Literatură română

Prezentare generală
Lucrări: 3843 lucrari in 3846 publicatii in 10 limbi
Titlurile
Subiecte
Nuvelistică Rezumat Eseuri Bacovia, George (despre) Critică literară Limba română Scenarii educaţionale Critică și interpetare Manuale, cl.2 Texte comentate Manuale, anul 2 de studiu Materiale didactice, cl.5 Activităţi culturale extraşcolare Metode de predare Manuale pentru şcoli auxiliare Biografie Fotografii Influenţă Sec.20 Stilistică literară Antologie Proză românească Critică și interpretare Limba română - Manuale, cl.11 Eminesciana Muzică Politică externă Dicţionare Literatură religioasă Poezie populara română sec.19 Literatură franceză Proză Asociaţia Obştească "Principes" Teste pentru examene Limba română - Dezvoltarea creativității Limba română pentru alolingvi Scrieri istorice Istorie literară Istorie şi critică literară Autoinstruire Regizori de cinema Lagăre de concentrare - Birkenau Istorie ți critică Literatură română - Istorie și critică - Republica Moldova Lexicologie Comunicare scrisă Istoriografie Literatură română - Metode didactice Învățământ primar - Metodologie Politică culturală Cadre didactice - Atestare Literatură română - Analiza textului cl. 2 Hermeneutică literară Poezie - Istorie şi critică, sec. 20 Metaforă Studii și sinteze Cyberpoetică Limba română - Exerciţii, cl. 3 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Hasdeologie Receptare Texte dramatice - Analiză - Interpretare Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” Poezie - Traducere Scriitori Filosofia artei Dicţionare Gulag (literatură) Texte programate Antologii Manuale, cl.1 Manuale Manuale, cl.12 Manuale, cl.10 Curriculum Manuale Literatură ucraineană Scrisori Biobibliografii Literatură română - Studii literare Interviuri Literatură germană Clasicism Proză Limba română - Lingvistica textului Biografii Metodica predării literaturii Corespondenţă Bibliografia lucrărilor despre Basarabia Personalități Literatură română Istorie și critică Analize și sinteze Literatură română interbelică Polonezi Metode didactice Literatura Texte programate, cl. 2 Cadre didactice Profesori Predare - Învățare - Evaluare Limba română - Sociolingvistică - Republica Moldova Limba română - Exerciţii practice Sonete Dadaism Literatură română - Traductologie Literatură română - Critică şi interpretare - Operă eminesciană Hypertext Marea Unire Poezie românească Critică - Scriitori români Literatură religioasă - Poezii Interferenţe culturale Literatură română - Dicţionare Curriculum educaţional - Evaluare Sinteze Compuneri Compuneri literare Basme - Istorie şi critică Analize şi interpretări documente Proiectul „Zilele cititului împreună” Balade populare româneşti Cultură Spaţiu cultural românesc Lirica meditativă Poeţi români Manuale opţionale, cl.2 Textologie Lecturi literare Manuale, cl.5 Soluţii didactice Etnolingvistică Teorie Literatură română - Proză Istorie Mitologie Postmodernism Studii literare Ziarişti Ghiduri Manuale, cl. 9-10 Literatură comparată Literatură română - Bibliografii 1944-1964 Cultură - Personalităţi - România Scriitori clasici români Manuale, cl.10-12 ULIM Antichitate Filosofia literaturii Artă-România Instruire Lagăre de concentrare - Auschwitz Metodologie didactică Mitologie românească Limba română - Vocabular Creații literare românești Cenacluri literare Limbaje poetice Rezultate şcolare - Evaluare Curriculum Lingvistica textului Rime - Dicţionare Literatură română - Critică şi interpretare - Folclor Romane parabolice Republica Moldova Cronicari Analiză literară 1918 Istoria limbii Limba franceză - Istorie Facultatea de litere Ilustratori de carte Semantică (lingvistică) Sondaje Epigrame Dicţionare explicative Literatură universală Stilistică Teste Manuale, cl.9 Bacalaureat Limba română - Istorie Poezii Învăţământ gimnazial sec. 19 Comparatism România Publicistică Limba română pentru alolingvi - Manuale, cl.8 Interacţiuni cu literatura Orientului Mărturii Politicieni Scriitori basarabeni Examene de capacitate Teste, cl.10-12 Cultură-România Limba română - Citire - Manuale Promovarea lecturii Limba literară Personalităţi marcante Exerciţii practice Autocunoaştere Învăţământ primar Teme literare Exerciţii Erotism (literatură) Traduceri Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Psihopedagogie Evaluare pedagogică Sec. 19 Lirica basarabeană Literatură română - Critică şi interpretare - Proză Limba română - Exerciţii, cl. 2 Cahul Profil de creaţie Comentarii literare Sec. XVIII Reviste literare - Sec. XX Poezie românească - Critică şi interpretare Teoria traducerii Critică literară Creativitate - Dezvoltare Cadre didactice - Evaluare profesională Traducere scrisă Limba română - Analiza discursului Scriitori clasici români Critică literară - Poezie Critică şi interpretare Literatura spaniolă Poezie Artă Teoria artei Avangardism în literatură Manuale, cl.6 Concursuri de admitere Luceafărul (poem) Partidul Comunist Manuale, cl.1-4 Folclor Teorie literară Literatură română - Critică şi interpretare Estetică literară Agricultură Personalităţi Corespondenţă Limba română - Lexicologie Ghiduri metodologice Umor Literatură comparată româno-spaniolă Jocuri instructiv-educative Clasici români Culegeri Limbajul poetic Poeţi basarabeni Literatură română pentru copii Critică şi teorie literară Biblioteci publice Literatură franceză - Critică și interpretare Limbă romănă Colocviul Internaţional al Filologilor Cugetări Etică Competenţe profesionale Studii și cercetări Socialism Lexicologie Critici literari - România Literatură germană - Istorie şi critică Relaţii interculturale Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Viaţa literară Literatură digitală Literatură antică Romanul românesc - Istorie şi critică Literatură românâ Evaluare profesională Apariţii editoriale Scrisoarea I Stănescu, Nichita - Critică şi interpretare Critici literari - Republica Moldova Ziua Națională a Culturii Epistole Sinteze și analize Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Teatrul Naţional "M. Eminescu" din Chişinău Spectacole Critică şi interpretare Donici, Alexandru (despre) Stănescu, Nichita (1933-1983) Literatură română - Lecturi literare Limba română - Metode didactice Manuale, cl.7 Manuale, cl.4 Teste (pedagogie) Manuale, cl.11 Cercetări ştiinţifice Îndrumar metodic Îndrumări metodice Lingvistică Analiză comparată Teste Limba română - Lingvistică Sec.16 Epoca pașoptistă Savanţi Prozatori basarabeni Critica literară Epoca contemporană Școli alolingve Context europenean Economie (Eminescu,M.) Romantism Istorie politică România - Istorie Critici literari Bibliografia Naţională Basarabiană Petrescu, Camil Republica Moldova Exerciţii, cl.6 Teste, cl.6 Literatură română postbelică Medic legist Teatru Dezvoltare Proiecte didactice Activităţi didactice Literatură română - Critică şi interpretare - Personalități Cultură - România Eseuri - Istorie şi critică Premii literare Istorie Elevi - Formarea personalităţii Basme româneşti - Critică și interpretare Ilustraţii de carte Critica literară românească Basme populare Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Filosofie morală Ateliere de lectură Basme Studii și analize Critică și istorie literară Comemorări Influenţe literare Personalităţi notorii Personalități - Omagieri - Republica Moldova Istorie şi critică Biografii Scriitori români Biobibliografii Bacovia, George (1881-1957) Memorii Spiritualitate românească Crestomații Manuale, cl.8 Manuale, cl.3 Teste, cl.5-9 Materiale didactice Texte literare Cultură Curente literare Rep. Moldova Bibliografii Scriitori români Victorine literare Examene de absolvire Programe Paradoxism Studii lingvistice Realism Scriitori clasici români - Analize şi interpretări Lied (muzică) - România Lucrări practice, cl. 6 Învățământ primar - Metode didactice Traducere Comparaţia Competenţe comunicative - Dezvoltare Studii Concursuri Metodologie Patrimoniul literar Psihologia transpersonală Istorie (ştiinţă) - România Proză ruralistă Poetică Profiluri de creație Epigramişti Învățământ primar - Curriculum Mioriţa, baladă populară Omagieri Literatură Jurnalistică Pragmatică lingvistică Activitate Anul literar 2020 Intermediari Personalităţi Literatură română - Istorie şi critică Istorie şi critică literară Bibliografii Texte programate Manuale pentru alolingvi Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Texte programate, cl.5-6 Teste, cl.9 Literatura român. Dicționare-bilingve Literatură Limba română literară Descrieri de călătorii Arta plastică - România Eminescologie Scriitori români (despre) Dramaturgie Ficțiune Folclor românesc Albume Admitere Programe şcolare gimnaziale Literatura universală Biblia - Lingvistica textului Basarabia Scriitori clasici Personaje literare Mistere Lirică - Critică şi interpretare Existenţialismul în literatură Poezia românească - Critică literară Competenţe lingvistice Aspect mitologic Exerciţii Limba română - Materiale didactice - Clase primare Literatură română - Critică şi interpretare - Poezie Analiza textelor literare Poeme Jocuri literare Limba română - Predare - Învățare Limba română - Compuneri Literatură română - Critică şi interpretare - Ficțiune sec. 20 Literatură română - Personalităţi - Republica Moldova Traducere literară Etnologie Literatură - Traduceri - Istorie şi critică Profil literar Limba română - Exerciţii, cl. 4 Forme literare Studii comparate Comentarii Teatrul "Alexei Mateevici" Sinteze și interpretări
Vă rugăm să schimbaţi parola