Limba franceză

Prezentare generală
Lucrări: 977 lucrari in 1191 publicatii in 9 limbi
Titlurile
Approches de la linguistique de: Schott-Bourget, Véronique (Text tipărit)
L'Anaphore et ses domaines de: (Text tipărit)
Bon appétit! : Manuel d'apprentissage du français de la technologie alimentaire de: Levcenco, Veronica; Lethève, Xavier; Ciumac, Jorj (Text tipărit)
Cours d'éducation pour les écoles du premier âge. Tome 1 de: Wandelaincourt, Hubert (Text tipărit)
Čitaj i govori po-francuzski = Lire et parler. Vyp. 1 de: Rojtenberg, Fanâ Efimovna; Esel'son, M. L. (Text tipărit)
Čitaj i govori po-francuzski = Lire et parler. Vyp. 13 de: Rojtenberg, Fanâ Efimovna (Text tipărit)
Čitajte po francuzski de: Volkova, Tamara Èmmanuilovna (Text tipărit)
Subiecte
Jocuri de cuvinte Cuvinte Limbaj economic Refugiaţi politici Limba franceză - Teste BAC Limbaje Stilistică Gramatică Exerciţii practice Comunicare (lingvistică) Limbajul surdo-muţilor Traductologie Limba engleză - Sintaxă Limba franceză - Expuneri de popularizare Predare - Metode - Principii psihologice Mecanică Limba germană Părţi de vorbire Lexeme Tehnologii noi Manuale, cl. 6 Limba vorbită Internet Terminologie de specialitate Oameni de afaceri Verbe Limba franceză pentru medici Dialecte Predare - Învățare - Metode euristice Limbi creole Texte literare - Studiere Reţete culinare Poezie Limba franceză - Semantică Cuvinte imprumutate Dicționar Clase primare Puritatea limbii Lingvistică teoretică Materiale de construcţie Învăţământ superior Coronavirus (COVID-19) Negaţie - Gramatică comparativă Limba franceză pentru începători Etimologie - Dicţionare Dialecte Limba franceză - Lexicologie Artă militară Corectitudine Limba franceză - Gramatică - Exerciţii Verbe Manuale pentru militari Limba franceză literară Sociolingvistică Analiză stilistică Antonime Articole Limba franceză - Metodologie didactică Infinitiv Limba scrisă Competenţe comunicative - Formare Materiale didactice Manuale, cl. 9-10 Dicţionare etimologice Influenţe documente Studiu individual Limba franceză - Dicţionare explicative Limba franceză - Jocuri de cuvinte Limba franceză contemporană Limba franceză - Derivarea cuvintelor Studii literare Limba germană - Adverbe Cultură - Eurasia Gramatică comparată Lingvistică - Personalităţi Paronime Retele de calculatoare-internet Publicitate - Limbă şi stil Limba engleză - Lexicologie Limbaje mimico-gestuale Politica limbii Limba franceză - Etimologie - Dicţionare Franţa Stereotipuri lingvistice Verbe și forme verbale Aspect Dicţionare Jurnalistică Lingvistică - Comunicare Substantivul Comunicare - Cultură - Formare Alfabet Discursul religios Pedagogi Competenţe de comunicare Analiza lingvistică a textului Curs audio Influenţe reciproce Limba franceză - Limbaje profesionale Ortografie Limbaje profesionale Limba română - Predare - Învățare Metodica predării Studiu comparativ Telecomunicaţii Competenţe de comunicare - Formare Polisemie Retorică Limbi romanice - Fonetică Metode de predare Lucrări metodice Limba română - Lingvistică - Studii Filologie Terminologie specială - Horticultură Cuvinte împrumutate Informatică Religie Ortodoxă Idiomuri Sociolingvistică română Verbe tranzitive Construcţii Limba franceză - Corectitudine Hoteluri Discursul științific Ghiduri Electronică Teste Dicţionare explicative Simulare didactică Limba franceză - Frazeologie Jargon Gramatică contrastivă Proverbe - Studii lingvistice Nume de acțiune Verbe de mișcare Afaceri Prozodie Francofonie - Ghiduri Antroponime Evaluări Alimentaţie Limba romănă Manuale - Limba franceză - Comparaţii Semiotică Limbaje - Tipuri Retorică Discurs politic Slam Nume de familie Studierea Analiza lingvistică Post - Carte de bucate Grădini publice Manuale, cl.6 Teste (pedagogie) Limba franceză - Exerciţii practice Substantive Prosodie (lingv.) Interferenţe lingvistice Discursuri publicitare Analiza textelor literare Antonime Biografii Pleonasme Multilingvism Gerunziu Limba franceză - Texte programate - Artă militară Adverbe - Studii comparative Interacţiune - Aspecte socioculturale Învăţare - Aspecte pedagogice Competenţe lingvistice Discurs Lectură Lexicologie Părți de vorbire Limba universală Limbaj specializat Limba franceză pentru jurişti Etimologie - Studii Clișee de limbaj Prefixoide Proverbe Limba spaniolă Medicină Identitate naţională Holocaust Limba franceză pentru cei mici Comunicare nonverbală Curs intensiv Fonetică Filologie - Colocvii Limba franceză - Locuţiuni Învăţământ primar Adverbe Limba franceză - Semiotică Sintaxă Derivarea cu prefixe Limba franceză - Curs de studiu individual Folclor francez Artă militară Publicitate Manuale Aspecte lingvistice Tipologie (lingv.) Dialecte - Limba franceză Dicţionare explicative Dicţionare - Franţa - Bibliografii Cultura Influenţă Lexicologie comparată Expuneri de popularizare Compunere Morfologie istorică Citire Francofonie Semiologie Arta vorbirii Formarea cuvintelor Limba franceză - Sintaxă Limba franceză - Comunicare Geologie Limba română - Limbaje profesionale Morfologie Etimologie Locuţiuni Pădure Terminologie teatrală Limba franceză - Istoria limbii Limbajul semnelor Punctuaţia limbii franceze Manuale, cl. 7 Texte literare - Analiză lingvistică 2020 Literatură religioasă Adjective Lucrări practice Emisiuni televizate Termeni și expresii Turism Studierea limbilor Lingvistică contrastivă Ierbare Vocabular Feminizare Anglicisme Francofonie - Literatură Studenţi pedagogi - Pregătire profesională Dificultăţi de învățare Limba franceză - Gramatică (S) Manuale, cl. 4 Limba franceză - Vocabular Limba franceză - Gramatică - Teste Limba engleză - Adjective Aspecte socioculturale Competenţe comunicative - Dezvoltare Metodologie Crestomații Limba franceză - Bilingvism Neologisme Transport Limbi romanice - Origine și istorie Metalingvistică Ortoepie Limbaje speciale Francofonie - România Motivaţie pentru studii Lingvistică comparată Didactica Ştiinţă Teste BAC Literatură franceză - Critică și interpretare Limba portugheză Dicţionare de specialitate Prepoziţii Silvicultură Limba franceză - Limba vorbită Stilistică Semantică Terminologie Limbi romanice Pedagogie Limba română - Învăţare - Alolingvi Limba franceză - Manuale Limba germană Gramatica limbii române Discurs juridic Multimedia - Folosirea în învăţămînt Aspecte socio-culturale Limba franceză - Terminologie Limba franceză - Terminologie - Dicţionare Metafore senzuale Chimie Comunicare orală Horticultură Studii comparate Limba franceză - Metode de predare Literatură americană - Critică şi interpretare Evaluare formativă Nume proprii Mondializare Studii lingvistice Studenți pedagogi - Formare profesională Identitate lingvistică Instruire Limba franceză - Fonetică Studiere Limba engleză Proverbe Lexicologie - Dicţionare Traducere - Probleme Periodice Verbe frecventative Traducere Predare - Metode Exerciţii Limba spaniolă - Gramatică comparată Paronimie Limba română - Pleonasme Paronime Norme lingvistice Întrebări Împrumuturi Proză literară Ghiduri metodologice Limba arabă Manuale, cl. 8-9 Istorie Literatură - Istorie şi critică Frazeologie Ghid Arta poeziei Literatură spaniolă Literatura romană Bilingvism Texte literare Omofonia Psihopedagogie Termeni literari Curs practic Fizică Teste, cl.9 Limba vietnameză Limba franceză - Traducere Propoziţie - Sintaxă Ghid de conversaţie - Rus-francez Traduceri literare Conjuncţii Rețete Lexicologie Limbă dobândită Ghiduri practice Metode de instruire Ortodoxie Alimente - Preparare Lingvistică - Lexicologie Metodica instruirii Metaforă Comunicare - Formare intelectuală Jocuri lingvistice Lingvişti Limba latină - Gramatică Exerciţii şi teste Plurilingvism Hoteluri - Mobilier - Manuale Articole sculptate din piatră Manuale, cl.2 Gramatica limbii franceze Texte narative Derivarea sufixală Manuale, cl.3 Motani Propoziţii Calambururi Dicţionare bilingve Metafore Text literar Limba franceză - Filologie Prepoziţii Erori gramaticale Limba franceză - Dicţionare Lingvistică generală Traducere literară Predare Jocuri de cuvinte Morfologie Francofonie - Colocvii Verbe prefixale Studenţi - Dezvoltarea vorbirii periodice Studenţi pedagogi Dicţionare enciclopedice Toponime sociale Derivarea lexicală Limba franceză - Stilistică Semantică Galicisme Kinetoterapie Limba franceză - Analiza textelor literare Comunicare Conjugare Unităţi frazeologice Limba franceză - Etimologie Întreprinderi chimie Manuale, cl.4 Punctuaţie Manuale, cl.9-11 Caligrafie Metodica predării Limbi străine - Metode de predare Probleme de traducere Lingvistică - Cercetări Traduceri literate Studii Lingvistică Lexicologie comparată Aspect istoric Retorică - Arta vorbirii Limba franceză scrisă Teste Zoonimie Istoria limbii Dicţionare bilingve - Francez-rus Neologisme Sec. "18" Proiecte educaţionale Timp Predarea limbilor Jocuri didactice - Elevi Text publicistic Sintagme Expresii latinești Limba franceză - Cuvinte străine Sociolingvistică - Republica Moldova Biografii - Franţa - Dicţionare Analiza discursului Metodologia de predare Elevi - Formarea personalităţii Comunicare verbală - Limba franceză Accent Terminologie religioasă Fonologie Cuvinte împrumutate Tematizare Morfologie (Lingvistică) Militărie Studii Limba franceză - Neologisme Pronunţia în procesul de predare - învățare Sec. XIX Terminologie ecologică Limba franceză - Părţi de vorbire Limba vorbită Lexicologie - Lingvistică Manuale, cl.8 Limba franceză - Curs practic Sec. XIX-XX Limba franceză - Manuale, cl. 2 Manuale, cl. 5 Feminism Limba franceză - Lingvistică Sociolingvistică aplicată Corespondenţă diplomatică Limbi străine - Studiere - Motivare Predare - Învățare - Evaluare Profesii - Alegere Anglicisme - Limbi europene Lingvistică - Semantică Fenomene sintactice Limba franceză - Formarea cuvintelor Lingvistică - Corectitudine - Norme Restaurante - Manuale Fonetica comparativă Miros Rime Limba franceză - Gramatică funcţională Tehnică literară Aspect politic Creativitate didactică Limba franceză - Predare Metode şcolare, cl.5-9 Memorii Comunicare (sociologie) Predare - Învățare Jocuri instructiv-educative Formare Limba franceză pentru englezi Timpuri Limba franceză - Gramatică - Manuale Manuale, cl.12 Manuale universitare Terminologie religioasă Limba franceză - Istorie - Franţa Limba română - Învăţare Îmbinări de cuvinte Metode didactice Semantică (lingvistică) Stilistică literară Elaborarea manualelor Limba franceză - Istorie Metadiscurs Etnografie Adverbe Limba rusă Limba franceză - Dialecte Limba franceză - Substantive Terminologie militară Memorie - Psihologie Feminism (literatură) Fonetică Marker gramatical Limba franceză - Expresii idiomatice Feminism - Franţa Arta scrisului Publicitate - Texte publicitare Teoria traducerii Tabele Personalităţi Rime - Dicţionare Colocvii Texte programate Diateza reflexivă Cadre didactice - Psihopedagogie Limba franceză - Gramatică comparată Cadre didactice Dicţionare istorice Tendinţe de dezvoltare Istorie şi cultură Ştiinţe naturale Documente Gramatică (lingvistică) Cultură - Franţa Lingvistică și limbi Expresii populare Formule de politețe Critică și interpetare Pronume Sinonime Limba franceză - Manuale universitare Economie Evoluţie istorică Limbi străine Competenţe comunicative Materiale didactice audiovizuale Studiere şi învăţare Plante medicinale Manuale, cl.11 Manuale, cl. 3 Pedagogie - Personalităţi - Franţa Cunoaştere practică Critică şi interpretare, sec. 20/21 Cadre didactice - Atestare Memorie Retorica vorbirii Dicţionare bilingve - Francez-român Manuscrise Limba franceză - Teste Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Greşeli de vorbire Limba română - Lingvistică comparată Terminologie specială Prozodie - Metrică Literatura italiană Timpul Cercerări științifice Proverbe franceze Sociolecte Terminologia ştiinţei Figuri de stil Traduceri - Aspecte lingvistice Curs de studiu individual Globalizare lingvistică Forme verbale Gust Educaţie - Valori Analiza discursului Semiotică - Teorie Francofonie - Rep. Moldova Texte programate Învățământ la distanță Terminologie geografică Biologie 1940-1945 Antropologie Manuale pentru preșcolari Cultură Adjective Limba română Limba franceză - Idiomuri Criza pandemică Limba franceză - Fonetică - Istorie Analiza textului Limba spaniolă - Lexicologie Gramatică istorică Pronume relative Expresii Evenimente Metodologie didactică Manuale, cl.9 Relaţii economice internaţionale Limba franceză - Sociolingvistică Cercetări lingvistice Educaţie preşcolară Literaturi comparate Formarea cuvintelor Limba franceză - Morfologie Motivaţia învăţării Abordări Fonologie Prelucrare didactică Manuale, cl.10-11 Literatură cameruneză Literatură franceză Semantică Terminologie sportivă Arhitectură Sinonimie morfologică Pronunţie Stil Limba franceză - Studii Vorbire în public Agricultură Educaţie Erori fonetice Limba română - Cuvinte împrumutate Derivarea cuvintelor Fotbal Limba română - Lingvistică Orientare profesională Exerciţii Interferenţe culturale franco-române Creativitate - Metode Limba franceză - Lingvistica textului Limba română - Cuvinte derivate - Semantică Dicţionare multilingve - Rus-francez-vietnamez Lingvistică - Analiza discursului Traduceri Filosofia lingvisticii Literatură poloneză - Critică şi interpretare Latinitatea limbii române Manuale, cl.10 Folclor Didactică - Tehnologii informaţionale Markeri discursivi Poezie contemporană Traducere Construcții pleonastice Tehnica scrisului Dicţionare Limbaj publicitar Limba franceză - Lexicologie - Dicţionare Literatură Repere şi instrumente didactice Tehnică Texte poetice Pandemie COVID-19 Analiza contrastiv-comparativă Restaurante Dezvoltarea limbii Limba germană - Lexicologie Limba franceză - Ghiduri Frazeologie Cuvinte împrumutate din limba engleză Ştiinţe sociale Discurs (lingvistică) Greşeli de utilizare Geografie Limba franceză - Verbe și forme verbale Servicii hoteliere Limba franceză - Ghid de conversaţie Limba franceză - Manuale - Industria alimentară Drept - Dicţionare Literatură franceză - Poezie Limba franceză pentru preşcolari Gramatică - franceză Gastronomie Metode Analogie Curriculum educaţional - Proiectare Terminologie juridică Terminologie comercială Limba franceză - Învățare Tehnologii moderne - Predare - Învățare Semne lingvistice Evaluare profesională Formare lingvistică Lexic contemporan Radiotehnică Civilizaţie Învăţare - Metodologie Limba franceză - Analiza discursului Lingvistică - Semiotică Expresii înaripate Dicţionare Interculturalitate Limba maternă Construcţii verbale Manuale Aspect sociocultural Studenţi pedagogi - Practică profesională Limba engleză - Gramatică Pragmatică lingvistică Lingvistica textului Business Limbă franceză Crize sociale Limba franceză - Colocvii Limba franceză - Predare - Învățare Drept Lagăre de concentrare Predare - Învățare - Metode Presa franceză Cadre didactice Limba franceză - Texte programate Clase virtuale Limba română - Gramatică - Verbe Gramatică funcţională Metodica predării limbilor străine Analiză Limba franceză - Manuale, cl. 10-12 Manuale, cl.7 Electrotehnică Literatură africană de limba franceză - Istorie şi critică Construcţie Metode de învăţare Imigranţi Terminologie tehnico-ştiinţifică Poezie spaniolă Semantică lexicală Concepte lingvistice - Formare Manuale, cl.5 Cultura franceză Universitatea de Vest (Timişoara) Exprimarea emoțiilor
Vă rugăm să schimbaţi parola