Limba română

Prezentare generală
Lucrări: 1845 lucrari in 1895 publicatii in 17 limbi
Subiecte
Istoria românilor Limba italiană Erori de exprimare Exerciţii practice Comunicare (lingvistică) Hermeneutică Cucoara, satul - Istorie Traductologie Limba română - Cultivare Naţiune Identitate etnolingvistică Limba germană Interferenţe culturale Părţi de vorbire Vorbire cultivată Programe şcolare gimnaziale Motivare Internet Transcriere corectă Critică şi teorie literară Verbe Dialecte Învățământ primar - Metode didactice Obiceiuri legate de masă Mass media Limba franceză - Semantică Literatura român. Cuvinte imprumutate Antroponime teoforice Matematică Limbaj profesional Clase primare Învăţământ superior Exerciţii, cl.4 Limba oficială Cuvinte slave împrumutate Limba franceză - Lexicologie Corectitudine Cercetări ştiinţifice Verbe Abecedare pentru preşcolari Sociolingvistică Analiză stilistică Articole Lingvistică - Pragmatică Dicţionare etimologice Studiu individual Limba bulgară - Gramatică Lexicul argotic Psihologie - Cercetări Antropologie culturală Conferințe științifice Termeni Emisiuni radiofonice Toasturi Competenţe didactice - Dezvoltare Republica Moldova Scriitori Jocuri didactice Dicţionare Comunicare - Cultură - Formare Diviziuni teritorial administrative Valenţe adjectivale Bacalaureat Ortografie Limba română - Istorie Semiotica Studiu comparativ Grupuri sociale Limba română - Dialectologie Polisemie Metode de predare Literatură - Traduceri - Istorie şi critică Limba română - Teste, cl. 6 Antroponimie Transcripție fonetică Examene de capacitate Cuvinte împrumutate Aspecte lexico-semantice Limba română - Ortografie Sec. XX-XXI Ghiduri Categorii lingvistice Dicţionare bilingve - Român-ucrainean Dicţionare explicative Verbe de mișcare Prozodie Manuale, cl.11-12 Antroponime Interferenţe lingvistice - Slavo-romanice Limba română nematernă Termeni geografici Împrumuturi lexicale Limba romănă Semiotică Limba română - Toponimie Lecturi literare Limbi slave Plugușorul Interferenţe lingvistice Limba rusă - Gramatică comparată Profesori Analiza textelor literare Proces de predare-învățare Dicţionare multilingve Biografii Patrimoniu toponimic Limba rusă - Gramatica - Dicționare Funcţionare Gerunziu Învăţare - Aspecte pedagogice Dialecte naționale Câşliţa-Prut, localitate Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Lexicografie Patrimoniul istorico-cultural Lexicologie Academicieni Limba italiană - Gramatică Acronime Etimologie - Studii Limba română - Lingvistica textului Omonime Clișee de limbaj Terminologia botanică românească Legislaţia lingvistică Antologii Competențe de receptare Medicină Rol cultural Texte programate, cl. 2 Politică lingvistică Filologie - Personalităţi Fonetică Teste, cl.1 Limba română - Terminologie Limba română pentru alolingvi Literatură română - Metode de predare Adverbe Sintaxă Perioada veche Dicţionare bilingve - Român-francez Lucrări practice, cl.8 Manuale Aspecte lingvistice Deficienţe ale vorbirii Dicţionar poliglot Aspect sintactic Muzică Cultura Globalizare Teste, cl.5-9 Limba moldovenească Conştiinţă naţională Limbi romanice - Lexicologie Didactică - Metodologie Nume proprii Limba română fără profesor Etimologie Limba coreeană Chişinău Adjective Educaţie plurilingvă Mecanisme Rețele de socializare Lingvistică contrastivă Semiadverbul Anglicisme Influenţa turcă Relaţii interculturale Limba engleză - Adjective Limba română Cultivare Ortografie Metodologie Semasiologie Examene Manuale pentru instruire Exerciţii, cl.1 Lexicul poeziei Resurse digitale Dicţionare de epitete Dicţionare terminologice bilingve Lingvistică computaţională Eufemisme Neologisme Lingvistică - Limbaje profesionale Lingvişti - România- Biografii Ortoepie Limbaje speciale Lingvistică comparată Terminologia medicală Exerciţii, cl.3 Lingvistică - Sintaxă Prepoziţii Enunţ (lingvistică) Terminologie Expresii verbale Pedagogie Unitate lexicală Limba germană Creativitate Ghid de conversaţie - Bulgar-român Ambliopie Lupta pentru unitatea naţională Metafore senzuale Materiale didactice, cl.4 Psaltire Limba română - Verbe - Stilistică Critică şi interpretare Strategii verbal culturale Identitate lingvistică Studiu contrastiv Sec. 17-18 Studiere Analize și sinteze Teste, cl.4 Limba engleză Critică și interpretare Varietate (lingvistică) Limbi moderne Verbe frecventative Exerciţii Limba slavă bisericească Paronimie Limba română - Pleonasme Cercetare Comunicare distractivă Alecsandri, Vasile (1818-1890) Manuale, cl. 8-9 Limbi baltice Istorie Frazeologie Lexicografie - Dicţionare Manuale pentru şcoli auxiliare Istorie şi critică Bilingvism Arhaisme Audiovizual Manual pentru şcolile aucziliare Limbaje de specialitate Manuale pentru începători Limba franceză - Traducere Limbaj online Soluţii didactice Hypertext Dicţionare de antonomazie Sec. XVIII Identitate gender Material didactic Manuale, cl.10-12 Metaforă Lingvişti Lingvistică tipologică Dezvoltare Scenarii educaţionale Limba spaniolă - Sintaxă Vorbitori de limba română Limba română - Frazeologie - Dicţionare Literatură română - Metode didactice Dicţionare bilingve - Ucrainean-român Propoziţii Creativitate - Dezvoltare Prenume necanonice Dicţionare bilingve Cultură românească Metafore Terminologia botanică (nume de plante) Limbi romanice Erori gramaticale Limba franceză - Dicţionare Traducere literară Proiectări didactice Predare Materiale didactice, cl.3 periodice Vorbirea scenică Toponime sociale Limba română - Gramatică comparată Exerciţii de vacanţă Onomasiologie Comunicare Limba română - Analiza discursului Examene de absolvire Limba română - Nume de familie Dublet greco-latin Sinonime Punctuaţie Terminologie specială Discursuri Graiuri moldovenești Origine Limba română - Materiale didactice Învățământ românesc Lexicologie comparată Aspect istoric Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Etimologie - Studii Scriere Literatură română - Teste Greceni, localitate Manual, cl. 7 Studii și analize Teste Arta teatrală Limba română - Sintagme Istoria limbii Atlase Frazeologie comparată Cultivarea vorbirii Accent Exercitii practice Limba germană - Adjective Evaluare pedagogică Turcisme Limba română - Paronime - Dicţionare Puritate Limba română - Antroponimie Educaţie interculturală Calchieri lingvistice Teste pentru examene Limba română - Sociolingvistică Teste, cl.10-12 Localităţi rurale Fonetică - Fonologie - Foneme Prenume teoforice Manuale, cl. 5 Subcultura urbană Predare - Învățare - Evaluare Credinţe şi obiceiuri populare Terminologie tehnică Lingvistică - Semantică Gramatică generativă Limba literară Identitate naţională - Rep. Moldova Aspect morfologic Îndrumări metodice Limba de stat Stilistică funcţională Competențe de comunicare Limba română - Sintaxă Simpozioane ştiinţifice ecologie Limba găgăuză Manuale universitare Cuvinte străine Eponime Silabe Terminologie religioasă Limba română - Învăţare Metode didactice Semantică (lingvistică) Savanţi basarabeni Limba română - Texte programate, cl.4 Literatură engleză - Critică şi interpretare Metadiscurs Patrimoniul cultural național Admitere Materiale didactice, cl.5 Literatură universală - Critică şi interpretare Limba română - Terminologie - Medicină Limba română - Terminologie juridică Personalităţi Texte programate, cl.5-6 limba rusă Cadre didactice - Evaluare profesională Analiză semantico-gramaticală Texte programate Categorii gramaticale Scrisul religios Limba franceză - Gramatică comparată Predare-învățare a limbii române Oiconime Societate - Cultură Politică educaţională - Republica Moldova Istorie şi cultură Cultură - Franţa Personalități Teste, cl.6 Marketing Formule de politețe Studenţi străini Limba română - Teste, cl. 6. Critică și interpetare Pronume Sinonime Economie Dezvoltare Manuale, cl.3 Legislaţia constituţională Literatură artistică Cadre didactice - Atestare Limbaje profesionale Limba română - Lexicologie Școli alolingve Ghiduri metodice Licee Limba română - Istorie - Studii Timpul Sociolecte sec. XVIII-XIX Publicații în presă Regionalisme Stereotipuri Lucrări practice, cl.9 Globalizare lingvistică Limba română vorbită Studii și cercetări Dialectologie Limbajul adolescenţilor Limba română - Anglicisme Studenţi străini - China Fitonime Paronimia Stomatologie Cadre didactice - Formare profesională Limba română - Greşeli - Dicţionare Limba română - Abecedare Limba română - Argou Onomastică Gramatică istorică Evenimente Cultura vorbirii Limba română - Diglosie Manuale, cl.10-11 Literatură franceză Apariţii editoriale Legislaţie lingvistică Sintaxă Bibliografii Derivarea cuvintelor Limba bulgară Limba română - Dicţionare Limba română - Istorie - Basarabia Conferinţe Manuale, cl.10 Folclor Markeri discursivi Construcții pleonastice Tehnica scrisului Dicţionare Limba română (pentru alolingvi) - Manuale Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească Lexic regional Model național Români - Cultură Slave - române Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Competenţe lingvistice - Formare Politici educaționale Legislaţie Profesori universitari - România Rol social Discurs publicitar Ateliere de lectură Frazeologie Greşeli de utilizare Ateliere de scriere Români - Etnografie Limbajul tinerilor Lingvistică geografică pedagogie Metode Limba română - Expresii - Dicţionare Cercetări literare Ziare - România - Istorie Străzi Repetiție Cultură - România Învăţare - Metodologie Teste, cl. 6 Religie Manuale Personalităţi - Biografii Ghid de conversaţie Identitate socială Presă - România Pregătire profesională Lingvistica textului Abilități de comunicare orale Limba română - Limbaje profesionale - Religie Istoriografie română Englezisme Influenţe franceze Activități instructiv-educative Matematică Corectitudinea limbii Recete culinare Medicină Limba română - Comunicare Cărţi de studiu Negaţie Interferenţe lingvistice - Republica Moldova Cadre didactice Limba română - Idiomuri Limba română - Gramatică - Verbe Limba bugineză Învăţământ preuniversitar Internaţionalizare Evoluţie Dezvoltarea vorbirii Teste de evaluare Savanţi Lingvistică romanică Variabilitate Paratexte Exerciţii şi probleme Exprimarea emoțiilor Clişeu lexical Pedagogie - Materiale didactice Politeţe Comunicare - Elevi - Clase primare Limbaje Stilistică Gramatică Limba latină Limba română literară Tehnici de învățare Terminologie muzicală Suport de curs Identitate culturală Nume proprii ucrainene Scriitori clasici români Limba română - Morfologie Ghiduri pentru profesori Documente - Digitizare Unităţi terminologice Limba vorbită Limbaje ale claselor sociale Lucrări practice, cl. 6 Manuale, cl.5-6 Limba română - Materiale didactice, cl.1 Preşcolari - Pregătire lingvistică Politica limbii - Rep. Moldova Teorii Dicționar Negaţie - Gramatică comparativă Dialecte Manuale, cl. 8-10 Curente Plurale duble Infinitiv Materiale didactice Manuale, cl. 9-10 Biografii - Republica Moldova Alfabet latin Lexica Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Limbă de stat Diftongi Studii literare Gramatică comparată Lupta politică Limba română - Culegere Limbaje neutre Argou Vorbire - Dezvoltare Perfecționare Cultură românească - Rep.Moldova Manuale pentru alolingvi Elevi - Motivaţii pentru studii Îndrumare metodice Substantivul Literatură română - Critică şi interpretare Alfabet cl. 1 Instituţii judiciare - Basarabia - Istorie Elevi - Competențe lingvistice - Formare Limbaje expresive Limba română - Traduceri Competenţe de comunicare Limba română - Manuale Analiza lingvistică a textului Slang Limbaje profesionale Limba română - Predare - Învățare Metodica predării Umor englez Enantiosemia (lingv.) Lingvistică - Conferinţe Activităţi culturale extraşcolare Filologie Balcanisme Idiomuri Sociolingvistică română Verbe tranzitive Teste Geografie istorică Manuale pentru studenţii străini Identitate națională Predicatul verbal nominal Cazul dativ Terminologie medicală Toponimie Învăţământ Ontologia scrisului Manuale, cl.1-4 Topică Psiholingvistică Multiculturalism Transpunere - Aspecte lingvistice Structura informațională Nume de familie Manuale, cl.6 Teste (pedagogie) Substantive Cultură lingvistică Teste, cl.2 Teste, cl. 2 Aptitudini de comunicare Vorbire scenică Limbaj şi comunicare Istoria Chişinăului Pleonasme Multilingvism Stilul crengian Limba greacă Limbaje profesionale - Medicină Limba română - Predare Beţie Limba română - Dialecte Şcoli auxiliare Competenţe lingvistice Identitate naţională - Basarabia Limbaj specializat Particule Activităţi extraşcolare Critică literară Nume de persoane Prefixoide Proverbe Limba spaniolă Colibaş (localitate) Identitate naţională Rudenie Publicistică Cercetări Limba engleză Stilistică Derivarea cu prefixe Substantive deverbale Limba română - Adjective Sintaxa poetică Curriculum Instruire - Metode Modul condițional Publicitate Retorică - Discursuri Limba engleză - Frazeologie Limbajul presei Limba română - Lingvistică tipologică Dicţionare explicative Dicționare-bilingve Citire Politică - Republica Moldova Traduceri - Predare - Metode Cuvinte compuse Formarea competenței de audiere Limba română - Limbaje profesionale Morfologie Lexic regional - Basarabia Locuţiuni Pădure Vorbitorul cult Model Influențe lexicale Deficienţe mintale Literatură religioasă Lucrări practice Emisiuni televizate Limba franceză - Analiza discursului Limba engleză - Verbe Învăţămînt superior Ritmul frazei Teste, cl.3 Dificultăţi de învățare Limba franceză - Gramatică (S) Chioşelia Mare (localitate) dicţionar Aspecte socioculturale Locașuri de cult Competenţe comunicative - Dezvoltare Limba română - Pronunţie Sinteze Limba română - Nume de persoane - Istorie Epistemologie lingvistică Interferenţe lingvistice - Româno-spaniole Lingvistică diacronică Politeţe negativă Românism Inteligenţă Unitate naţională Localităţi Curs individual Limbi romanice - Origine și istorie Manuale, cl.4-5 Ghiduri de conversație Mass-media - Influenţă socială Digitizare Exerciţii, cl.6 Literatură română - Ateliere de lectură Limba română - Basarabia Învăţământ primar Dicţionare de specialitate Lexic Mesaj oral Republica Moldova Semantică Stilistică Limbi romanice Limba română - Limbaje profesionale - Medicină Simpozioane Limba română - Gramatică - Exerciţii Literatura română veche Internet - Comunicare Discurs juridic Nume proprii - Dicţionare Coşeriana Texte comentate Cronici Lingvistică comparat-istorică Învățământ primar - Metodologie Concursuri de admitere Nume proprii Studii lingvistice Tradiţii românești Traducere artistică Pragmatică Tridimensionalitate Instruire Lingvistica Moldovenizare Imperativ Frazeologisme Manuale, cl.2-4 Limbaj juridic Scriere creatoare Traducere - Probleme Periodice Limba română - Studii lingvistice Traducere Stăpînirea rusească Limba română - Materiale didactice, cl.3 Ghiduri metodologice Manuale, cl.7-8 Teorie Lexicografie românească Hidronime Texte literare Minorităţi etnice Psihopedagogie Teste, cl.9 Istoria literaturii române Limba română - Manuale, cl.9 Propoziţie - Sintaxă Sfânta Scriptură - Studiu lingvistic Limba franceză Traduceri literare Lexicologie Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Ortodoxie Limba română - Gramatică - Istorie Limba italiană - Morfologie Limba română - Materiale didactice, cl.2 Expresii idiomatice Manuale, cl.2 Biblia Manuale, cl.3 Literatură română medievală Bibliografii Ironie Retorica Limba română - Corectitudine - Puritate 1870-1890 Lingvişti - România Limba română - Origine şi istorie Curriculum Geografie lingvistică Rusisme Prepoziţii Carte pentru copii Cadre didactice - Perfecționare Religie Lingvistică generală Morfologie Republica Moldova Omagieri Jurnalism Semantica lingvistică Autocunoaştere Cursuri opţionale - Metodologie Limba română - Sinonime Numerale Limba română - Gramatică Semantică Copii cu deficienţe de vorbire Secolul al 19-lea Gen Unităţi frazeologice Vorbire corectă Biobibliografii Cunoaşterea practică a limbilor - Bilingvism Manuale, cl.4 Metodica predării Limba română - Metode didactice Limba română - Locuţiuni - Dicţionare Probleme de traducere Aplicații practice Studii Cazuri Competenţe profesionale Lingvistică Biobibliografii Locuţiuni verbale Posesia (noțiune lingv.) Neologisme Limba română - Fonetică Localităţi rurale - Rep. Moldova Sintagme Expresii latinești Analiza discursului Elevi - Formarea personalităţii Limba română literară - Istorie Chircani, satul - Istorie Limba română - Lexic regional Creativitate lingvistică Morfologie (Lingvistică) Strategii de dezvoltare Studii Îndrumar metodic Învăţământ - Basarabia - Istorie Terminologie ecologică Pronume reflectiv Lexicologie - Lingvistică Manuale, cl.8 Origine și Istorie Modernizare Ortofonie Limba albaneză Abecedare Predare Anglicisme - Limbi europene Limba română - Stilistică Valorificarea terminologiei tehnice Compendiu Jargonul infractorilor Analiză lingvistică Miros Dificultăţi Onomastică Teste, cl.1-4 Text folcloric Acte de vorbire Stereotipuri de tip gender Proiecte didactice Predare - Învățare Mişcări naţionale Substantive verbale Educaţie lingvistică Onomastică (lingvistică) Timpuri Dialoguri tematice Limba română pentru alolingvi - Materiale didactice Manuale, cl.12 Lexicografie Îmbinări de cuvinte Metode de predare - Învăţare Limba franceză - Istorie Cultura comunicării Etnografie Manuale, cl.1 Limba rusă Macedonia de Nord Limba franceză - Substantive Limbi romanice - Conferinţe Fonetică Arta scrisului Teoria traducerii Teatru şcolar Aspecte juridice Autoinstruire Literatura turcă - Premii literare Exerciţii, cl.2 Limba română - Texte programate Diateza reflexivă Limba română - Manuale pentru alolingvi Limba rusă - Gramatică - Verbe Limba coreeană - Fonetică Toponime Gramatică (lingvistică) toponimie Biserica Ortodoxă Limba română - Locuţiuni Moduri Redactare literară Literatură universală Romani (limbă) Greşeli Limba română - Frazeologie Ecologie Limba ucraineană Branding Mitologie Manuale, cl.11 Glotonimul „limba moldovenească” Manuale, cl. 3 Estetică literară Manuscrise Ghid de conversaţie Predarea limbilor străine Limba română - Cuvinte de specialitate Terminologie specială Scriere - Istorie Expresii româneşti Clasele primare Folcloristică Limbaj medical Citire - Noţiuni elementare Forme verbale Gust Limba rusa Analiza discursului Identitatea naţională Dicţie Disertaţii Cultură (sociologie) Texte programate Terminologie geografică Verbul Limba germană - Lingvistică comparată Cultură Adjective Limba română - Exprimare corectă Verbe funcționale Limbaj jurnalistic Toponimie - Basarabia Limba română Limbaje de gen Metodologie didactică Manuale, cl.9 Formarea cuvintelor Teste sumative Societate - Dezvoltare Frumuşica, localitate Gen gramatical Verbe de deplasare Premii literare Filologie - Conferinţe Termeni entopici Limba română - Metodica predării Fonologie Literatură irlandeză - Critică şi interpretare Literatură turcă - Istorie şi critică Semantică Terminologie sportivă Stil Promovarea culturii de vorbire Didactica limbii române Educaţie Limba română - Cuvinte împrumutate Mass-media - Promovarea valorilor Politeţe pozitivă Accentul frazei Preşcolari Rezultate şcolare - Evaluare Limba română - Lingvistică Exerciţii Profesori universitari Noțiuni elementare Traduceri Latinitatea limbii române Tehnica literară Traducere Literatură română Limba română - Gramatică Manuale, cl.9 Programe Proiectare didactică Aspecte culturologice Influenţa orientală Ciclul gimnazial Conferinţe Savanţi Limba română pentru alolingvi Analiza contrastiv-comparativă Limba română - Limbaje profesionale - Economie Diglosie Limba germană - Lexicologie Discurs (lingvistică) Limbajul Bibliei - Studii și analize Limbi romanice - Sintaxă Lingvistică - Istorie Fenomene semantice Istorie Didactică Atlas lingvistic Abrevieri Limba engleză - Analiza discursului Limba română - Corectitudine - Materiale didactice Gastronomie Limba română - Semantică Persoane cu deficiențe de auz Curriculum educaţional - Proiectare Terminologie juridică Evaluare profesională Îndreptare Limba română - Probleme de studiere Terminologie alimentară Arghezi, Tudor (1880-1967) Limba franceză - Analiza discursului Interculturalitate Limba maternă Studii istorice Învățământ primar - Curriculum Pragmatică lingvistică Literatură engleză pentru copii Epitete - Dicționare Metaforă cognitivă Studenţi medici - Pregătire lingvistică Drept Limba română - Etimologie Limba română - Lexicologie - Dicţionare Imprecaţie Teorie Exerciţii şi probleme, cl. 1-4 Limba română - Curriculum Intercomunicarea Stat - Aspect sociocultural Aspecte juridice Curriculum educaţional - Evaluare Manuale, cl.2-3 Limba română - Dezvoltarea vorbirii Tautologie Abecedare Pedagogie Manuale, cl.7 Semantică lexicală Evoluţia limbii Români Manuale, cl.5 Limba de stat - Republica Moldova Manuale, anul 2 de studiu
Vă rugăm să schimbaţi parola