Limba franceză

Prezentare generală
Lucrări: 972 lucrari in 1185 publicatii in 9 limbi
Titlurile
Approches de la linguistique de: Schott-Bourget, Véronique (Text tipărit)
L'Anaphore et ses domaines de: (Text tipărit)
Bon appétit! : Manuel d'apprentissage du français de la technologie alimentaire de: Levcenco, Veronica; Lethève, Xavier; Ciumac, Jorj (Text tipărit)
Cours d'éducation pour les écoles du premier âge. Tome 1 de: Wandelaincourt, Hubert (Text tipărit)
Čitaj i govori po-francuzski = Lire et parler. Vyp. 1 de: Rojtenberg, Fanâ Efimovna; Esel'son, M. L. (Text tipărit)
Čitaj i govori po-francuzski = Lire et parler. Vyp. 13 de: Rojtenberg, Fanâ Efimovna (Text tipărit)
Čitajte po francuzski de: Volkova, Tamara Èmmanuilovna (Text tipărit)
Subiecte
Propoziţii Jocuri de cuvinte Calambururi Cuvinte Limbaj economic Dicţionare bilingve Metafore Refugiaţi politici Text literar Limba franceză - Filologie Prepoziţii Erori gramaticale Limba franceză - Teste BAC Limbaje Stilistică Limba franceză - Dicţionare Lingvistică generală Traducere literară Predare Jocuri de cuvinte Gramatică Morfologie Francofonie - Colocvii Verbe prefixale Exerciţii practice Comunicare (lingvistică) Studenţi - Dezvoltarea vorbirii periodice Studenţi pedagogi Dicţionare enciclopedice Toponime sociale Limbajul surdo-muţilor Traductologie Derivarea lexicală Limba franceză - Stilistică Limba engleză - Sintaxă Semantică Galicisme Kinetoterapie Limba franceză - Expuneri de popularizare Limba franceză - Analiza textelor literare Comunicare Conjugare Unităţi frazeologice Predare - Metode - Principii psihologice Mecanică Limba germană Părţi de vorbire Limba franceză - Etimologie Lexeme Tehnologii noi Manuale, cl. 6 Întreprinderi chimie Manuale, cl.4 Punctuaţie Manuale, cl.9-11 Caligrafie Limba vorbită Metodica predării Internet Limbi străine - Metode de predare Probleme de traducere Lingvistică - Cercetări Traduceri literate Studii Terminologie de specialitate Oameni de afaceri Lingvistică Lexicologie comparată Verbe Aspect istoric Limba franceză pentru medici Dialecte Predare - Învățare - Metode euristice Retorică - Arta vorbirii Limba franceză scrisă Teste Limbi creole Zoonimie Istoria limbii Dicţionare bilingve - Francez-rus Neologisme Sec. "18" Proiecte educaţionale Timp Texte literare - Studiere Reţete culinare Poezie Predarea limbilor Limba franceză - Semantică Cuvinte imprumutate Dicționar Jocuri didactice - Elevi Text publicistic Clase primare Puritatea limbii Lingvistică teoretică Materiale de construcţie Învăţământ superior Coronavirus (COVID-19) Negaţie - Gramatică comparativă Sintagme Expresii latinești Limba franceză - Cuvinte străine Sociolingvistică - Republica Moldova Limba franceză pentru începători Etimologie - Dicţionare Dialecte Limba franceză - Lexicologie Biografii - Franţa - Dicţionare Artă militară Corectitudine Analiza discursului Limba franceză - Gramatică - Exerciţii Metodologia de predare Elevi - Formarea personalităţii Verbe Manuale pentru militari Limba franceză literară Comunicare verbală - Limba franceză Accent Terminologie religioasă Fonologie Sociolingvistică Analiză stilistică Cuvinte împrumutate Antonime Tematizare Articole Limba franceză - Metodologie didactică Infinitiv Limba scrisă Competenţe comunicative - Formare Materiale didactice Manuale, cl. 9-10 Morfologie (Lingvistică) Militărie Dicţionare etimologice Studii Influenţe documente Studiu individual Limba franceză - Neologisme Pronunţia în procesul de predare - învățare Limba franceză - Dicţionare explicative Limba franceză - Jocuri de cuvinte Limba franceză contemporană Limba franceză - Derivarea cuvintelor Studii literare Sec. XIX Limba germană - Adverbe Cultură - Eurasia Terminologie ecologică Limba franceză - Părţi de vorbire Gramatică comparată Limba vorbită Lingvistică - Personalităţi Paronime Retele de calculatoare-internet Publicitate - Limbă şi stil Limba engleză - Lexicologie Lexicologie - Lingvistică Limbaje mimico-gestuale Manuale, cl.8 Limba franceză - Curs practic Sec. XIX-XX Limba franceză - Manuale, cl. 2 Manuale, cl. 5 Feminism Limba franceză - Lingvistică Politica limbii Sociolingvistică aplicată Corespondenţă diplomatică Limbi străine - Studiere - Motivare Predare - Învățare - Evaluare Anglicisme - Limbi europene Limba franceză - Etimologie - Dicţionare Franţa Lingvistică - Semantică Stereotipuri lingvistice Fenomene sintactice Verbe și forme verbale Limba franceză - Formarea cuvintelor Lingvistică - Corectitudine - Norme Aspect Restaurante - Manuale Fonetica comparativă Miros Dicţionare Jurnalistică Lingvistică - Comunicare Substantivul Rime Comunicare - Cultură - Formare Alfabet Discursul religios Pedagogi Competenţe de comunicare Analiza lingvistică a textului Limba franceză - Gramatică funcţională Curs audio Influenţe reciproce Limba franceză - Limbaje profesionale Tehnică literară Ortografie Limbaje profesionale Aspect politic Limba română - Predare - Învățare Creativitate didactică Metodica predării Studiu comparativ Telecomunicaţii Competenţe de comunicare - Formare Polisemie Retorică Limbi romanice - Fonetică Metode de predare Lucrări metodice Limba română - Lingvistică - Studii Limba franceză - Predare Metode şcolare, cl.5-9 Memorii Comunicare (sociologie) Predare - Învățare Jocuri instructiv-educative Filologie Formare Terminologie specială - Horticultură Limba franceză pentru englezi Timpuri Limba franceză - Gramatică - Manuale Cuvinte împrumutate Informatică Religie Ortodoxă Idiomuri Sociolingvistică română Verbe tranzitive Construcţii Limba franceză - Corectitudine Manuale, cl.12 Manuale universitare Hoteluri Discursul științific Terminologie religioasă Limba franceză - Istorie - Franţa Ghiduri Limba română - Învăţare Electronică Îmbinări de cuvinte Teste Metode didactice Dicţionare explicative Simulare didactică Semantică (lingvistică) Elaborarea manualelor Stilistică literară Limba franceză - Frazeologie Limba franceză - Istorie Jargon Gramatică contrastivă Proverbe - Studii lingvistice Nume de acțiune Metadiscurs Etnografie Verbe de mișcare Afaceri Adverbe Prozodie Francofonie - Ghiduri Limba rusă Limba franceză - Dialecte Limba franceză - Substantive Antroponime Terminologie militară Memorie - Psihologie Evaluări Feminism (literatură) Fonetică Marker gramatical Limba franceză - Expresii idiomatice Feminism - Franţa Alimentaţie Limba romănă Arta scrisului Publicitate - Texte publicitare Manuale - Limba franceză - Comparaţii Teoria traducerii Semiotică Tabele Personalităţi Limbaje - Tipuri Retorică Rime - Dicţionare Colocvii Discurs politic Slam Nume de familie Studierea Texte programate Analiza lingvistică Post - Carte de bucate Grădini publice Manuale, cl.6 Teste (pedagogie) Substantive Limba franceză - Exerciţii practice Diateza reflexivă Cadre didactice - Psihopedagogie Limba franceză - Gramatică comparată Prosodie (lingv.) Interferenţe lingvistice Discursuri publicitare Cadre didactice Dicţionare istorice Tendinţe de dezvoltare Istorie şi cultură Analiza textelor literare Ştiinţe naturale Documente Gramatică (lingvistică) Antonime Cultură - Franţa Biografii Pleonasme Multilingvism Lingvistică și limbi Expresii populare Formule de politețe Critică și interpetare Pronume Gerunziu Sinonime Limba franceză - Texte programate - Artă militară Limba franceză - Manuale universitare Adverbe - Studii comparative Interacţiune - Aspecte socioculturale Economie Evoluţie istorică Învăţare - Aspecte pedagogice Limbi străine Competenţe comunicative Competenţe lingvistice Discurs Lectură Materiale didactice audiovizuale Studiere şi învăţare Lexicologie Părți de vorbire Limba universală Plante medicinale Limbaj specializat Manuale, cl.11 Manuale, cl. 3 Limba franceză pentru jurişti Pedagogie - Personalităţi - Franţa Etimologie - Studii Cunoaştere practică Clișee de limbaj Critică şi interpretare, sec. 20/21 Prefixoide Proverbe Limba spaniolă Cadre didactice - Atestare Memorie Retorica vorbirii Dicţionare bilingve - Francez-român Manuscrise Limba franceză - Teste Medicină Identitate naţională Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Holocaust Limba franceză pentru cei mici Greşeli de vorbire Comunicare nonverbală Curs intensiv Limba română - Lingvistică comparată Terminologie specială Prozodie - Metrică Fonetică Timpul Cercerări științifice Filologie - Colocvii Proverbe franceze Terminologia ştiinţei Sociolecte Limba franceză - Locuţiuni Figuri de stil Învăţământ primar Adverbe Limba franceză - Semiotică Sintaxă Curs de studiu individual Derivarea cu prefixe Globalizare lingvistică Limba franceză - Curs de studiu individual Forme verbale Folclor francez Gust Artă militară Educaţie - Valori Analiza discursului Semiotică - Teorie Publicitate Manuale Aspecte lingvistice Francofonie - Rep. Moldova Texte programate Tipologie (lingv.) Învățământ la distanță Terminologie geografică Dialecte - Limba franceză Biologie 1940-1945 Antropologie Manuale pentru preșcolari Cultură Dicţionare explicative Adjective Dicţionare - Franţa - Bibliografii Cultura Influenţă Lexicologie comparată Expuneri de popularizare Limba română Limba franceză - Idiomuri Criza pandemică Compunere Limba franceză - Fonetică - Istorie Morfologie istorică Citire Analiza textului Limba spaniolă - Lexicologie Francofonie Gramatică istorică Semiologie Arta vorbirii Formarea cuvintelor Limba franceză - Sintaxă Pronume relative Limba franceză - Comunicare Expresii Evenimente Metodologie didactică Manuale, cl.9 Relaţii economice internaţionale Geologie Limba română - Limbaje profesionale Limba franceză - Sociolingvistică Morfologie Cercetări lingvistice Educaţie preşcolară Literaturi comparate Formarea cuvintelor Etimologie Locuţiuni Pădure Limba franceză - Morfologie Terminologie teatrală Motivaţia învăţării Limba franceză - Istoria limbii Abordări Limbajul semnelor Punctuaţia limbii franceze Manuale, cl. 7 Texte literare - Analiză lingvistică 2020 Literatură religioasă Adjective Fonologie Lucrări practice Prelucrare didactică Manuale, cl.10-11 Literatură cameruneză Emisiuni televizate Termeni și expresii Literatură franceză Semantică Turism Terminologie sportivă Studierea limbilor Lingvistică contrastivă Ierbare Arhitectură Vocabular Sinonimie morfologică Pronunţie Feminizare Stil Anglicisme Francofonie - Literatură Studenţi pedagogi - Pregătire profesională Dificultăţi de învățare Limba franceză - Studii Limba franceză - Gramatică (S) Vorbire în public Manuale, cl. 4 Limba franceză - Vocabular Limba engleză - Adjective Agricultură Educaţie Erori fonetice Aspecte socioculturale Limba română - Cuvinte împrumutate Derivarea cuvintelor Fotbal Limba română - Lingvistică Competenţe comunicative - Dezvoltare Metodologie Exerciţii Creativitate - Metode Limba franceză - Lingvistica textului Limba română - Cuvinte derivate - Semantică Crestomații Dicţionare multilingve - Rus-francez-vietnamez Lingvistică - Analiza discursului Traduceri Limba franceză - Bilingvism Filosofia lingvisticii Literatură poloneză - Critică şi interpretare Latinitatea limbii române Manuale, cl.10 Folclor Didactică - Tehnologii informaţionale Neologisme Markeri discursivi Poezie contemporană Traducere Construcții pleonastice Tehnica scrisului Transport Limbi romanice - Origine și istorie Dicţionare Metalingvistică Limbaj publicitar Ortoepie Limbaje speciale Francofonie - România Motivaţie pentru studii Limba franceză - Lexicologie - Dicţionare Lingvistică comparată Didactica Ştiinţă Teste BAC Literatură Repere şi instrumente didactice Tehnică Literatură franceză - Critică și interpretare Texte poetice Limba portugheză Dicţionare de specialitate Pandemie COVID-19 Prepoziţii Analiza contrastiv-comparativă Silvicultură Restaurante Limba franceză - Limba vorbită Dezvoltarea limbii Limba germană - Lexicologie Semantică Stilistică Limba franceză - Ghiduri Terminologie Frazeologie Cuvinte împrumutate din limba engleză Ştiinţe sociale Limbi romanice Discurs (lingvistică) Greşeli de utilizare Geografie Pedagogie Limba franceză - Verbe și forme verbale Limba română - Învăţare - Alolingvi Limba franceză - Manuale Limba germană Servicii hoteliere Gramatica limbii române Limba franceză - Ghid de conversaţie Discurs juridic Limba franceză - Manuale - Industria alimentară Multimedia - Folosirea în învăţămînt Aspecte socio-culturale Limba franceză - Terminologie Limba franceză - Terminologie - Dicţionare Drept - Dicţionare Metafore senzuale Chimie Literatură franceză - Poezie Limba franceză pentru preşcolari Comunicare orală Gramatică - franceză Gastronomie Metode Horticultură Studii comparate Limba franceză - Metode de predare Analogie Literatură americană - Critică şi interpretare Curriculum educaţional - Proiectare Terminologie juridică Terminologie comercială Nume proprii Mondializare Studii lingvistice Tehnologii moderne - Predare - Învățare Semne lingvistice Evaluare profesională Formare lingvistică Identitate lingvistică Studenți pedagogi - Formare profesională Instruire Lexic contemporan Radiotehnică Studiere Limba franceză - Fonetică Civilizaţie Limba engleză Învăţare - Metodologie Limba franceză - Analiza discursului Lingvistică - Semiotică Proverbe Lexicologie - Dicţionare Expresii înaripate Traducere - Probleme Dicţionare Interculturalitate Periodice Verbe frecventative Limba maternă Construcţii verbale Manuale Predare - Metode Exerciţii Limba spaniolă - Gramatică comparată Aspect sociocultural Paronimie Limba română - Pleonasme Studenţi pedagogi - Practică profesională Limba engleză - Gramatică Pragmatică lingvistică Paronime Norme lingvistice Împrumuturi Întrebări Proză literară Lingvistica textului Ghiduri metodologice Limba arabă Manuale, cl. 8-9 Business Istorie Literatură - Istorie şi critică Limbă franceză Frazeologie Ghid Arta poeziei Literatură spaniolă Crize sociale Limba franceză - Colocvii Limba franceză - Predare - Învățare Literatura romană Drept Bilingvism Texte literare Omofonia Lagăre de concentrare Psihopedagogie Termeni literari Presa franceză Curs practic Fizică Teste, cl.9 Limba vietnameză Limba franceză - Traducere Cadre didactice Limba franceză - Texte programate Clase virtuale Propoziţie - Sintaxă Limba română - Gramatică - Verbe Ghid de conversaţie - Rus-francez Gramatică funcţională Traduceri literare Conjuncţii Rețete Metodica predării limbilor străine Analiză Lexicologie Limbă dobândită Ghiduri practice Ortodoxie Metode de instruire Alimente - Preparare Lingvistică - Lexicologie Limba franceză - Manuale, cl. 10-12 Metodica instruirii Metaforă Manuale, cl.7 Electrotehnică Literatură africană de limba franceză - Istorie şi critică Comunicare - Formare intelectuală Jocuri lingvistice Construcţie Lingvişti Limba latină - Gramatică Exerciţii şi teste Metode de învăţare Plurilingvism Imigranţi Hoteluri - Mobilier - Manuale Articole sculptate din piatră Manuale, cl.2 Terminologie tehnico-ştiinţifică Poezie spaniolă Gramatica limbii franceze Semantică lexicală Concepte lingvistice - Formare Manuale, cl.5 Texte narative Derivarea sufixală Cultura franceză Manuale, cl.3 Universitatea de Vest (Timişoara) Exprimarea emoțiilor Motani
Vă rugăm să schimbaţi parola