingvistice Analiză stilistică Limba română nematernă Limba franceză - Istorie Cultură - Franţa Gastronomie Transpunere - Aspecte lingvistice dicţionar Patrimoniul istorico-cultural Naţiune Manuale, cl.10-12 Învăţămînt superior Rol social Limba română - Cultivare Limba română - Limbaje profesionale - Medicină Terminologie specială Termeni geografici Învăţare - Aspecte pedagogice Tehnica literară Limba română - Probleme de studiere Limba franceză - Dicţionare Sociolingvistică română Stereotipuri Proces de predare-învățare Manual, cl. 7 Manuale universitare Exerciţii, cl.4 Învăţământ superior Lingvistica textului Literatură română - Teste Teste, cl.1 Educaţie Multilingvism Limba română - Sinonime Sociolecte Articole Dicţionare bilingve - Român-ucrainean Limba slavă bisericească Macedonia de Nord Audiovizual Deficienţe mintale Limba franceză Învăţământ preuniversitar Cultivarea vorbirii Pedagogie Limba ucraineană Terminologia medicală Paronimie Limba română - Frazeologie Expresii verbale Pragmatică Istoria limbii Cercetare Lingvistică - Sintaxă Competențe de receptare Limba bulgară Limba română - Manuale, cl.9 Publicistică Lingvistică diacronică Credinţe şi obiceiuri populare Autocunoaştere Comunicare distractivă Semasiologie Sintaxa poetică Emisiuni televizate Aspecte socioculturale Exerciţii şi probleme, cl. 1-4 Limbaje speciale Identitate lingvistică Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Nume proprii - Dicţionare Accent Biserica Ortodoxă Onomastică (lingvistică) Didactica limbii române Exerciţii practice Lingvişti Dicţionare bilingve - Român-francez Republica Moldova Cultivare Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Identitate naţională Jargonul infractorilor Limba literară Curriculum educaţional - Proiectare Terminologie alimentară Traductologie Ortodoxie Elevi - Motivaţii pentru studii Expresii latinești Republica Moldova Prenume necanonice Umor englez Ghid de conversaţie Fonetică Literatură universală Bacalaureat Studiu contrastiv Traduceri Limba română - Istorie Politică educaţională - Republica Moldova Teoria traducerii Aspecte lexico-semantice Cadre didactice - Evaluare profesională Psihopedagogie Evaluare pedagogică Limba română - Teste, cl. 6. Unităţi terminologice Sec. XVIII Premii literare Identitatea naţională Dicţionare explicative Limba română - Fonetică Analiză lingvistică Predare Creativitate - Dezvoltare Slave - române Internaţionalizare Lexicologie - Lingvistică Limba română - Analiza discursului Analiza contrastiv-comparativă Greşeli de utilizare Identitate naţională - Rep. Moldova Secolul al 19-lea Frazeologie Îndreptare Limba franceză - Analiza discursului Ziare - România - Istorie Cuvinte împrumutate Limba română - Culegere Turcisme Modernizare Stilistică Exerciţii Limba română vorbită 1870-1890 Substantivul Teste, cl.10-12 Frazeologisme Epistemologie lingvistică Examene de capacitate Didactică - Metodologie Limbi romanice - Conferinţe Metode de predare - Învăţare Termeni entopici Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Limba română - Teste, cl. 6 Limbaj şi comunicare Istorie şi cultură Terminologie specială Dicţionare etimologice Mişcări naţionale Teste Curs individual Forme verbale Dicţionare explicative Manuale, cl.4-5 Teste, cl.3 Abrevieri Învăţământ primar Limba română - Pronunţie Stomatologie Nume de persoane Limba română - Lexic regional Obiceiuri legate de masă Plugușorul Verbe de mișcare Limbajul tinerilor Sintaxă Manuale, cl.9 Compendiu Semantică Limba română - Sintaxă Limba română - Gramatică - Exerciţii Derivarea cuvintelor Text folcloric Limba română - Terminologie juridică Verbul Dicționar Dezvoltarea vorbirii Lexicologie Ghiduri metodologice Ghiduri pentru profesori Istoria Chişinăului Redactare literară Terminologie muzicală Limbaje ale claselor sociale Neologisme Limbaj profesional Conferinţe Educaţie interculturală Limbaje Literatură română Sec. 17-18 Verbe frecventative Onomastică Savanţi pedagogie Limba română - Diglosie Profesori universitari - România Dicţionare terminologice bilingve Economie Discursuri Filologie - Personalităţi Relaţii interculturale Limba de stat - Republica Moldova Competenţe profesionale Limba română - Adjective Valenţe adjectivale Nume de familie Vorbire scenică Tridimensionalitate Metafore senzuale Metadiscurs Metaforă cognitivă Beţie Pronume reflectiv Predare-învățare a limbii române Personalităţi - Biografii Manuale, cl.10-11 Licee Limba română - Lexicologie Chioşelia Mare (localitate) Anglicisme - Limbi europene Pregătire profesională Acronime Interferenţe lingvistice - Slavo-romanice Eufemisme Englezisme Limba română - Nume de familie Analiza lingvistică a textului Terminologie ecologică Suport de curs Propoziţii Manuale, cl.6 Manuale, cl. 5 Concursuri de admitere Critică şi teorie literară Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Istoriografie română Patrimoniul cultural național Estetică literară Semiotica Apariţii editoriale Manuale, cl.2-4 Argou Studiu comparativ Limba germană - Lingvistică comparată Propoziţie - Sintaxă Formule de politețe Antroponime teoforice Lucrări practice, cl.8 Ghid de conversaţie - Bulgar-român Manuale pentru instruire Manuale, cl.1-4 Deficienţe ale vorbirii Literatură română - Critică şi interpretare Verbe Folclor Terminologie medicală Români - Etnografie Limba vorbită Origine și Istorie Dicţionare de epitete Studii și cercetări Limba germană - Lexicologie Nume proprii Minorităţi etnice Glotonimul „limba moldovenească” Fonetică Străzi Predare - Învățare Limba română - Terminologie - Medicină Traduceri literare Limba latină Aspect istoric Lexicologie comparată Evaluare profesională Lingvistică - Limbaje profesionale Unitate lexicală Pleonasme Terminologia botanică (nume de plante) Limba română pentru alolingvi Vorbire - Dezvoltare Substantive deverbale Curente Cucoara, satul - Istorie Limba română - Materiale didactice, cl.2 Învăţământ - Basarabia - Istorie Istorie Limba română - Comunicare Unităţi frazeologice Lingvistică geografică Interferenţe lingvistice - Republica Moldova Lingvişti - România- Biografii Vorbire cultivată Derivarea cu prefixe Verbe funcționale Limba italiană - Morfologie Limba română - Locuţiuni Comunicare (lingvistică) Limba oficială Proverbe Stilistică Folcloristică Romani (limbă) Predare Exerciţii, cl.6 Greşeli Cadre didactice - Perfecționare Limba română pentru alolingvi - Materiale didactice Terminologie juridică Limbaj online Limba engleză - Analiza discursului Internet Plurale duble Marketing Studii și analize Români Îndrumări metodice Teste (pedagogie) Manuale, cl.11 Simpozioane Limba română (pentru alolingvi) - Manuale Teste, cl.6 Moduri Limba română - Expresii - Dicţionare Limba română - Materiale didactice Lexic regional - Basarabia Categorii lingvistice Lexicografie - Dicţionare Limba engleză Particule Proiectări didactice Politica limbii - Rep. Moldova Teste Dicţionar poliglot Limba română - Materiale didactice, cl.1 Limba engleză - Verbe Teatru şcolar Interferenţe lingvistice - Româno-spaniole Cercetări Oiconime Analiză semantico-gramaticală Elevi - Competențe lingvistice - Formare Varietate (lingvistică) Documente - Digitizare Tehnici de învățare Dialectologie Etimologie Manuale, cl.7 Școli alolingve Cercetări ştiinţifice Savanţi Dezvoltare Savanţi basarabeni Sintagme Proiecte didactice Ateliere de lectură Activități instructiv-educative Elevi - Formarea personalităţii Geografie lingvistică Studenţi străini Terminologie tehnică Locuţiuni Identitate naţională - Basarabia Stereotipuri de tip gender Ortoepie Terminologie Republica Moldova Neologisme Limba română - Argou Diftongi Dialoguri tematice Competenţe de comunicare Limbaj specializat Studenţi străini - China Religie Lingvistică Gramatică Manuale, cl.4 Critică şi interpretare Manuale, cl.11-12 Comunicare Exerciţii, cl.1 Limba română - Materiale didactice, cl.3 Limba română - Lingvistică Limba greacă Cultură - România Limba română - Dicţionare Limba română - Metode didactice Politeţe Imperativ Aptitudini de comunicare Noțiuni elementare Manual pentru şcolile aucziliare Fonologie Îndrumar metodic Material didactic Profesori universitari - Rep.Moldova Simpozioane ştiinţifice Greceni, localitate Creativitate Timpul Dezvoltare Verbe de deplasare Clişeu lexical Dificultăţi de învățare Împrumuturi lexicale Învățământ românesc Manuale, cl. 3 Manuale, cl.8 Manuale, cl.9 Studii Limba rusă Adverbe Limba română - Texte programate, cl.4 Învățământ primar - Metode didactice Globalizare Metodologie Antroponimie Cuvinte imprumutate Limba albaneză Comunicare - Elevi - Clase primare Limba română - Basarabia Competenţe comunicative - Dezvoltare Psiholingvistică Instituţii judiciare - Basarabia - Istorie Scrisul religios Lexic regional Etimologie - Studii Locașuri de cult Aspect morfologic Limba română - Cuvinte împrumutate Graiuri moldovenești Abecedare Materiale didactice Manuale pentru studenţii străini Teste, cl.5-9 Instruire - Metode Literatură artistică Politică - Republica Moldova Timpuri Moldovenizare Rusisme Literatură engleză - Critică şi interpretare Societate - Cultură Adjective Resurse digitale Aspecte juridice Cultură românească Filologie Hermeneutică Limbajul presei Cultură Nume proprii Dialecte naționale Limba română - Istorie - Republica Moldova Limba rusă - Gramatică - Verbe Patrimoniu toponimic Locuţiuni verbale Strategii verbal culturale Sintaxă Personalități Citire Medicină Programe Manuale, cl.2-3 Studiere Studii lingvistice Lingvistică comparată Substantive Limbi romanice Omagieri Stat - Aspect sociocultural Posesia (noțiune lingv.) Enantiosemia (lingv.) Semantica lingvistică Scriere creatoare Literatura turcă - Premii literare Traducere artistică Legislaţie lingvistică Publicitate Abecedare Manuale, cl.7-8 Biografii Topică Bibliografii Limbaje profesionale - Medicină Traducere Limba găgăuză Limba romănă Traducere - Probleme Literatură universală - Critică şi interpretare Imprecaţie Emisiuni radiofonice Îndrumare metodice Limbi slave Corectitudinea limbii Verbe Biobibliografii Frazeologie Limbaje expresive Limba română - Dialectologie Dificultăţi Variabilitate Identitate gender Mesaj oral Lexica Istorie şi critică Ambliopie Religie Examene de absolvire Lucrări practice, cl. 6 Diglosie Diateza reflexivă Drept Învățământ primar - Curriculum Vorbirea scenică Limba română - Lingvistică tipologică Abecedare pentru preşcolari Erori de exprimare Clișee de limbaj Educaţie plurilingvă Cuvinte slave împrumutate Limbaje de specialitate Ironie Mass-media - Influenţă socială Literatură irlandeză - Critică şi interpretare Unitate naţională Limba de stat Manuale, cl.3 Exerciţii, cl.3 Persoane cu deficiențe de auz Morfologie (Lingvistică) Teste, cl.1-4 Texte literare Pragmatică lingvistică Filologie - Conferinţe Limba română - Gramatică comparată Limba germană - Adjective Toponimie - Basarabia Limbaje de gen Psihologie - Cercetări Vorbire corectă Repetiție Exerciţii de vacanţă Aspecte culturologice Manuale pentru alolingvi Sociolingvistică Admitere Terminologie religioasă Perioada veche Literatură română medievală Personalităţi Limba rusa Limbi romanice - Origine și istorie Limba franceză - Gramatică (S) Competenţe lingvistice Exerciţii Traducere literară Retorică - Discursuri Limba engleză - Frazeologie Aspect sintactic Societate - Dezvoltare Politeţe negativă Predicatul verbal nominal Identitate națională Limba română literară toponimie Cultură românească - Rep.Moldova Stilistică funcţională Limbajul adolescenţilor Studenţi medici - Pregătire lingvistică Limba română - Ortografie Presă - România Lexicografie Limba română - Nume de persoane - Istorie Studii Markeri discursivi Limba maternă Modul condițional Stăpînirea rusească Influenţe franceze Punctuaţie Limba română - Gramatică Materiale didactice, cl.4 Bibliografii Hidronime Limbă de stat Localităţi rurale - Rep. Moldova Limba română - Paronime - Dicţionare Discurs juridic Limba bugineză Subcultura urbană Limba română - Studii lingvistice Limba română - Curriculum Limba română - Cuvinte de specialitate Limba engleză - Adjective Arta scrisului Scriere - Istorie Terminologie sportivă Tradiţii românești Terminologia botanică românească Biblia Alecsandri, Vasile (1818-1890) Limbi moderne Jocuri didactice Anglicisme Negaţie Grupuri sociale Limbi baltice sec. XVIII-XIX Gust Politică lingvistică Politici educaționale Cazuri Ortografie Texte programate Aplicații practice Ghiduri metodice Metodica predării Substantive verbale Programe şcolare gimnaziale Puritate Influențe lexicale Alfabet Antropologie culturală Tehnica scrisului Alfabet latin Literatură - Traduceri - Istorie şi critică Analiza discursului Limba română - Pleonasme Legislaţia lingvistică Literatură turcă - Istorie şi critică Limba română - Origine şi istorie Branding Strategii de dezvoltare Aspecte juridice Texte programate, cl.5-6 Teste, cl.9 Pedagogie - Materiale didactice Scriere Exercitii practice Limba italiană periodice Citire - Noţiuni elementare Limba română - Locuţiuni - Dicţionare Limba română - Predare - Învățare Limba moldovenească Categorii gramaticale Tautologie Didactică Lexicul poeziei Analiza textelor literare Identitate culturală Competenţe lingvistice - Formare Literatură română - Ateliere de lectură Competențe de comunicare Ateliere de scriere Identitate etnolingvistică Silabe Literatura român. Teste, cl.4 Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Metafore Copii cu deficienţe de vorbire Etnografie Pronume Lingvistică computaţională Limbaj jurnalistic Bilingvism Analiza discursului Etimologie - Studii Românism Ghiduri de conversație Studiu individual Dicționare-bilingve Părţi de vorbire Cultura vorbirii Limba română - Terminologie Literatură română - Metode de predare Cursuri opţionale - Metodologie Adjective Toponime sociale Expresii româneşti Atlas lingvistic Dublet greco-latin Preşcolari Abilități de comunicare orale Evoluţie
Vă rugăm să schimbaţi parola