Cercetări arheologice

Prezentare generală
Lucrări: 163 lucrari in 175 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Spaţiul carpato-danubiano-pontic Caucazul de Sud - Cercetări arheologice sec.10-14 Timişoara - România Numismatică Necropole sec. 11-12 Istoriografie Gazaria Colonii Procesul granulării Sare - Exploatări miniere Descoperiri arheologice - România Ceramică - Studii arheologice - Moldova Conferințe științifice Săpături arheologice Aşezarea dacilor Arheologie - Ucraina Biserici Istoria antică Ceramică romană Arheologie - Savanţi - Republica Moldova Romanizare Cultura funerară Moldova - formarea statului Mănăstirea Căpriana Epoca elenistică Preistorie Lingvistică - Istorie Creştinism - Istorie Spaţiul balcano-carpato-pontic Moldova - Arheologie Neoliticul - Banat - România Cultura Belozerka - Arheologie Ştampile amforistice Cultura topoarelor de luptă sec. 07-05 Castele - România Monede bizantine Monumente de arhitectură Istorie antică Crişana Cercetări istorice Lagăre de muncă - Periprava 2019 Colecţii Perioada scitică Localităţi rurale Republica Moldova Istorie Peninsula Balcanică Monumente arheologice - Rep. Moldova Istorie medievală Hoarda de Aur - Istorie Naţiune - Formare - Istorie Relaţii comerciale - Negocieri Porturi maritime Centurații romane Carpaţii româneşti (munţii) Necropole tumulare Aşezări preistorice Cultura Cucuteni Numismatică - Istorie Sec. 16-17 Cultură materială Conacul Manuc Bey Granițe teritoriale Rapoarte anuale Muzeul Mănăstirii Căpriana Obiecte de metal Sec. XV Cultura scitică Orhei Numismatică - Monede antice Cetatea Albă Cultura Cernoles Amfore - Descoperiri arheologice - Moldova Paleoliticul superior - Moldova Piese metalice - Fabricare Monede medievale sec. 10-18 Slavi Obiceiuri funerare Aspect istorico-geografic Principatul Lituaniei Complexul Muzeal Naţional „Moldova", Iaşi Patrimoniu muzeal Râul Ciorna Monumente arheologice Opaiţele romane - Cercetări arheologice Muzeografie Arheologie - România Vestigii funerare Aspect istoric Horodca Mică - Fortificație Metalurgie bronz Colonizare Istoria civilizaţiilor Ceramică glazurată Culegeri Cultura Sântana Morminte preistorice Moldova Patrimoniu natural și cultural Fotografii artistice Cercetări arhitecturale Conservare-restaurare Colecţii muzeale Veșminte liturgice Principatul Moldovei Monumente arheologice - Dobrogea - România Republica Moldova Spaţiul balcano-carpato-pontic - Cercetări arheologice Spaţiul pruto-nistrean Peninsula Balcanică - Cercetări arheologice Stadioane, amfiteatre, hipodrome Cercetări arheologice - România Monede antice Epoca de fier Colonii - Grecia antică Cercetări Arheologie - Cercetări ştiinţifice Imperiul Roman Originea omului Regiunea Nord-Vest a Mării Negre Surse cartografice Deţinuţi politici români Turcia - Arheologie Arheologie Muzee istorice Muzeologie Monede Cultura svideriană Morminte - Studii arheologice - România Antroponimie Epoca eneolitică Epoca fierului Evoluţie socială Arheologie preistorică Gorgane Surse istorice Cetăți medievale Textile arheologice Paraman Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei Culturile Noua-Sabatinovka Akinak (armă cu lamă) Cetăţi traco-getice Metode şi tehnici Caucazul de Sud Populaţie turanică (turce şi uralo-altaice) Cercetări arheologice - Europa de Est Arhitectură - Antichitate Amfiteatre (arhitectură) Cetatea Oradiei Bizantin (Imperiul) - Istorie Asia - Istorie Arheologie - Republica Moldova Textilă liturgică Cazane turnate din bronz Colecţii de artefacte Mânecuță Armă cu lamă Patrimoniul arheologic Movile (vestigii funerare)
Vă rugăm să schimbaţi parola