Limba franceză

Prezentare generală
Lucrări: 1196 lucrari in 1422 publicatii in 9 limbi
Titlurile
Approches de la linguistique de: Schott-Bourget, Véronique (Text tipărit)
L'Anaphore et ses domaines de: (Text tipărit)
Bon appétit! : Manuel d'apprentissage du français de la technologie alimentaire de: Levcenco, Veronica; Ciumac, Jorj; Lethève, Xavier (Text tipărit)
Cours d'éducation pour les écoles du premier âge. Tome 1 de: Wandelaincourt, Hubert (Text tipărit)
Čitaj i govori po-francuzski = Lire et parler. Vyp. 1 de: Rojtenberg, Fanâ Efimovna; Esel'son, M. L. (Text tipărit)
Čitaj i govori po-francuzski = Lire et parler. Vyp. 13 de: Rojtenberg, Fanâ Efimovna (Text tipărit)
Čitajte po francuzski de: Volkova, Tamara Èmmanuilovna (Text tipărit)
Subiecte
Lexicologie Literatură franceză Politica limbii Limbaje mimico-gestuale Idiomuri Adverbe Limba engleză - Lexicologie Sociolingvistică - Republica Moldova Lingvistică - Analiza discursului Manuale, cl.2 Manuale, cl. 8-9 Gramatică (lingvistică) Civilizaţie Termeni și expresii Semantică Retorică Cadre didactice - Atestare Limba franceză - Dialecte Limbi străine - Metode de predare Limba spaniolă - Gramatică comparată Terminologie tehnico-ştiinţifică Limbi romanice - Fonetică Influenţă Gerunziu Gramatica limbii române Limba franceză - Semantică Stilistică literară Limba franceză pentru preşcolari Limba franceză - Curs de studiu individual Studenţi pedagogi Limba franceză - Gramatică - Manuale Didactica Limba franceză - Expresii idiomatice Semantică lexicală Curs de studiu individual Gramatica limbii franceze Limba română Limba franceză - Gramatică funcţională Morfologie Jocuri de cuvinte Stereotipuri lingvistice Lingvistică contrastivă Cuvinte împrumutate Infinitiv Lingvistică - Semantică Feminizare Învăţământ primar Clase primare Globalizare lingvistică Comunicare nonverbală Dialecte Evoluţie istorică Metaforă Limba franceză - Lingvistica textului Prepoziţii Limba scrisă Critică și interpetare Limba franceză - Analiza textelor literare Sec. XIX-XX Lingvistică generală Prozodie Metodica predării Învăţare - Metodologie Creativitate - Metode Limba franceză - Locuţiuni Limba franceză - Texte programate - Artă militară Mecanică Limba franceză - Etimologie - Dicţionare Poezie contemporană Limba franceză - Gramatică comparată Competenţe de comunicare - Formare Latinitatea limbii române Galicisme Simulare didactică Metode de predare Metodica predării limbilor străine Dicţionare Ştiinţe naturale Geografie Verbe și forme verbale Limba franceză - Fonetică - Istorie Morfologie Exprimarea emoțiilor Limba portugheză Mondializare Probleme de traducere Literatură religioasă Compunere Verbe prefixale Limba franceză - Stilistică Hoteluri Restaurante Antroponime Literatură americană - Critică şi interpretare Miros Limba franceză - Derivarea cuvintelor Motivaţia învăţării Prelucrare didactică Aspecte lingvistice Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Gramatică istorică Lucrări practice Manuale, cl.10 Manuale, cl.12 Exerciţii şi teste Limba franceză - Expuneri de popularizare Caligrafie Limbaje profesionale Informatică Cercetări lingvistice Gramatică contrastivă Lingvistică - Personalităţi Antonime Limba română - Limbaje profesionale Lexeme Lexicologie comparată Francofonie - Literatură Alimentaţie Literatură cameruneză Manuale Limba germană Dicţionare bilingve Studenţi - Dezvoltarea vorbirii Colocvii Limba franceză - Teste - BAC Terminologie teatrală Limba franceză - Părţi de vorbire documente Post - Carte de bucate Texte programate Metode didactice Polisemie Dicţionare bilingve - Francez-rus Gramatică comparată Limba franceză - Sintaxă Gramatică funcţională Expresii populare Timp Limba franceză - Manuale Afaceri Metode Erori gramaticale Dialecte Îmbinări de cuvinte Biografii - Franţa - Dicţionare Verbe tranzitive Construcții pleonastice Dicţionare de specialitate Predare - Învățare - Evaluare Dicţionare - Franţa - Bibliografii Oameni de afaceri Terminologia ştiinţei Prefixoide Omofonia Derivarea sufixală Dicţionare Pronunţie Limba germană Erori fonetice Limba franceză - Gramatică - Exerciţii Lingvistică teoretică Francofonie - Rep. Moldova Termeni literari Discurs (lingvistică) Cadre didactice Abordări Limba franceză - Curs practic Pandemie COVID-19 Manuale, cl. 7 Dicţionare istorice Limba engleză Comunicare orală Studenţi pedagogi - Practică profesională Documente Conjuncţii Limbi străine - Studiere - Motivare Semiotică Limba franceză contemporană Jocuri lingvistice Feminism Relaţii economice internaţionale Periodice Transport Manuale Limba franceză - Traducere Cunoaştere practică Limba franceză - Morfologie Comunicare - Cultură - Formare Părți de vorbire Proiecte educaţionale Limba franceză - Manuale - Industria alimentară Lucrări metodice Ortografie Limbajul surdo-muţilor Limba franceză - Lexicologie Manuscrise Interferenţe lingvistice Formare lingvistică Stil Literatură - Istorie şi critică Terminologie geografică Formarea cuvintelor Sinonime Punctuaţia limbii franceze Limba franceză - Substantive Rime - Dicţionare Aspect politic Limba franceză - Colocvii Limba franceză - Metode de predare Proverbe - Studii lingvistice Tipologie (lingv.) Negaţie - Gramatică comparativă Construcţie Texte literare - Analiză lingvistică Competenţe comunicative - Formare Corectitudine Semantică (lingvistică) Discursuri publicitare Retele de calculatoare-internet Limba franceză - Formarea cuvintelor Manuale, cl.5 Pădure Metodologie didactică Stilistică Ghiduri Fotbal Proverbe franceze Semantică Limba franceză - Bilingvism Manuale, cl. 9-10 Horticultură Limba franceză - Studii Proză literară Limbaj publicitar Limba franceză - Verbe și forme verbale Limba română - Gramatică - Verbe Cuvinte împrumutate din limba engleză Analiză Drept - Dicţionare Interculturalitate Limba română - Învăţare Limba spaniolă Retorica vorbirii Studii literare Istorie Curs audio Instruire Limba franceză - Istorie Cultură - Franţa Francofonie - Colocvii Manuale - Limba franceză - Comparaţii Discursul religios Gastronomie Limbaje - Tipuri Analiză stilistică Metodologia de predare Critică şi interpretare, sec. 20/21 Lingvistică - Corectitudine - Norme Limba franceză - Dicţionare Pedagogi Limba franceză - Vocabular Influenţe reciproce Terminologie specială Învăţare - Aspecte pedagogice Sinonimie morfologică Limba română - Lingvistică comparată Kinetoterapie Sociolingvistică română Manuale universitare Rime Tehnică Lingvistica textului Hoteluri - Mobilier - Manuale Repere şi instrumente didactice Morfologie istorică Învăţământ superior Limba franceză - Teste Articole Limba franceză - Terminologie - Dicţionare Limba franceză - Manuale, cl. 10-12 Multilingvism Sociolecte Educaţie Prozodie - Metrică Pedagogie Limba vorbită Conjugare Prosodie (lingv.) Antropologie Literatură franceză - Poezie Concepte lingvistice - Formare Paronimie Istoria limbii Curs practic Accent Terminologie militară Emisiuni televizate Prepoziţii Derivarea lexicală Aspecte socioculturale Limba franceză - Sociolingvistică Lingvistică - Cercetări Limbaje speciale Elaborarea manualelor Învățământ la distanță Identitate lingvistică Limba franceză scrisă Franţa Ştiinţă Exerciţii practice Filologie - Colocvii Curriculum educaţional - Proiectare Traductologie Lingvişti Expresii latinești Identitate naţională Ortodoxie Materiale didactice audiovizuale Traduceri Teoria traducerii Fonetică Psihopedagogie Retorică Servicii hoteliere Dicţionare explicative Memorie - Psihologie Limba engleză - Gramatică Predare Greşeli de utilizare Slam Analiza contrastiv-comparativă 2020 Lexicologie - Lingvistică Manuale, cl. 4 Silvicultură Frazeologie Publicitate - Texte publicitare Limba franceză - Manuale, cl. 2 Limba franceză - Analiza discursului Jocuri de cuvinte Analogie Aspect Cuvinte împrumutate Limba universală Construcţii verbale Literaturi comparate Geologie Exerciţii Stilistică Substantivul Analiza textului Expresii înaripate Tematizare Istorie şi cultură Cultură - Eurasia Feminism - Franţa Teste Limba franceză pentru începători Dicţionare etimologice Forme verbale Limba franceză - Ghid de conversaţie Dicţionare explicative Materiale de construcţie Arta poeziei Verbe de mișcare Manuale, cl.9 Studierea Dicţionare multilingve - Rus-francez-vietnamez Semantică Calambururi Limba engleză - Sintaxă Derivarea cuvintelor Dicționar Marker gramatical Lexicologie Ghiduri metodologice Limba franceză pentru englezi Limba franceză - Dicţionare explicative Neologisme Predare - Metode Limba franceză - Frazeologie Limbaje Francofonie Curs intensiv Manuale, cl. 6 Turism Formare Verbe frecventative Electrotehnică Aspect sociocultural Arta vorbirii Limba română - Lingvistică - Studii Economie Radiotehnică Limba vietnameză Limbajul semnelor Limba franceză - Ghiduri Metadiscurs Metafore senzuale Semne lingvistice Nume de familie Alimente - Preparare Propoziţii Manuale, cl.10-11 chimie Anglicisme - Limbi europene Puritatea limbii Artă militară Universitatea de Vest (Timişoara) Antonime Expresii Analiza lingvistică a textului Terminologie ecologică Limba franceză - Semiotică Lagăre de concentrare Manuale, cl.6 Manuale, cl. 5 Agricultură Restaurante - Manuale Ghid de conversaţie - Rus-francez Didactică - Tehnologii informaţionale Lingvistică și limbi Ghiduri practice Terminologie de specialitate Discurs Lingvistică - Lexicologie Feminism (literatură) Limba franceză - Istoria limbii Cultura franceză Jocuri instructiv-educative Poezie Formule de politețe Semiologie Propoziţie - Sintaxă Studiu comparativ Terminologie specială - Horticultură Text publicistic Educaţie preşcolară Folclor Verbe Limba germană - Lexicologie Nume proprii Limba franceză - Terminologie Publicitate - Limbă şi stil Ierbare Limba vorbită Limbi creole Greşeli de vorbire Jocuri didactice - Elevi Întrebări Refugiaţi politici Fonetică Etimologie - Dicţionare Traduceri literare Fizică Metode şcolare, cl.5-9 Predare - Învățare Evaluare profesională Aspect istoric Literatură franceză - Critică și interpretare Pleonasme Lexicologie comparată Rețete Filosofia lingvisticii Limba franceză - Lingvistică Unităţi frazeologice Proverbe Derivarea cu prefixe Fenomene sintactice Limba spaniolă - Lexicologie Reţete culinare Comunicare (lingvistică) Internet Pedagogie - Personalităţi - Franţa Terminologie juridică Evaluări Business Folclor francez Zoonimie Texte narative Sec. "18" Manuale, cl.11 Construcţii Teste (pedagogie) Presa franceză Criza pandemică Influenţe Cuvinte Texte literare - Studiere Teste Francofonie - România Studenți pedagogi - Formare profesională Limba franceză - Predare - Învățare Etimologie Manuale, cl.7 Predare - Învățare - Metode euristice Locuţiuni Sintagme Elevi - Formarea personalităţii Metalingvistică Lingvistică - Semiotică Literatură poloneză - Critică şi interpretare Poezie spaniolă Tendinţe de dezvoltare Ortoepie Neologisme Terminologie Telecomunicaţii Studiere şi învăţare Limba franceză pentru jurişti Creativitate didactică Competenţe de comunicare Analiza lingvistică Norme lingvistice 1940-1945 Interacţiune - Aspecte socioculturale Dezvoltarea limbii Comunicare (sociologie) Limbaj specializat Lingvistică Manuale, cl.4 Gramatică Comunicare Teste BAC Limba română - Lingvistică Comunicare - Formare intelectuală Multimedia - Folosirea în învăţămînt Evenimente Manuale, cl.9-11 Întreprinderi Fonologie Timpul Tabele Retorică - Arta vorbirii Limba franceză - Etimologie Cercerări științifice Limba română - Învăţare - Alolingvi Motivaţie pentru studii Dicţionare bilingve - Francez-român Memorie Pronunţia în procesul de predare - învățare Dificultăţi de învățare Fonologie Manuale, cl.8 Manuale, cl. 3 Dicţionare enciclopedice Limba rusă Metodologie Competenţe comunicative - Dezvoltare Adverbe Educaţie - Valori Limba franceză - Idiomuri Francofonie - Ghiduri Limba arabă Paronime Limba franceză - Limbaje profesionale Cuvinte imprumutate Limba română - Cuvinte împrumutate Aspecte socio-culturale Studii Etimologie - Studii Materiale didactice Limbă franceză Timpuri Adjective Imigranţi Pronume relative Cultură Filologie Cadre didactice Limba franceză - Metodologie didactică Sintaxă Medicină Citire Studiere Ştiinţe sociale Limbi romanice Substantive Limba germană - Adverbe Adverbe - Studii comparative Studii lingvistice Lingvistică comparată Jargon Publicitate Limba franceză pentru medici Limba latină - Gramatică Grădini publice Traducere Biografii Limba franceză - Comunicare Chimie Limba franceză - Corectitudine Paronime Predarea limbilor Traducere - Probleme Împrumuturi Limba romănă Verbe Limba franceză pentru cei mici Limba franceză - Exerciţii practice Frazeologie Electronică Limbă dobândită Limba franceză - Lexicologie - Dicţionare Drept Limba franceză literară Comunicare verbală - Limba franceză Diateza reflexivă Vocabular Text literar Vorbire în public Fonetica comparativă Clișee de limbaj Lexic contemporan Manuale, cl.3 Texte literare Jurnalistică Articole sculptate din piatră Crestomații Expuneri de popularizare Limba franceză - Jocuri de cuvinte Cadre didactice - Psihopedagogie Tehnologii moderne - Predare - Învățare Pragmatică lingvistică Morfologie (Lingvistică) Terminologie religioasă Limba franceză - Gramatică (S) Personalităţi Exerciţii Metode de instruire Ghid Sociolingvistică aplicată Sociolingvistică Competenţe lingvistice Corespondenţă diplomatică Sec. XIX Traducere literară Terminologie religioasă Studierea limbilor Tehnologii noi Limba franceză - Predare Literatură Literatură africană de limba franceză - Istorie şi critică Limbi romanice - Origine și istorie Cultura Lectură Limba maternă Markeri discursivi Discursul științific Limba română - Cuvinte derivate - Semantică Texte poetice Crize sociale Studii Limba franceză - Filologie Arta scrisului Punctuaţie Discurs juridic Limba franceză - Texte programate Limba engleză - Adjective Formarea cuvintelor Clase virtuale Terminologie sportivă Semiotică - Teorie Literatură spaniolă Limbi străine Artă militară Competenţe comunicative Anglicisme Manuale pentru militari Limba franceză - Manuale universitare Gust Metode de învăţare Holocaust Gramatică - franceză Texte programate Militărie Metodica predării Alfabet Metodica instruirii Analiza discursului Tehnica scrisului Limba română - Pleonasme Limbaj economic Studii comparate Lingvistică - Comunicare Manuale pentru preșcolari Traduceri literate Arhitectură periodice Teste, cl.9 Motani Limba franceză - Limba vorbită Limba franceză - Istorie - Franţa Tehnică literară Analiza textelor literare Religie Ortodoxă Limba română - Predare - Învățare Nume de acțiune Coronavirus (COVID-19) Discurs politic Etnografie Pronume Analiza discursului Limba franceză - Neologisme Predare - Metode - Principii psihologice Bilingvism Lexicologie - Dicţionare Limba franceză - Cuvinte străine Metafore Memorii Limba franceză - Fonetică Biologie Studiu individual Plante medicinale Părţi de vorbire Adjective Plurilingvism Literatura romană Proverbe Figuri de stil Toponime sociale
Vă rugăm să schimbaţi parola