Învăţământ preuniversitar

Prezentare generală
Lucrări: 73 lucrari in 73 publicatii in 3 limbi
Titlurile
Trecut, prezent şi viitor în învăţământul preuniversitar vocaţional artistic : Simpozionul Liceului de Muzică "Sigismund Toduţă" . 12 martie 2011 Cluj-Napoca de: Trecut, prezent şi viitor în invăţământul preuniversitar vocaţional artistic. Simpozion naţional (2011) (Text tipărit)
Conferința științifico-didactică „Impactul globalizării asupra învățământului superior și preuniversitar” de: Impactul globalizării asupra învățământului superior și preuniversitar, conf. șt.-didactică (2012) (Text tipărit)
Subiecte
Conferinţe Perfecționare Limba română Limba română pentru alolingvi Competenţe educaţionale Educaţie artistico-plastică Activități extrașcolare - Metodologie Metodă didactică - Expoziţia muzeistică Energie electrică - Surse alternative Ecologia umană şi mediul înconjurător Managementul calităţii Energie regenerabilă Patrimoniu naţional Tradiţii populare Metode de predare Geografie Interdisciplinaritate Limba și literatura rusă – Integrarea lecției Educaţie antreprenorială Educație financiară Cadre didactice Transdisciplinaritate Educaţie - Calitate Manuale Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Cadre didactice - Formare profesională Învăţământ liceal Şcoli profesionale Descoperiri şi inovaţii Implementare Învăţământ - Evaluare Științe reale și ale naturii Istorie Învăţământ superior Manageri - Pregătire pedagogică Instruire profesională Educaţie nonformală Metodologie didactică Resurse naturale - Utilizare raţională - Manuale Formarea competenţelor educaționale Învăţământ de cultură generală Ghiduri Manageri - Competenţe profesionale Rezultate şcolare - Evaluare Proces didactic Procesul didactic Discipline şcolare Teorie Evaluarea cunoştinţelor Educaţie socială Simpozionul Liceului de Muzică "Sigismund Toduță" - Cluj-Napoca Taxe școlare Predare Curriculum modernizat - Formarea de competenţe Cadre didactice - Aspecte manageriale Utilizare Surse naturale de energie Învăţământ - Calitate Psihopedagogie Frazeologie Pedagogia competențelor Profesionalism Fonduri școlare Manageri - Formare profesională Evaluarea Competenţe profesionale Predare - Învățare Evaluare Educaţie formală Învăţământ universitar Educaţie ecologică Energie alternativă - Utilizare Tehnologii informaţionale - Conferinţe Educaţie prin studiul și observarea naturii Negociere (educație) Management educaţional - Dezvoltare Studenţi - Instituţii superioare - Pregătire pentru instruire Cadre didactice - Perfecționare Managementul resurselor umane Dezvoltare Limba română pentru alolingvi - Materiale didactice Competențe Educaţie fizică Consilieri educaționali Absenteism şcolar Colegii - Calitatea învățământului Procese de învățare Volei - Metode de predare Curriculum național Evaluarea educațională Cadre didactice - Instruire asistată de calculator Învăţământ - Organizare la nivel internaţional - Europa Metodologie Tehnologii şi inovaţii Cercetarea patrimoniului național Management educaţional - Psihopedagogie Educaţia în familie Învătământ superior Limbi străine - Predare - Învățare Ştiinţe reale Plăţi - Date statistice Educaţie pentru sănătate Didactică - Metode moderne Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Admitere Curriculum - Învăţământ preşcolar Cost Finanţare Curriculum centrat pe competenţe
Vă rugăm să schimbaţi parola