Învăţământ preuniversitar

Prezentare generală
Lucrări: 83 lucrari in 84 publicatii in 3 limbi
Titlurile
Trecut, prezent şi viitor în învăţământul preuniversitar vocaţional artistic : Simpozionul Liceului de Muzică "Sigismund Toduţă" . 12 martie 2011 Cluj-Napoca de: Trecut, prezent şi viitor în invăţământul preuniversitar vocaţional artistic. Simpozion naţional (2011) (Text tipărit)
Conferința științifico-didactică „Impactul globalizării asupra învățământului superior și preuniversitar” de: Impactul globalizării asupra învățământului superior și preuniversitar, conf. șt.-didactică (2012) (Text tipărit)
Subiecte
Energie electrică - Surse alternative Ecologia umană şi mediul înconjurător Energie regenerabilă Conferinţe Perfecționare Limba română pentru alolingvi Managementul calităţii Tradiţii populare Educaţie antreprenorială Educație financiară Limba română Metodă didactică - Expoziţia muzeistică Educaţie artistico-plastică Interdisciplinaritate Metode de predare Geografie Ideal educațional Activități extrașcolare - Metodologie Patrimoniu naţional Competenţe educaţionale Limba și literatura rusă – Integrarea lecției Dezvoltare personală Manuale Învăţământ liceal Descoperiri şi inovaţii Științe reale și ale naturii Cadre didactice Cadre didactice - Formare profesională Implementare Reforme Transdisciplinaritate Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Învăţământ - Evaluare Educaţie - Calitate Şcoli profesionale Instruire profesională Metodologie didactică Ghiduri Proces didactic Procesul didactic Evaluarea cunoştinţelor Formarea competenţelor educaționale Educaţie socială Istorie Învăţământ de cultură generală Teorie Manageri - Competenţe profesionale Discipline şcolare Învăţământ superior Rezultate şcolare - Evaluare Manageri - Pregătire pedagogică Resurse naturale - Utilizare raţională - Manuale Educaţie nonformală Utilizare Simpozionul Liceului de Muzică "Sigismund Toduță" - Cluj-Napoca Curriculum modernizat - Formarea de competenţe Surse naturale de energie Design interior Predare Învăţământ - Calitate Frazeologie Modernizare Taxe școlare Creativitatea elevilor Pedagogia competențelor Psihopedagogie Cadre didactice - Aspecte manageriale Învăţământ universitar Educaţie ecologică Management educaţional - Dezvoltare Competenţe profesionale Energie alternativă - Utilizare Negociere (educație) Resurse educaţionale Educaţie prin studiul și observarea naturii Elevi Fonduri școlare Profesionalism Predare - Învățare Evaluare Educaţie formală Tehnologii informaţionale - Conferinţe Evaluarea Manageri - Formare profesională Studenţi - Instituţii superioare - Pregătire pentru instruire Competențe Colegii - Calitatea învățământului Procese de învățare Cadre didactice - Perfecționare Limba română pentru alolingvi - Materiale didactice Evaluarea educațională Absenteism şcolar Managementul resurselor umane Consilieri educaționali Competențe digitale Educaţie fizică Volei - Metode de predare Manageri (educație) Curriculum național Statut profesional Dezvoltare Metodologie Cercetarea patrimoniului național Tehnologii şi inovaţii Educaţia în familie Management educaţional - Psihopedagogie Ştiinţe reale Învăţământ - Organizare la nivel internaţional - Europa Limbi străine - Predare - Învățare Religie Cadre didactice - Instruire asistată de calculator Învătământ superior Admitere Curriculum - Învăţământ preşcolar Finanţare Didactică - Metode moderne Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Cost Plăţi - Date statistice Educaţie pentru sănătate Curriculum centrat pe competenţe Marketing educațional
Vă rugăm să schimbaţi parola