Conferințe științifice

Prezentare generală
Lucrări: 287 lucrari in 487 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Subiecte
Critică și interpretare Conferinţe Diagnostică Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Minorităţi naţionale Democraţie - Rep.Moldova Ficologie Neonatologie Suveranitatea Istoria antică Ştiinţe exacte Ştiinţe naturale Agricultură - Dezvoltare Universitatea de Studii Europene din Rep. Moldova Studenţi - Activităţi ştiinţifice Psihoterapie Sisteme electromecanice Ştiinţe juridice Ştiinţe istorice Industria alimentară - Tehnologii Managementul calităţii Colegii medicale - Rep. Moldova Învăţământ universitar - Republica Moldova Acmeologie Tradiţii populare Limba română Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău Uniunea Europeană - Republica Moldova Copii - Educaţie - Aspect psihologic Psihologia copilului Comportament social Sport - Popularizare Profesori universitari - Activitate științifică Metode de predare Sport de performanţă Învăţământ secundar Săpături arheologice Dezvoltare economică Activitate ştiinţifică studenţească Muzică Învăţământ superior - Calitate Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Învățământ superior incluziv Jurisprudenţă Presă - Influenţă socioculturală Economia cunoașterii Producere și prelucrare Universitatea "Valahia" (Târgovişte) - Cercetări știinșifice Spitale militare Ştiinţe umanistice Guvernare democratică Ştiinţe politice - Cercetări ştiinţifice Educaţie - Tehnologii informaţionale Sanatorii Muncă Tehnologie alimentară Congrese Tranzacţii internaţionale Statul federativ - Experienţă internațională - Conferințe științifice Protecție antigrindină Administraţie publică locală Psihologie existenţială Cadre didactice Educație muzicală Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Informatică Educaţie economică Psihologie practică Educaţie lingvistică Turism - Economie - Dezvoltare Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Ştiinţe economice Literatură ucraineană - Conferințe Îngrăşăminte Cadre didactice - Formare continuă Pedagogi - Formare profesională Sistem educaţional - Republica Moldova Educaţie - Calitate Predare - Învățare - Metode Farmacia etică Instituţii de învăţământ - Manageri Învăţământ superior - Resurse umane Jurnalişti Valori Muzeologie - Cercetări ştiinţifice Psihologi - Formare profesională Lingvistică romanică Organizarea Internaţională a muncii Tehnică Organizaţia Naţiunilor Unite Politica statului Culturi agricole Ficobiologie Plante - Fiziologie Lingvistică generală - Semiotică Otorinolaringologie - Conferinţe Anestezie Administraţie publică Poliomielită Bulgakov, Mihail (1891-1940) Ştiinţe politice Mediu înconjurător - Biotehnologii Turism - Finanțe - Republica Moldova Drept internaţional Învăţământ superior Pedagogi Metodologie didactică Competitivitate economică Învăţământ superior - Republica Moldova Învăţământ medical postsecundar Management educaţional Învăţământ artistic Copii - Comportament agresiv Psihologie Educaţie Psihologia dezvoltării Educaţie fizică - Pregătire profesională Etnocultură Texte literare - Analiză lingvistică Dezvoltare social-economică - Republica Moldova Ştiinţe agricole Cultură fizică şi sport Stat - Rol social Inginerie Ştiinţe tehnice Muzee de artă Literatură ucraineană - Istorie şi critică - Personalităţi Învăţământ - Reforme - Moldova Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun" Valori etnoculturale Profesori universitari - Universitatea de stat din Moldova Etică profesională - Jurnalişti Albania - Istorie Învăţământ superior - Tehnologii inovaționale Agricultură - Economie Misiuni creştine Conferințe practico-științifice Reabilitare Ştiinţă Logistica transportului Ocrotirea sănătăţii Învăţământ - Republica Moldova Contabilitatea şi audit Drepturile omului - Drept internaţional Biodiversitate Plante - Genetică moleculară Biomedicină Fililogie Relaţii internaţionale - Conferinţe Instituția apatridiei Dezvoltare socială Inovaţii (agricultură) Psihologie socială Ştiinţă - Rep. Moldova Universitatea de Stat din Moldova - Activitatea ştiinţifică studenţească Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Comportament deviant - Psihologie pedagogică Psihologia copiilor Istorie - Personalități Ajutor social Turism - Dezvoltarea economică Filologie - Colocvii Acorduri de asociere Economia energiei în general Probleme generale Sport metode de predare Conferințe internaționale Rapoarte ştiinţifice Colecţii de artă - Muzee Creații muzicale Folclor muzical Industria laptelui Producerea laptelui - Sector agroalimentar Valori umane Limba bulgară Educaţia tinerei generaţii Universitatea Tehnică a Moldovei - Activitatea ştiinţifică Învăţământ primar Psihopedagogie Învăţământ profesional tehnic Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Profesori universitari - Personalități Deontologie Didactică - Metodologie Obiceiuri religioase Cultură - Istorie Lingvistică - Cercetări Științe economice Psihopedagogie Violenţa faţă de copii - Prevenire Dezvoltare cognitivă Limbi romanice - Conferinţe Biotehnologii Educaţie - Conferinţe Cadre didactice - Activitate socio-pedagogică Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Balneologie Literatură română - Critică şi interpretare Culegeri Economie Sisteme de transport Munca copiilor Protecţie socială Moldova - Istorie, 1812 Ştiinţă - Dezvoltare - Republica Moldova Comunicarea profesională Integrare europeană Nou-născuţi - Asistenţa medicală Artă Drepturile omului - Refugiaţi Economie regională - Rep.Moldova Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Ştiinţe ale naturii Muzeologie - Rep.Moldova Ţările postsocialiste Învăţământ superior - Metodologie Instruire - Tehnologii moderne Cultura fizică şi sport Literatură - Conferinţe Limba germană - Lingvistică comparată Personalităţi - Biografii Aspecte sociale Formare profesională - Strategii internaționale Educaţie formală Biblioteci - Acces la informaţie Libertatea de informare - Biblioteci Integrarea europeană - Republica Moldova Contabilitate Agricultură Popularizare Sociologia statului Fizică - Metode de predare Ştiinţe ale naturii şi exacte Plante subtropicale Sistem educaţional Reforma educaţională - Rep. Moldova Terorism - Combatere Studenţi cu dizabilităţi - Aspect social Conferinţe Limba bulgară - Metode de predare Minorităţi etnice Limba italiană - Lingvistică Universitatea Tehnică din Moldova - Conferinţe studenţeşti Poluarea atmosferei Globalizarea economiei Educaţie interculturală Comunicare interculturală - Conferinţe Limba română - Conferinţe Origine și Istorie Filologie - Cercetări ştiinţifice Conferinţii Filosofie contemporană Economie agrară Biserica Ortodoxă România Management educaţional - Dezvoltare Democratizare (politică) Managementul schimbării educaționale Cultura organizaţională (învățământ) Inovaţii tehnologice - Aspecte economice Genetica plantelor Plante agricole - Ameliorare Brevete de inventie Conferinţe ştiinţifice Autovehicule Mase plastice Materiale Lingvistică Literatură comparată - Istorie și critică Alge Otorinolaringologie pediatrică Medicina de urgență Vaccinuri Politica post-comunistă Dezvoltare Piaţa muncii Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Activități ştiinţifice Sociologie pedagogică Uniunea Europeană - Rusia Activităţi ştiinţifice Inovaţii (educație) Patrimoniu cultural - Republica Moldova Republica Moldova Retorică - Arta vorbirii Psihopedagogie specială Telecomunicaţii Politica turismului Creşterea economică Universitatea de Stat din Moldova - Profesori Educaţie incluzivă Dialoguri interculturale Învăţământ agricol superior Protecţia copiilor Tehnologii curate - Mediu înconjurător - Protecţie Arheologie - Cercetări ştiinţifice Cercetări arheologice Literatură europeană - Istorie şi critică Cercetări economice Educaţie în familie Etnografie - Personalități Ştiinţe economice - Conferinţe Filosofie Reţele de calcul locale Educaţie fizică Limba spaniolă - Lingvistică Atmosferă - Poluare Procesul instructiv-educativ - Dirijare Educaţie pentru valori Etimologie Preoţi Biotehnologii microbiene Politică și guvernare Comunicări științifice Învăţământ - Integrare europeană Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Ştiinţe umanistice - Cercetări ştiinţifice Universităţi Reforme economice Logistică Medicină Chimie Asistență socială Ştiinţe socioumanistice Cultură Identitate Lingvistică comparată Literatură universală - Critică şi interpretare Statul federativ Ameliorare Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Arheologie Ordine publică Literatură europeană - Critică şi interpretare Conferinţe ştiinţifice Economie agricolă Globalizare Industrie agroalimentară Învăţământ matematic - Republica Moldova Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Universităţi - România Cadre didactice universitare Dezvoltare economică - Teorie Activitate ştiinţifică Filologie - Conferinţe Lingvistică - Conferinţe - Congrese Cadre didactice universitare - Activitate didactică Sărăcie Electronică Economie globală - Dezvoltare Resurse electronice - Acces informaţional Politică educațională Pedagogie psihologică Violenţă şcolară Educaţie fizică şi sport Geometrie industria laptelui Ştiinţe sociale Cadre didactice - Formare inițială Muzeologie Aniversări Învăţământ preşcolar Traduceri - Aspecte lingvistice Învăţământ superior pedagogic Ştiinţe reale jurnalişti Competenţe comunicative - Dezvoltare Plante de cîmp - Cercetări Biserică Ortodoxă Română Matematică industrială Economia producției agrare Microbiologie Învăţământ superior - Management Cercetări social-politice Democraţie - Aspecte politice Religie Fiziologia plantelor Pedagogie - Conferinţe Educaţie digitală Biologie Relaţii internaţionale Ştiinţe umane Roentgenografie Experienţă internațională Plante - Ameliorare Ştiinţe socio-umane Terapie intensivă Drepturile omului Etnologie Consolidarea Post-comunism Drept internaţional Stat de drept Integrare economică europeană Conferinţe internaţionale Predare - Învățare - Metode interactive Pregătire pedagogică Agresiune (sociologie) Personalităţi Cunoaştere ştiinţifică Soluri Componistică Organizarea activităţii ştiinţifice Strategii de dezvoltare Grădini botanice Inginerie civilă Artă militară Plurilingvism Performanţe profesionale Resurse umane - Management Comunicare interculturală Limba moldovenească Tradiţii şi obiceiuri populare găgăuze Oftalmologie - Chirurgie Științe social-economice
Vă rugăm să schimbaţi parola