Literatură română

Prezentare generală
Lucrări: 3775 lucrari in 3765 publicatii in 10 limbi
Titlurile
Subiecte
Nuvelistică Rezumat Eseuri Bacovia, George (despre) Critică literară Limba română Activităţi culturale extraşcolare Scenarii educaţionale Critică și interpetare Manuale, cl.2 Texte comentate Manuale, anul 2 de studiu Materiale didactice, cl.5 Limba română - Manuale, cl.11 Metode de predare Manuale pentru şcoli auxiliare Critică și interpretare Biografie Fotografii Influenţă Sec.20 Stilistică literară Antologie Proză românească Eminesciana Muzică Politică externă Dicţionare Literatură religioasă Poezie populara română sec.19 Literatură franceză Proză Asociaţia Obştească "Principes" Studii și sinteze Teste pentru examene Limba română - Dezvoltarea creativității Limba română pentru alolingvi Scrieri istorice Istorie literară Istorie şi critică literară Autoinstruire Regizori de cinema Lagăre de concentrare - Birkenau Istorie ți critică Literatură română - Istorie și critică - Republica Moldova Lexicologie Comunicare scrisă Istoriografie Literatură română - Metode didactice Învățământ primar - Metodologie Politică culturală Cadre didactice - Atestare Literatură română - Analiza textului cl. 2 Cyberpoetică Hermeneutică literară Poezie - Istorie şi critică, sec. 20 Metaforă Limba română - Exerciţii, cl. 3 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Hasdeologie Poezie - Traducere Receptare Texte dramatice - Analiză - Interpretare Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” Scriitori Filosofia artei Gulag (literatură) Texte programate Antologii Manuale, cl.1 Manuale Manuale, cl.12 Manuale, cl.10 Curriculum Manuale Literatură ucraineană Scrisori Dicţionare Biobibliografii Literatură română - Studii literare Interviuri Literatură germană Clasicism Proză Limba română - Lingvistica textului Biografii Personalități Metodica predării literaturii Corespondenţă Bibliografia lucrărilor despre Basarabia Literatură română Istorie și critică Analize și sinteze Literatură română interbelică Polonezi Metode didactice Literatură religioasă - Poezii Literatura Cadre didactice Profesori Predare - Învățare - Evaluare Limba română - Sociolingvistică - Republica Moldova Limba română - Exerciţii practice Sonete Dadaism Literatură română - Dicţionare Curriculum educaţional - Evaluare Sinteze Literatură română - Traductologie Literatură română - Critică şi interpretare - Operă eminesciană Compuneri Compuneri literare Basme - Istorie şi critică Hypertext Analize şi interpretări Marea Unire documente Poezie românească Critică - Scriitori români Balade populare româneşti Cultură Spaţiu cultural românesc Proiectul „Zilele cititului împreună” Texte programate, cl. 2 Interferenţe culturale Lirica meditativă Poeţi români Manuale opţionale, cl.2 Textologie Lecturi literare Manuale, cl.5 Soluţii didactice Etnolingvistică Teorie Literatură română - Proză Istorie Mitologie Postmodernism Studii literare Ziarişti Ghiduri Manuale, cl. 9-10 1944-1964 Literatură comparată Cultură - Personalităţi - România Literatură română - Bibliografii Scriitori clasici români Manuale, cl.10-12 Facultatea de litere Antichitate Filosofia literaturii Instruire Lagăre de concentrare - Auschwitz Metodologie didactică Mitologie românească Limba română - Vocabular Creații literare românești Cenacluri literare Limbaje poetice Rezultate şcolare - Evaluare Curriculum Lingvistica textului Rime - Dicţionare Literatură română - Critică şi interpretare - Folclor Romane parabolice Republica Moldova Ilustratori de carte Cronicari 1918 Istoria limbii Limba franceză - Istorie Semantică (lingvistică) ULIM Artă-România Analiză literară Epigrame Dicţionare explicative Literatură universală Stilistică Manuale, cl.9 Teste Limba română pentru alolingvi - Manuale, cl.8 Bacalaureat Limba română - Istorie Poezii Interacţiuni cu literatura Orientului Învăţământ gimnazial Mărturii sec. 19 Comparatism România Publicistică Politicieni Scriitori basarabeni Examene de capacitate Teste, cl.10-12 Cultură-România Limba română - Citire - Manuale Promovarea lecturii Limba literară Creativitate - Dezvoltare Personalităţi marcante Exerciţii practice Autocunoaştere Învăţământ primar Teme literare Exerciţii Erotism (literatură) Traduceri Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Cadre didactice - Evaluare profesională Psihopedagogie Evaluare pedagogică Sec. 19 Traducere scrisă Lirica basarabeană Literatură română - Critică şi interpretare - Proză Limba română - Exerciţii, cl. 2 Cahul Profil de creaţie Comentarii literare Scriitori clasici români Critică literară - Poezie Sec. XVIII Reviste literare - Sec. XX Poezie românească - Critică şi interpretare Teoria traducerii Critică literară Ziua națională a culturii Critică şi interpretare Literatura spaniolă Limba română - Analiza discursului Poezie Artă Teoria artei Avangardism în literatură Luceafărul (poem) Manuale, cl.6 Concursuri de admitere Ghiduri metodologice Partidul Comunist Manuale, cl.1-4 Folclor Teorie literară Literatură română - Critică şi interpretare Estetică literară Agricultură Personalităţi Corespondenţă Limba română - Lexicologie Umor Literatură comparată româno-spaniolă Jocuri instructiv-educative Clasici români Culegeri Limbajul poetic Literatură română pentru copii Critică şi teorie literară Biblioteci publice Literatură franceză - Critică și interpretare Limbă romănă Colocviul Internaţional al Filologilor Cugetări Etică Competenţe profesionale Studii și cercetări Socialism Lexicologie Critici literari - România Literatură germană - Istorie şi critică Relaţii interculturale Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Evaluare profesională Personalităţi - Biografii Scrisoarea I Viaţa literară Literatură digitală Literatură antică Apariţii editoriale Romanul românesc - Istorie şi critică Critici literari - Republica Moldova Literatură românâ Epistole Sinteze și analize Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Stănescu, Nichita - Critică şi interpretare Critică şi interpretare Donici, Alexandru (despre) Stănescu, Nichita (1933-1983) Literatură română - Lecturi literare Limba română - Metode didactice Manuale, cl.7 Manuale, cl.4 Teste (pedagogie) Manuale, cl.11 Cercetări ştiinţifice Îndrumar metodic Școli alolingve Îndrumări metodice Lingvistică Analiză comparată Teste Context europenean Limba română - Lingvistică Sec.16 Epoca pașoptistă Savanţi Economie (Eminescu,M.) Prozatori basarabeni Critica literară Epoca contemporană Romantism Istorie politică Critici literari România - Istorie Bibliografia Naţională Basarabiană Petrescu, Camil Republica Moldova Exerciţii, cl.6 Teste, cl.6 Literatură română postbelică Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Medic legist Teatru Filosofie morală Ateliere de lectură Dezvoltare Proiecte didactice Activităţi didactice Literatură română - Critică şi interpretare - Personalități Cultură - România Eseuri - Istorie şi critică Premii literare Istorie Elevi - Formarea personalităţii Basme româneşti - Critică și interpretare Ilustraţii de carte Critica literară românească Basme Basme populare Studii și analize Critică și istorie literară Comemorări Influenţe literare Personalităţi notorii Istorie şi critică Biografii Scriitori români Biobibliografii Bacovia, George (1881-1957) Memorii Spiritualitate românească Crestomații Manuale, cl.8 Manuale, cl.3 Teste, cl.5-9 Materiale didactice Texte literare Cultură Curente literare Rep. Moldova Realism Bibliografii Scriitori români Victorine literare Examene de absolvire Programe Paradoxism Studii lingvistice Epigramişti Scriitori clasici români - Analize şi interpretări Lied (muzică) - România Lucrări practice, cl. 6 Învățământ primar - Metode didactice Traducere Comparaţia Competenţe comunicative - Dezvoltare Studii Concursuri Învățământ primar - Curriculum Metodologie Patrimoniul literar Psihologia transpersonală Istorie (ştiinţă) - România Proză ruralistă Poetică Profiluri de creație Mioriţa, baladă populară Omagieri Literatură Jurnalistică Intermediari Pragmatică lingvistică Activitate Anul literar 2020 Personalităţi Literatură română - Istorie şi critică Istorie şi critică literară Bibliografii Texte programate Manuale pentru alolingvi Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Texte programate, cl.5-6 Teste, cl.9 Literatura român. Dicționare-bilingve Literatură Eminescologie Limba română literară Descrieri de călătorii Arta plastică - România Biblia - Lingvistica textului Scriitori români (despre) Dramaturgie Ficțiune Folclor românesc Albume Admitere Programe şcolare gimnaziale Literatura universală Basarabia Scriitori clasici Personaje literare Etnologie Mistere Lirică - Critică şi interpretare Existenţialismul în literatură Poezia românească - Critică literară Competenţe lingvistice Aspect mitologic Exerciţii Limba română - Materiale didactice - Clase primare Literatură română - Critică şi interpretare - Poezie Analiza textelor literare Poeme Jocuri literare Limba română - Predare - Învățare Limba română - Compuneri Literatură română - Critică şi interpretare - Ficțiune sec. 20 Literatură română - Personalităţi - Republica Moldova Traducere literară Literatură - Traduceri - Istorie şi critică Profil literar Limba română - Exerciţii, cl. 4 Forme literare Studii comparate Comentarii Teatrul "Alexei Mateevici" Sinteze și interpretări
Vă rugăm să schimbaţi parola