Limba franceză

Prezentare generală
Lucrări: 1033 lucrari in 1193 publicatii in 10 limbi
Titlurile
Approches de la linguistique de: Schott-Bourget, Véronique (Text tipărit)
L'Anaphore et ses domaines de: (Text tipărit)
Bon appétit! : Manuel d'apprentissage du français de la technologie alimentaire de: Levcenco, Veronica; Ciumac, Jorj; Lethève, Xavier (Text tipărit)
Cours d'éducation pour les écoles du premier âge. Tome 1 de: Wandelaincourt, Hubert (Text tipărit)
Готовимся к олимпиаде по французскому языку de: Бунтман, Надежда Валентиновна; Кузнецова, Галина Петровна; Морозова, Ирина Васильевна; Райский, Сергей Борисович (Text tipărit)
La Francophonie de: Deniau, Xavier (Text tipărit)
Subiecte
Lingvistică generală Prozodie Limba franceză - Semantică Limba franceză - Stilistică Curs de studiu individual Metode de predare Manuale, cl.2 Învăţământ primar Metodica predării limbilor străine Dicţionare Gramatica limbii franceze Stilistică literară Ştiinţe naturale Lexicologie Limba română Metodica predării Geografie Clase primare Civilizaţie Hoteluri Restaurante Literatură franceză Limba franceză pentru preşcolari Verbe și forme verbale Politica limbii Limba franceză - Curs de studiu individual Globalizare lingvistică Termeni și expresii Limba franceză - Fonetică - Istorie Studenţi pedagogi Învăţare - Metodologie Antroponime Creativitate - Metode Comunicare nonverbală Semantică Morfologie Retorică Exprimarea emoțiilor Limba franceză - Gramatică funcţională Morfologie Limba franceză - Dialecte Dialecte Limbaje mimico-gestuale Jocuri de cuvinte Limba franceză - Locuţiuni Idiomuri Limba franceză - Texte programate - Artă militară Adverbe Stereotipuri lingvistice Mecanică Evoluţie istorică Metaforă Cadre didactice - Atestare Limba franceză - Gramatică - Manuale Didactica Limba franceză - Expresii idiomatice Limba franceză - Lingvistica textului Limba portugheză Limba franceză - Înjurături Limba franceză - Etimologie - Dicţionare Poezie contemporană Limba engleză - Lexicologie Literatură americană - Critică şi interpretare Limbi străine - Metode de predare Limba franceză - Gramatică comparată Prepoziţii Limba spaniolă - Gramatică comparată Miros Sociolingvistică - Republica Moldova Mondializare Limba franceză - Derivarea cuvintelor Probleme de traducere Limba scrisă Lingvistică contrastivă Literatură religioasă Compunere Motivaţia învăţării Critică și interpetare Limba franceză - Analiza textelor literare Terminologie tehnico-ştiinţifică Semantică lexicală Competenţe de comunicare - Formare Prelucrare didactică Latinitatea limbii române Limbi romanice - Fonetică Cuvinte împrumutate Galicisme Infinitiv Influenţă Gramatică (lingvistică) Gerunziu Simulare didactică Limba franceză - Manuale - Industria alimentară Gramatică istorică Manuale Lucrări practice Manuale, cl.10 Manuale, cl. 7 Texte programate Manuale, cl.12 Relaţii economice internaţionale Afaceri Limba germană Periodice Pronunţie Metode Metode didactice Dicţionare Exerciţii şi teste Lucrări metodice Polisemie Transport Dicţionare istorice Dicţionare bilingve - Francez-rus Dicţionare bilingve Ortografie Gramatică comparată Limba engleză Manuale Limba germană Limba franceză - Traducere Comunicare orală Limba franceză - Expuneri de popularizare Studenţi - Dezvoltarea vorbirii Limbajul surdo-muţilor Limba franceză - Sintaxă Cunoaştere practică Colocvii Erori fonetice Erori gramaticale Limba franceză - Teste - BAC Limba franceză - Gramatică - Exerciţii Studenţi pedagogi - Practică profesională Limba franceză - Lexicologie Terminologie teatrală Gramatică funcţională Caligrafie Manuscrise Limba franceză - Părţi de vorbire Limbaje profesionale Informatică Limba franceză contemporană Limba franceză - Morfologie Cercetări lingvistice Dialecte Documente documente Îmbinări de cuvinte Lingvistică teoretică Gramatică contrastivă Biografii - Franţa - Dicţionare Francofonie - Rep. Moldova Termeni literari Verbe tranzitive Conjuncţii Construcții pleonastice Dicţionare de specialitate Predare - Învățare - Evaluare Lingvistică - Personalităţi Discurs (lingvistică) Limbi străine - Studiere - Motivare Cadre didactice Dicţionare - Franţa - Bibliografii Antonime Semiotică Expresii populare Abordări Timp Oameni de afaceri Interferenţe lingvistice Limba română - Limbaje profesionale Comunicare - Cultură - Formare Jocuri lingvistice Lexeme Terminologia ştiinţei Limba franceză - Curs practic Lexicologie comparată Formare lingvistică Francofonie - Literatură Stil Prefixoide Sec. 12-16 Prozodie - Metrică Rime Limba franceză - Gramatică Lingvistică - Corectitudine - Norme Istorie Limba franceză - Formarea cuvintelor Formarea cuvintelor Manuale, cl.5 Horticultură Tehnică Manuale universitare Pădure Curs audio Pedagogie Lingvistica textului Sinonime Punctuaţia limbii franceze Limba franceză - Studii Limba franceză - Substantive Manuale, cl. 9-10 Construcţie Instruire Rime - Dicţionare Texte literare - Analiză lingvistică Hoteluri - Mobilier - Manuale Repere şi instrumente didactice Limba vorbită Proză literară Metodologie didactică Morfologie istorică Conjugare Competenţe comunicative - Formare Aspect politic Limba franceză - Istorie Prosodie (lingv.) Cultură - Franţa Stilistică Limbaj publicitar Învăţământ superior Limba franceză - Verbe și forme verbale Limba franceză - Teste Francofonie - Colocvii Limba franceză - Colocvii Istoria limbii Limba franceză veche Ghiduri Corectitudine Articole Pedagogi Fotbal Limba franceză - Metode de predare Limba franceză - Terminologie - Dicţionare Limba română - Gramatică - Verbe Limba franceză - Vocabular Influenţe reciproce Semantică (lingvistică) Cuvinte împrumutate din limba engleză Manuale - Limba franceză - Comparaţii Analiză Limba franceză - Manuale, cl. 10-12 Multilingvism Drept - Dicţionare Înjurături Antropologie Discursul religios Proverbe - Studii lingvistice Proverbe franceze Literatură franceză - Poezie Interculturalitate Sociolecte Semantică Limba română - Învăţare Terminologie specială Învăţare - Aspecte pedagogice Sinonimie morfologică Limba română - Lingvistică comparată Discursuri publicitare Concepte lingvistice - Formare Kinetoterapie Limba spaniolă Sociolingvistică română Gastronomie Educaţie Tipologie (lingv.) Limbaje - Tipuri Analiză stilistică Metodologia de predare Pronunție corectă Predicat Teste Manuale, cl. 4 Manuale, cl.9 Silvicultură Limba franceză pentru începători Geologie Servicii hoteliere Curs practic Studierea Exerciţii Stilistică Dicţionare etimologice Traduceri Limba franceză scrisă Teoria traducerii Substantivul Frazeologie Forme verbale Dicţionare multilingve - Rus-francez-vietnamez Franţa Ştiinţă Dicţionare explicative Fonetică Accent Limba franceză - Ghid de conversaţie Psihopedagogie Terminologie militară Analiza textului Publicitate - Texte publicitare Memorie - Psihologie Exerciţii practice Retorică Limba franceză - Manuale, cl. 2 Filologie - Colocvii Semantică Dicţionare explicative Calambururi Limba engleză - Sintaxă Limba engleză - Gramatică Limba franceză - Analiza discursului Predare Greşeli de utilizare Curriculum educaţional - Proiectare Materiale de construcţie Traductologie Expresii înaripate Jocuri de cuvinte Limba franceză - Sociolingvistică Femei - Rol social Limba franceză - Slang - Dicţionare Slam Arta poeziei Emisiuni televizate Analiza contrastiv-comparativă Prepoziţii Analogie Derivarea lexicală Derivarea cuvintelor Aspecte socioculturale Lingvistică - Cercetări Lingvişti Limbaje speciale Elaborarea manualelor Învățământ la distanță Verbe de mișcare Expresii latinești 2020 Tematizare Aspect Istorie şi cultură Cuvinte împrumutate Limba universală Identitate naţională Articulaţii Economie Alimente - Preparare Educaţie preşcolară Francofonie Propoziţii Curs intensiv Manuale, cl. 5 Manuale, cl.6 Manuale, cl. 6 Agricultură Turism Economie Formare Fonetică Etimologie - Dicţionare Traduceri literare Fizică chimie Radiotehnică Verbe Limba vietnameză Verbe frecventative Limba germană - Lexicologie Lexicologie Restaurante - Manuale Limba franceză - Istoria limbii Ghiduri metodologice Metode şcolare, cl.5-9 Limba franceză pentru englezi Anglicisme - Limbi europene Nume proprii Limba franceză - Terminologie Ghid de conversaţie - Rus-francez Didactică - Tehnologii informaţionale Publicitate - Limbă şi stil Ierbare Limba franceză - Dicţionare explicative Electrotehnică Limba vorbită Puritatea limbii Artă militară Limbajul semnelor Neologisme Predare - Învățare Lingvistică și limbi Ghiduri practice Cultura franceză Universitatea de Vest (Timişoara) Predare - Metode Evaluare profesională Antonime Limba franceză - Frazeologie Expresii Aspect istoric Terminologie de specialitate Limba franceză - Ghiduri Jocuri instructiv-educative Poezie Analiza lingvistică a textului Aspect sociocultural Formule de politețe Metadiscurs Discurs Limbi creole Metafore senzuale Literatură franceză - Critică și interpretare Semiologie Greşeli de vorbire Pleonasme Propoziţie - Sintaxă Terminologie ecologică Jocuri didactice - Elevi Semne lingvistice Lexicologie comparată Întrebări Studiu comparativ Limba franceză - Semiotică Limbaje Terminologie specială - Horticultură Sec. "18" Lingvistică Etimologie Gramatică Manuale, cl.7 Manuale, cl.4 Manuale, cl.11 Construcţii Cuvinte Ortoepie Manuale, cl.9-11 Texte literare - Studiere Comunicare Întreprinderi Fonologie Neologisme Internet Teste (pedagogie) Predare - Învățare - Metode euristice Teste BAC Limba franceză - Lingvistică Timpul Unităţi frazeologice Teste Terminologie Telecomunicaţii Locuţiuni Sintagme Pedagogie - Personalităţi - Franţa Francofonie - România Terminologie juridică Studenți pedagogi - Formare profesională Evaluări Limba română - Lingvistică Studiere şi învăţare Elevi - Formarea personalităţii Comunicare - Formare intelectuală Tabele Limba franceză pentru jurişti Retorică - Arta vorbirii Limba franceză - Dialecte sociale Limba franceză - Etimologie Proverbe Business Derivarea cu prefixe Folclor francez Metalingvistică Cercerări științifice Limba română - Învăţare - Alolingvi Limba franceză - Predare - Învățare Multimedia - Folosirea în învăţămînt Creativitate didactică Fenomene sintactice Zoonimie Motivaţie pentru studii Presa franceză Texte narative Limba spaniolă - Lexicologie Criza pandemică Lingvistică - Semiotică Limba franceză pentru alolingvi Competenţe de comunicare Verbe Sintaxă Manuale, cl.3 Manuale, cl. 3 Manuale, cl.8 Grădini publice Medicină Texte literare Limba franceză pentru cei mici Materiale didactice Traducere Dicţionare enciclopedice Biografii Drept Studiere Limba franceză - Comunicare Filologie Jurnalistică Chimie Ştiinţe sociale Limba rusă Articole sculptate din piatră Limbă franceză Limba franceză literară Cultură Crestomații Metodologie Limbi romanice Expuneri de popularizare Comunicare verbală - Limba franceză Competenţe comunicative - Dezvoltare Adverbe Educaţie - Valori Limba franceză - Exerciţii practice Timpuri Frazeologie Diateza reflexivă Electronică Limba franceză - Jocuri de cuvinte Limba franceză - Corectitudine Limba franceză - Idiomuri Francofonie - Ghiduri Substantive Limba germană - Adverbe Adverbe - Studii comparative Studii lingvistice Adjective Limba arabă Paronime Paronime Vocabular Limba franceză - Limbaje profesionale Predarea limbilor Text literar Cadre didactice - Psihopedagogie Cadre didactice Imigranţi Limbă dobândită Cuvinte imprumutate Tehnologii moderne - Predare - Învățare Lingvistică comparată Pragmatică lingvistică Traducere - Probleme Jargon Publicitate Vorbire în public Limba franceză pentru medici Fonetica comparativă Limba română - Cuvinte împrumutate Limba franceză - Metodologie didactică Clișee de limbaj Emisiuni radiofonice Sintactică semantică Manuale pentru preșcolari Personalităţi Texte programate Militărie Metodica predării Exerciţii Lectură Metode de instruire Limba franceză - Fonetică Traduceri literate Limba franceză - Filologie Arhitectură Artă militară Biologie Pronume Arta scrisului Ghid Studiu individual Alfabet periodice Sociolingvistică aplicată Punctuaţie Competenţe comunicative Anglicisme Discurs juridic Sociolingvistică Teste, cl.9 Manuale pentru militari Limba franceză - Manuale universitare Competenţe lingvistice Plante medicinale Limba franceză - Dicţionare Părţi de vorbire Limba franceză - Texte programate Motani Limba franceză - Limba vorbită Limba engleză - Adjective Adjective Limba franceză - Istorie - Franţa Analiza discursului Corespondenţă diplomatică Formarea cuvintelor Limba franceză - Neologisme Tehnică literară Predare - Metode - Principii psihologice Bilingvism Metodica instruirii Plurilingvism Analiza discursului Lexicologie - Dicţionare Tehnica scrisului Limba maternă Literatura romană Sec. XIX Limba franceză - Cuvinte străine Analiza textelor literare Traducere literară Religie Ortodoxă Terminologie religioasă Proverbe Studierea limbilor Tehnologii noi Gust Metafore Markeri discursivi Discursul științific Figuri de stil Limba franceză - Predare Limba română - Cuvinte derivate - Semantică Limba română - Predare - Învățare Metode de învăţare Limba română - Pleonasme Literatură Texte poetice Clase virtuale Limbaj economic Terminologie sportivă Toponime sociale Nume de acțiune Studii comparate Coronavirus (COVID-19) Crize sociale Lingvistică - Comunicare Semiotică - Teorie Literatură africană de limba franceză - Istorie şi critică Limbi romanice - Origine și istorie Discurs politic
Vă rugăm să schimbaţi parola