Elevi

Prezentare generală
Lucrări: 325 lucrari in 330 publicatii in 6 limbi
Titlurile
Активизация познавательной деятельности младших школьников : (на матер. математики) de: Левенберг, Леонтий Шмулевич; Ибрагимов, Раскул (Text tipărit)
Активизация познавательной деятельности младших школьников : (на матер. математики) de: Левенберг, Леонтий Шмулевич; Ибрагимов, Раскул (Text tipărit)
Для тебя и тебе : Книга для учащихся de: Жариков, Евгений Семенович; Крушельницкий, Евгений Леонидович (Text tipărit)
Subiecte
Energie regenerabilă Aspecte bio-psiho-motrice Diagnostic Autoeducaţie Conferinţe Lingvistică - Metode de predare Limbi străine - Metode de predare Limba germană - Manuale Valori spirituale Pedagogie Şcoală de cultură generală Educaţia inclizivă Sarcini personalizate Ştiinţe exacte Cultură fizică Şcoli Psihologia succesului Curriculum Modernizarea metodelor de predare Semantică lexicală Educație financiară Igienă Sistemul de învăţământ superior Performanțe Promovare Gândire creativă Clase primare Dirijare Autoinstruire Cântare în unison Dezvoltarea personalității Competenţe educaţionale Adaptare școlară Sănătate mintală Literatură română - Metode didactice Modalități didactice Interese cognitive Instruire extraşcolară Metode de predare Aptitudini intelectuale - Dezvoltare Psihologia copilului Pregătire psihomotrică Educaţie civică - Clase gimnaziale Învățămînt general Inteligenţă artificială Reușita școlară Era digitală Clasele primare Curriculum educaţional Învăţământ Integrare socială Educație axiologică Instituţii preşcolare Şcoală Dreptul la educaţie Principii didactice Alimentaţie Dezvoltarea personală a elevilor Dezvoltare personală Relații interpersonale Instituţii de învăţământ Manuale Profesori Culegeri Predare - Învățare - Metode Învăţământ - România - Istorie Practică de producere Performanţe școlare Mediere școlară Dirigenţie Educaţie politică Influenţă spirituală Metode didactice Şcoala primară Educaţie civică - Curriculum Lucrări practice pe teren Cluburi SIDA Dezvoltarea personalităţii - Manuale Disciplină şcolară Educaţie de gen Abilităţi motrice Strategii didactice interactive Pedagog Cadre didactice Moştenire Intelegență artificială Şcoli profesionale Limba engleză Deficiență de auz Tineret Relaţii etnice Şcoli tehnico-profesionale Învăţămînt primar Literatura Educaţie economică Deficienţe de vedere Manuale Psihologie practică Curriculum Dizabilități Bullying Limbaj - Formare Emigranţi Psihologie pedagogică Limba engleză - Manuale Imaginar social Egalitate de gen Limba şi literatura română Tehnologii informaţionale Cultura naţională Cercetări pedagogice Educaţie militar-patriotică Competenţe comunicative - Formare Elevi - Educaţie fizică Învăţământ artistic Inegalitate geometrică Educație prin artă Evaluarea cunoştinţelor Relaţii interumane Metodologie didactică Conştiinţa juridică Elevi - Dezvoltarea personalității Elev pianist Educație muzicală terrapeutică Cultură interpretativă Teorii Tehnologii specializate Stări emoționale Educaţie socială Activităţi extraşcolare Formarea inteligenţei şi a personalităţii Motivaţia învăţării (psihologie) Formarea competenţelor educaționale Competențe lectorale Literatură română - Materiale didactice Performanţă şcolară Succes personal Organizaţii pioniereşti Istorie Instruire Informaţie Stare fizică Cercetări social-psihologice Coloană vertebrală Uniforme școlare Clase liceale Kinetoterapie Probleme sociale Psihofiziologie Elevi - Dezvoltare cognitiva Proiectare Receptarea textului literar Mediu școlar Educaţie Cultură naţională Competențe antreprenoriale - Formare Motivaţie pentru lectură Lecţii de biologie Psihologie Prevenire şi control Pedagogie Dezvoltarea competențelor Motivație Competențe de receptare Învăţământ preuniversitar Dezvoltarea gândirii critice Gust literar - Dezvoltare Procesare de text Abilităţi creative Proect istorico- muzical interetnic Intelect Impact educațional Învățământ la distanță Cultivare Discriminare Strategii educaționale Dezvoltarea gândirii Învăţământ actual Personalitatea copilului (educație) Modelarea lecțiilor Lucru individual Copii Psihopedagogie Dezvoltarea competenţelor de comunicare Culinărie Semantica lexicală Tehnici de inteligență Metodica predării în şcoală Competenţe emoționale Aspect psihopedagogic Deformaţii Învăţământ gimnazial Tehnici inovative Antreprenoriat Educaţie artistică Învăţământ profesional Silvicultură Manuale, cl. 4 Carieră profesională - Aspect educaţional Educaţie civică - Clase liceale Succes - Motivație Psihologia adolescentului Operaţiuni intelectuale Dezvoltarea afectivității Modernizare Clase secundare Exerciţii Dezvoltare emoţională Artă - Creativitate Utilizarea softului educațional Abilități Combatere Dezvoltare intelectuală Învăţământ general Cercetări socio-psihologice Carieră profesională Competenţe interpersonale Sistem de evaluare Tulburări lexico-grafice Învăţământ primar Lecţii de istorie Orientare profesională Rezultate şcolare Dezvoltarea personalităţii Interpreţi Motivarea elevilor la matematică Instruire și educație extracurriculară Metode clasice de predare Şcoli de cultură generală Studenţi Curriculum educaţional - Republica Moldova Dezvoltarea gândirii logice Ghiduri metodologice Şcoli - Rusia - Istorie Motivarea elevilor Intelegență emoțională Educaţie fizică Formare pedagogie Învăţământ muzical Educaţie ecologică Modificări curiculare Şcoala Metoda proiectului Literatură americană Recreere Igienă sexuală Educaţie prin muncă Economie Drept - Teorie Proces educaţional Ciclu gimnazial Lectura școlară Formarea personalităţii Curriculum şcolar - Dezvoltare Aspecte educaţionale Scrierea textului Lecţii extracurriculare Licee Clase gimnaziale Informatică - Aspect fiziologic - Elevi Competență acțional-strategică Comportament violent Educaţie socială - Clase secundare Educaţie prin muncă - Şcoli Lucrul instructiv-educativ Formarea performanțelor Abilități artistice Mod de viaţă sănătos Relații profesor-elev Competenţe artistico-plastice Colecția de plante aromatice Dezvoltarea competenței de apreciere Remedieri comportamentale pentru elevii claselor primare Influenţa presei Dezvoltarea creativității Abilităţi de cercetare Aptitudini creative Computere - Aplicare în învăţământ Igiena muncii Educaţie fizică - Elevi Gândire laterală Jocul didactic Impact Evaluare Competen'e Pedagogie - Formarea performanțelor - Elevi Orientare şcolară Rețete Proces instructiv-educativ Fizică Sistem educaţional Sănătate şi igienă Limba engleză pentru alolingvi Instruire tehnică Elevi - Clase primare - Dezvoltare intelectuală Calitatea lecției Conflicte - Educație Competențe Concepţie despre lume Activităţi ştiinţifice Construire tehnică Copii - Dezvoltare personală Recuperare fizică Materiale didactice Activități practico-aplicative Elevi - Instruire computerizată Limba română - Materiale didactice Conflicte Pregătire tehnică Metode de citire Principii teoretice Educaţie în şcoală Limba română - Metode de predare Educaţie juridică Proces educativ-instructiv Cadrul didactic Educaţie incluzivă Competențe digitale Traininguri Cercetări Educaţie fizică Educaţie comunistă Dezvoltare Drepturi şi obligaţii Comportament Activități instructiv-educative Colective școlare Proces instructiv Conduite motrice desen Cerinţe educaţionale speciale Familie Stres educaţional Disciplină - Teorii pedagogice Terminologie Instruire Educaţie estetică Elevi - Formarea competențelor educaționale Manuale, cl. 9-12 Manuale, cl.11-12 Limba română - Metode didactice Migraţie - Aspect economic Comunicare Motivaţie pentru studii Dezvoltare Formare profesională Creativitate Competenţe matematice Dificultăţi de învățare Dezvoltare spirituală Metodologie Cercetări ştiinţifice - Metodologie Construcţii Limba rusă Predare/învățare/evaluare Învăţare diferenţiată Autoperfecţionare Dezvoltare fizică Metode şi tehnici Elevi din şcolile profesionale Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Educaţie civică - Clase primare Hărți mentale Comunicare managerială Igienă şcolară Muncă independentă Cultură organizaţională Identități personale Emoţii Israel Ascultare activă Citire Educaţie civică extraşcolară Relaţii interpersonale Elevi - Educaţie socială Corecţie psihologică Psihologie - Educație Abilităţi sociale Scrierea Afectivitate Metode de cercetare Întreprinderi şcolare Biblioteci şcolare Gândire critică Surdopsihologie infantilă Violenţă şcolară Stres Ciclu primar Educație vocațională Educaţie intelectuală Mesaj oral Strămoși Educaţie patriotică Educaţie literar-artistică Elevi - Aprecierea cunoştinţelor Manuale, cl.9-12 Opera literară - Critică şi interpretare Limba rusă non-nativă Învățământul online Intelegențe multiple Cultură politică Educaţie morală Diagnostică psihologică Cultura teatrală Părinţi Lecţii integrate Situaţii de risc Igiena elevilor Competenţe lingvistice Elevi - Brigăzi agricole Inteligența emoțională Capacităţi creative Intelect - Formare şi dezvoltare Pedagogie practică Autogestiune Profesia de pedagog Lectură Aptitudini matematice Autoeducare Succes Altoire (lucrări agricole) Succesul copiilor - Psihopedagogie Învăţământ profesional tehnic postsecundar Rugby Competenţe comunicative Texte programate Lingvistică - Comunicare Educaţie teatrală Anexități școlare Profesori diriginţi Fiziologia elevilor Educaţie civică Metode şcolare Imagine de sine Gimnazii Fitness Categorii gramaticale Enciclopedii Text ştiinţific Normare tehnică Consiliere educațională Silvicultură - Studii Cunoaştere (pedagogie) Abilități sociale Succes școlar Preşcolari Şcoală medie Educaţie pentru sănătate Gândire Literatură română - Metode de predare Copii - Dezvoltare - Psihopedagogie Biologie Lecţie şcolară Performanţă corală
Vă rugăm să schimbaţi parola